İnovasyon Olgunluğu Nedir Neden Önemlidir

İnovasyon Olgunluğu Nedir? Neden Önemlidir?

İnovasyon, bir şirketin büyümesi için hayati bir öneme sahiptir. Bu sebeple inovasyon, bir şirketin büyümesini sağlayan en önemli faktördür. Blog yazımızda değineceğimiz konular “İnovasyon Olgunluğu Nedir? Neden Önemlidir?” olacaktır.

İnovasyon Olgunluğu Nedir?

İnovasyon olgunluğu, bir şirketin inovasyon çabalarının ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Böylece, bulunduğu pazarda ömrünü nasıl uzatacağına dair önemli bilgiler sağlamaktadır. Başka bir ifadeyle, inovasyon olgunluğu bir şirketin performansını artırmak ve daha yüksek inovasyon sağlamak için ne yapması gerektiğini belirlemesine yardımcı olmaktadır.

Yöneticiler, şirket içindeki yetenekleri belirlemek amacıyla inovasyon olgunluk modellerini kullanmaktadır. Bu modeller, inovasyon düzeylerini ölçmekte ve fırsatlara dair bir yol haritası sunmaktadır.

Ancak, inovasyon yönetimi ile inovasyon olgunluğu arasında bilinmesi gereken farklar bulunmaktadır. İnovasyon yönetimi, bir şirketin inovasyonu nasıl yönettiği ile ilgilidir. İnovasyon olgunluğu ise, bir şirketin özgünlük düzeyini ve bunu ölçmek için kullanılması gereken modelleri tanımlamaktadır.

İnovasyon Olgunluğu Neden Önemlidir?

İnovasyonu ölçmek, geleceği planlarken şirketlerin ilerleyişini izlemesine imkan tanımaktadır. Bir şirketin ihtiyacı olanı öğrenmek ve onu gerçekleştirmek arasındaki boşlukları doldurmaya yardımcı olmaktadır. Bu sebeple, bir şirketin başarılı olması, iş stratejisini inovasyon süreci ile uyumlu hale getirmesine bağlıdır.

İnovasyon Olgunluk Düzeyleri

İnovasyon olgunluk düzeyleri, bir işletmenin şu anda hangi seviyede olduğunu ve olgunluk seviyesini yükseltmek için neler yapması gerektiğine dair bilgiler sunmaktadır.

İnovasyon olgunluğunun 4 aşaması vardır;

1. Aşama

İlk aşamada, gerçekleşmekte olan bir yenilik vardır. Fakat, genellikle geçicidir ve müşterilerden veya çalışanlardan gelen geri bildirimler ile yönlendirilmektedir. Bu seviyede inovasyon, sadece çalışanlar veya departmanlar iş ile ilgili bir sorunla karşılaştığında ve bunları çözmeleri gerektiğinde gerçekleşmektedir. Başka bir deyişle, inovasyon acil iş gereksinimlerine ya da pazar baskısına göre gerçekleşmektedir.

İkinci aşamaya geçmek için şirket içinde uygulanabilecek yöntemler;

 • İnovasyon fırsatlarını aktif olarak değerlendirmek
 • Yenilikçi fikirleri toplamak için fırsat yaratmak
 • Şirket içinde inovasyon kültürünü yürütebilecek ve inovasyon yönetimi becerilerine sahip liderler belirlemek

2. Aşama

İkinci aşamada, fikirler ve öneriler aktif olarak toplanmaktadır. Ancak inovasyon süreçleri tam olarak tanımlanmamıştır. Çalışanlar, inovasyon ile ilgili sorumluluklar almaktadır ve inovasyon hakkında bilgi sahibidir. Ancak ikinci aşamada inovasyon için geçerli olan, kuruluş çapında standartlar ve süreçler yoktur.

Üçüncü seviyeye geçmek için şirket içinde uygulanabilecek yöntemler;

 • İnovasyon süreçlerini uygulamak
 • Şirket içinde işbirliği ve bilgi paylaşımını teşvik etmek için inovasyon yönetimini resmileştirmek
 • İnovasyon yönetiminin yapılması için bir inovasyon ekibi oluşturmak

3. Aşama

Üçüncü aşamada, tüm inovasyon süreci belirli bir yol haritasına göre aktif olarak yönetilmektedir. İnovasyonun tüm bölümleri, belli bir dereceye kadar sorunsuz bir şekilde uygulanmaktadır. Bu seviyede yenilik, stratejik hedeflere odaklı bir plan çerçevesinde yürütülmektedir. Ayrıca roller ve sorumluluklar ilgili kişilere atanmaktadır.

Dördüncü seviyeye geçmek için şirket içinde uygulanabilecek yöntemler;

 • İnovasyonu gerçekleştirmek için hedefler koymak
 • İnovasyon süreçlerini yürütmek için bütçe ayırmak
 • İnovasyon yönetimi, süreçleri ve altyapısını optimize etmek

4. Aşama

Bu aşamada, iş yol haritası, proje yönetimi, stratejik planlama ve inovasyon arkasındaki itici güçtür. İnovasyon kapsamındaki tüm işlemler uygulanmaktadır. Etkin uygulamalar, yüksek katılım ve performans ile birlikte inovasyon süreci faydalı bir şekilde devam etmektedir.

İnovasyon Olgunluğu Nasıl Artırılır?

 • Mevcut Aşamanızı Öğrenin

İlk olarak şirketin inovasyon olgunluk seviyesinin belirlenmesi gerekmektedir. Mevcut aşamayı doğru bir şekilde değerlendirmek için dikkat edilmesi gereken bir faktör vardır. Bu faktör, farklı departmanlardan çok sayıda çalışanın bu sürece katılmasıdır. Böylece, şirketler inovasyon süreci için kapsamlı bir görüş elde etmektedir.

 • Hangi Aşamaya Ulaşmak İstediğinizi Belirleyin

Bir sonraki adım olarak, şirket hangi aşamaya ulaşmak istediğini belirlemelidir. Bu aşamaya ulaşmak için ise gerçekçi ve kısa vadeli hedefler koymak gerekmektedir.

 • Eksiklerinizi Tanımlayın

İşletmenin mevcut olgunluk seviyesini ve bundan sonra hangi seviyeye ulaşılacağını belirledikten sonra, şirketin ihtiyaç duyduğu gelişim noktaları bulunmalıdır. Bir başka deyişle, mevcut seviye ile ulaşmak istenen seviye arasındaki eksiklerin ne olduğunu belirlemek gerekmektedir. Mevcut aşamayı öğrenmek için yapılan değerlendirmeden elde edilen bilgiler, tüm eksikleri belirleme konusunda yardımcı olmaktadır. Bu sebeple, o değerlendirmeler mutlaka göz önüne alınmalıdır.

 • Uygulamaya Geçmek İçin Plan Oluşturun

Son olarak, şirketin inovasyon yöneticileri ve üst düzey çalışanları ile birlikte çalışarak atılması gereken adımları planlamak gerekmektedir. Tüm plan hazır olduktan sonra yapılması gereken bu planı uygulamak ve yönetmek olacaktır.

Blog