İnovasyon Olgunluğu Nedir? Neden Önemlidir?

İnovasyon, bir şirketin büyümesi için hayati bir öneme sahiptir. Bu sebeple inovasyon, bir şirketin büyümesini sağlayan en önemli faktördür. Blog yazımızda değineceğimiz konular “İnovasyon Olgunluğu Nedir? Neden Önemlidir?” olacaktır.

İnovasyon Olgunluğu Nedir?

İnovasyon olgunluğu, bir şirketin inovasyon çabalarının ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Böylece, bulunduğu pazarda ömrünü nasıl uzatacağına dair önemli bilgiler sağlamaktadır. Başka bir ifadeyle, inovasyon olgunluğu bir şirketin performansını artırmak ve daha yüksek inovasyon sağlamak için ne yapması gerektiğini belirlemesine yardımcı olmaktadır.

Yöneticiler, şirket içindeki yetenekleri belirlemek amacıyla inovasyon olgunluk modellerini kullanmaktadır. Bu modeller, inovasyon düzeylerini ölçmekte ve fırsatlara dair bir yol haritası sunmaktadır.

Ancak, inovasyon yönetimi ile inovasyon olgunluğu arasında bilinmesi gereken farklar bulunmaktadır. İnovasyon yönetimi, bir şirketin inovasyonu nasıl yönettiği ile ilgilidir. İnovasyon olgunluğu ise, bir şirketin özgünlük düzeyini ve bunu ölçmek için kullanılması gereken modelleri tanımlamaktadır.

İnovasyon Olgunluğu Neden Önemlidir?

İnovasyonu ölçmek, geleceği planlarken şirketlerin ilerleyişini izlemesine imkan tanımaktadır. Bir şirketin ihtiyacı olanı öğrenmek ve onu gerçekleştirmek arasındaki boşlukları doldurmaya yardımcı olmaktadır. Bu sebeple, bir şirketin başarılı olması, iş stratejisini inovasyon süreci ile uyumlu hale getirmesine bağlıdır.

İnovasyon Olgunluk Düzeyleri

İnovasyon olgunluk düzeyleri, bir işletmenin şu anda hangi seviyede olduğunu ve olgunluk seviyesini yükseltmek için neler yapması gerektiğine dair bilgiler sunmaktadır.

İnovasyon olgunluğunun 4 aşaması vardır;

1. Aşama

İlk aşamada, gerçekleşmekte olan bir yenilik vardır. Fakat, genellikle geçicidir ve müşterilerden veya çalışanlardan gelen geri bildirimler ile yönlendirilmektedir. Bu seviyede inovasyon, sadece çalışanlar veya departmanlar iş ile ilgili bir sorunla karşılaştığında ve bunları çözmeleri gerektiğinde gerçekleşmektedir. Başka bir deyişle, inovasyon acil iş gereksinimlerine ya da pazar baskısına göre gerçekleşmektedir.

İkinci aşamaya geçmek için şirket içinde uygulanabilecek yöntemler;

 • İnovasyon fırsatlarını aktif olarak değerlendirmek
 • Yenilikçi fikirleri toplamak için fırsat yaratmak
 • Şirket içinde inovasyon kültürünü yürütebilecek ve inovasyon yönetimi becerilerine sahip liderler belirlemek

2. Aşama

İkinci aşamada, fikirler ve öneriler aktif olarak toplanmaktadır. Ancak inovasyon süreçleri tam olarak tanımlanmamıştır. Çalışanlar, inovasyon ile ilgili sorumluluklar almaktadır ve inovasyon hakkında bilgi sahibidir. Ancak ikinci aşamada inovasyon için geçerli olan, kuruluş çapında standartlar ve süreçler yoktur.

Üçüncü seviyeye geçmek için şirket içinde uygulanabilecek yöntemler;

 • İnovasyon süreçlerini uygulamak
 • Şirket içinde işbirliği ve bilgi paylaşımını teşvik etmek için inovasyon yönetimini resmileştirmek
 • İnovasyon yönetiminin yapılması için bir inovasyon ekibi oluşturmak

3. Aşama

Üçüncü aşamada, tüm inovasyon süreci belirli bir yol haritasına göre aktif olarak yönetilmektedir. İnovasyonun tüm bölümleri, belli bir dereceye kadar sorunsuz bir şekilde uygulanmaktadır. Bu seviyede yenilik, stratejik hedeflere odaklı bir plan çerçevesinde yürütülmektedir. Ayrıca roller ve sorumluluklar ilgili kişilere atanmaktadır.

Dördüncü seviyeye geçmek için şirket içinde uygulanabilecek yöntemler;

 • İnovasyonu gerçekleştirmek için hedefler koymak
 • İnovasyon süreçlerini yürütmek için bütçe ayırmak
 • İnovasyon yönetimi, süreçleri ve altyapısını optimize etmek

4. Aşama

Bu aşamada, iş yol haritası, proje yönetimi, stratejik planlama ve inovasyon arkasındaki itici güçtür. İnovasyon kapsamındaki tüm işlemler uygulanmaktadır. Etkin uygulamalar, yüksek katılım ve performans ile birlikte inovasyon süreci faydalı bir şekilde devam etmektedir.

İnovasyon Olgunluğu Nasıl Artırılır?

 • Mevcut Aşamanızı Öğrenin

İlk olarak şirketin inovasyon olgunluk seviyesinin belirlenmesi gerekmektedir. Mevcut aşamayı doğru bir şekilde değerlendirmek için dikkat edilmesi gereken bir faktör vardır. Bu faktör, farklı departmanlardan çok sayıda çalışanın bu sürece katılmasıdır. Böylece, şirketler inovasyon süreci için kapsamlı bir görüş elde etmektedir.

 • Hangi Aşamaya Ulaşmak İstediğinizi Belirleyin

Bir sonraki adım olarak, şirket hangi aşamaya ulaşmak istediğini belirlemelidir. Bu aşamaya ulaşmak için ise gerçekçi ve kısa vadeli hedefler koymak gerekmektedir.

 • Eksiklerinizi Tanımlayın

İşletmenin mevcut olgunluk seviyesini ve bundan sonra hangi seviyeye ulaşılacağını belirledikten sonra, şirketin ihtiyaç duyduğu gelişim noktaları bulunmalıdır. Bir başka deyişle, mevcut seviye ile ulaşmak istenen seviye arasındaki eksiklerin ne olduğunu belirlemek gerekmektedir. Mevcut aşamayı öğrenmek için yapılan değerlendirmeden elde edilen bilgiler, tüm eksikleri belirleme konusunda yardımcı olmaktadır. Bu sebeple, o değerlendirmeler mutlaka göz önüne alınmalıdır.

 • Uygulamaya Geçmek İçin Plan Oluşturun

Son olarak, şirketin inovasyon yöneticileri ve üst düzey çalışanları ile birlikte çalışarak atılması gereken adımları planlamak gerekmektedir. Tüm plan hazır olduktan sonra yapılması gereken bu planı uygulamak ve yönetmek olacaktır.

Benzer Bloglar

Kaizen Süreçlerinde Çalışan Katılımının Önemi

Kaizen, Japonca’da “daha iyiye doğru sürekli değişim” anlamına gelir. İşletmelerin verimliliğini artırmak ve rekabet avantajı sağlamak için uygulanan bu felsefede, çalışan katılımının önemi büyüktür. Çalışanlar, Kaizen sürecinin merkezinde yer alır ve onlar aktif katılımı, iyileştirme çalışmalarının başarısını doğrudan etkiler. Bu blog yazısında, Kaizen sürecinde çalışan katılımının neden bu kadar önemli olduğunu ve çalışan katılımını artırmak […]

Devamını Oku

Muda, Mura, Muri Nedir?

Muda, mura ve muri Japon dilinde israf, atık anlamına gelmektedir. Toyota üretim sisteminde, yalın üretimin düşmanları olarak tabir edilen israf bütünlüğü üretim sürecindeki aksaklıklara neden olan unsurlardır. Yani, israfın varlığı, üretim süreçlerinde verimsizliklere ve problemlere yol açar. Genel olarak 3M, üretim süreçlerinin içerisindeki düzensizliklerin ve israfların temel nedenlerini oluşturur. Muda, Mura, Muri Kavramları Muda(israf), mura(eşitsizlik) […]

Devamını Oku

Kalite Yönetim Sistemi İşletmelere Ne Sağlar?

Kalite yönetim sistemi, bir şirketin ürün ve hizmetlerini müşterilerine sunması için gerekli politikaları, iş süreçleri ve prosedürleri belgeleyen bir sistemdir. İşletmelerin kalite yönetim sistemi kullanmaları müşteri memnuniyeti, verimlilik, itibar ve güvenirlilik gibi birçok faydayı kazanmalarına yardımcı olur. Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Nedir? Kalite yönetim sistemi (KYS); bir işletmenin ürün ve hizmetlerini yasal ve düzenleyici gereksinimlere […]

Devamını Oku

Otonom Bakım’ın 7 Adımı

Otonom kelimesi Türkçe’de “kendi kendine yapabilen” anlamına gelir. Yalın Üretim tekniği olan Otonom bakım ise işletmelerde ekipmanların bakım sorumluluğunu operatöre veren ve ekipman etkinliğini artırmak için kullanılan bir bakım yöntemidir. Bu blog yazımızda otonom bakım adımlarını ele alacağız. Otonom Bakımın Amacı Nedir? Otonom bakımın amacı, operatörün makinesini sahiplenmesini sağlayarak bazı bakım faaliyetlerinin sorumluluğunu operatöre aktarmaktır. […]

Devamını Oku

Kanban Yöntemi Nasıl Uygulanır?

Birçok şirket, yıl içerisinde yapılan proje planlarına ve son teslim tarihlerine sadık kalamayıp yıl sonunda bitmemiş projelerle, yanlış yerlere harcanmış bütçelerle ve amaçlanan hedeflerden çok daha farklı yerlerde bulunmaktadır. Bu gibi sorunların ortaya çıkmasının temel nedeni, doğru bir proje yönetiminin yapılmamış olmasıdır. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için işletmelerin Kanban gibi proje yönetimi tekniklerinden faydalanması birçok […]

Devamını Oku

Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Günümüzde, bir şirketin başarılı olması için etkili kalite yönetimi bir zorunluluktur. Sağlam bir kalite yönetim sistemi (QMS), müşteri beklentilerini karşılamaya ve ürün & hizmetleri minimum atıkla sunmaya yardımcı olur. Bu, müşteri memnuniyetinden kârlılığa kadar işletmelere birçok fayda sağlar. Bu yüzden, bir işletmenin Kalite Yönetim Sistemini uygulaması, sürdürülebilir başarının en önemli şartıdır. Bu blog yazımızda, kalite […]

Devamını Oku