Yalın Danışmanlık Hizmetleri

Stratejik Danışmanlık,
Sonsuz Başarı

OPEX, Kaizen, Yalın 6 Sigma, TPM ve Yalın Üretim gibi birçok alanda uzmanlaşmış ekibimiz ve iş ortaklarımızla, işletmenizin verimliliğini artırmanız ve rekabet avantajınızı güçlendirmeniz için gereken adımları belirliyoruz.

Özelleştirilmiş, Sonuç Odaklı Yaklaşım

Her işletme farklıdır ve biz de bunun farkındayız. İşletmenizin yapısına ve hedeflerine uygun, somut ve ölçülebilir sonuçlar elde etmenizi sağlayan özelleştirilmiş danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. 

İşletmenizin performansını artırmak, verimliliği maksimize etmek ve maliyetleri azaltmak için doğru adımları atmanıza yardımcı oluruz.

İşletmenizi daha iyiye taşımak için...

Danışmanlık ve Eğitim Hizmetlerimiz

OPEX Danışmanlığı

İşletmenizin operasyonel mükemmelliğe ulaşması için stratejik yönetim danışmanlığı sunuyoruz. Süreçlerinizi optimize ederek maliyetleri azaltırken kaliteyi artırmanıza yardımcı oluyoruz.

Kaizen Danışmanlığı

 1. Süreç Analizi ve Değerlendirme: İlk adım olarak, işletmenizin mevcut süreçlerini ayrıntılı bir şekilde analiz eder ve iyileştirme potansiyeli belirleriz. Süreçlerinizi verimli bir şekilde değerlendirerek, israfı ve gereksiz adımları belirleriz.

 2. Kaizen Eğitim ve Bilgilendirme: İşletmenizde Kaizen kültürünün benimsenmesi için eğitim ve bilgilendirme programları düzenleriz. Personelinizin Kaizen felsefesini anlaması ve uygulamaya geçirmesi için gereken desteği sağlarız.

 3. Kaizen Atölye Çalışmaları: İşletmenizin belirlenen alanlarında Kaizen atölye çalışmaları düzenleyerek, ekiplerin bir araya gelip sürekli iyileştirme projelerini planlamasına ve uygulamasına olanak tanırız. Bu çalışmalar sayesinde, işletmenizin her seviyesinden çalışanlar sürekli iyileştirmeye katkıda bulunabilir.

 4. İyileştirme Projelerinin Yönetimi: Belirlenen iyileştirme projelerinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlarız. Proje takibi yapar, ilerlemeyi izler ve gerektiğinde stratejileri revize ederiz.

 5. Performans Değerlendirmesi ve Geri Bildirim: İyileştirme projelerinin sonuçlarını değerlendirir ve performansınızı ölçeriz. Geri bildirimlerle sürekli olarak iyileştirme sürecini destekleriz ve işletmenizin rekabet avantajını güçlendiririz.

Yalın 6 Sigma Danışmanlığı

  1. Yalın ve 6 Sigma Metodolojilerinin Birleşimi: Yalın üretim ve 6 Sigma kalite yönetimi metodolojilerini bir araya getirerek, işletmenizin hem verimliliğini hem de kalitesini artırmak için en iyi uygulamaları sunuyoruz.

  2. Süreç İyileştirme Projeleri Yönetimi: Yalın 6 Sigma prensiplerine dayalı olarak süreç iyileştirme projeleri belirler, planlar ve uygularız. Hedeflenen kalite seviyelerine ulaşmak için sürekli olarak verileri analiz eder ve süreçleri optimize ederiz.

  3. Veri Analizi ve İstatistiksel Yaklaşım: 6 Sigma'nın temelinde istatistiksel veri analizi ve problem çözme yaklaşımı bulunur. Bu doğrultuda işletmenizin verilerini analiz eder, kök nedenleri belirler ve kalite sorunlarını çözmek için istatistiksel yöntemler kullanırız.

  4. Eğitim ve Yetenek Geliştirme: Yalın 6 Sigma kültürünün işletmenizde yayılmasını sağlamak için eğitim ve yetenek geliştirme programları düzenleriz. Personelinizin Yalın 6 Sigma prensiplerini anlaması ve uygulamaya geçirmesi için gerekli bilgi ve becerileri sağlarız.

  5. Performans İzleme ve Değerlendirme: Yürütülen iyileştirme projelerinin etkinliğini izler ve performansı değerlendiririz. Sürekli geri bildirimlerle süreci iyileştirir ve işletmenizin sürekli olarak daha iyiye gitmesini sağlarız.

TPM Danışmanlığı

 1. TPM Kültürünün Benimsenmesi: İşletmenizde TPM kültürünün oluşturulması ve yayılması için stratejiler geliştiririz. Personelinizin TPM prensiplerini anlaması ve benimsemesi için eğitim ve bilgilendirme programları düzenleriz.

 2. Ekipman Bakım Stratejilerinin Geliştirilmesi: Mevcut ekipmanların bakım stratejilerini gözden geçirir ve iyileştiririz. Düzenli bakım planları oluşturarak arızaların önlenmesini sağlarız ve üretim sürekliliğini maksimize ederiz.

 3. Önleyici Bakım Programlarının Oluşturulması: TPM prensiplerine göre önleyici bakım programları oluşturarak ekipmanların uzun ömürlü ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlarız. Bakım maliyetlerini azaltırken üretkenlik ve kaliteyi artırırız.

 4. Bakım Eğitimleri ve Yetenek Geliştirme: Bakım ekiplerinin teknik becerilerini ve bilgi düzeylerini artırmak için eğitim ve yetenek geliştirme programları düzenleriz. Ekipman bakımının etkin bir şekilde yapılması için gereken bilgi ve becerileri sağlarız.

 5. Performans İzleme ve Değerlendirme: TPM uygulamalarının etkinliğini izler, performansı değerlendirir ve sürekli iyileştirme fırsatlarını belirleriz. Veri analizi ve geri bildirimlerle süreci optimize ederiz.

Demo Talep Edin

Sürekli iyileştirme çözümü hakkında daha fazla bilgi almak ve canlı demo talebinde bulunun.

Demo Talebi İçin Tıklayın

Bilgi Alın!

Danışmanlık ve eğitim hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.