İnovasyon Türleri

İnovasyon Türleri Nelerdir?

Sürekli yenilenen ve gelişen teknolojiyle beraber inovatif düşünme ile işletmeler değişime ve yeniliğe daha açık olabilir ve bunun sonucunda yaratıcılığa ve yeni fikirlere yatırım yapma cesaretine sahip duruma gelebilir. Yenilikçi düşünce, her işte büyümeye ve gelişmeye destek olur. İnovatif düşünce kısaca, yeni fikirler ve sorunları çözmek için yeni yollar bulmak adına yaratıcı problem çözmeyi esas alan düşünce sistemi olarak tanımlayabiliriz.

Peki inovasyon tanımına bakacak olursak;

İnovasyon Nedir?

İnovasyon (yenilikçilik-yenilik) kavram olarak, hem bir süreci (yenilemeyi / yenilenmeyi) hem de bir sonucu (yeniliği) ifade etmektedir. İnovasyon daha çok sıkıntıları giderme konusundan odaklanarak var olan bizi rahatsız eden sorunlara çözüm bulmak olarak da tanımlanabilir.

İnovasyon bir buluş değildir. Daha çok günümüzde var olan bir ürün, hizmeti ele alıp ürüne yeni etkin özellikler katıp yeniden insanlığın hizmetine sunmaktır. Bu aşamada önemli olan değişken güncellenen özelliğin etkin olmasıdır. Özgün bir özellik katmasıdır.

5 İnovasyon Türü

İnovasyonun pek çok türü olsa da temel olarak beş inovasyon türü kapsamında başlığında öne çıkmaktadır.

Ürün İnovasyonu

Yeni bir ürün geliştirmek veya mevcutta var olan ürün üzerinde değişiklik yaparak piyasaya sunulması ürün inovasyonu olarak tanımlanır. Cep telefonlarının zamanla küçülmesi ve dokunmatik ekranlarla donatılması ürün inovasyonuna örnek olarak gösterilebilir. Ürün inovasyonu, inovasyon açısından en çok araştırılan inovasyon türleri arasında görülmektedir.

Ürün inovasyonu alanındaki yenilikler, sunulan özelliklerden ürünün kalitesine kadar her kavramı ele alınmaktadır. Bu alandaki yenilikler, temel bir ürüne gerçek değer katabilecek tamamlayıcı ürünler ve hizmetler etrafında dönmektedir. Ürün inovasyonunda kilit nokta, tanımladığımız şekilde ürüne önemli bir değer katmaya çalışmaktır.

Pazarlama İnovasyonu

Bir ürünün ya da ambalajının farklı tasarımlarla yenilenmesi, farklı pazarlama şekilleriyle kullanılması veya mevcut ürünün farklı versiyonda geliştirilmesine pazarlama inovasyonu adı verilir. Pazarlama inovasyonu, çok geniş bir görev yelpazesini, özellikle müşteri ve pazar yönelimi ile ilgili olan ve yeni bir ürün veya hizmetin başarılı bir şekilde pazarlanmasına olanaj sağlayan tüm faaliyetleri içerir. Pazarlama inovasyonuna örnek verecek olursak; otobüslerde tutacakların kol saati şeklinde baskılı olması, altınların farklı gramlarda paketlenerek kart şeklinde piyasaya tasarlanıp sunulması pazarlama inovasyonudur.

Hizmet İnovasyonu

Hizmet inovasyonu, müşteriler için yeni hizmetlerin oluşturulması ve tanıtılmasını içeren inovasyon türü olarak tanımlanmaktadır. Hizmet inovasyonu, müşteri deneyimi etrafında döner ve hizmetle ilgili yeniliklerle başlar. Bu alandaki yenilikler, ister kullanımını kolaylaştırarak, ister gözden kaçan işlevselliği öne çıkararak veya yaygın sorunları gidererek, ürün veya hizmetinizin özelliklerini geliştirir.

Örnek verecek olursak; İnternet üzerinden yemek siparişi verilmesi, market alışverişlerinin kapıya kadar getirilmesi, otobüslerde televizyon yayını yapılması olarak sıralanabilir.

Organizasyonel İnovasyon

Sürekli iyileştirme ve yeni çözümlerin geliştirilmesi yoluyla süreçlerin iyileştirilmesini kapsayan inovasyon olarak tanımlanır. Organizasyonel yenilikler süreci ve organizasyon yapısını etkiler. Bunlar organizasyonel süreç yenilikleri veya yönetim yenilikleri olarak sıralanabilir. İnovasyonun şirket içerisine nüfus edilmesi ve etkilerinin görülebilmesi bir süreçtir. Bu noktada organizasyonlarla yıllardır süregelen organizasyonel yapıların artık yeni iş modellerine, yeni iş süreçlerine adapte olamadığını, belli noktalarda yetersiz kaldıklarında ve kendilerini sınırlandırdıklarını düşündüklerinde şirketler, organizasyonel yapılarını tamamen değiştirip yenliklere açık ve farklı uygulamalara hızlı adapte olan yapıya kavuşmak isteyebilir.

Bu noktada şirket içerisinde departmanlar, çalışanlar ve hiyerarşi bazında yapılan inovatif çalışmalara da organizasyonel inovasyon olarak tanımlanmaktadır.

İş Modeli İnovasyonu

Firmanın tüketiciye sunduğu ürün ya da hizmeti nasıl ulaştırdığı ve bundan nasıl bir gelir elde ettiği ile ilgili bir olgu olarak tanımlanır. Örnek vermek gerekirse;  Bitaksi uygulamasının amacı bir hizmet sunmaktır ama bu hizmeti sunarken yeni bir iş modeli’de gösterilmektedir. Bitaksi’nin kendine ait bir aracı mevcut değildir. Burada amaç taksicilerle müşterileri eşleştirmek ve bir araya getirmektir. Bitaksi uygulaması, taksicilerden komisyon alarak gelir modelini oluşturmaktadır. Taksici fazladan aracı boşken kilometre yapacağına kendisine en yakın müşteriye ulaşarak minimum boş vakit ile maksimum kazanç sağlamış olacaktır. Müşteri tarafında güven veya ihtiyaç anında taksiye ulaşamamak büyük bir problemdir. Uygulama üzerinden size gelen taksinin plakasını, sürücüsünü ve sürücüsünün kimlik bilgilerini görebilirsiniz ve sürücüyü puanlayabilirsiniz.

Bu şekilde bir uygulama ile her iki tarafın da güven ilişkisi ile buluşabileceği bir noktaya gelinmiş olunur. Hizmet inovasyonu ile çok benzerlik gösterse de burada asıl strateji iş modeli oluşturulmasıdır.

Blog