İnovasyon Türleri Nelerdir?

Sürekli yenilenen ve gelişen teknolojle beraber inovasyon, işletmelerin değişime ve yeniliğe daha açık olmasını sağlar. Bunun sonucunda işletmeler, yaratıcılığa ve yeni fikirlere yatırım yapma cesaretine sahip duruma gelebilirler. İnovatif düşünce, her işte büyümeye ve gelişmeye destek olur. İnovatif düşünceyi kısaca, yeni fikirler ve sorunları çözmek için yeni yollar bulmak adına yaratıcı problem çözmeyi esas alan düşünce sistemi olarak tanımlayabiliriz. Rekabetçi bir iş ortamında güçlü kalmak için işletmelerin inovasyona önem vermesi ve inovatif düşünceyi teşvik etmesi gerekir. Bu yüzden, tüm işletmelerin inovasyon kavramına hakim olması ve bu süreçten yararlanmak için inovasyonun ne olduğunu anlaması lazım. Bu blog gönderimizde inovasyon çeşitlerini, tanımını, işletmeler için önemimi ele alacağız.

İnovasyon Nedir?

İnovasyon, Türkçe’de yenilikçilik, yenilik anlamlarına gelen bir kavramdır. Hem bir süreci hem de bir sonucu ifade eder. İnovasyon, daha çok sıkıntıları giderme amacıyla yola çıkarak bizi rahatsız eden sorunlara çözüm bulmak olarak da tanımlanabilir.

İnovasyon bir buluş değildir. Daha çok günümüzde var olan bir ürün, hizmeti ele alıp yenilikçi fikirlerle ürüne yeni etkin özellikler katıp yeniden insanlığın hizmetine sunmaktır. Bu aşamada önemli olan değişken güncellenen özelliğin etkin olmasıdır. Özgün bir özellik katmasıdır.

İş dünyasında inovasyonun amacı, ürün veya hizmetlerde, süreçlerde veya bir iş modelinde gerçekleştirilen sürekli iyileştirmelerdir. Başka bir ifadeyle, yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin mevcut ürün, hizmet veya süreçlere uygulanarak daha iyi ürün, hizmet veya süreç ortaya çıkarmaktır.

İş Dünyasında İnovasyon Neden Önemli?

İnovasyon, işletmelerin rekabetçi bir pazarda ayakta kalabilmesi ve büyüyebilmesi için önemli bir kavramdır. İşletmeler için inovasyon, müşteri için değer yaratmak anlamına gelir. Bir işletmenin değer yaratabilmesi için sürekli yenilik ve iyileştirmeler yapması gerekir. İnovasyon, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinden mevcut süreçlerin iyileştirilmesine kadar uzanır. Bu da, işletmelerin birçok alanda değer yaratacak yenilikler elde etmesine yardımcı olur.

Başarılı bir inovasyon yönetim sürecinde işletmeler farklı kaynaklar yaratabilir, süreçleri optimize edebilir, müşteri bağlılığını artırabilir, mevcut ürün / hizmetleri iyileştirebilir.

Başarılı bir inovasyon yönetim sürecinde işletmeler yeni ve yaratıcı fikirler üretebilir ve bu fikirleri hayata geçirebilir. Bu sayede işletmeler farklı kaynaklar yaratabilir, süreçleri optimize edebilir, müşteri sadakatini artırabilir, çalışan bağlılığını artırabilir ve mevcut /ürün hizmetlerini iyileştirebilir.

İnovatif Düşünen Kişilerin Özellikleri

 • Etrafta olup biteni gözlemlemeyi severler.
 • Bir konuda tartışmayı ve fikir alışverişi yapmayı severler.
 • Motivasyonları yüksektir.
 • Yaratıcıdırlar.
 • Yenilikçi düşünceyi benimserler.

Farklı İnovasyon Yöntemleri

İnovasyon süreci ile ilgili iki farklı yöntem vardır. Bunlar açık ve kapalı inovasyondur. Bu iki farklı inovasyon yönteminin ortaya çıkma nedeni, işletmelerin inovasyon sürecinde farklı yaklaşımları kullanmasıdır.

Açık İnovasyon

Açık inovasyon, işletmelerin kendi sınırlarını aşarak dış kaynaklardan gelen yaratıcı inovasyon fikirleri, bilgi ve teknolojileri kullanarak inovasyon yapmasıdır. Bu yaklaşımda, şirketler dışarıdan fikir ve öneriler alırken aynı zamanda kendi içindeki teknolojileri ve fikirleri de dışarıya açabilir.

Kapalı İnovasyon

Kapalı inovasyon, bir işletmenin inovasyon sürecini tamamen kendi içinde yürüttüğü bir yaklaşımdır. Bu modelde, tüm araştırma ve geliştirme faaliyetleri şirketin kontrolü altındadır. Dış kaynaklardan gelen bilgilere ve yenilikçi fikirleri dikkate almak yerine sadece şirket içinde yapılan geliştirmeleye odaklanır.

İnovasyon Türleri Nelerdir?

İnovasyonun pek çok türü olsa da temel olarak beş inovasyon türü kapsamında öne çıkar.

Ürün İnovasyonu

Yeni bir ürün geliştirmek veya mevcutta var olan ürün üzerinde değişiklik yaparak piyasaya sunulması ürün inovasyonu olarak tanımlanır. Cep telefonlarının zaman geçtikçe küçülmesi ve dokunmatik ekran özelliklerinin eklenmesi ürün inovasyonuna bir örnektir. Ürün inovasyonu, inovasyon açısından en çok araştırılan inovasyon türleri arasındadır.

Ürün inovasyonu alanındaki yenilikler, sunulan özelliklerden ürünün kalitesine kadar her kavramı ele alır. Bu alandaki yenilikler, temel bir ürüne gerçek değer katabilecek tamamlayıcı ürünler ve hizmetler etrafında döner. Ürün inovasyonunda kilit nokta, tanımladığımız şekilde ürüne önemli bir değer katmaya çalışmaktır.

Pazarlama İnovasyonu

Bir ürünün ya da ambalajının farklı tasarımlarla yenilenmesi, farklı pazarlama şekilleriyle kullanılması veya mevcut ürünün farklı versiyonda geliştirilmesine pazarlama inovasyonu adı verilir. Pazarlama inovasyonu, çok geniş bir görev yelpazesini, özellikle müşteri ve pazar yönelimi ile ilgili olan ve yeni bir ürün veya hizmetin başarılı bir şekilde pazarlanmasına olanak sağlayan tüm faaliyetleri içerir.

Hizmet İnovasyonu

Hizmet inovasyonu, müşteriler için yeni hizmetlerin oluşturulması ve tanıtılmasını içeren inovasyon türü olarak tanımlanır. Hizmet inovasyonu, müşteri deneyimi etrafında döner ve hizmetle ilgili yeniliklerle başlar. Bu alandaki yenilikler, ister kullanımını kolaylaştırarak, ister gözden kaçan işlevselliği öne çıkararak veya yaygın sorunları gidererek, ürün veya hizmetinizin özelliklerini geliştirir.

Organizasyonel İnovasyon

Sürekli iyileştirme ve yeni çözümlerin geliştirilmesi yoluyla süreçlerin iyileştirilmesini kapsayan inovasyon olarak tanımlanır. Organizasyonel yenilikler süreci ve organizasyon yapısını etkiler. Bunlar organizasyonel süreç yenilikleri veya yönetim yenilikleri olarak sıralanabilir. İnovasyonun şirket içerisine nüfus edilmesi ve etkilerinin görülebilmesi bir süreçtir. Bu noktada organizasyonlarla yıllardır süregelen organizasyonel yapıların artık yeni iş modellerine, yeni iş süreçlerine adapte olamadığını, belli noktalarda yetersiz kaldıklarında ve kendilerini sınırlandırdıklarını düşündüklerinde şirketler, organizasyonel yapılarını tamamen değiştirip yenliklere açık ve farklı uygulamalara hızlı adapte olan yapıya kavuşmak isteyebilir.

Bu noktada şirket içerisinde departmanlar, çalışanlar ve hiyerarşi bazında yapılan inovatif çalışmalar da organizasyonel inovasyon olarak tanımlanır.

İş Modeli İnovasyonu

İş modeli inovasyonu, firmanın tüketiciye sunduğu ürün ya da hizmeti nasıl ulaştırdığı ve bundan nasıl bir gelir elde ettiği ile ilgili bir olgudur. Örnek vermek gerekirse; Bitaksi uygulamasının amacı bir hizmet sunmaktır ama bu hizmeti sunarken yeni bir iş modeli’de gösterilmektedir. Bitaksi’nin kendine ait bir aracı mevcut değildir. Burada amaç taksicilerle müşterileri eşleştirmek ve bir araya getirmektir. Bitaksi uygulaması, taksicilerden komisyon alarak gelir modelini oluşturur. Taksici fazladan aracı boşken kilometre yapacağına kendisine en yakın müşteriye ulaşarak minimum boş vakit ile maksimum kazanç sağlamış olacaktır. Müşteri tarafında güven veya ihtiyaç anında taksiye ulaşamamak büyük bir problemdir. Uygulama üzerinden size gelen taksinin plakasını, sürücüsünü ve sürücüsünün kimlik bilgilerini görebilirsiniz ve sürücüyü puanlayabilirsiniz.

Süreç İnovasyonu

Süreç inovasyonu, ürün veya hizmetlerin üretimi, tasarımı ya da sunumu için kullanılan süreçlerin revize edilmesi, yenilenmesi ve geliştirilmesidir. Bu sayede ürün veya hizmetler daha hızlı, daha uygun maliyetli ve daha yüksek kaliteyle üretilebilir.

Sosyal İnovasyon

Sosyal inovasyon, toplumsal sorunların yaratıcı yöntemlerle çözümü için yeni teknoloji, düşünce ve süreçlerin kullanılmasıdır. Sosyal inovasyonun ana hedefi, finansal kazanç sağlamak yerine eğitim, sağlık gibi toplumsal konularda çözümler üretmektir.

Yıkıcı İnovasyon

Yıkıcı inovasyon, mevcut bir pazarı tamamen değiştiren veya yeni bir pazar oluşturarak lider konuma yükselmeyi amaçlayan bir inovasyon türüdür. Yıkıcı inovasyon sürecinde, sınırlı kaynaklara sahip bir şirket, yeni iş modelleri veya yenilikçi ürünlerle pazar liderlerine karşı rekabet eder.

Sürekli İnovasyon

Sürekli inovasyon, uzun vadeli, sürekli devam eden ve sürdürülebilir olan inovasyon sürecidir. Sürekli inovasyon, bir organizasyon, toplum veya yapı içinde iş modelleri, ürünler ve süreçlerin sürekli olarak yenilenmesi ve geliştirilmesi anlamına gelir.

Kademeli İnovasyon

Kademeli inovasyon, bir yeniliğin birden bire değil, aşamalı olarak adım adım yapılmasıdır. Bu yaklaşımda, yeni bir teknoloji, iş modeli veya hizmet mevcut süreçlere adım adım dahil edilir. Bu sayede inovasyonun uygulandığı yapıdaki birey, toplum ve sistemler değişime daha kolay adapte olur.

İnovasyon Örnekleri

Farklı inovasyon çeşitleri söz konusu olduğunda konu biraz kafa karışıklığı yaratabilir. Bu yüzden, inovasyonu daha iyi anlamak için inovasyona örnekler vererek açıklamak gerekir.

Ürün İnovasyonu Örnekleri

Ürün inovasyonuna örnek verecek olursak;

 • Apple’ın daha iyi fotoğraflar çekilmesini sağlamak için pro kamera sistemini kullanması,
 • Tesla’nın şarjı hızlı dolan ve sürdürülebilir pil gibi inovatif fikirleri
 • Tuşlu telefonlara alternatif olarak dokunmatik ekran telefonların ortaya çıkması pazarlama inovasyonudur.

Pazarlama İnovasyonu Örnekleri

Pazarlama inovasyonuna örnek verecek olursak;

 • Otobüslerde tutacakların kol saati şeklinde baskılı olması,
 • Altınların farklı gramlarda paketlenerek kart şeklinde piyasaya tasarlanıp sunulması pazarlama inovasyonudur.
 • Geleneksel olarak pazarlanan bir ürün için dijital pazarlama taktiklerini uygulaması

Hizmet İnovasyonu Örnekleri

Hizmet inovasyonuna örnek verecek olursak;

 • İnternet üzerinden yemek siparişi verilmesi,
 • Market alışverişlerinin kapıya kadar getirilmesi,
 • Otobüslerde televizyon yayını yapılması
 • İnsanların online sipariş vermesini kolaylaştırmak için Yemek Sepeti, TrendyolGO, Getir gibi hizmet modellerinin ortaya çıkması,

Organizasyonel İnovasyon Örnekleri

Organizasyonel inovasyona örnek verecek olursak;

 • İşletmelerin farklı İK politikalarını benimseyerek çalışan bağlılığını ve motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalar yapması,
 • İşletmelerin uzaktan çalışma veya hibrit çalışma modeline geçerek iş – yaşam dengesini çalışanlarına sağlaması,

İş Modeli İnovasyonu Örnekleri

İş modeli inovasyonuna örnek verecek olursak;

 • İlk olarak DVD kiralama hizmeti sunan bir şirket olan Netflix’in teknolojiye ayak uydurarak iş modelini değiştirmesi ve hizmetlerini online bir platforma taşıması,
 • Öğütülmüş kahve ve baharat satışı yapan Starbucks’ın günümüzde bir kahve devi haline gelmesi,

Süreç İnovasyonu Örnekleri

 • Henry Ford’un otomobil üretim sürecini ilk kez hareketli montaj hattı uygulamasıyla 12 saatten 90 dakikaya düşürerek hızlandırması
 • Otellerin müşteri bilgilerini toplaması ve bu bilgileri hizmet tasarımında kullanmaya başlaması,

Sosyal İnovasyon Örnekleri

 • 3D yazıcı kullanarak özel protezlerin üretilmesi,
 • Uzaktan eğitim imkanlarının sunulması,
 • Toprak kaymasını önlemek için inovatif tarım tekniklerinin uygulanması,

İnovasyonun Avantajları Nelerdir?

Rekabet Avantajı: İnovasyon, işletmelerin rakiplerine karşı fark yaratmasına yardımcı olur. Yeni ürünler, hizmetler ve iş modelleriyle pazarda öne çıkabilirler.

Müşteri Memnuniyeti: İnovasyon, müşteri ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak müşteri memnuniyetini artırır. Bu da sadık müşteri kitlesi ve ağızdan ağza pazarlama sağlar.

Verimlilik Artışı: İnovasyon, iş süreçlerini iyileştirerek maliyetleri düşürür ve üretkenliği artırır. Bu sayede çalışanlar daha az kaynakla daha fazla iş yapabilir.

Gelir Artışı: Yeni ve yenilikçi ürünleri pazara sunmak işletmelerin gelirini artırır. Ayrıca, mevcut ürün ve hizmetlerde yapılan iyileştirmeler de satışları artırabilir.

Marka İtibarı: İnovasyon, işletmelerin yenilikçi ve ileri görüşlü bir imaj oluşturmasına katkı sağlar. Bu, marka itibarı ve müşteri güveni açısından önemlidir.

Çalışan Motivasyonu: İnovatif bir iş ortamı, çalışanların motivasyonunu ve yaratıcılığını artırır. Bu, işyerindeki verimliliği ve genel atmosferi olumlu yönde etkiler.

Uzun Vadeli Başarı: İnovasyon, işletmelerin sürekli değişen pazarlara ve trendlere uyum sağlamasını sağlar. Bu, uzun vadede başarıyı ve sürdürülebilirliği getirir.

Başarılı Bir İnovasyon Süreci Nasıl Yönetilir?

Bir inovasyonun başarılı bir şekilde yürütülmesi için 4 temel adımın uygulanması gerekir.

Hedeflerin Belirlenmesi

İlk adım, inovasyon sürecinin kapsamını, amacını ve çözülmesi gereken problemin tanımlanmasını içerir.

Fikir Üretme

İkinci adım, belirlenen probleme çözüm bulma sürecidir. Bu süreçte çalışanlar arasında beyin fırtınası yapılabilir, Pazar araştırması yapılabilir. Bu araştırmalar ve tartışmalar sonucunda sorunların nasıl çözüleceğine dair fikirler gelmeye başlar.

Çözüm Geliştirme

Üçüncü adım, elde edilen fikirler doğrultusunda çözüm üretilmesini içerir. Bu süreçte gerekli kaynak ve yeteneklere karar verilmeli ve bir iş planı oluşturulmalıdır.

Uygulama

Dördüncü adım, geliştirilen çözümün mevcut organizasyon, toplum veya pazarda hayata geçirilmesini içerir.

Benzer Bloglar

Kaizen Süreçlerinde Çalışan Katılımının Önemi

Kaizen, Japonca’da “daha iyiye doğru sürekli değişim” anlamına gelir. İşletmelerin verimliliğini artırmak ve rekabet avantajı sağlamak için uygulanan bu felsefede, çalışan katılımının önemi büyüktür. Çalışanlar, Kaizen sürecinin merkezinde yer alır ve onlar aktif katılımı, iyileştirme çalışmalarının başarısını doğrudan etkiler. Bu blog yazısında, Kaizen sürecinde çalışan katılımının neden bu kadar önemli olduğunu ve çalışan katılımını artırmak […]

Devamını Oku

Muda, Mura, Muri Nedir?

Muda, mura ve muri Japon dilinde israf, atık anlamına gelmektedir. Toyota üretim sisteminde, yalın üretimin düşmanları olarak tabir edilen israf bütünlüğü üretim sürecindeki aksaklıklara neden olan unsurlardır. Yani, israfın varlığı, üretim süreçlerinde verimsizliklere ve problemlere yol açar. Genel olarak 3M, üretim süreçlerinin içerisindeki düzensizliklerin ve israfların temel nedenlerini oluşturur. Muda, Mura, Muri Kavramları Muda(israf), mura(eşitsizlik) […]

Devamını Oku

Kalite Yönetim Sistemi İşletmelere Ne Sağlar?

Kalite yönetim sistemi, bir şirketin ürün ve hizmetlerini müşterilerine sunması için gerekli politikaları, iş süreçleri ve prosedürleri belgeleyen bir sistemdir. İşletmelerin kalite yönetim sistemi kullanmaları müşteri memnuniyeti, verimlilik, itibar ve güvenirlilik gibi birçok faydayı kazanmalarına yardımcı olur. Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Nedir? Kalite yönetim sistemi (KYS); bir işletmenin ürün ve hizmetlerini yasal ve düzenleyici gereksinimlere […]

Devamını Oku

Otonom Bakım’ın 7 Adımı

Otonom kelimesi Türkçe’de “kendi kendine yapabilen” anlamına gelir. Yalın Üretim tekniği olan Otonom bakım ise işletmelerde ekipmanların bakım sorumluluğunu operatöre veren ve ekipman etkinliğini artırmak için kullanılan bir bakım yöntemidir. Bu blog yazımızda otonom bakım adımlarını ele alacağız. Otonom Bakımın Amacı Nedir? Otonom bakımın amacı, operatörün makinesini sahiplenmesini sağlayarak bazı bakım faaliyetlerinin sorumluluğunu operatöre aktarmaktır. […]

Devamını Oku

Kanban Yöntemi Nasıl Uygulanır?

Birçok şirket, yıl içerisinde yapılan proje planlarına ve son teslim tarihlerine sadık kalamayıp yıl sonunda bitmemiş projelerle, yanlış yerlere harcanmış bütçelerle ve amaçlanan hedeflerden çok daha farklı yerlerde bulunmaktadır. Bu gibi sorunların ortaya çıkmasının temel nedeni, doğru bir proje yönetiminin yapılmamış olmasıdır. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için işletmelerin Kanban gibi proje yönetimi tekniklerinden faydalanması birçok […]

Devamını Oku

Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Günümüzde, bir şirketin başarılı olması için etkili kalite yönetimi bir zorunluluktur. Sağlam bir kalite yönetim sistemi (QMS), müşteri beklentilerini karşılamaya ve ürün & hizmetleri minimum atıkla sunmaya yardımcı olur. Bu, müşteri memnuniyetinden kârlılığa kadar işletmelere birçok fayda sağlar. Bu yüzden, bir işletmenin Kalite Yönetim Sistemini uygulaması, sürdürülebilir başarının en önemli şartıdır. Bu blog yazımızda, kalite […]

Devamını Oku