Kurumsal Öneri Sistemi

Mavi yaka & beyaz yaka çalışan yapısına uygun, yapay zeka ve makine öğrenmesi destekli öneri sistemi çözümü!

Öneri Sistemi

Öneri Sistemlerinin Avantajları

Şirket Kültürünü Geliştirir
Şirket Kültürünü Geliştirir

Şirket içinden çıkacak yeni fikirler ile şirket kültürünün geliştirirerek inovatif bir hale getirir.

Yeni Fikirleri Ortaya Çıkarır
Yeni Fikirleri Ortaya Çıkarır

Çalışanlar ile yönetim arasında köprü olarak önerilerle verimliliğin ve kârlılığın artırılmasını sağlar.

Sorunları Tespit Eder
Sorunları Tespit Eder

Çalışanlardan gelen geri dönüşler ile sorunlu alanların tespit edilerek düzeltilmesini sağlar.

Çalışan Motivasyonunu Artırır
Çalışan Motivasyonunu Artırır

Değer sağlayan fikirler ödüllendirilerek çalışan motivasyonunun artırılmasını sağlar.

Öneri Yönetimi İçin Hepsi Bir Arada Platform!

  • Mobil uygulama, web ve QR karekod ile öneri girişi,
  • Mükerrer önerilerin tespit edilmesi için yapay zeka ve makine öğrenmesi desteği,
  • Ödüllü öneri yarışmaları oluşturma,
  • Özelleştirilebilir rapor ekranları,
  • Grup olarak öneri oluşturma,
  • Öneriye ilişkin ek doküman ekleme.
Mobil Öneri Sistemi

Öneri Sistemi Nasıl Çalışır?

Çalışan Tarafından Önerinin Girilmesi

Öncelikle şirket çalışanların, şirketleri tarafından oluşturulmuş bireysel hesabına giriş yapması gerekir. Şirket çalışanı uygulamada “Yeni Öneri Oluştur” kısmından önerisini detaylıca açıklar ve gönderir.

Önerilerin Sınıflandırılması

Öneri Sistemi, şirket çalışanları tarafından gönderilen önerileri yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojilerini kullanarak bir kategorisini belirler. Kategorisi belirlenmiş olan öneri, ilgili kategorinin öneri değerlendiricisine aktarılır.

Önerilerin Değerlendirilmesi

Öneri ya da şikayet bu süreçte şirketin belirlediği öneri değerlendiricisi tarafından incelenir. Çözümü “olumlu” veya “olumsuz” sonuçlar. Süreçle ilgili tüm iletişim süreci öneri sistemi tarafından öneri sahibine aktarılır.

Çalışan Öneri Sistemi çalışanlar ile yönetim arasında köprü kurarak dijital öneri kutusu işlevini üstlenir. Tüm öneri, istek ve şikayet süreçleri tek platform üzerinden sorunsuz şekilde ilerletilmektedir.

Çalışanların öneri ve eleştirileri ile mevcut sistemi iyileştirmeyi ve yükseltmeyi hedefleyerek şirketlere dinamizm sağlar. Şirket çalışanlarının şirketle alakalı konularda görüşlerinin alınması şirket kültürünü geliştirir ve şirkete inovasyon sağlar.

Çalışan Öneri Sistemi, orta-büyük ölçekli şirketlerin sorunu olan zaman ve çözüm mekanizmasını entegre ederek onlara daha fazla çözüm sunar. Ayrıca orta ve büyük işletmelerdeki yönetim ve çalışanlar arasındaki iletişimi kuvvetlendirir.

Öneri yazılımı, işletmelerde çalışanlardan önerilerin toplanmasını ve bu önerilerin değerlendirilmesini sağlayan bir çözümdür. Şirkete değer sağlayacak fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar.

  • İnovatif,verimli süreç sunarak çalışanların aidiyet bilincini güçlendirerek fikirlere daha düşük maliyet ile hayat verir.
  • Şirket içindeki problemlerin tespitini sağlar ve hızlıca çözüme kavuşturulması için uygun ortam sağlar.

Öneri sistemleri, şirketlere değer katacak fikirlerin kaybolmadan uygulanmasını sağlar. Yeni fikirlerin ortaya çıkması, problemlerin çözülmesi ve çalışan mutluluğunun sağlanması öneri sistemlerinin gerekliliğini göstermektedir.

Öneri Sistemi, SaaS bir çözümdür. Hızlı ve kolay kurulum sonrası şirketler öneri sistemlerine sadece internet bağlantısı ile diledikleri yerden erişebilmektedir.

Öneri Yönetim Sistemi; Kurumsal Öneri Sistemi ve Öneri Yazılımı çözümlerine verilen diğer bir isimdir. Öneri Yönetim Sistemi, orta ve büyük ölçekli işletmelerde çalışan ve yönetimler arasında iletişim köprüsü görevi görür. Çalışanların tüm fikirleri portal üzerinden toplanır ve değerlendirilmek üzere öneri değerlendiricisine aktarılır. 

Kurumsal Öneri Sistemi İle Tanışın

Demo Talep Edin