İnovasyon Nedir? İşletmelerde İnovasyon Süreçleri

İnovasyon yani yenilik, günümüz iş dünyasında sıkça kullanılan bir terimdir. İçinde bulunduğumuz yenilik çağında inovasyon, şirketlerin büyümesi ve hedeflerine ulaşması için gerekli bir unsurdur. Ne zaman ve nasıl inovasyon yapılacağını bilmek ise başarının temel anahtarıdır.

Teknolojik gelişmeler, hızlı değişime doğrudan katkıda bulunmaktadır. Hem bireysel hayatlarımızda hem iş süreçlerimizde teknolojik gelişmelerin etkilerini hissediyoruz ve bu gelişmelere ayak uyduruyoruz.

İş dünyasında inovasyon; ürünleri, hizmetleri ve iş süreçlerini geliştirmek için gerçekleştirilen yeniliklerdir. İnovasyon şirket büyüklüğünden bağımsız olarak tüm işletmeler için geçerli olan bir gerekliliktir. İnovasyonun getirdiği değişiklikler şirketlerin müşterilere nasıl hizmet verdiğini önemli ölçüde etkilemektedir.

Ancak bu tanım sadece başlangıçtır. İnovasyon, yaşamın tüm yönlerini kapsar. Etkileri herkes tarafından hissedilir.

İnovasyon Aslında Nedir?

İnovasyon, yeni bir şey yaratmak demektir.

Pek çok insan yeniliğin yeni bir ürün geliştirmek anlamına geldiğini düşünüyor. Gerçekte, inovasyonun anahtarı zamanlama ve fırsattır.

Değişimin ne zaman gerekli olduğunu bilmek, inovasyon için çok önemlidir. Mevcut bir ürünü güncellemek veya bir süreci değiştirmek, yeni bir ürün yaratmak kadar yenilikçidir. Her şey bir ihtiyacı tanımak ve ona göre hareket etmekle ilgilidir.

Yani işletmeler yenilikçi bir şirket kültürü benimsemelidir. Bu işletmelerin ortaya çıkan fırsatlara daha hızlı ve kolay uyum sağlamasını sağlar. Bir işletmenin sektörünü, pazarını ve müşterilerini en iyi şekilde tanıması bu fırsatların fark edilmesini sağlar.

Bir inovasyon hamlesinin başarılı olması için inovasyon süreçleri çok önemlidir. Şirketler için inovasyon süreçleri nasıl başlar nasıl devam eder?

Fırsatların Yakalanması

Bir işletmenin potansiyel inovasyon fikirleri için sürekli olarak fırsatların takip edilmesi ve değerlendirmesi gerekir. Bu fırsatlar, işletmedeki çalışanların inovasyon fikirlerinden, müşterilerin değişen ihtiyaçlarından, rakiplerin çalışmalarından, yeni geliştirilen teknolojilerden veya tedarikçilerden kaynaklanıyor olabilir. Rekabet gücünü kaybetmek istemeyen bir işletmenin bu tür sinyalleri zaman kaybetmeden yakalayabiliyor olması gerekir.

Stratejik Seçimin Yapılması

İnovasyona başlamak amacıyla kaynak ayırmadan önce yakalanan fırsatlar arasından stratejik açıdan en önemli olanın seçilmesi gerekir. Bu seçimde göz önünde bulundurulacak etkenlerin başında iş süreçlerinin mevcut yeterlilik durumu, müşterilerin gereksinimleri ve istekleri gelir. İnovasyon için ayrılmış geniş kaynakları olan büyük şirketler bile tüm fırsatları değerlendiremezler. Asıl başarı, en büyük rekabet avantajını sunan fırsatı seçip inovasyona dönüştürmektir.

Gerekli Bilginin Edinilmesi

İşletmeye rekabet gücü kazandırmada en yüksek potansiyele sahip inovasyon fikrini hayata geçirmeye başlamadan önce ihtiyaç duyulan kaynakların planlanması gerekir. Bu amaçla; öncelikle ürün, hizmet veya sürecin geliştirilebilmesi için gerekli bilgiler bir araya getirilmelidir. Yazılı olan bilginin yanında yazılı olmayan bilgiye erişmek de büyük önem taşır.

Değerlendirme Süreci

Bu aşama, diğer tüm aşamalardaki başarı ve başarısızlıkların değerlendirilmesine, gerekli bilgilerin üretilmesine ve bunların inovasyon sürecini daha iyi yönetmede kullanılmasına olanak sağlar. Her inovasyon projesini başarıyla sonuçlanmamaktadır. Önemli olan sürecin sonunda projeyle ilgili tüm olumlu ve olumsuz çıktıları tespit etmektir. Tespit edilen bu çıktılar, aslında sürekli devam edecek inovasyon kültüründeki yeni fikirler için tecrübe sağlayacaktır.

Öneri Sisteminin İnovasyona Etkisi

Şu ana kadar inovasyonun tanımından ve doğru şekilde ilerlemesi için gerekli olan süreçlerinden bahsettik. Öneri sistemleri, şirketlerdeki inovasyon kültürünü destekleyen ve bu kültürün daha sistemli şekilde ilerlemesini sağlayan bir çözümdür.

Öneri sistemi çözümü ayrıca “kurumsal öneri sistemi” ve “çalışan öneri sistemi” olarak da adlandırılır. Öneri sistemleri, şirket çalışanlarının şirketle alakalı öneri, şikayet ve görüşlerini yetkili kişilere aktarmasını sağlar. Kurumsal öneri sistemi, işletmelerde çalışanlar ve yönetim arasında köprü görevi görmektedir. Her geçen gün değişen dünyada, çalışan öneri sistemleri ile çalışan kişiler de mevcut durumu stabilleştirmeden her geçen gün kendileri ve şirket adına yenilikçi düşünceler bularak sürekli değişimin basamaklarını atmışlardır.

Yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileriyle geliştirilen “Çalışan Öneri Sistemi Çözümümüz”, firmalardaki öneri süreçlerinin uçtan uca yönetilmesini sağlamaktadır. Tüm öneriler yapay zeka ve makine öğrenmesi ile sınıflandırılarak ilgili öneri yöneticisine doğrudan aktarılmaktadır. Ayrıca öneri süreciyle ilgili tüm iletişim süreçleri platform üzerinden gerçekleşmektedir.

Çözümümüz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Benzer Bloglar

Yalın Denetim Nedir?

Yalın üretim, israfı en aza indirmeyi, verimliliği artırmayı ve müşteriye maksimum değeri sunmaya odaklanan bir yaklaşımdır. Yalın Denetimi ise yalın prensiplerinin iç denetim sürecine uygulanmasıyla ilgilidir. Bu blog yazımızda Yalın Denetim ile ilgili detayları ele alacağız. Yalın Üretim Tanımı Yalın üretim, üretim süreçlerinde israfı minimize ederek verimliliği artırmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Değer yaratmayan her türlü […]

Devamını Oku

Heijunka Nedir?

Heijunka, üretim sistemlerinin verimliliği artırmak için kullanılan bir Yalın yöntemidir. Bu blog yazımızda Heijunka’nın tanımını ve üretim sisteminde nasıl uygulanacağını ele alacağız. Heijunka Tekniği Nedir? Japonca bir kelime olan Heijunka, üretim seviyelendirme anlamına gelir. Yalın üretimde bu kavram, talep dalgalanmalarından etkilenmeyen, her modelin veya çeşidin her vardiyada ve arka arkaya üretilebildiği, stoksuz bir üretim yöntemi […]

Devamını Oku

FMEA Nasıl Uygulanır?

Hata Modu ve Etkileri Analizi (FMEA), potansiyel riskleri ve iyileştirme gerektiren alanları belirlemek için bir ürün veya süreci değerlendirme yöntemidir. Bu blog gönderisinde, FMEA sürecinin 8 adımını tartışacağız. Hata Modu ve Etkileri Analizi (FMEA) Nedir? Hata türü ve etkileri analizi (FMEA), potansiyel hataları, etkilerini ve bu başarısızlıklarla ilişkili riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için düzeltici […]

Devamını Oku

Kalite Yönetim Sisteminin 4 Temel Aşaması

Kalite, bir şirketin sunduğu hizmet veya ürünün müşteri beklentilerine uygun olması ve zamanında teslim edilmesidir. Kalite yönetim sistemi ise şirketlerin ürün veya hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek ve müşteri beklentilerini karşılamak amacıyla uyguladığı süreçtir. Bu blog yazımızda kalite yönetim sisteminin dört temel aşamasını detaylı bir şekilde ele alacağız. Kalite Kontrol Sistemi Ne İşe Yarar? Bir şirket […]

Devamını Oku

Poka – Yoke Nasıl Uygulanır?

Poka – Yoke, hata düzeltme anlamına gelen Japonca bir terimdir. Üretim sürecinde insan hatasını ortadan kaldırmak ve ürün kalitesini iyileştirmek için tasarlanan bir süreci ifade eder. Poka – yoke, imalat veya hizmet endüstrisinde kullanılan, oldukça önemli bir tekniktir. Hata ve kusurların ortaya çıkmasını en baştan önlemeye odaklanır. Bu blog gönderisinde Poka – Yoke’nin nasıl ortaya […]

Devamını Oku

A3 Problem Çözme Tekniği İşletmelere Ne Sağlar?

A3 problem çözme, çalışanların sürekli iyileştirme süreçlerine katılımını sağlamak ve problemlere birlikte çözüm geliştirmek amacıyla geliştirilmiş bir problem çözme tekniğidir. Problem çözme teknikleri arasında 8D, PUKÖ Döngüsü, Kalite Çemberleri, FMEA, A3 tekniği gibi birçok teknik bulunur. Tüm tekniklerin temel amacı, bir şirket içinde sorunları belirlemek, analiz etmek, çözmek ve sürekli iyileştirmeyi teşvik etmektir. Biz bu […]

Devamını Oku