İnovasyon Nedir? İşletmelerde İnovasyon Süreçleri

İnovasyon yani yenilik, günümüz iş dünyasında sıkça kullanılan bir terimdir. İçinde bulunduğumuz yenilik çağında inovasyon, şirketlerin büyümesi ve hedeflerine ulaşması için gerekli bir unsurdur. Ne zaman ve nasıl inovasyon yapılacağını bilmek ise başarının temel anahtarıdır.

Teknolojik gelişmeler, hızlı değişime doğrudan katkıda bulunmaktadır. Hem bireysel hayatlarımızda hem iş süreçlerimizde teknolojik gelişmelerin etkilerini hissediyoruz ve bu gelişmelere ayak uyduruyoruz.

İş dünyasında inovasyon; ürünleri, hizmetleri ve iş süreçlerini geliştirmek için gerçekleştirilen yeniliklerdir. İnovasyon şirket büyüklüğünden bağımsız olarak tüm işletmeler için geçerli olan bir gerekliliktir. İnovasyonun getirdiği değişiklikler şirketlerin müşterilere nasıl hizmet verdiğini önemli ölçüde etkilemektedir.

Ancak bu tanım sadece başlangıçtır. İnovasyon, yaşamın tüm yönlerini kapsar. Etkileri herkes tarafından hissedilir.

İnovasyon Aslında Nedir?

İnovasyon, yeni bir şey yaratmak demektir.

Pek çok insan yeniliğin yeni bir ürün geliştirmek anlamına geldiğini düşünüyor. Gerçekte, inovasyonun anahtarı zamanlama ve fırsattır.

Değişimin ne zaman gerekli olduğunu bilmek, inovasyon için çok önemlidir. Mevcut bir ürünü güncellemek veya bir süreci değiştirmek, yeni bir ürün yaratmak kadar yenilikçidir. Her şey bir ihtiyacı tanımak ve ona göre hareket etmekle ilgilidir.

Yani işletmeler yenilikçi bir şirket kültürü benimsemelidir. Bu işletmelerin ortaya çıkan fırsatlara daha hızlı ve kolay uyum sağlamasını sağlar. Bir işletmenin sektörünü, pazarını ve müşterilerini en iyi şekilde tanıması bu fırsatların fark edilmesini sağlar.

Bir inovasyon hamlesinin başarılı olması için inovasyon süreçleri çok önemlidir. Şirketler için inovasyon süreçleri nasıl başlar nasıl devam eder?

Fırsatların Yakalanması

Bir işletmenin potansiyel inovasyon fikirleri için sürekli olarak fırsatların takip edilmesi ve değerlendirmesi gerekir. Bu fırsatlar, işletmedeki çalışanların inovasyon fikirlerinden, müşterilerin değişen ihtiyaçlarından, rakiplerin çalışmalarından, yeni geliştirilen teknolojilerden veya tedarikçilerden kaynaklanıyor olabilir. Rekabet gücünü kaybetmek istemeyen bir işletmenin bu tür sinyalleri zaman kaybetmeden yakalayabiliyor olması gerekir.

Stratejik Seçimin Yapılması

İnovasyona başlamak amacıyla kaynak ayırmadan önce yakalanan fırsatlar arasından stratejik açıdan en önemli olanın seçilmesi gerekir. Bu seçimde göz önünde bulundurulacak etkenlerin başında iş süreçlerinin mevcut yeterlilik durumu, müşterilerin gereksinimleri ve istekleri gelir. İnovasyon için ayrılmış geniş kaynakları olan büyük şirketler bile tüm fırsatları değerlendiremezler. Asıl başarı, en büyük rekabet avantajını sunan fırsatı seçip inovasyona dönüştürmektir.

Gerekli Bilginin Edinilmesi

İşletmeye rekabet gücü kazandırmada en yüksek potansiyele sahip inovasyon fikrini hayata geçirmeye başlamadan önce ihtiyaç duyulan kaynakların planlanması gerekir. Bu amaçla; öncelikle ürün, hizmet veya sürecin geliştirilebilmesi için gerekli bilgiler bir araya getirilmelidir. Yazılı olan bilginin yanında yazılı olmayan bilgiye erişmek de büyük önem taşır.

Değerlendirme Süreci

Bu aşama, diğer tüm aşamalardaki başarı ve başarısızlıkların değerlendirilmesine, gerekli bilgilerin üretilmesine ve bunların inovasyon sürecini daha iyi yönetmede kullanılmasına olanak sağlar. Her inovasyon projesini başarıyla sonuçlanmamaktadır. Önemli olan sürecin sonunda projeyle ilgili tüm olumlu ve olumsuz çıktıları tespit etmektir. Tespit edilen bu çıktılar, aslında sürekli devam edecek inovasyon kültüründeki yeni fikirler için tecrübe sağlayacaktır.

Öneri Sisteminin İnovasyona Etkisi

Şu ana kadar inovasyonun tanımından ve doğru şekilde ilerlemesi için gerekli olan süreçlerinden bahsettik. Öneri sistemleri, şirketlerdeki inovasyon kültürünü destekleyen ve bu kültürün daha sistemli şekilde ilerlemesini sağlayan bir çözümdür.

Öneri sistemi çözümü ayrıca “kurumsal öneri sistemi” ve “çalışan öneri sistemi” olarak da adlandırılır. Öneri sistemleri, şirket çalışanlarının şirketle alakalı öneri, şikayet ve görüşlerini yetkili kişilere aktarmasını sağlar. Kurumsal öneri sistemi, işletmelerde çalışanlar ve yönetim arasında köprü görevi görmektedir. Her geçen gün değişen dünyada, çalışan öneri sistemleri ile çalışan kişiler de mevcut durumu stabilleştirmeden her geçen gün kendileri ve şirket adına yenilikçi düşünceler bularak sürekli değişimin basamaklarını atmışlardır.

Yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileriyle geliştirilen “Çalışan Öneri Sistemi Çözümümüz”, firmalardaki öneri süreçlerinin uçtan uca yönetilmesini sağlamaktadır. Tüm öneriler yapay zeka ve makine öğrenmesi ile sınıflandırılarak ilgili öneri yöneticisine doğrudan aktarılmaktadır. Ayrıca öneri süreciyle ilgili tüm iletişim süreçleri platform üzerinden gerçekleşmektedir.

Çözümümüz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Benzer Bloglar

Operasyonel Mükemmellik (OPEX) Nedir?

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi, her geçen gün pazar koşullarını ve müşteri beklentilerini değiştirmektedir. Bu değişime uyum sağlamak, işletmelerin öncelikli hedefi haline gelmektedir. Operasyonel mükemmellik (OPEX), iş dünyasında rekabet avantajı sağlamanın ve büyümeyi sürdürmenin anahtarıdır. İşletmelerin değişen iş ortamında sürekli iyileştirmeye yönelik yol haritası oluşturmasına yardımcı olur. Blog yazımızda operasyonel mükemmelliğin tanımını, ilkelerini ve faydalarını ele […]

Devamını Oku

Kobetsu Kaizen (Odaklanılmış İyileştirme) Nedir?

Kobetsu kaizen, türkçe karşılığıyla odaklanılmış iyileştirme, dilimize Japonca`dan gelmektedir. Kaizen olarak bildiğimiz yaklaşımın belirli bir süreçte, belirli bir bölümde veyahut belirli bir iş istasyonunda orda bulunan ekibin sadece o alana odaklanıp o alanda sürekli iyileştirmeler yapmasıdır. Kobetsu kaizen (Odaklanılmış iyileştirme) Tanımı Odaklanılmış iyileştirme, iyileştirme yapılacak alanda, bölümde, iş istasyonunda o konuya en hakim olan küçük […]

Devamını Oku

Yalın Problem Çözme Teknikleri ve Araçları Nelerdir?

Yalın Problem Çözme Nedir? Yalın problem çözme; iş süreçlerinde oluşan karmaşık sorunları, problemleri basitleştirerek, temel unsurları ve ana nedenleri belirleyerek verimli bir şekilde çözmeyi hedefler. Buradaki temel amaç , sorunun özünü anlamak ve gereksiz detaylandırmalardan karmaşıklıklardan kaçınarak etkili çözümler üretmektir. Yalın problem çözme, problemi parçalara ayırarak analiz etmeyi, gereksiz detaylardan kaçınmayı, veri toplama ve analiz […]

Devamını Oku

World Class Manufacturing (Dünya Standartlarında Üretim) Nedir?

World Class Manufacturing (Dünya standartlarında üretim), günümüz küresel ekonomisinde önde gelen şirketlerin ve endüstrilerin rekabet avantajını arttıran etkili bir üretim stratejisi olarak öne çıkmaktadır. Dünya Standartlarında Üretim’in (World Class Manufacturing) Tanımı Dünya standartlarında üretim, var olan kaynakları yüksek performansta, en verimli şekilde kullandırmaya yönelik bir stratejidir. Kaynakların optimize edilmesi ve süreçlerin iyileştirilmesi, mükemmellik, verimlilik ve […]

Devamını Oku

Sürekli İyileştirme Nedir?

Sürekli iyileştirme (continuous improvement) olarak bilinen Kaizen, süreçleri ve performansları takip ederek kısa vadeli çalışmalar yapmayı amaçlayan, ancak uzun vadede en verimli sonucu yaratmayı hedefleyen bir uygulamadır. İş ve projelerin aksamaya uğramadan sorunlarının giderilmesine, geliştirilmesine olanak sağlar. Sürekli İyileştirme Neden Önemlidir? Değişen dünya, tüketiciden üreticiye, beyaz yakadan mavi yakaya kadar hayatın ve iş yaşamının içerisinde […]

Devamını Oku

Balık Kılçığı Diyagramı Nedir?

Balık kılçığı diyagramı, bir projenin en etkili şekilde yönetilmesi için ekipleri sorunun temel nedenini bulmaya yönlendiren bir yöntemdir. Bu blog gönderisinde balık kılçığı ne işe yarar ve balık kılçığı diyagramı nasıl uygulanır sorularının yanıtlarını bulacaksınız. Balık Kılçığı Diyagramı Ne İşe Yarar? Balık kılçığı diyagramı dünyasında projede karşılaşılan sorunların temel nedenlerini anlamak ve çözüme kavuşturmak için […]

Devamını Oku