5S Denetim Yönetimi Çözümü

5S süreçlerinizi dijital, sistematik ve raporlanabilir halde gerçekleştirmeye başlayın!

Öneri Sistemi

Dijital 5S Yönetimi

5S Yönetim Çözümü, işletmelere 5S kontrol adımlarını dijital ve sistemli bir şekilde gerçekleştirme ve raporlama imkanı sunar.

 • Seiri
 • Seiton
 • Seiso
 • Seiketsu
 • Shitsuke
5S Denetim Yönetimi

Periyodik 5S Denetlemeleri

Çözüm ile denetim alanlarınızı oluşturabilir, aylık ve haftalık denetimlerinizi planlayabilir, denetim, temizlik ve bakım süreçlerini denetimleri gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca 5S alan sorumluları gerçekleştirilen denetimleri uygulama üzerinden değerlendirebilmektedir.

5S Süreçlerinin İstatistik ve Raporlaması

Gerçekleştirilen 5S, temizlik ve bakım kontrollerin hepsi dijital olarak sistemde arşivlenmektedir. Raporlar, denetim yapılan alanları, kriterlere uygunluk durumunu, eksiklikleri, iyileştirme önerilerini ve aksiyon planlarını içerir. 5S sorumluları rapor ve istatistik ekranları üzerinden süreç ilerlemelerini takip edebilmekte ve eksiklikler için iyileştirme planları oluşturabilmektedir.

Çözümümüzü Kullanan Sektörler

Otomotiv

Üretim

Holding

Gıda

5S, Japonca’da beş farklı adımı ifade eden ve işyerlerinde düzeni ve verimliliği artırmak için kullanılan bir yönetim metodolojidir. 5S kavramı Japonca’dan gelen Seiri, Seiton, Seiso, Sekiketsu ve Shitsuke kelimelerinin baş harflerinden gelmektedir.

5S kavramının Türkçe karşılıkları ise sırasıyla “Sınıflandırma, Düzenleme, Temizlik, Standardizasyon, Disiplin” şeklindedir.

 1. Sınıflandırma (Seiri): Seiri ile iş yerindeki gereksiz eşyaların belirlenmesi ve bu eşyaların ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Seiri ile iş yerinde sadece gerekli olan eşyaların bulunması, fazlalıkların iş yerinden çıkarılması ve iş yerinde dafa fazla alan yaratılması sağlanır.

 2. Düzenleme (Seiton): Seiton, iş yerinde kalan eşyaların etkin bir şekilde düzenlenmesini amaçlayan adımdır.  Eşyaların düzenlenmesi ile eşyaların kolaylıkla bulunabilmesi, zaman kaybının önlenmesi ve verimliliğin artması sağlanır.

 3. Temizlik (Seiso): Seiso, iş yerinin temiz ve düzenli tutulması amaçlayan 5S adımıdır. Bu adımda temizlik rutinleri oluşturulur, temizlik görevleri belirlenir ve düzenli olarak yapılması sağlanır.

 4. Standardizasyon (Seiketsu): Seiketsu, 5S uygulamalarının sürekli olarak sürdürülmesini ve standartlaştırılmasını hedefleyen adımdır. Belirlenen standartlar doğrultusunda 5S süreçlerinin devamlılığı sağlanır.

 5. Disiplin (Shitsuke): Shitsuke, 5S süreçlerinin disiplinle uygulanmasını hedefleyen adımdır. Disiplinli bir şekilde 5S prensiplerine bağlı kalındığında iş yerinde verimlilik artması beklenir. Bu sebeple Shitsuke, diğer 4 adım ile yakın ilişkilidir.

 • 5S metodolojisi, dağınıklığı ortadan kaldırarak ve işletmeyi düzenleyerek çalışanların ihtiyaç duyduklarına hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmasını sağlar. Bu verimliliğin artmasına yardımcı olur.
 • İş yerinin temiz ve düzenli olması daha güvenli bir ortam yaratır. Bu sayede çalışma ortamında ortaya çıkabilecek potansiyel risk ve tehlikelerin önceden belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasını sağlar.
 • İş yerinde düzen, malzemelerin kaybolması riskini ortadan kaldırır. Bu, israfın azaltılmasını ve maliyetlerin düşürülmesini sağlar.

5S’i iş yerinde bir kere uyguladıktan sonra onu sürdürmek çok önemlidir. 5S’i aşağıdaki adımları takip ederek uygulayabilir ve sürdürebilirsiniz:

 • Alışkanlık Haline Getirin

5S, çalışanlar tarafından benimsenmeli ve mutlaka alışkanlık haline getirilmelidir. Çalışanlar günlük olarak sıralama, düzene koyma, parlatma, standartlaştırma ve sürdürme adımlarına teşvik edilmelidir.

 • Sürece Herkesi Dahil Edin

Yönetim, çalışanlar ve müşteriler dahil olmak üzere işletmeteki herkesin 5S’e dahil olması sağlanmalıdır.

 • Başarıları Kutlayın

5S yolculuğu boyunca başarıları kutlamak oldukça önemlidir. Bu, çalışanların motive olmasına ve bağlı kalmasına yardımcı olur.

 • Sürekli İyileştirme

5S, sürekli iyileştirme sürecinin bir parçasıdır. Çalışanlar, sürekli olarak iş yerinde iyileştirilmesi gereken alanları belirlemeye ve iyileştirmeler yapmaya teşvik edilmelidir.

5S, işletmenin büyüklüğü ve türü ne olursa olsun her sektörde uygulanabilir. Farklı sektörlerde verimliliği, etkinliği ve güvenliği artırmayı sağlar. 5S’in farklı sektörlerde nasıl kullanıldığına ilişkin bazı örnekler:

 • Üretim: 5S yöntemi üretim sektöründe malzeme akışını iyileştirmek, üretim ortamında güvenliği artırmak ve atıkları azaltmak için kullanılabilir.
 • Perakende: 5S, perakende satış mağazalarının yerleşimini birleştirmek, hırsızlığı azaltmak ve müşteri hizmetlerini iyileştirmek için kullanılabilir.
 • Sağlık: 5S Metodu sağlık sektöründe tıbbi malzemelerin organizasyonunu iyileştirmek, hasta bakım sürecini iyileştirmek ve enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla kullanılabilir.
 • Ofis: 5S yöntemi, ofis dosyalarının düzenlenmesi, dağınıklığın ortadan kadırılması, çalışma ortamının düzene konulması ve çalışan verimliliğinin artırılması için kullanılabilir.

5S, işletmenin büyüklüğü ve türü ne olursa olsun her sektörde uygulanabilir. Farklı sektörlerde verimliliği, etkinliği ve güvenliği artırmayı sağlar. 5S’in farklı sektörlerde nasıl kullanıldığına ilişkin bazı örnekler:

 • Üretim: 5S yöntemi üretim sektöründe malzeme akışını iyileştirmek, üretim ortamında güvenliği artırmak ve atıkları azaltmak için kullanılabilir.
 • Perakende: 5S, perakende satış mağazalarının yerleşimini birleştirmek, hırsızlığı azaltmak ve müşteri hizmetlerini iyileştirmek için kullanılabilir.
 • Sağlık: 5S Metodu sağlık sektöründe tıbbi malzemelerin organizasyonunu iyileştirmek, hasta bakım sürecini iyileştirmek ve enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla kullanılabilir.
 • Ofis: 5S yöntemi, ofis dosyalarının düzenlenmesi, dağınıklığın ortadan kadırılması, çalışma ortamının düzene konulması ve çalışan verimliliğinin artırılması için kullanılabilir.

5S yönteminin beş temel adımı iş yerinde dağınıklığı azaltarak çalışanların karşılaşabileceği potansiyel tehlikelerin ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Her bir işletmenin 5S Metodolojisini uygulamak için gereken toplam süre, büyüklüğü ve karmaşıklığına bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Bu nedenle, her işletmenin 5S Metodolojisini gerçekleştirmesi için birkaç haftadan birkaç aya kadar farklı bir süre gerekebilir.

Sürekli İyileştirme Süreçlerinizi Dijitale Taşıyın!

Demo Talep Edin