Kaizen Çözümü

Kaizen süreçlerinizi sistematik hale getirerek sorunlu süreçleri ve gereksiz maliyetleri ortadan kaldırın!

Kaizen Yazılımı

Kaizen Yazılımı

Kaizen, verimsizlikleri ortadan kaldırmayı ve zaman içinde süreçleri iyileştirmeyi amaçlayan bir iş yaklaşımıdır. Kaizen modülümüz, işletmelerin bu hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duydukları yöntem ve teknikleri dijital olarak sunan bir çözümdür.

Çözümümüz işletme içerisindeki iyileştirme fırsatlarını belirlemek, değişiklikleri uygulamak için planlar geliştirmek ve değişikliklerin etkinliğini ölçmek için kullanılır.

Kaizen Çözümü Nasıl Çalışır?

Yeni Kaizen Oluşturma

Şirket çalışanları çözümümüz üzerinden kolaylıkla yeni bir kaizen süreci başlatabilmektedir.

 • Kaizen Önerisi Hakkında Bilgi
 • Kaizen Öncesi Durum
 • Kaizen Sonrası Durum
 • Kaizen Ekonomik Etki
 • Kaizenin Uygulanabileceği Alanlar
Fikir Yönetim Sistemi

Kaizen’in Değerlendirilmesi

Oluşturulan kaizenlerin tüm detayları uygulama üzerinden görüntülenebilmektedir. Bu alana süreç ile ilgili yorumlar, dokümanlar ve anketler eklenebilmektedir. Böylelikle kaizen süreci ile ilgili tüm aşamalar kayıt altında tutulur. Kaizen süreci şirket içerisindeki Kaizen sorumlusu tarafından tamamlanır ya da iptal edilir.

Kaizen, “daha iyiye doğru değişim” veya “sürekli iyileştirme” anlamına gelen Japonca bir terimdir. Verimliliği, kaliteyi ve üretkenliği artırmak için süreçlerde küçük, artımlı değişiklikler yapmaya odaklanan bir iş uygulamasıdır.

Kaizen Çözümü, işletmelerin sürekli iyileştirme yoluyla iş süreçlerini kolaylaştırmaya ve verimliliği artırmaya yardımcı olmak için tasarlanmış bir yazılımdır. İşletmelerin iyileştirme alanlarını belirlemesine yardımcı olur ve bu iyileştirmeleri gerçekleştirmeye yardımcı olacak araçlar sağlar.

Kaizen, verimliliği ve etkinliği artırmak için zaman içinde küçük, artımlı değişiklikleri vurgulayan sürekli bir iyileştirme sürecidir. Çalışanları iyileştirme alanlarını belirlemeye, süreçleri ve operasyonları iyileştirmeye yönelik fikirler üretmeye teşvik eder. Kaizen, hızlı bir şekilde uygulanabilecek küçük, uygun maliyetli değişiklikleri belirlemeye odaklanır. Herkesin aynı hedefe doğru birlikte çalışmasını sağlamak için çalışanlar ve yöneticiler arasında açık bir diyalog kurulmasını teşvik eder.

Şirket içinde uygulanabilecek birçok Kaizen örneği bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir;

 • Süreçleri kolaylaştırarak ve değer katmayan adımları ortadan kaldırarak israfı azaltmak.
 • Çalışanları iyileştirme önerilerinde bulunmaya teşvik etmek ve önerileri için onları ödüllendirmek.
 • İşlemleri otomatikleştirmek ve görevleri tamamlamak için gereken süreyi azaltmak için teknolojiden yararlanmak.
 • Çalışma ortamını düzenlemek ve standart hale getirmek için bir “5S” sistemi uygulamak.
 • Verimliliği artırmak ve maliyetleri azaltmak için çapraz eğitim ve çoklu beceri kazandırma.
 • Çalışanları güçlendirmek ve yönetim onayı ihtiyacını azaltmak için karar verme yetkisini dağıtmak.
 • Sorunların temel nedenlerini belirlemek ve ele almak için ekipler oluşturmak.
 • Çalışanların ve yöneticilerin sürekli iyileştirme yolları aradığı bir “sürekli iyileştirme” kültürü oluşturmak.

Yukarıda verilen örnekleri ve daha fazlasını süreçlere uygulayarak Kaizen’i uygulamak mümkündür. 

Kaizen çözümü, küçük ve artırımlı değişimlerle sürekli iyileştirmeyi teşvik etmeyi, israfı ortadan kaldırmayı ve verimliliği artırmayı sağlamak amacıyla tasarlanan bir yazılımdır. Çözümümüz, işletmelerin, iyileştirme fırsatları yaratmak, uygulama için plan geliştirmek, uygulamaları ölçmek ve yönetmek amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca, işletmelerin kaizen süreçlerini yürütmek için ihtiyaç duyduğu yöntem ve teknikleri çok daha kolay bir şekilde yürütmesini sağlar.

 • Kaizen, çalışanları günlük süreçlerinde israfı belirlemeye ve ortadan kaldırmaya teşvik eder. Bu, verimliliğin artmasını ve maliyetlerin düşmesini sağlar.
 • Kaizen, çalışanlara yaratıcı olma ve güçlenmiş hissetme şansı verdiği için çalışanların moralini ve katılımını artırır.
 • Kaizen’in sürekli iyileştirme süreci, ürünlerin tutarlı bir şekilde en yüksek kalite standartlarında üretilmesini sağlamaya yardımcı olur.
 • Kaizen yazılımı, kusurları belirleyip ortadan kaldırmak, süreçleri iyileştirmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak için araçlar sağlayarak işletmelerin kaliteyi artırmasına yardımcı olur.

Kaizen’in uygulanması gereken temel ilkeleri aşağıdaki gibidir:

 • Sürekli iyileştirme kültürünün teşvik edilmesi,
 • İsrafın ortadan kaldırılması,
 • İnsana saygı duyulması,
 • Net hedefler belirlenmesi,
 • Ekip çalışmasının teşvik edilmesi,
 • Kalitenin iyileştirilmesi
 • Süreç standardizasyonun teşvik edilmesi.

Bir şirkette Kaizen kültürü oluşturmak ve devam ettirmek için uygulanabilecek adımlardan bazıları:

 • Spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zamanlı (SMART) Kaizen hedefleri oluşturun.
 • Çabalara liderlik etmekten sorumlu bir Kaizen ekibi oluşturun. Bu ekip yöneticileri, çalışanları ve dışarıdan uzmanları içermelidir.
 • İyileştirme alanlarını belirleyin, temel nedenleri analiz edin ve çözümler geliştirin.
 • Verileri ve ölçümleri kullanarak çözümleri uygulayın ve ilerlemeyi izleyin.
 • Kaizen girişimleri tamamlandığında başarıları kutlayın ve sonuçları kuruluş genelinde paylaşın.
 • Kaizen’i kuruluşun kültürüne dahil edin ve herkes için bir yaşam biçimi haline getirin.

Kurumsal Öneri Sistemi İle Tanışın

Demo Talep Edin