Kurumsal Öneri Sistemi

Mavi yaka & beyaz yaka çalışan yapısına uygun, Kaizen ve 5S fonksiyonlarıyla güçlendirilmiş öneri sistemi çözümü!

Öneri Sistemi

Web & Mobil Uyumlu Öneri Sistemi

Kullanıcı Dostu Arayüz
Kullanıcı Dostu Arayüz

Kolay ve sezgisel bir arayüzle çalışanlarınızın hızlıca önerilerini iletebilmelerini sağlayın.

Öneri Yönetimi
Öneri Yönetimi

Gelen önerileri etkili bir şekilde yönetmek için zengin öneri değerlendirme seçenekleri sunuyoruz.

Notifikasyon
Notifikasyon

Süreçlerin takip edilebilmesi için e-mail, SMS ve mobil uygulama notifikasyonları sunuyoruz.

Yapay Zeka Desteği
Yapay Zeka Desteği

Uygulama içerisindeki doğal dil işleme ile mükerrer önerilerin tespit edilmesini sağlıyoruz.

Öneri Yönetimi İçin Hepsi Bir Arada Platform!

 • Mobil uygulama, web ve QR karekod ile öneri girişi,
 • Mükerrer önerilerin tespit edilmesi için yapay zeka ve makine öğrenmesi desteği,
 • Ödüllü öneri yarışmaları oluşturma,
 • Özelleştirilebilir rapor ekranları,
 • Grup olarak öneri oluşturma,
 • Öneriye ilişkin ek doküman ekleme.

İstatistikler

Uygulama içerisinde çalışanların sisteme katılımını ve öneri süreçlerinin performansını ölçümleyebilirsiniz.

 • Kategori Bazlı Gelen Öneri Sayısı
 • Kişi Başına Düşen Kabul Edilen Öneri Sayısı
 • Toplam Gelen/Tamamlanan Öneri Sayısı
 • Departman Bazlı Katılım
 • Durum Bazlı Öneri Sayısı

Öneri Sistemi Nasıl Çalışır?

Çalışan Tarafından Önerinin Girilmesi

Öncelikle şirket çalışanlarının, şirketleri tarafından oluşturulmuş bireysel hesabına giriş yapması gerekir. Şirket çalışanı uygulamada “Yeni Öneri Oluştur” kısmında ilgili alanları doldurarak önerisini detaylıca açıklar ve gönderir. Çalışanlar isterse anonim olarak öneri girişi yapabilirler.

Önerilerin Sınıflandırılması

Öneri Sistemi, şirket çalışanları tarafından gönderilen önerileri yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojilerini kullanarak bir kategorisini belirler.  Ayrıca bu aşamada sistem önerinin mükerrer olup olmadığını kontrol eder. Eğer daha önceden benzer bir öneri girildiyse sistem öneri giren kişiye uyarı vermektedir.

Öneri Detay Ekranı

Oluşturulan her önerinin uygulama içerisinde bir detay ekranı oluşmaktadır. Öneri detay ekranı içerisinden öneriye ait tüm bilgiler ve alınan aksiyonlar görüntülenebilmektedir. Öneri değerlendiricileri, öneriye ait tüm aksiyonları bu ekran içerisinden gerçekleştirmektedir.

Önerilerin Değerlendirilmesi

Öneri bu süreçte şirketin belirlediği akıştaki öneri değerlendiricisine aktarılır. Öneri değerlendiricisi onaylama, reddetme, kurula gönderme, görüş isteme işlemlerini uygulama içerisinden gerçekleştirebilir. Platform içerisinde kabul edilen öneriler için çeşitli puanlama seçenekleri bulunmaktadır. 

Çözümümüzü Kullanan Sektörler

Otomotiv

Üretim

Tekstil

Holding

Gıda

Avantajlar

Şirket Kültürünü Geliştirir
Şirket Kültürünü Geliştirir

Şirket içinden çıkacak yeni fikirler ile şirket kültürünün geliştirirerek inovatif bir hale getirir.

Yeni Fikirleri Ortaya Çıkarır
Yeni Fikirleri Ortaya Çıkarır

Çalışanlar ile yönetim arasında köprü olarak önerilerle verimliliğin ve kârlılığın artırılmasını sağlar.

Sorunları Tespit Eder
Sorunları Tespit Eder

Çalışanlardan gelen geri dönüşler ile sorunlu alanların tespit edilerek düzeltilmesini sağlar.

Çalışan Motivasyonunu Artırır
Çalışan Motivasyonunu Artırır

Değer sağlayan fikirler ödüllendirilerek çalışan motivasyonunun artırılmasını sağlar.

Çalışan Öneri Sistemi çalışanlar ile yönetim arasında köprü kurarak dijital öneri kutusu işlevini üstlenir. Tüm öneri, istek ve şikayet süreçleri tek platform üzerinden sorunsuz şekilde ilerletilmektedir.

Çalışanların öneri ve eleştirileri ile mevcut sistemi iyileştirmeyi ve yükseltmeyi hedefleyerek şirketlere dinamizm sağlar. Şirket çalışanlarının şirketle alakalı konularda görüşlerinin alınması şirket kültürünü geliştirir ve şirkete inovasyon sağlar.

Çalışan Öneri Sistemi, orta-büyük ölçekli şirketlerin sorunu olan zaman ve çözüm mekanizmasını entegre ederek onlara daha fazla çözüm sunar. Ayrıca orta ve büyük işletmelerdeki yönetim ve çalışanlar arasındaki iletişimi kuvvetlendirir.

Öneri yazılımı, işletmelerde çalışanlardan önerilerin toplanmasını ve bu önerilerin değerlendirilmesini sağlayan bir çözümdür. Şirkete değer sağlayacak fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar.

Kaizen, “daha iyisi için değişim” anlamına gelen Japonca bir kelimedir. Bir anda köklü değişiklikler yapmaya çalışmak yerine adım adım sürekli iyileştirmeye odaklanan bir felsefedir. Kaizen’in amacı, küçük değişikliklerle zaman içinde sürekli iyileştirme yapmaktır. Kaizen, üretim, mühendislik ve işletme yönetiminde kullanılır.

Kaizen yaklaşımı, zamanla dramatik sonuçlara yol açan kademeli iyileştirmeleri içerir. Evinizde veya çalışma alanınızda iyileştirmeler yapmaktan, yeni hobiler edinmekten ve hatta yeni beceriler öğrenmekten her şeye uygulanabilir.

Kaizen bazen Yalın Üretim, Toplam Kalite Yönetimi (TKY) veya Sürekli İyileştirme gibi diğer terimlerle karıştırılmaktadır. Bunlar ilgili kavramlar olsa da, tam olarak aynı şey değiller.

Yalın Üretim, süreçlerdeki israfı azaltmaya ve artan verimlilik ve iyileştirilmiş kalite yoluyla müşteriler için değeri en üst düzeye çıkarmaya odaklanır. Buna karşılık, TKY, ürünlerin müşteri ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılaması için süreçlerden kaynaklanan kusurları veya israfı ortadan kaldırmanın yollarını bularak bir organizasyonun tüm yönlerini – insanlar, süreçler ve teknoloji – geliştirmeye odaklanır.

Sürekli İyileştirme, yalnızca semptomları tedavi etmek yerine, sorunların temel nedenlerini belirleyerek bir kuruluşta verimliliği veya etkinliği sınırlayabilecek departmanlar arasındaki engelleri kaldırmaya odaklanır.

Çalışan Öneri Sistemi, çalışanların şirket ile ilgili mevcut problemlerini ve potansiyel fırsatlarını paylaşabilmeleri için bir platform sunar. Çalışanlar, bu platform aracılığıyla öneri ve şikayetlerini paylaşır. Yetkili kişiler ise bu önerileri inceler, uygulanabilir olanları hayata geçirerek şirketin iyileştirme sürecine katkıda bulunur. Ayrıca, çalışanlar geri bildirimleriyle ilgili sürecin durumunu sistem üzerinden takip edebilir ve ek girdi sağlayabilir. Böylece, önerileri paylaşma, değerlendirme ve hayata geçirme süreci tek bir platform üzerinden yürütülür.

Öneri sistemi hem müşteriler hem de çalışanlar tarafından kullanılmaktadır. Müşteriler sistemi şirkete geri bildirim ve fikir vermek için kullanırken, çalışanlar şirketle iletişim kurmak ve ürün ve hizmetlerini nasıl geliştirebilecekleri konusunda önerilerde bulunmak için kullanır.

 • İnovatif,verimli süreç sunarak çalışanların aidiyet bilincini güçlendirerek fikirlere daha düşük maliyet ile hayat verir.
 • Şirket içindeki problemlerin tespitini sağlar ve hızlıca çözüme kavuşturulması için uygun ortam sağlar.

Öneri sistemleri, şirketlere değer katacak fikirlerin kaybolmadan uygulanmasını sağlar. Yeni fikirlerin ortaya çıkması, problemlerin çözülmesi ve çalışan mutluluğunun sağlanması öneri sistemlerinin gerekliliğini göstermektedir.

Öneri sistemleri, iyileştirme alanlarını belirlemek için verileri kullanarak ve süreçleri ve prosedürleri iyileştirmek için somut yollar sağlayarak verimliliği artırır. Aynı zamanda müşteri deneyiminin nasıl iyileştirileceği, potansiyel risklerin nasıl belirleneceği ve fırsat alanlarının nasıl ortaya çıkarılacağı konusunda içgörü sağlayarak verimliliğe katkıda bulunur.

Öneri Sistemi, SaaS bir çözümdür. Hızlı ve kolay kurulum sonrası şirketler öneri sistemlerine sadece internet bağlantısı ile diledikleri yerden erişebilmektedir.

Öneri Yönetim Sistemi; Kurumsal Öneri Sistemi ve Öneri Yazılımı çözümlerine verilen diğer bir isimdir. Öneri Yönetim Sistemi, orta ve büyük ölçekli işletmelerde çalışan ve yönetimler arasında iletişim köprüsü görevi görür. Çalışanların tüm fikirleri portal üzerinden toplanır ve değerlendirilmek üzere öneri değerlendiricisine aktarılır. 

5S, işlerin verimli, etkili ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için alanları organize eden bir sistemdir. 1940’larda Japonya’da Toyota Motor Corporation’da Taiichi Ohno tarafından geliştirildi.

5S, insanlar, nesneler ve bilgiler dahil her şeyi yerinde tutmak için devam eden bir çabadır. Herkesi güvenliği, kaliteyi ve üretkenliği artıran küçük değişiklikler yapmaya teşvik eden bir düşünce tarzıdır.

5S yöntemi beş adımdan oluşur:

 • Seiri (sıralama): İhtiyacınız olmayan veya kullanmadığınız şeyleri kaldırın. Bu adım, sahip olduğunuz alanı nasıl kullandığınızı yeniden düşünmeyi de içerir. Örneğin, biri yapacakken iki masaya ihtiyacınız var mı?
 • Seiton (düzeltilmiş): Gerektiğinde kolayca bulunabilmeleri için eşyaları uygun yerlerine koyun.
 • Seiso (parlaklık): Ziyaretçiler geldiğinde en iyi şekilde görünmesi için iş yerinizi düzenli olarak temizleyin!
 • Seiketsu (standartlaştır): Günlük olarak işlerin nasıl yapılması gerektiğine dair standartlar belirleyin ve herkesin bunlara uyduğundan emin olun; buna güvenlik politikalarının yanı sıra çalışma prosedürleri de dahildir.
 • Shitsuke (sürdürme): Her şeyi düzenli ve düzenli tutma konusunda tutarlı davranarak 5S çabalarınızı zaman içinde sürdürün.
 • Bir öneri sisteminin başarıya ulaşması için, katılım ve iş birliği kültürünün oluşturulması çok önemlidir. Çalışanların fikirlerini paylaşmaları ve diğerlerinin fikirleri hakkında geri bildirimde bulunmaları teşvik edilmelidir.
 • Çalışanların katkılarının takdir edilmesi ve başarılarının ödüllendirilmesi, şirketlere çalışanların motivasyonunu arttırarak sürece katılmalarını teşvik eder.
 • Sürecin etkinliğini arttırmak için, herkesin her zaman katılımını teşvik etmek ve farklı perspektiflerin karşılaştırılmasını sağlamak önemlidir; bu nedenle, sistemin şeffaflığı ve iletişimin açık olması önemlidir.
 • Öneri sistemlerinin verimli ve başarılı kullanımı için kullanıcıların deneyimlerinden faydalanmak da önemlidir. Öneri sistemleri, kullanıcıların deneyimlerinden yola çıkarak öneriler sunarak, müşterilerin deneyimlerini geliştirmek için kullanılabilir.

Kurumsal Öneri Sistemi İle Tanışın

Demo Talep Edin