Sürdürülebilir İnovasyon Nedir?

Sürdürülebilir inovasyon, bir şirketin büyümesine, rekabet gücünü elde tutmasına ve hayatta kalmasına katkı sağladığı için oldukça önemlidir. Bu inovasyon, şirketlerin uzun vadede sadece kendileri için değil aynı zamanda toplum ve çevre için en iyi olan ürün ve hizmetleri sağlamayı hedeflemektedir. Bu yönüyle geleneksel inovasyondan ayrılmaktadır. Yazımızda “Sürdürülebilir İnovasyon Nedir? Geleneksel İnovasyon ile Arasındaki Fark Nedir?” sorularına cevap vereceğiz.

Sürdürülebilir İnovasyon Tanımı

Sürdürülebilir inovasyonda, şirketler yalnızca kâr elde etmek için yeni ürünler, hizmetler yaratmak veya iş süreçlerinde değişiklik yapmaya odaklanmaz. Yaptıkları veya yapacakları yeniliklerin uzun vadede sosyal, çevresel ve ekonomik faydalar yaratmasını da ister. Daha basit bir ifadeyle, sürdürülebilir inovasyon, yaptığı yenilikler ile kâr elde ederken aynı zamanda çevresel faydalar da yaratmak ister.

Bu inovasyon türünü benimsemiş olan bir şirket, inovasyon süreçlerini nasıl gerçekleştirir bir bakalım:

  • Bu şirketler, yeni ürün ve hizmetler icat ederken veya geliştirirken sürdürülebilir olmasına dikkat ederler.
  • Sürdürülebilir inovasyon, sadece ürün ve hizmetlerde yapılan değişikliklerle gerçekleşmemektedir. Aynı zamanda tasarım, üretim, pazarlama ve insan kaynakları gibi birçok departmanda operasyonel süreçler değişikliğe uğrayarak sürdürülebilir inovasyona katkı sağlayabilir.

Bu inovasyonu uygulayan bir şirket örneği verecek olursak; İngiltere’de faaliyet gösteren Bio-bean şirketinden bahsedebiliriz. Bio-bean atık kahve telvelerini geri dönüştürerek çevre dostu olan biyoyakıtlar oluşturmaktadır. Böylece, uzun vadede hem kâr elde ederken hem de çevreye katkı sağlamaktadır.

Sürdürülebilir İnovasyon ile Geleneksel İnovasyonun Farkı Nedir?

Her iki inovasyon türü de yeni ürün – hizmet yaratmayı veya mevcut ürün – hizmetleri geliştirmeyi içermektedir. Ancak, sürdürülebilir inovasyonu geleneksel inovasyondan ayıran 3 temel özellik bulunmaktadır.

1. Hem Bugün Hem de Gelecek Önemlidir

İnsan hakları ve iklim değişikliği gibi konular, inovasyon süreçlerinde aktif olarak yer almaktadır. Bu inovasyon türünü uygulayan şirketler, şimdiki nesillerin ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin göz ardı etmezler. Her iki neslin de ihtiyaçlarını gözeterek yenilik gerçekleştirmeyi hedefler.

2. Sistem Odaklı Düşünmeyi Gerektirir

Şirketler, sürdürülebilir inovasyonu uygularken yalnızca kendi organizasyonlarına odaklanmazlar. Aynı zamanda, diğer şirketlerin, doğanın ve toplulukların bu sistemin birer parçası olduğunun farkındadırlar ve faaliyetlerini buna göre gerçekleştirirler.

3. Firma Kültürüne Yerleşmiştir

Geleneksel inovasyonda, genellikle şirketin inovasyon süreçlerini yürütmeleri için ayrı bir Ar-Ge departmanı oluşturulmaktadır. Ancak sürdürülebilir inovasyonu benimseyen şirketler, şirket kültürüne bunu derinlemesine yerleştirmekte ve şirket kültürünün bir parçası haline getirmektedir.

Benzer Bloglar

Toplam Kalite Yönetimi Nedir?

Rekabetin çok yüksek olduğu günümüzde, işletmeler kârlılıklarını artırmak ve müşterilerini memnun etmek için kaliteyi her zaman en üst seviyede tutmayı hedefler. Kaliteyi sağlayabilen işletmeler rekabetçi kalıp sürdürülebilir bir başarı elde ederken diğer işletmeler istediği başarıya ulaşamaz. 1950’li yıllarında Japonya’da yaygın olarak bilinen kalite yaklaşımı olan Toplam Kalite Yönetimi ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım, bir işletmenin her […]

Devamını Oku

8D Problem Çözme Tekniği Nedir?

Sekiz Disiplin (8D), kusurların ve sorunların temel nedenlerini bulmayı, tekrar eden sorunlara çözümler üretmeyi ve sorunları ortadan kaldırmayı amaçlayan bir problem çözme metodolojisidir. Bir ürünün kusurlu olması veya müşteriyi memnun etmemesi durumunda 8D ile kalite ve güvenilirliği iyileştirmek mümkündür. İlk olarak 1980’li yıllard Ford Motor Company tarafından geliştirilen 8D, günümüzde en yaygın olarak otomotiv endüstrisinde […]

Devamını Oku

Yalın Üretim Aşamaları Nelerdir?

Yalın üretim (Lean Manufacturing), modern iş dünyasında verimliliği artırmayı ve israfı minimize etmeyi amaçlar. Toyota Üretim Sistemi’nden esinlenen bu yaklaşım, müşteri memnuniyetini ve sürekli iyileştirmeyi temel alır. Yalın üretim, işletmelerin operasyonel verimliliklerini artırırken maliyetleri düşürmelerine yardımcı olur ve çeşitli adımlardan oluşur. Yalın Üretim Aşamaları 1.Değer Tanımlaması (Value Definition): Üretici tarafından değer yaratılır fakat bu değeri […]

Devamını Oku

FMEA (Hata Modu ve Etki Analizi) Nedir?

FMEA, Hata Modu ve Etki Analizi anlamına gelir. Bir ürün veya süreçteki potansiyel riskleri ve bunlardan kaynaklı oluşabilecek sonuçları belirlemek için sağlık, otomotiv ve havacılık dahil olmak üzere birçok sektörde kullanılan bir risk analizi yöntemidir. Arıza modu (FM), bir ürün veya süreçte oluşabilecek potansiyel hataları gösterir. Etkili analiz (EA) ise bu hataların yaratacağı sonuçları gösterir. […]

Devamını Oku

Kalite Geliştirme Araçları Nelerdir?

Rekabetin giderek arttığı günümüz iş dünyasında, ürün ve hizmet kalitesinin önemi her zamankinden fazla olmaktadır. Kalite geliştirme araçları, bir organizasyonun süreçlerini iyileştirmek veya kaliteyi ölçmek ve artırmak için kullanılan yöntemlerdir. Kalite yönetimi, müşteri memnuniyeti sağladığı gibi işletmelerin verimliğini artırarak maliyetlerin düşmesine ve sürdürebilir büyümeye yardımcı olur. Bu araçlar olası sorunları proaktif bir şekilde tanımlar, süreçleri […]

Devamını Oku

Çalışanları Geri Bildirim Vermeye Nasıl Teşvik Edebilirsiniz?

Çalışanlardan geri bildirim almak, başarılı bir işletme olmanın önemli adımlarından birisidir. Pozitif anlamda bir geri bildirim kültürü, yöneticiden personele, planlardan süreçlere kadar daha objektif ve verimli bir bakış açısı sunar. Bu anlayışın temelinde genel ve bireysel verimliliği artırmak, şirket içi iletişimi geliştirmenin yanında çalışan bağlılığını güçlendirmek yatar. Çalışanların Geri Bildirim Vermeleri İçin Nasıl Bir Yol […]

Devamını Oku