Sürdürülebilir İnovasyon Nedir

Sürdürülebilir İnovasyon Nedir?

Sürdürülebilir inovasyon, bir şirketin büyümesine, rekabet gücünü elde tutmasına ve hayatta kalmasına katkı sağladığı için oldukça önemlidir. Bu inovasyon, şirketlerin uzun vadede sadece kendileri için değil aynı zamanda toplum ve çevre için en iyi olan ürün ve hizmetleri sağlamayı hedeflemektedir. Bu yönüyle geleneksel inovasyondan ayrılmaktadır. Yazımızda “Sürdürülebilir İnovasyon Nedir? Geleneksel İnovasyon ile Arasındaki Fark Nedir?” sorularına cevap vereceğiz.

Sürdürülebilir İnovasyon Tanımı

Sürdürülebilir inovasyonda, şirketler yalnızca kâr elde etmek için yeni ürünler, hizmetler yaratmak veya iş süreçlerinde değişiklik yapmaya odaklanmaz. Yaptıkları veya yapacakları yeniliklerin uzun vadede sosyal, çevresel ve ekonomik faydalar yaratmasını da ister. Daha basit bir ifadeyle, sürdürülebilir inovasyon, yaptığı yenilikler ile kâr elde ederken aynı zamanda çevresel faydalar da yaratmak ister.

Bu inovasyon türünü benimsemiş olan bir şirket, inovasyon süreçlerini nasıl gerçekleştirir bir bakalım:

  • Bu şirketler, yeni ürün ve hizmetler icat ederken veya geliştirirken sürdürülebilir olmasına dikkat ederler.
  • Sürdürülebilir inovasyon, sadece ürün ve hizmetlerde yapılan değişikliklerle gerçekleşmemektedir. Aynı zamanda tasarım, üretim, pazarlama ve insan kaynakları gibi birçok departmanda operasyonel süreçler değişikliğe uğrayarak sürdürülebilir inovasyona katkı sağlayabilir.

Bu inovasyonu uygulayan bir şirket örneği verecek olursak; İngiltere’de faaliyet gösteren Bio-bean şirketinden bahsedebiliriz. Bio-bean atık kahve telvelerini geri dönüştürerek çevre dostu olan biyoyakıtlar oluşturmaktadır. Böylece, uzun vadede hem kâr elde ederken hem de çevreye katkı sağlamaktadır.

Sürdürülebilir İnovasyon ile Geleneksel İnovasyonun Farkı Nedir?

Her iki inovasyon türü de yeni ürün – hizmet yaratmayı veya mevcut ürün – hizmetleri geliştirmeyi içermektedir. Ancak, sürdürülebilir inovasyonu geleneksel inovasyondan ayıran 3 temel özellik bulunmaktadır.

1. Hem Bugün Hem de Gelecek Önemlidir

İnsan hakları ve iklim değişikliği gibi konular, inovasyon süreçlerinde aktif olarak yer almaktadır. Bu inovasyon türünü uygulayan şirketler, şimdiki nesillerin ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin göz ardı etmezler. Her iki neslin de ihtiyaçlarını gözeterek yenilik gerçekleştirmeyi hedefler.

2. Sistem Odaklı Düşünmeyi Gerektirir

Şirketler, sürdürülebilir inovasyonu uygularken yalnızca kendi organizasyonlarına odaklanmazlar. Aynı zamanda, diğer şirketlerin, doğanın ve toplulukların bu sistemin birer parçası olduğunun farkındadırlar ve faaliyetlerini buna göre gerçekleştirirler.

3. Firma Kültürüne Yerleşmiştir

Geleneksel inovasyonda, genellikle şirketin inovasyon süreçlerini yürütmeleri için ayrı bir Ar-Ge departmanı oluşturulmaktadır. Ancak sürdürülebilir inovasyonu benimseyen şirketler, şirket kültürüne bunu derinlemesine yerleştirmekte ve şirket kültürünün bir parçası haline getirmektedir.

 

Blog