Planlı Bakım Nedir?

Planlı Bakım Çalışması Nedir?

Planlı bakım, makine – teçhizatın bakımı için planlanmış, belgelenmiş ve programlanmış bir bakım tekniğidir. Tekniğin amacı, makine – teçhizat arızalarını tamir etmenin getirdiği yüksek maliyetleri ortadan kaldırmak, arıza süresini azaltmak, kaza riskini azaltmak ve üretimde maksimum verimliliği sağlamaktır.

Planlı bakım süreci, arıza süresini veya makine – teçhizatın ömrünü uzatmak gibi ele almak istenen bir sorunu tanımlayarak başlar. Daha sonra, hedefe ulaşmayı sağlayacak adımların belirlenmesi, planlanması ve belgelenmesiyle devam eder. Planlı bakım sürecini “Planlı Bakım Nasıl Uygulanır?” başlığımızda daha detaylı ele alacağız.

Planlı Bakım Türleri Nelerdir?

Planlı bakımın planlı koruyucu bakım ve planlı plansız bakım olmak üzere iki türü vardır.

Planlı Koruyucu Bakım

Planlı önleyici bakım, makine, ekipman veya varlıkların arızalanmadan onarılmasını sağlar. Beklenmedik ekipman arızalarının önlenmesine, arıza sürelerinin kısaltılmasına, maliyetlerin azaltılmasına ve ekipmanların düzenli bakımının yapılmasına yardımcı olan bir süreçtir. Arızaları önlemek için bakım rutinlerini nasıl gerçekleştirmek gerektiğini belirlemek için endüstri standartlarını kullanır.  Bakım rutini genellikle zamana, kullanım süresine veya ekipmanın durumuna göre oluşturulmaktadır.

Planlı Koruyucu Bakım Örnekleri

 • Yağ ve filtre değişiklikleri
 • Lastik rotasyonu
 • Fren muayenesi,
 • Balata değişimi,
 • Sıvı kontrolleri

Planlı Plansız Bakım

Bir varlığın bakım planının, herhangi bir arıza oluşana kadar ertelenmesini ifade eder. Arızaya kadar bakım olarak da bilinir. Bu bakım türü, üretimin gerçekleşmesinde rolü çok az olan veya hiç rolü olmayan varlıklar için kullanılır. Bu yüzden, bu varlıkların önceden değiştirilmesine, bakımının yapılmasına gerek yoktur.

Planlı Plansız Bakım Örnekleri

 • Elektrikli matkaplar
 • Ölçüm aletleri
 • Kısa ömürlü varlıklar
 • Finansal değeri düşük olan varlıklar

Planlı Bakım ve Önleyici Bakım Arasındaki Fark Nedir?

Planlı bakım ve önleyici bakım birbirinin yerine sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak, aralarında temel bir fark vardır.

Planlı bakımda, bir arıza olmadan önce bakım görevleri planlanmakta ve yapılmaktadır. Önleyici bakım ise makine – teçhizatın beklenmedik bir şekilde arızalanmasını önlemek için çalışır durumdayken bakım görevlerinin planlanmasını ve uygulanmasını içermektedir.

Planlı Bakımın Avantajları & Dezavantajları

Planlı bakımın üretim süreçlerinde sağladığı avantajları ve oluşturduğu dezavantajları inceleyelim:

Planlı Bakımın Avantajları

 • Ekiplerin, makine – teçhizat ile ilgili sorunları arızaya neden olmadan çözmeyi sağlayarak kesinti süresini azaltır.
 • Ekipmanların düzenli olarak bakımı yapıldığı için ekipmanın kullanım ömrü artar.
 • Bakım için harcanan maliyetleri büyük ölçüde azaltır.
 • Optimum koşullarda çalışan ekipmanlar, beklenmedik bir kazanın yaşanmasını önler. Böylece, ekipmanı kullanan çalışanların güvenliğini sağlar.
 • Üretim sürecinde yaşanan kesintiler çalışanları strese sokabilir, motivasyonlarını düşürebilir. Planlı bakım, kesinti süresini en aza indirerek herkesin memnun bir şekilde çalışmasını destekler.

Planlı Bakımın Dezavantajları

Planlı bakımın en büyük dezavantajı, bakımı yapılacak olan ekipmanın bakıma ihtiyacı olmayan durumlarda ortaya çıkmaktadır. Böyle bir durumda, bakım teknisyeni ilgilenmesi gereken daha acil bir işe girişemeyecek ve zaten bakım gerektirmeyen ekipmanlarla zamanını boşa harcayacaktır.

Planlı Bakım Nasıl Uygulanır?

Sürdürülebilir bir planlı bakım programını oluşturmanın adımları aşağıdaki gibidir:

 • Ekipman Arıza Modlarını Tanımlayın

İlk aşamada tamamlanacak işin genel içeriğini ana hatlarıyla belirtmelisiniz. İlgili varlıkla ilgili arıza modları ve bakım sürecinde faydalı olabilecek tüm verileri toplayın. Arıza modları, varlıkların ve bileşenlerinin belirli yollarla arızalanabileceği durumları tanımlar.

 • Varlık ve Çevre Denetimini Yapın

Arıza durumunda yapılacak bakım görevlerinin genel detaylarını belirleyin. Bu adımda kendinize şu soruları sormalısınız:

 • Hangi araçlara ihtiyaç duyulacak?
 • Hangi yedek parçalar bulundurulmalıdır?
 • Bakım işlemini etkileyebilecek herhangi bir çalışma ortamı faktörü var mı?
 • İş Sürecini Tanımlayın

Bu adımda varlığın bakım sürecini adım adım belgelemeniz gerekir. Bu belgede güvenlik önlemleri, kapatma prosedürleri gibi önemli bilgileri içeren bir standart işletim prosedürlerine yer vermelisiniz.

 • Öncelik Seviyeleri Oluşturun

Planlanmış birde fazla tekrarlanan iş emriniz varsa önceliklendirme yapmak büyük bir kolaylık sağlar. Tesisleri her zaman en kısa zamanda en uygun olan operasyon seviyelerine getiren görevleri öncelikli hale getirin.

 • Planlı Bakım Programını Planlayın

Son adım olarak, bakım görevlerini ilgili teknisyenlere atayarak bu sorumluluğu onlara verin.

Bu blog ilginizi çektiyse “Otonom Bakım Nasıl Uygulanır?” adlı blog da ilginizi çekebilir.

Benzer Bloglar

Toplam Kalite Yönetimi Nedir?

Rekabetin çok yüksek olduğu günümüzde, işletmeler kârlılıklarını artırmak ve müşterilerini memnun etmek için kaliteyi her zaman en üst seviyede tutmayı hedefler. Kaliteyi sağlayabilen işletmeler rekabetçi kalıp sürdürülebilir bir başarı elde ederken diğer işletmeler istediği başarıya ulaşamaz. 1950’li yıllarında Japonya’da yaygın olarak bilinen kalite yaklaşımı olan Toplam Kalite Yönetimi ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım, bir işletmenin her […]

Devamını Oku

8D Problem Çözme Tekniği Nedir?

Sekiz Disiplin (8D), kusurların ve sorunların temel nedenlerini bulmayı, tekrar eden sorunlara çözümler üretmeyi ve sorunları ortadan kaldırmayı amaçlayan bir problem çözme metodolojisidir. Bir ürünün kusurlu olması veya müşteriyi memnun etmemesi durumunda 8D ile kalite ve güvenilirliği iyileştirmek mümkündür. İlk olarak 1980’li yıllard Ford Motor Company tarafından geliştirilen 8D, günümüzde en yaygın olarak otomotiv endüstrisinde […]

Devamını Oku

Yalın Üretim Aşamaları Nelerdir?

Yalın üretim (Lean Manufacturing), modern iş dünyasında verimliliği artırmayı ve israfı minimize etmeyi amaçlar. Toyota Üretim Sistemi’nden esinlenen bu yaklaşım, müşteri memnuniyetini ve sürekli iyileştirmeyi temel alır. Yalın üretim, işletmelerin operasyonel verimliliklerini artırırken maliyetleri düşürmelerine yardımcı olur ve çeşitli adımlardan oluşur. Yalın Üretim Aşamaları 1.Değer Tanımlaması (Value Definition): Üretici tarafından değer yaratılır fakat bu değeri […]

Devamını Oku

FMEA (Hata Modu ve Etki Analizi) Nedir?

FMEA, Hata Modu ve Etki Analizi anlamına gelir. Bir ürün veya süreçteki potansiyel riskleri ve bunlardan kaynaklı oluşabilecek sonuçları belirlemek için sağlık, otomotiv ve havacılık dahil olmak üzere birçok sektörde kullanılan bir risk analizi yöntemidir. Arıza modu (FM), bir ürün veya süreçte oluşabilecek potansiyel hataları gösterir. Etkili analiz (EA) ise bu hataların yaratacağı sonuçları gösterir. […]

Devamını Oku

Kalite Geliştirme Araçları Nelerdir?

Rekabetin giderek arttığı günümüz iş dünyasında, ürün ve hizmet kalitesinin önemi her zamankinden fazla olmaktadır. Kalite geliştirme araçları, bir organizasyonun süreçlerini iyileştirmek veya kaliteyi ölçmek ve artırmak için kullanılan yöntemlerdir. Kalite yönetimi, müşteri memnuniyeti sağladığı gibi işletmelerin verimliğini artırarak maliyetlerin düşmesine ve sürdürebilir büyümeye yardımcı olur. Bu araçlar olası sorunları proaktif bir şekilde tanımlar, süreçleri […]

Devamını Oku

Çalışanları Geri Bildirim Vermeye Nasıl Teşvik Edebilirsiniz?

Çalışanlardan geri bildirim almak, başarılı bir işletme olmanın önemli adımlarından birisidir. Pozitif anlamda bir geri bildirim kültürü, yöneticiden personele, planlardan süreçlere kadar daha objektif ve verimli bir bakış açısı sunar. Bu anlayışın temelinde genel ve bireysel verimliliği artırmak, şirket içi iletişimi geliştirmenin yanında çalışan bağlılığını güçlendirmek yatar. Çalışanların Geri Bildirim Vermeleri İçin Nasıl Bir Yol […]

Devamını Oku