Otonom Bakım Nasıl Uygulanır?

Otonom bakım, operatörlerin proaktif ve önleyici bakımı vurgulayarak kendi ekipmanlarının bakımını yapmalarını sağlamanın bir yoludur. Blogumuzu okuyarak otonom bakımı, otonom bakımının 7 adımı ve uygulamaları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Otonom Bakım Nedir?

Otonom bakım, makine – ekipman bakımının sorumluluğunu bakım teknisyenlerine vermek yerine makine operatörlerine veren bir üretim yöntemidir. İki temel prensibe dayanmaktadır:

 • Doğru çalışmalarla ekipmanın bozulmasını önlemek,
 • Ekipmanı “yeni gibi” durumuna getirmek ve bu durumda tutmak,

Otonom bakım yönteminin uygulanması için operatörlerin eğitim almaları gerekmektedir. Eğitim, operatörlere kalite ile ilgili sorunları tanımlama ve bunları düzeltmek için harekete geçme yeteneği sağlar. Eğitimli operatörler ekipmanlarının temizlik, yağlama ve inceleme gibi rutin bakımlarını gerçekleştirme görevlerini tek başına gerçekleştirebilir hale gelir. Otonom bakım, operatörlerin kullandığı makine – ekipman üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlarken bakım personelinin çok daha karmaşık bakım işlerine odaklanmasına olanak tanır.

Otonom Bakım Nasıl Yapılır?

Bir şirkette otonom bakımın uygulanması için 7 temel adım bulunmaktadır.

1. Operatör Bilgisini Artırın

Otonom bakımını uygulamanın ilk adımı, operatörlere kendi sorumluluğunda olan ekipmanın nasıl çalıştırılacağı, bakımının nasıl yapılacağı ve problem çözme becerilerinin nasıl geliştirileceği konusunda tüm detayları içeren bir eğitim vermektir. Eğitim sonunda operatörlerin ekipmanla ilgili dört beceriye sahip olması beklenmektedir:

 • Anormallikleri tespit edebilme,
 • Anormallikleri düzeltebilme ve geri yükleyebilme
 • Optimum ekipman koşullarını ayarlayabilme
 • Optimum ekipman koşullarını sürdürülebilme

2. İlk Makine Temizliği ve İnceleme Yapın

Operatörler, kullandıkları ekipmanın ayrıntılarına dair eğitimi tamamladıktan sonra ekipmanı inceleyebilmeli, herhangi bir temizlik & bakım ihtiyacını tespit edebilmeli ve ekipmanın tam performans ile çalışmasını sağlayabilmelidir.

Bir ekipmanın temizlik & bakım ihtiyacı şunları içerebilir:

 • Sızıntılar
 • Uygun yağlama
 • Gevşek cıvatalar
 • Toz ve kirin giderilmesi
 • Toz birikmesinden kaynaklanan duraklamaların ortadan kaldırılması

3. Kirlenme Nedenlerini Ortadan Kaldırın ve Erişimi İyileştirin

Ekipmanı temizledikten ve tam çalışma durumuna döndürdükten sonra operatör, ekipmanı nasıl bu şekilde tutacağını bilmelidir. Ekipmanı en iyi durumda tutmanın yolu kirlenmenin nedenlerini ortadan kaldırmaktır. Kirlenme nedenlerini ortadan kaldırmak için aşağıdaki adımları atmak gerekir:

 • Temizlik standartları oluşturmak ve standartlara bağlı kalmak
 • Kirlenmeyi önlemek,
 • Temizliği teşvik etmek
 • Düzenliliği teşvik etmek

4. Yağlama ve Muayene için Standartlar Geliştirin

Makine – ekipmanın “yeni gibi” durumda olması ve tam performans çalışması için üreticinin şartlarına göre temizlenmesi, yağlanması ve bakımının yapılması gerekir. Standartlar geliştirmek ve bunları güçlendirmek için bakım görevlerinin ne olacağı, nasıl yapılacağı ve sıklıkta yapılması gerektiği konusunda adımlar oluşturmayı sağlar.

5. Denetim ve İzleme Gerçekleştirin

Otonom bakım gibi etkili uygulamaları desteklemek için kontrol ve gözlem yapılması gerekir. Operatörler, kendi ekipmanlarını gözlemleyebilir ve ekipmanın güncel durumu ile gerçekleştirilen bakım görevlerini içeren fotoğraflarla birlikte denetim raporları sunabilirler.

Bu denetim raporları, operatörlerin tüm ekipmanın bakımını yaptığından ve “yeni gibi” durumda olduğundan emin olmak için izlenebilir.

6. Görsel Bakım Yönetimini Standartlaştırın

Otonom bakımın standartlaştırılması ve ekipmanın görsel olarak belgelendirilmesi, her makine parçasının bütünlüğünü sağlamak için gerekli bir adımdır. Renkli kodlu etiketler, anlaşılması kolay işaretler veya operatörlere ekipman çevresindeyken takip etmeleri gereken adımları hatırlatan resimler gibi görsel ipuçlarının kullanılması, bakım görevlerinin tamamlanmasını büyük ölçüde kolaylaştırır.

7. Sürekli İyileştirmeyi Sağlayın

Otonom bakımın son ve önemli adımı iyileştirmedir. Makine – ekipmanın verimli bir şekilde çalıştığından emin olmak için belli aralıklarla geriye dönmek ve standartlaştırılmış süreçleri incelemek, iyileştirilmesi gereken alanların görülmesini sağlar.

Benzer Bloglar

Toplam Kalite Yönetimi Nedir?

Rekabetin çok yüksek olduğu günümüzde, işletmeler kârlılıklarını artırmak ve müşterilerini memnun etmek için kaliteyi her zaman en üst seviyede tutmayı hedefler. Kaliteyi sağlayabilen işletmeler rekabetçi kalıp sürdürülebilir bir başarı elde ederken diğer işletmeler istediği başarıya ulaşamaz. 1950’li yıllarında Japonya’da yaygın olarak bilinen kalite yaklaşımı olan Toplam Kalite Yönetimi ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım, bir işletmenin her […]

Devamını Oku

8D Problem Çözme Tekniği Nedir?

Sekiz Disiplin (8D), kusurların ve sorunların temel nedenlerini bulmayı, tekrar eden sorunlara çözümler üretmeyi ve sorunları ortadan kaldırmayı amaçlayan bir problem çözme metodolojisidir. Bir ürünün kusurlu olması veya müşteriyi memnun etmemesi durumunda 8D ile kalite ve güvenilirliği iyileştirmek mümkündür. İlk olarak 1980’li yıllard Ford Motor Company tarafından geliştirilen 8D, günümüzde en yaygın olarak otomotiv endüstrisinde […]

Devamını Oku

Yalın Üretim Aşamaları Nelerdir?

Yalın üretim (Lean Manufacturing), modern iş dünyasında verimliliği artırmayı ve israfı minimize etmeyi amaçlar. Toyota Üretim Sistemi’nden esinlenen bu yaklaşım, müşteri memnuniyetini ve sürekli iyileştirmeyi temel alır. Yalın üretim, işletmelerin operasyonel verimliliklerini artırırken maliyetleri düşürmelerine yardımcı olur ve çeşitli adımlardan oluşur. Yalın Üretim Aşamaları 1.Değer Tanımlaması (Value Definition): Üretici tarafından değer yaratılır fakat bu değeri […]

Devamını Oku

FMEA (Hata Modu ve Etki Analizi) Nedir?

FMEA, Hata Modu ve Etki Analizi anlamına gelir. Bir ürün veya süreçteki potansiyel riskleri ve bunlardan kaynaklı oluşabilecek sonuçları belirlemek için sağlık, otomotiv ve havacılık dahil olmak üzere birçok sektörde kullanılan bir risk analizi yöntemidir. Arıza modu (FM), bir ürün veya süreçte oluşabilecek potansiyel hataları gösterir. Etkili analiz (EA) ise bu hataların yaratacağı sonuçları gösterir. […]

Devamını Oku

Kalite Geliştirme Araçları Nelerdir?

Rekabetin giderek arttığı günümüz iş dünyasında, ürün ve hizmet kalitesinin önemi her zamankinden fazla olmaktadır. Kalite geliştirme araçları, bir organizasyonun süreçlerini iyileştirmek veya kaliteyi ölçmek ve artırmak için kullanılan yöntemlerdir. Kalite yönetimi, müşteri memnuniyeti sağladığı gibi işletmelerin verimliğini artırarak maliyetlerin düşmesine ve sürdürebilir büyümeye yardımcı olur. Bu araçlar olası sorunları proaktif bir şekilde tanımlar, süreçleri […]

Devamını Oku

Çalışanları Geri Bildirim Vermeye Nasıl Teşvik Edebilirsiniz?

Çalışanlardan geri bildirim almak, başarılı bir işletme olmanın önemli adımlarından birisidir. Pozitif anlamda bir geri bildirim kültürü, yöneticiden personele, planlardan süreçlere kadar daha objektif ve verimli bir bakış açısı sunar. Bu anlayışın temelinde genel ve bireysel verimliliği artırmak, şirket içi iletişimi geliştirmenin yanında çalışan bağlılığını güçlendirmek yatar. Çalışanların Geri Bildirim Vermeleri İçin Nasıl Bir Yol […]

Devamını Oku