Operasyonel Mükemmellik (OPEX) Nedir?

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi, her geçen gün pazar koşullarını ve müşteri beklentilerini değiştirmektedir. Bu değişime uyum sağlamak, işletmelerin öncelikli hedefi haline gelmektedir. Operasyonel mükemmellik (OPEX), iş dünyasında rekabet avantajı sağlamanın ve büyümeyi sürdürmenin anahtarıdır. İşletmelerin değişen iş ortamında sürekli iyileştirmeye yönelik yol haritası oluşturmasına yardımcı olur. Blog yazımızda operasyonel mükemmelliğin tanımını, ilkelerini ve faydalarını ele alacağız.

Operasyonel Mükemmellik (OPEX) Ne İşe Yarar?

OPEX, işletmelerin iş süreçlerini sürekli olarak iyileştirmesine ve geliştirmesine odaklanan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, işletmelerin rekabet avantajı elde edebilmesi için israfın ortadan kaldırılmasını, süreçlerin iyileştirilmesini, kaynakların optimize edilmesini ve ürün/hizmet kalitesinin artırılmasını hedeflemektedir.

Operasyonel mükemmellik, iş süreçlerinin sürekli olarak izlenmesi, analiz edilmesi ve iyileştirilmesiyle elde edilmektedir. İşletmeler, operasyonel mükemmelliğe ulaşmak için Yalın, Altı Sigma, Kaizen gibi tekniklerden yararlanabilmektedir.

Yalın, işletmelerdeki israfı azaltarak verimliliği artırmak için kullanılan bir yöntemdir. Altı Sigma, iş süreçlerindeki hataları azaltmayı sağlayan bir yöntemdir. Kaizen ise süreçlerde küçük, kademeli değişiklikler yaparak maksimum fayda sağlamak için kullanılan bir yöntemdir. Her tekniğin kendine özgü özellikleri ve bilinçli karar vermeyi sağlayan faydaları bulunmaktadır.

Operasyonel Mükemmellik (OPEX) Temel İlkeleri Nelerdir?

Operasyonel mükemmellik, performansı artırmak ve rekabet gücü sağlamak için 10 temel prensip üzerine inşa edilmektedir. Bu ilkeler, sürekli iyileştirmeyi, çalışan katılımını, inovasyonu ve müşteri odaklılığını teşvik etmektedir. OPEX’in temel ilkeleri aşağıdaki gibidir:

1.Müşteri Odaklılık

Müşteri, neyin değerli olduğuna ve neye para ödemeye istekli olduğuna karar vermektedir. Bu yüzden, müşteri beklentilerini, ihtiyaçlarını ve tercihlerini anlamak, işletmelerin maksimum değer sunma çabalarına ulaşmasını sağlar. Rekabet üstünlüğü sağlayan işletmeler, müşteriyi operasyonlarının merkezine koyan ve sürekli olarak verimli bir şekilde değer sunan işletmelerdir.

Müşteri değeri yaratmak için işletmelerin yapması gereken temel uygulamalar vardır:

 • Müşterilerden geri bildirim almak ve bunları önemsemek,
 • Müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak,
 • Sürekli israfı ortadan kaldırmanın ve süreçlere değer katmanın yollarını aramak.

2. Sürekli İyileştirme

Operasyonel verimliliğin temel bileşeni, sürekli iyileştirmektir. Sürekli iyileştirme yaklaşımını benimseyen işletmeler, süreçleri geliştirme, performansı artırma ve israfı artırma konusunda sürekli yeni fırsatlar yakalayabilir.

3. Yalın Düşünce

Yalın düşünce, verimliliği üst düzeye çıkarmak için israfa neden olan süreçlerin ortadan kaldırılmasına odaklanmaktadır. Operasyonel mükemmeliğin temel prensiplerinden birinin yalın düşünce olmasının sebebi budur. Yalın düşünce israfı, gereksiz adımları ve gecikmeleri azaltarak değeri artırmaktadır.

4. Standartlaştırılmış Süreç

Süreç standardizasyonu, devamlı olarak yapılan ve tutarlı sonuçlar veren iş süreçlerini ifade etmektedir. Standartlaştırılmış süreçler, çalışanların görevlerini yaparken kanıtlanmış yöntemleri kullanmasını sağlar.

5. Çalışan Katılımı

Operasyonel mükemmelliğe ulaşmada çalışan katılımı çok önemlidir. Çalışanları karar verme ve iyileştirme süreçlerine dahil etmek onlara sorumluluk duygusu kazandırmaktadır. Bu, çalışan bağlılığını artırarak sürekli iyileştirme faaliyetlerine aktif olarak katılmalarını sağlamaktadır.

6. Herkese Saygı

OPEX’in temel prensiplerinden biri işletmeyle ilişkisi olan herkese saygı duymaktır. Bu kişiler, çalışanlar, müşteriler, satıcılar veya ortaklar olabilir. İnsanlara saygı göstermek, onların emekten çok daha fazlasını vermelerini sağlamaktadır.

7. Veriye Dayalı Karar Verme

OPEX, verilere dayanarak bilinçli ve doğru kararlar almaya odaklanmaktadır. Bir süreç ile ilgili verilerin toplanması ve analiz edilmesi iyileştirilmesi gereken alanları belirlerken verilere dayalı bir plan yapılmasını sağlamaktadır.

8. Sürekli Öğrenme

OPEX, iş yerinde sürekli öğrenme kültürünün yaygınlaştırılmasını ve çalışanlara mesleki eğitimlerin verilmesini vurgulamaktadır. Bu öğrenme kültürü, çalışanların sürekli iyileştirme süreçlerine katkıda bulunmaları için ihtiyaç duyduğu bilgilere sahip olmasını sağlamaktadır.

9. Liderlik

Operasyonel mükemmelliği sağlama konusunda liderlerin rolü oldukça büyüktür. OPEX, liderin çalışanlara geri bildirim vermesine, çalışanlardan fikir ve öneri almasına ve sürekli öğrenmeyi teşvik etmesine bağlıdır. Liderin davranışı, çalışanların yeni fikirler sunmasını ve katkıda bulunmaya istekli olmasını sağlamaktadır. Kısacası, bir liderin sürekli iyileştirme süreçlerine bakış açısı ve yaklaşımı çalışanların da yaklaşımını değiştirmektedir.

10. Çekme ve Akış Değeri

Müşterilere maksimum değer sağlamak için talep ettikleri ürünleri ihtiyaç duydukları anda onlara sunabilmek gerekmektedir. Bu, talebe dayalı üretimin OPEX süreçlerindeki önemini vurgulamaktadır.

OPEX’in Faydaları Nelerdir?

OPEX yaklaşımın işletmelere sağladığı bazı avantajlar vardır:

 • OPEX, müşteri odaklı bir şirket kültürünü teşvik ettiği için işletmelerin müşteri taleplerini daha iyi karşılamasına, müşteri sadakati oluşturmasına ve rekabet gücü kazanmasına yardımcı olmaktadır.
 • İş süreçlerinde sürekli iyileştirmeler yapılması, israfı ortadan kaldırarak maliyetleri azaltmaktadır. Bu sayede iş süreçleri daha verimli ve etkili olurken kaynak kullanımı azalmaktadır.
 • Operasyonel mükemmellik, ürün ve hizmetlerde sürekli iyileştirmeyi teşvik ederek kaliteyi artırmaktadır.
 • OPEX’in sağladığı düşük maliyetler, yüksek kaliteli, müşteri memnuniyeti gibi avantajlar işletmelerin rekabet gücünü artırmaktadır.
 • Sürekli iyileştirme süreçlerine çalışanların dahil edilmesi, çalışan katılımını artırmaktadır.
 • Ürün ve hizmetlerde yapılan sürekli iyileştirmeler, inovasyon sağlamaktadır. İnovasyon ise şirkete uzun vadeli bir başarı sağlamaktadır.

Operasyonel Mükemmellik (OPEX) Teknikleri Nelerdir?

Şirketler, bazı teknikleri kullanarak operasyonel mükemmelliğe ulaşabilirler. Yaygın olarak kullanılan teknikleri Kaizen, Yalın ve Altı Sigma olarak sıralayabiliriz.

Kaizen

Operasyonel mükemmelliğe ulaşmak için kullanılan ve ilk akla gelen tekniklerden biri Kaizen’dir. Kaizen’in kelime anlamı, daha iyisi için sürekli olarak değişimdir. Süreçlerde küçük ve kademeli değişiklikler yaparak maksimum faydayı sağlamaya odaklanmaktadır. Kaizen, beş temel prensibe dayanmaktadır:

 • Değer sunmak için müşteri beklentilerini anlamak,
 • İsrafı ortadan kaldırmak,
 • İşin yapıldığı yere ziyaretler düzenlemek,
 • Veri odaklı olmak,
 • Çalışanları teşvik etmek.

Yalın Üretim

Yalın üretim, süreçlerdeki israfı en aza indirmeye ve müşteriye en yüksek değeri sunmaya odaklanmaktadır. Belli başlı temel prensipleri içermektedir:

 • Değer akışı: Bir ürünü tamamlamak için gerekli olan tüm iş akışlarını ifade etmektedir.
 • Akış: Değer akışının tüm faktörleri arasındaki ilişkidir.
 • Çekmek: Müşteri talebine dayalı üretim yapmayı ifade etmektedir.
 • Şeffaflık: Değer akışına dahil olan herkesin ihtiyacı olan bilgilere erişmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
 • Mükemmellik: Her zaman daha iyisine ulaşmak için sürekli iyileştirme faaliyetleri yürütmektir.

Altı Sigma

Altı Sigma, süreçleri iyileştirmek ve süreçlerdeki kusurları azaltmak için kullanılan bir tekniktir. Bu teknikte DMAIC Döngüsü adı verilen bir yöntem kullanılmaktadır.

 • Tanımlama: Tanımlama aşaması, bir problemin belirlenmesine ve problemin müşteri memnuniyetine, çalışanlara ve karlılığa olan etkisini belirlemeye odaklanmaktadır.
 • Ölçme: Bu aşamada temel metrikler belirlenmekte ve ölçümler doğrulanmaktadır.
 • Analiz: Analiz aşamasında, problemin nedenleri bulunmaktadır.
 • Geliştirme: Problemi çözmek amacıyla çözümler belirlenmekte ve bir plan geliştirilmektedir.
 • Kontrol: Süreç iyileştirmesi başarılı şekilde gerçekleştiyse onaylanmakta ve süreç iyileştirmesinin devamını sağlamak için standartlar oluşturulmaktadır.

OPEX Çözümü

oneri.io, işletmelerin operasyonel mükemmelliğe ulaşmasını sağlayan OPEX çözümleri sunmaktadır. Bu platform sürekli iyileştirme, yalın üretim, OPEX gibi iş birimlerinin yürüttüğü süreçleri dijital bir platformda bir araya getirmektedir.

 • Kaizen
 • 5S Denetimleri
 • Öneri Sistemi
 • Aksiyon Yönetimi
 • Ramak Kala Raporlama
 • Müşteri Talep Yönetimi
 • Öğrenilmiş Dersler

oneri.io ile ilgili daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Benzer Bloglar

Operasyonel Mükemmellik (OPEX) Nedir?

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi, her geçen gün pazar koşullarını ve müşteri beklentilerini değiştirmektedir. Bu değişime uyum sağlamak, işletmelerin öncelikli hedefi haline gelmektedir. Operasyonel mükemmellik (OPEX), iş dünyasında rekabet avantajı sağlamanın ve büyümeyi sürdürmenin anahtarıdır. İşletmelerin değişen iş ortamında sürekli iyileştirmeye yönelik yol haritası oluşturmasına yardımcı olur. Blog yazımızda operasyonel mükemmelliğin tanımını, ilkelerini ve faydalarını ele […]

Devamını Oku

Kobetsu Kaizen (Odaklanılmış İyileştirme) Nedir?

Kobetsu kaizen, türkçe karşılığıyla odaklanılmış iyileştirme, dilimize Japonca`dan gelmektedir. Kaizen olarak bildiğimiz yaklaşımın belirli bir süreçte, belirli bir bölümde veyahut belirli bir iş istasyonunda orda bulunan ekibin sadece o alana odaklanıp o alanda sürekli iyileştirmeler yapmasıdır. Kobetsu kaizen (Odaklanılmış iyileştirme) Tanımı Odaklanılmış iyileştirme, iyileştirme yapılacak alanda, bölümde, iş istasyonunda o konuya en hakim olan küçük […]

Devamını Oku

Yalın Problem Çözme Teknikleri ve Araçları Nelerdir?

Yalın Problem Çözme Nedir? Yalın problem çözme; iş süreçlerinde oluşan karmaşık sorunları, problemleri basitleştirerek, temel unsurları ve ana nedenleri belirleyerek verimli bir şekilde çözmeyi hedefler. Buradaki temel amaç , sorunun özünü anlamak ve gereksiz detaylandırmalardan karmaşıklıklardan kaçınarak etkili çözümler üretmektir. Yalın problem çözme, problemi parçalara ayırarak analiz etmeyi, gereksiz detaylardan kaçınmayı, veri toplama ve analiz […]

Devamını Oku

World Class Manufacturing (Dünya Standartlarında Üretim) Nedir?

World Class Manufacturing (Dünya standartlarında üretim), günümüz küresel ekonomisinde önde gelen şirketlerin ve endüstrilerin rekabet avantajını arttıran etkili bir üretim stratejisi olarak öne çıkmaktadır. Dünya Standartlarında Üretim’in (World Class Manufacturing) Tanımı Dünya standartlarında üretim, var olan kaynakları yüksek performansta, en verimli şekilde kullandırmaya yönelik bir stratejidir. Kaynakların optimize edilmesi ve süreçlerin iyileştirilmesi, mükemmellik, verimlilik ve […]

Devamını Oku

Sürekli İyileştirme Nedir?

Sürekli iyileştirme (continuous improvement) olarak bilinen Kaizen, süreçleri ve performansları takip ederek kısa vadeli çalışmalar yapmayı amaçlayan, ancak uzun vadede en verimli sonucu yaratmayı hedefleyen bir uygulamadır. İş ve projelerin aksamaya uğramadan sorunlarının giderilmesine, geliştirilmesine olanak sağlar. Sürekli İyileştirme Neden Önemlidir? Değişen dünya, tüketiciden üreticiye, beyaz yakadan mavi yakaya kadar hayatın ve iş yaşamının içerisinde […]

Devamını Oku

Balık Kılçığı Diyagramı Nedir?

Balık kılçığı diyagramı, bir projenin en etkili şekilde yönetilmesi için ekipleri sorunun temel nedenini bulmaya yönlendiren bir yöntemdir. Bu blog gönderisinde balık kılçığı ne işe yarar ve balık kılçığı diyagramı nasıl uygulanır sorularının yanıtlarını bulacaksınız. Balık Kılçığı Diyagramı Ne İşe Yarar? Balık kılçığı diyagramı dünyasında projede karşılaşılan sorunların temel nedenlerini anlamak ve çözüme kavuşturmak için […]

Devamını Oku