Kobetsu Kaizen (Odaklanılmış İyileştirme) Nedir?

Kobetsu kaizen, türkçe karşılığıyla odaklanılmış iyileştirme, dilimize Japonca`dan gelmektedir. Kaizen olarak bildiğimiz yaklaşımın belirli bir süreçte, belirli bir bölümde veyahut belirli bir iş istasyonunda orda bulunan ekibin sadece o alana odaklanıp o alanda sürekli iyileştirmeler yapmasıdır.

Kobetsu kaizen (Odaklanılmış iyileştirme) Tanımı

Odaklanılmış iyileştirme, iyileştirme yapılacak alanda, bölümde, iş istasyonunda o konuya en hakim olan küçük bir ekibin sürekli olarak o alana dair iyileştirmelerde bulunmasıdır.

Odaklanılmış İyileştirmenin Amacı ve Faydaları Nedir?

Bu yaklaşımın amacı, yapıldığı alanda etkiyi ve verimliliği en yüksek konuma getirmek, düzenlemeyi uzun süre ve sağlıklı bir şekilde korumaktır.

Sürekli iyileştirmede olduğu gibi sadece kobetsu kaizenin uygulandığı alanlarda değil genel üretimde, işletmede, fabrika düzeninde çok büyük olumlu farklar yaratır.

İyi olan durumları arttırdığı gibi israf, hata, kusur gibi işleyişte kar miktarının düşüşüne sebebiyet veren durumları  ortadan kaldırmayı hedefler.

Tabii ki bununla birlikte maliyet miktarında azalma görülür.

Hata ve kusurun az olduğu bir üretimde, işleyişte kalite artışı ve teslimat sürelerinde kısalmalar birlikte gelir.

Süreçlerin hızlandırılması, üretimde israfların ortadan kalkması gibi unsunlardan sonra üretim hızın ve miktarının artması döngüyle birlikte olacaktır.

Odaklanılmış İyileştirmenin Adımları Nelerdir?

Odaklanılmış iyileştirmenin amacı bir bölümde, bir alanda en iyi versiyona ulaşmak olduğundan uygulama aşamasında aşağıdaki adımlar takip edilir:

-İyileştirmenin yapılacağı alan belirlenir.

-Alanında çalışma gösteren kişilerden küçük bir ekip kurulur. Ekipte, farklı bakış açılarına sahip, farklı çalışanların olmasına dikkat edilmelidir çünkü bu iyileştirmenin verimliliğini artıracaktır.

-Alan ve ekip belirlendiğinde SMART (specific-measurable-achivable-relevant-time bound) bir hedef seçilir.

-O anki mevcut durum listelenir­; burada 5N, balık kılçığı diyagramı, A3 raporlama gibi neden sonuç ilişkisi sunan, analiz yapmaya yardımıcı olan teknikler kullanılabilir.

-Bu adımlardan sonra iyileştirilecek alanlar belirlenir, iyileştirilecek konuların ana sebeplerine bakılır.

-Planlara ve iyileştirilecek yerlere göre çözümler üretilir,başarı beklentisi en yüksek olan seçeneklerden ilk 3 tanesi hazırlanır.

– Sonra bir yol haritası oluşturulur, planlar hazırlanır.

-Uygulama aşamasına gelindiğinde plana göre üretilen çözüm önerileri hayata geçer.

-En önemli iyileştirme adımlarından bir tanesi analizdir, bu kısımda uygulananların beklentileri karşılayıp karşılamadığı, sürecin doğru işleyip işlemediği kontrol edilir.

-Son adımda ise yeni geliştirilen yolun standartlaştırılması ve herkes tarafından uygulamaya konulması gerekir.

Odaklanılmış iyileştirmede ekip çalışması, çalışanların katılımı ve yönetimin desteği çok büyük rol oynar. Bunun yanında çalışanların eğitilmesi bu konuda bilgi sahibi olmaları önemlidir. Bu tür iyileştirmelerin devam ettirilebilmesi için, diğer çalışanları motive edecek şekilde uygulanan başarılı iyileştirmelerin ekip üyeleri tarafından takdir edilmesi gerekmektedir. Kobetsu kaizen, her tür işletmede, üretim bandında verimlilik, üretkenlik, kalite ve müşteri memnuniyetinde artışa yardımcı olur.

Benzer Bloglar

Operasyonel Mükemmellik (OPEX) Nedir?

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi, her geçen gün pazar koşullarını ve müşteri beklentilerini değiştirmektedir. Bu değişime uyum sağlamak, işletmelerin öncelikli hedefi haline gelmektedir. Operasyonel mükemmellik (OPEX), iş dünyasında rekabet avantajı sağlamanın ve büyümeyi sürdürmenin anahtarıdır. İşletmelerin değişen iş ortamında sürekli iyileştirmeye yönelik yol haritası oluşturmasına yardımcı olur. Blog yazımızda operasyonel mükemmelliğin tanımını, ilkelerini ve faydalarını ele […]

Devamını Oku

Kobetsu Kaizen (Odaklanılmış İyileştirme) Nedir?

Kobetsu kaizen, türkçe karşılığıyla odaklanılmış iyileştirme, dilimize Japonca`dan gelmektedir. Kaizen olarak bildiğimiz yaklaşımın belirli bir süreçte, belirli bir bölümde veyahut belirli bir iş istasyonunda orda bulunan ekibin sadece o alana odaklanıp o alanda sürekli iyileştirmeler yapmasıdır. Kobetsu kaizen (Odaklanılmış iyileştirme) Tanımı Odaklanılmış iyileştirme, iyileştirme yapılacak alanda, bölümde, iş istasyonunda o konuya en hakim olan küçük […]

Devamını Oku

Yalın Problem Çözme Teknikleri ve Araçları Nelerdir?

Yalın Problem Çözme Nedir? Yalın problem çözme; iş süreçlerinde oluşan karmaşık sorunları, problemleri basitleştirerek, temel unsurları ve ana nedenleri belirleyerek verimli bir şekilde çözmeyi hedefler. Buradaki temel amaç , sorunun özünü anlamak ve gereksiz detaylandırmalardan karmaşıklıklardan kaçınarak etkili çözümler üretmektir. Yalın problem çözme, problemi parçalara ayırarak analiz etmeyi, gereksiz detaylardan kaçınmayı, veri toplama ve analiz […]

Devamını Oku

World Class Manufacturing (Dünya Standartlarında Üretim) Nedir?

World Class Manufacturing (Dünya standartlarında üretim), günümüz küresel ekonomisinde önde gelen şirketlerin ve endüstrilerin rekabet avantajını arttıran etkili bir üretim stratejisi olarak öne çıkmaktadır. Dünya Standartlarında Üretim’in (World Class Manufacturing) Tanımı Dünya standartlarında üretim, var olan kaynakları yüksek performansta, en verimli şekilde kullandırmaya yönelik bir stratejidir. Kaynakların optimize edilmesi ve süreçlerin iyileştirilmesi, mükemmellik, verimlilik ve […]

Devamını Oku

Sürekli İyileştirme Nedir?

Sürekli iyileştirme (continuous improvement) olarak bilinen Kaizen, süreçleri ve performansları takip ederek kısa vadeli çalışmalar yapmayı amaçlayan, ancak uzun vadede en verimli sonucu yaratmayı hedefleyen bir uygulamadır. İş ve projelerin aksamaya uğramadan sorunlarının giderilmesine, geliştirilmesine olanak sağlar. Sürekli İyileştirme Neden Önemlidir? Değişen dünya, tüketiciden üreticiye, beyaz yakadan mavi yakaya kadar hayatın ve iş yaşamının içerisinde […]

Devamını Oku

Balık Kılçığı Diyagramı Nedir?

Balık kılçığı diyagramı, bir projenin en etkili şekilde yönetilmesi için ekipleri sorunun temel nedenini bulmaya yönlendiren bir yöntemdir. Bu blog gönderisinde balık kılçığı ne işe yarar ve balık kılçığı diyagramı nasıl uygulanır sorularının yanıtlarını bulacaksınız. Balık Kılçığı Diyagramı Ne İşe Yarar? Balık kılçığı diyagramı dünyasında projede karşılaşılan sorunların temel nedenlerini anlamak ve çözüme kavuşturmak için […]

Devamını Oku