Müşteri Verilerinden İnovasyon Nasıl Yaratılır?

Her şirket, müşterilerinin beklentilerini karşılamak ister. Çünkü, müşterilerin beklentilerini karşılamak ve onlara istediklerini vermek başarıyı beraberinde getirmektedir. Bu sebeple, çoğu şirketin başarısı inovasyon ile doğru orantıda ilerlemektedir. Müşteriler, kullandığı ürün veya hizmetlerin yenilendiğini gördükçe onu kullanma talepleri daha çok artacaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir durum söz konusudur. Müşterilerden çözüm bulması beklenmemelidir. Bunun yerine müşterilerden sadece sonuçlar alınmalıdır. Bir başka deyişle, yeni bir ürün ya da hizmetin onlar için ne yapmasını istediklerini sormak gerekmektedir. Bu yüzden, bir şirketin işini geliştirmek için müşteri verilerini kullanması çok önemlidir.

Günümüzde başarılı iş liderleri, zaman zaman müşteri verilerinden yola çıkarak yenilik yaratmaktadır. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Müşterilerden gelen geri bildirimleri dinleyerek ve bu verilere dayalı iş kararları vererek müşteri ihtiyaçlarını karşılamanın yeni yollarını buluyorlar. Bu sebeple, müşteri verileri, iş dünyasının en değerli kaynaklarından biridir. Müşteriler hakkında bilgi toplamak onların ilgi alanlarını ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamayı sağlamaktadır.

Bu yazımızda müşteri verilerinden nasıl inovasyon yaratacağınızdan ve hangi yöntemleri kullanabileceğinizden bahsedeceğiz.

Müşteri Verilerinden İnovasyon Nasıl Yaratılır?

1. Sonuca Dayalı Müşteri Görüşmeleri Planlayın

Müşteriler ile yeni bir ürünün tasarımı, ürün veya hizmet tanıtımı gibi konulara dayalı konularda görüşme planlamak başarılı olmak için çok önemlidir. Çünkü bu görüşmelerden bilgi toplamak için nesnel bir yaklaşımın olması gerekmektedir. Sonuca dayalı bir görüşme yöntemi kullanıldığında müşterilerden ürün veya hizmetler ile ilgili temel süreçlere ve faaliyetlere dair bilgiler toplanmaktadır.

Bu süreçte, hangi müşterilerin görüşmelere katılacağı özenle seçilmelidir. Görüşmeleri çok geniş bir gruba açmak, araştırmanın amacını karmaşık bir hale getirecek ve gereksiz bilgiler elde etmeye de sebep olacaktır. Bu sebeple, görüşülen kişilerin doğrudan ürünle ilgilenen belirli müşteri grupları ile sınırlandırmak çok önemlidir.

Ayrıca belirlenen müşteri gruplarında en çeşitli insanları seçmek de çok önemlidir. Grup içerisinde ne kadar çeşitli insan olursa, sonuçlar da o kadar benzersiz ve eksiksiz olacaktır.

2. İstenen Sonuçları Yakalayın

İstenen sonuçları yakalayabilmek için ilk olarak bir moderatöre ihtiyacınız olmaktadır. Moderatörün, bu araştırmalarda neyin önemli olduğunu ve neyin yakalanması gerektiğini bilen, konunun uzmanı olmalıdır. Moderatör, bu grup ile yapılan oturumu yönetmektedir. Katılımcıların sıkıntılarını ve memnuniyetlerini açık bi şekilde ifade etmelerini ve kelimelere dökmelerini sağlamaktadır. Böylece istenen sonucu yakalamaya yönelik yorumlara odaklanmaya yardımcı olmaktadır.

Örneğin, bir müşteri “tüm müşterilerimin olası satışlarını takip edebilmek istiyorum” derse moderatör için bu cevap yeterli olmayacaktır. Bunun yerine moderatör “web sitem aracılığı ile oluşturulan potansiyel müşterileri izleyebilmem için bir yapıya ihtiyacım var” gibi net bir cevap beklemektedir. Buradaki amaç, müşterinin sorunun ne olduğunu belirlemesini sağlamak ve ardından bu süreci doğru bi şekilde yürütmektir.

Moderatör, oturum sonunda aldığı geri bildirimleri istenen sonuçlara çevirmektedir. İyi bir şekilde analiz edilmiş bir çıktı hem gerekli iyileştirmelerin hem de ölçü biriminin ne olması gerektiğini içermektedir. Böylelikle, sonuçlar kıyaslama, rekabet analizi, kavram değerlendirmesi alanında kullanılmaktadır.

3. Sonuçları Düzenleyin

Geri bildirimleri analiz edildikten sonra sonuçları kategoriler halinde organize etmek gerekmektedir. Böylece, şirket hedeflere ulaşmak için atılması gereken adımların kapsamlı bir listesine sahip olmaktadır.

4. Önem ve Memnuniyet Açısından Sonuçları Değerlendirin.

İnovasyona dair toplanan parçaları bu noktada birleştirme zamanıdır. Her müşteri türü için hangisi daha önemlidir? Müşteriler mevcut durumdan ne kadar memnunlar? Tüm bu ve benzer soruların cevapları, matematiksel algoritma, göreceli çekicilik sonuçları verecektir.

Peki bu sonuçlar nasıl elde edilecek? İşte yapılması gereken son adım budur:

Bir şirket, kategorize edilmiş bir sonuç listesine sahip olduğunda, potansiyel müşterilerin derecelendirdiği bir anket yürütmesi gerekmektedir. Ankete katılan müşterilerden her bir sonucu önemine ve memnuniyet derecesine göre değerlendirmeleri istenmelidir.  Gelen cevaplar, her bir fırsatı ortaya çıkaran matematiksel bir formül ortaya koymaktadır.

 Günümüz iş dünyasında müşteri verilerinin önemli olduğu kadar çalışan verilerinin de önemi oldukça büyüktür. “Çalışan Verileri Neden Önemlidir?adlı blog yazımızda bu konunun önemine dair pek çok bilgi bulabilirsiniz.

Benzer Bloglar

Kaizen Süreçlerinde Çalışan Katılımının Önemi

Kaizen, Japonca’da “daha iyiye doğru sürekli değişim” anlamına gelir. İşletmelerin verimliliğini artırmak ve rekabet avantajı sağlamak için uygulanan bu felsefede, çalışan katılımının önemi büyüktür. Çalışanlar, Kaizen sürecinin merkezinde yer alır ve onlar aktif katılımı, iyileştirme çalışmalarının başarısını doğrudan etkiler. Bu blog yazısında, Kaizen sürecinde çalışan katılımının neden bu kadar önemli olduğunu ve çalışan katılımını artırmak […]

Devamını Oku

Muda, Mura, Muri Nedir?

Muda, mura ve muri Japon dilinde israf, atık anlamına gelmektedir. Toyota üretim sisteminde, yalın üretimin düşmanları olarak tabir edilen israf bütünlüğü üretim sürecindeki aksaklıklara neden olan unsurlardır. Yani, israfın varlığı, üretim süreçlerinde verimsizliklere ve problemlere yol açar. Genel olarak 3M, üretim süreçlerinin içerisindeki düzensizliklerin ve israfların temel nedenlerini oluşturur. Muda, Mura, Muri Kavramları Muda(israf), mura(eşitsizlik) […]

Devamını Oku

Kalite Yönetim Sistemi İşletmelere Ne Sağlar?

Kalite yönetim sistemi, bir şirketin ürün ve hizmetlerini müşterilerine sunması için gerekli politikaları, iş süreçleri ve prosedürleri belgeleyen bir sistemdir. İşletmelerin kalite yönetim sistemi kullanmaları müşteri memnuniyeti, verimlilik, itibar ve güvenirlilik gibi birçok faydayı kazanmalarına yardımcı olur. Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Nedir? Kalite yönetim sistemi (KYS); bir işletmenin ürün ve hizmetlerini yasal ve düzenleyici gereksinimlere […]

Devamını Oku

Otonom Bakım’ın 7 Adımı

Otonom kelimesi Türkçe’de “kendi kendine yapabilen” anlamına gelir. Yalın Üretim tekniği olan Otonom bakım ise işletmelerde ekipmanların bakım sorumluluğunu operatöre veren ve ekipman etkinliğini artırmak için kullanılan bir bakım yöntemidir. Bu blog yazımızda otonom bakım adımlarını ele alacağız. Otonom Bakımın Amacı Nedir? Otonom bakımın amacı, operatörün makinesini sahiplenmesini sağlayarak bazı bakım faaliyetlerinin sorumluluğunu operatöre aktarmaktır. […]

Devamını Oku

Kanban Yöntemi Nasıl Uygulanır?

Birçok şirket, yıl içerisinde yapılan proje planlarına ve son teslim tarihlerine sadık kalamayıp yıl sonunda bitmemiş projelerle, yanlış yerlere harcanmış bütçelerle ve amaçlanan hedeflerden çok daha farklı yerlerde bulunmaktadır. Bu gibi sorunların ortaya çıkmasının temel nedeni, doğru bir proje yönetiminin yapılmamış olmasıdır. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için işletmelerin Kanban gibi proje yönetimi tekniklerinden faydalanması birçok […]

Devamını Oku

Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Günümüzde, bir şirketin başarılı olması için etkili kalite yönetimi bir zorunluluktur. Sağlam bir kalite yönetim sistemi (QMS), müşteri beklentilerini karşılamaya ve ürün & hizmetleri minimum atıkla sunmaya yardımcı olur. Bu, müşteri memnuniyetinden kârlılığa kadar işletmelere birçok fayda sağlar. Bu yüzden, bir işletmenin Kalite Yönetim Sistemini uygulaması, sürdürülebilir başarının en önemli şartıdır. Bu blog yazımızda, kalite […]

Devamını Oku