Kaizen Yöntemini Uygulayan Şirketler Hangileridir

Kaizen Yöntemini Uygulayan Şirketler Hangileridir?

Kaizen, 1950’li yıllarda ilk olarak Toyota tarafından ortaya atılmıştır. Günümüzde ise hala Kaizen yöntemini en iyi uygulayan şirket örnekleri arasında yer almaktadır. Biz de blog yazımızda Kaizen’i başarılı bir şekilde kullanan ve başarılarının bir parçası olarak Kaizen uygulamasını öneren şirket örneklerine bakacağız. Böylece, etkinliğinizi ve iş süreçlerinize nasıl fayda sağlayacağını çok daha iyi anlayacaksınız.

Kaizen Nedir?

Kaizen, Japonca ’da “iyileştirme, daha iyisi için değişim” anlamlarına gelen bir terimdir. Sürekli ve küçük iyileştirmeler ile iş süreçlerinin desteklenmesini ve daha verimli olmasını amaçlayan bir yaklaşımdır. Sağlık, bankacılık, ulaşım, perakende ve ticaret dahil olmak üzere hemen hemen her sektörde uygulanabilen bir yaklaşımdır.

Kaizen Yöntemini İş Süreçlerinde Uygulayan Şirketler

  • Toyota

Toyota, Kaizeni ve ilkelerini kullanmasıyla tanınan bir Japon otomotiv üreticisidir. “İşlerin yapılış biçiminde küçük ve kademeli ayarlamalar yaparak” süreçlerin sürekli iyileştirilmesine odaklanan bir şirkettir. Toyota, Kaizen yöntemini çok uzun yıllardır kullanmakta ve ürünlerden çalışanlara kadar şirketin her alanında bu ilkelerden yararlanmaktadır.

  • Ford

Toyota, uzun bir süre Kaizen’i kullanan bir şirketin en iyi örneği olarak kabul edilse de Ford da bu yaklaşımı benimseyen ve iyi bir şekilde uygulayan şirketler arasında yer almaktadır.

Alan Mulally’nin 2006 yılında CEO olarak atanmasından bu yana Kaizen felsefesini benimseyen Ford, Mark Fields liderliğinde ise sektörde büyük avantajlar elde etmelerini sağlayan bu ilkeleri kullanmaya devam etmiştir. Ford, süreçlerini daha verimli hale getirmelerine olanak tanıyan uygulamaları uygulamaya ve prosedürleri yavaş ama emin bir şekilde düzelterek süreleri azaltmanın yollarını bulmaya odaklandı. Böylece, eskisinden çok daha verimli hale gelerek büyük bir başarı elde etmiştir.

  • Nestle

Yalın üretim, Kaizen’in temel taşıdır ve birçok endüstride çok çeşitli şirketler tarafından kullanılmaktadır. Özellikle gıda sektörü, kaynaklarını en verimli şekilde kullanmanın ve süreçlerinde iyileştirmeler yapmanın yanı sıra mümkün olan en az atıkla verimliliği artırmanın yollarını aramaktadır. Nestlé, gıda sektöründe Kaizen’in verimliliği nasıl artırabileceğinin ve bir işletmenin büyümesine nasıl yardımcı olabileceğinin en iyi örneklerinden biridir.

Nestle, iş süreçlerinde boş yere harcanan zamanı ve malzemeleri azaltarak israfın azaltılması adına büyük iyileştirmeler yapmıştır. Tabii ki sadece israfı azaltmanın yollarını bulmakla kalmamış aynı zamanda mevcut alanı, elindeki kaynakları ve şirketin sahip olduğu teknoloji ve yetenekleri de en iyi kullanmanın yollarını bulmaya odaklanmıştır.

“Kaizen Yaklaşımını İş Yerinizde Nasıl Uygulayabilirsiniz?” adlı blog yazımızı okuyarak uygulama ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Blog