Kaizen Yaklaşımını İş Yerinizde Nasıl Uygulayabilirsiniz

Kaizen Yaklaşımını İş Yerinizde Nasıl Uygulayabilirsiniz?

Japonca ‘da Kaizen kelimesi “daha iyisi için değişim” anlamına gelir. İşyerinde sürekli iyileştirmeyi ve verimliliği teşvik eden bir iş felsefesidir. Kaizen, yalın metodoloji tekniklerine ve süreç iyileştirme metodolojilerine öncelik verir. Küçük bir işletme için Kaizen stratejisi, çalışanların ve yöneticilerin performansını, personel ve yönetim arasındaki etkileşimi ve genel olarak daha iyi üretkenlik arayışını sürekli olarak iyileştirmeye çalışan bir stratejidir. Yazımızda, Kaizen Yaklaşımını iş yerinizde nasıl uygulayacağınızın yöntemlerini açıkladık.

Kaizen Yöntemini Uygulama Yöntemleri Nelerdir?

İşte, iş yeri kültürünüzde Kaizen ile birlikte benzersiz bir dönüş yapmanın adımları;

1. Kademeli Değişimi Benimseyin

Kaizen felsefesinin en temel ilkelerinden biri, her gün küçük küçük değişimlerle iyileştirmeler yapmaktır. Küçük ve artırımlı değişikliklerin yapılması büyük değişikler yapılmasından çok daha kolaydır ve daha büyük sonuçlar elde etmeye yardımcı olur.

İş kültürünü geliştirmek ve iyileştirmek isteyen bir işletmeyseniz, öncelikle değişikliklerin aşamalı olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini bilmelisiniz. Çünkü Kaizen, iyileştirme için sadece küçük adımlar atılmasını ister. Bu adımlar oldukça küçük olsa da genele yayıldığı zaman mutlaka büyük sonuçlar doğurmaktadır.

2. Çalışan Memnuniyetini Sağlayın

Kaizen metodunun işe yarayabilmesi için çalışan memnuiyeti de önemlidir. Bu sebeple, onların işlerinden memnun olmalarını sağlamak ve performanslarını iyileştirmek gerekir. Bunun için insan kaynakları departmanın çalışanlarının iş tatminine yönelik ve iş süreçleriyle ilgili düşüncelerini toplaması, bunları araştırması ve gerekli iyileştirmeler için çalışmalar yapması gerekir.

3. Fazlalıkları Ortadan Kaldırın

Kaizen metodunda, israfı ortadan kaldırmak, iyileştirme sağlayacak kaynakları her gün size vermektedir. Kaizen’de israfı temsil eden 8 madde bulunmaktadır. Bu maddeler aşağıdaki gibidir;

  • Üretim fazlalığı
  • Hatalı üretim
  • Fazla stok
  • Boşa geçen zaman veya fazla bekleme
  • Zamana dayalı atık oluşumu
  • Aşırı işleme
  • Gereksiz taşıma
  • Aşırı hareketler

4. Süreçleri İyileştirmek için Açık Fikirli Bir Tutum Sergileyin

Kaizen felsefesinin iyi bir şekilde işlemesi için yöneticilerin ve çalışanların açık fikirli olması gerekir. İş süreçlerinde iyileştirme yapılması gereken noktaları en iyi çalışanlar bildiği için Kaizen’i uygulama konusunda çalışanların fikirleri oldukça önemlidir.

5. Ekip Çalışmasını Teşvik Edin

Kaizen felsefesinin etkili bir şekilde uygulanması için çalışanların bir ekip olarak çalışması, birbirlerinin düşüncelerine ve görüşlerine saygı duymayı öğrenmesi gerekir.

Blog