İş Süreci İyileştirme ve Kullanım Örnekleri

Günümüzün artan rekabetçi iş ortamında, işletmeler başarıya ulaşmak için sürekli olarak operasyonlarını optimize etmeye ve süreçlerini iyileştirmeye çalışmaktadır. Bunu başarmanın en etkili yollarından biri de iş süreci iyileştirmesidir. İş süreci iyileştirme, mevcut süreçleri analiz ederek verimliliğin artırılmasını ve maliyetlerin azaltılmasını sağlamaya odaklanmaktadır. Bu blog gönderisinde iş süreci iyileştirmenin değerli örneklerini ve çeşitli endüstrilerde nasıl bir fark yarattığını keşfedeceğiz.

İş Süreci İyileştirme Nedir?

İş süreçlerini iyileştirme (BPI), iş süreçlerinin daha verimli, etkili ve değişime uyarlanabilir olması için sistematik ve sürekli olarak tanımlama ve analiz etme çabasıdır. BPI, verimliliği artırmayı, maliyetleri düşürmeyi, operasyonlarını kolaylaştırmayı ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemektedir.

İş süreci iyileştirmenin amacı, bir işletmenin operasyonel süreçlerinin performansını sürekli olarak artırmak ve iyileştirmektir. İşletmeler, iş süreçlerinde iyileştirmeler yaparak sürtüşmeleri, dar boğazları, verimsizlikleri ve birçok sorunu ortadan kaldırmak için düzeltici önlemler alabilmektedir.

İş Süreci İyileştirme Metodolojileri

İş sürecini iyileştirmeye odaklanan işletmeler aşağıdakiler dahil olmak üzere çok çeşitli metodolojileri kullanmaktadır:

 • Altı Sigma

Altı Sigma, kalite kontrol ilkelerini birleştirerek israfı azaltmayı, kusurları ortadan kaldırmayı ve verimliliği artırmayı hedeflemektedir. İş süreçlerindeki sorunları belirlemek ve düzeltmek için DMAIC (tanımla, ölç, analiz et, iyileştir ve kontrol et) adı verilen beş adımlı bir süreç kullanmaktadır.

 • Çevik Yönetim

Çevik yönetim, esnekliği ve iş birliğini vurgulayan bir proje yönetimi metodolojisidir. Çevik projeler, sprint adı verilen daha küçük, yönetilebilir parçalara bölünmektedir. Ekipler bu sprintler üzerinde artımlı ve yinelemeli bir şekilde çalışmaktadır. Bu, ekiplerin ortaya çıkan değişikliklere uyum sağlamasına olanak tanımaktadır.

 • Yalın Üretim

Yalın üretim, üretim süreçlerinde israfı ortadan kaldırmaya odaklanan bir üretim yöntemidir. Yalın üretim, verimliliği artırmak için 5S, Kaizen, Toplam Kalite Yönetimi gibi teknikleri kullanmaktadır.

5S metodolojisi, güvenliği, kaliteyi ve verimliliği artırmak için iş yerinin organize edilmesine ve iş akışlarının düzenlenmesine odaklanmaktadır.

Toplam Kalite Yönetimi (TKY), bir işletmenin her alanında kalitenin ve çalışan katılımının artırılmasını vurgulayan bir metodolojidir. Yüksek kaliteli sonuçlar elde etmek için müşteri odaklılık, çalışan katılımı, sürekli iyileştirme ve takım çalışması gibi ilkelere dayanmaktadır.

Kaizen, kalitenin ve verimin artırılması için iş süreçlerinde zaman içinde küçük ve düzenli iyileştirmelerin yapılmasını savunan bir metodolojidir.

İş Süreci İyileştirme ve Kullanma Örnekleri

 • Toyota’da Yalın Üretim

Toyota, verimliliği artıran ve israfı azaltan yalın üretim ilkelerini iş süreçlerine ilk uygulayan şirkettir. Toyota, süreçleri azaltarak ve israfı ortadan kaldırarak maliyetlerini düşürmeyi, kaliteyi artırmayı ve müşterileri memnun etmeyi başardı. Toyota’nın elde ettiği başarılar, yalın üretim yaklaşımının dünya çapında birçok üreticiler tarafından benimsenmiş ve iş süreçlerinde önemli iyileştirmeler yapmalarını sağladı.

 • Netflix’te Çevrimiçi Hizmet Otomasyonu

Netflix, çevrimiçi hizmet otomasyonunu kullanarak eğlence sektöründe büyük bir fark yarattı. Netflix’in Geleneksel DVD kiralama hizmetinden bir akış platformuna geçmek, tüm hizmet sağlama sürecini kolaylaştırdı. Şirket, teknoloji ve analitiğin getirdiği faydaları kullanarak öneri algoritmaları, özelleştirilmiş kullanıcı deneyimleri ve optimize edilmiş içerik dağıtımını geliştirdi. Bu iyileştirmeler ve değişiklikler müşterileri elde tutma oranını artırarak pazar payını genişletti.

 • Yazılım Geliştirmede Çevik Metodoloji

Çevik metodolojisi, iş birliği, esneklik ve yinelemeli geliştirmenin önemini vurgulayarak yazılım geliştirme projelerinde devrim yarattı. Çevik, ekiplerin değişen gereksinimlere uyum sağlamasına, müşteri geri bildirimlerine hızlı yanıt vermesine ve daha kaliteli yazılımlar sunmasına olanak tanımaktadır. Çevik yönetim, yazılım geliştirme şirketlerine siloları yıkma, iletişimi iyileştirme ve yeniliği teşvik etme imkanı tanıdı.

İş Süreci İyileştirme Nasıl Uygulanır?

İş süreci iyileştirmenin uygulanması, verimliliği optimize etmek, maliyetleri azaltmak ve performansı artırmak için mevcut süreçleri analiz etmeye, tanımlamaya ve bunlarda değişiklik yapmaya odaklanmaktadır. İş süreci iyileştirmesini uygulamak için uygulanması gereken adımlar şunlardır:

 • Süreci Tanımlayın

İlk adımda, hangi süreci iyileştirmek istediğinizi belirleyin. Darboğazları, verimsizlikleri veya iyileştirme alanlarını belirlemek için süreçlerin mevcut durumunu analiz ederek tanımlamanızı yapabilirsiniz.

 • Hedefleri tanımlayın

Süreç iyileştirme girişiminin hedeflerini açıkça tanımlayın. Bu iyileştirme ile ne elde etmek istiyorsunuz? İşlem süresini %20 azaltmak veya hataları %15 azaltmak gibi hedeflediğiniz iyileştirmeleri net ve ölçülebilir hedefler olarak belirleyin.

 • Süreci analiz edin ve haritasını çıkarın

İyileştirme alanlarını belirlemek için mevcut süreci analiz edin. Süreç içindeki darboğazları, fazlalıkları, döngü süresini, hata oranlarını, gecikmeleri ve israfı belirleyin. İlgili her adımı, karar noktasını ve devir teslimi belgeleyerek mevcut süreç akışının haritasını veya akış şemalarını çıkarın.

 • İyileştirme hedefleri belirleyin

Analize dayalı olarak, belirlenen alanlar için özel iyileştirme hedefleri belirleyin. Bu hedefler, Adım 2’de belirlenen hedeflerle uyumlu olmalıdır.

 • İyileştirme fikirleri oluşturun

Beyin fırtınası yaparak potansiyel iyileştirme fikirleri oluşturabilirsiniz. Farklı bakış açılarını bir araya getirmek için çalışanlarınızı ve paydaşlarınızı fikirlerini paylaşmaya teşvik edin.

 • Fikirleri değerlendirin ve öncelik sırasına koyun

Üretilen tüm fikirleri fizibilite, etki, maliyet-fayda analizi ve kaynak gereksinimlerine göre değerlendirin. En önemli iyileştirmeleri sunan ve işletmenizin stratejik hedefleriyle uyumlu olan fikirlere öncelik verin.

 • Bir eylem planı geliştirin

Seçilen süreç iyileştirmelerini uygulamak için gereken adımları, kaynakları ve zaman çizelgelerini özetleyen ayrıntılı bir eylem planı oluşturun. Ekip üyelerine sorumluluklar atayın ve bu sorumlulukların tamamlanması için son tarihleri belirleyin.

 • Değişiklikleri uygulayın

Geliştirilen eylem planlarını gerçekleştirin. Sorunsuz bir uygulama sağlamak için sürece dahil olan herkesin bu değişiklikleri uygulamak için hazır olduğundan emin olun.

 • Ölçün ve değerlendirin

Uygulanan iyileştirme eylem planının performansını sürekli olarak ölçün ve değerlendirin. Yapılan değişikliklerin başarısını değerlendirin.

 • Sürekli iyileştirme

İş süreci iyileştirmesini uygulamak, devam eden ve yinelenen bir süreçtir. Süreçleri düzenli olarak gözden geçirerek, paydaşlardan geri bildirim alarak ve sürekli performans iyileştirmelerini sağlamak için gerektiğinde yineleyerek sürekli iyileştirme kültürünü teşvik edin.

Benzer Bloglar

Operasyonel Mükemmellik (OPEX) Nedir?

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi, her geçen gün pazar koşullarını ve müşteri beklentilerini değiştirmektedir. Bu değişime uyum sağlamak, işletmelerin öncelikli hedefi haline gelmektedir. Operasyonel mükemmellik (OPEX), iş dünyasında rekabet avantajı sağlamanın ve büyümeyi sürdürmenin anahtarıdır. İşletmelerin değişen iş ortamında sürekli iyileştirmeye yönelik yol haritası oluşturmasına yardımcı olur. Blog yazımızda operasyonel mükemmelliğin tanımını, ilkelerini ve faydalarını ele […]

Devamını Oku

Kobetsu Kaizen (Odaklanılmış İyileştirme) Nedir?

Kobetsu kaizen, türkçe karşılığıyla odaklanılmış iyileştirme, dilimize Japonca`dan gelmektedir. Kaizen olarak bildiğimiz yaklaşımın belirli bir süreçte, belirli bir bölümde veyahut belirli bir iş istasyonunda orda bulunan ekibin sadece o alana odaklanıp o alanda sürekli iyileştirmeler yapmasıdır. Kobetsu kaizen (Odaklanılmış iyileştirme) Tanımı Odaklanılmış iyileştirme, iyileştirme yapılacak alanda, bölümde, iş istasyonunda o konuya en hakim olan küçük […]

Devamını Oku

Yalın Problem Çözme Teknikleri ve Araçları Nelerdir?

Yalın Problem Çözme Nedir? Yalın problem çözme; iş süreçlerinde oluşan karmaşık sorunları, problemleri basitleştirerek, temel unsurları ve ana nedenleri belirleyerek verimli bir şekilde çözmeyi hedefler. Buradaki temel amaç , sorunun özünü anlamak ve gereksiz detaylandırmalardan karmaşıklıklardan kaçınarak etkili çözümler üretmektir. Yalın problem çözme, problemi parçalara ayırarak analiz etmeyi, gereksiz detaylardan kaçınmayı, veri toplama ve analiz […]

Devamını Oku

World Class Manufacturing (Dünya Standartlarında Üretim) Nedir?

World Class Manufacturing (Dünya standartlarında üretim), günümüz küresel ekonomisinde önde gelen şirketlerin ve endüstrilerin rekabet avantajını arttıran etkili bir üretim stratejisi olarak öne çıkmaktadır. Dünya Standartlarında Üretim’in (World Class Manufacturing) Tanımı Dünya standartlarında üretim, var olan kaynakları yüksek performansta, en verimli şekilde kullandırmaya yönelik bir stratejidir. Kaynakların optimize edilmesi ve süreçlerin iyileştirilmesi, mükemmellik, verimlilik ve […]

Devamını Oku

Sürekli İyileştirme Nedir?

Sürekli iyileştirme (continuous improvement) olarak bilinen Kaizen, süreçleri ve performansları takip ederek kısa vadeli çalışmalar yapmayı amaçlayan, ancak uzun vadede en verimli sonucu yaratmayı hedefleyen bir uygulamadır. İş ve projelerin aksamaya uğramadan sorunlarının giderilmesine, geliştirilmesine olanak sağlar. Sürekli İyileştirme Neden Önemlidir? Değişen dünya, tüketiciden üreticiye, beyaz yakadan mavi yakaya kadar hayatın ve iş yaşamının içerisinde […]

Devamını Oku

Balık Kılçığı Diyagramı Nedir?

Balık kılçığı diyagramı, bir projenin en etkili şekilde yönetilmesi için ekipleri sorunun temel nedenini bulmaya yönlendiren bir yöntemdir. Bu blog gönderisinde balık kılçığı ne işe yarar ve balık kılçığı diyagramı nasıl uygulanır sorularının yanıtlarını bulacaksınız. Balık Kılçığı Diyagramı Ne İşe Yarar? Balık kılçığı diyagramı dünyasında projede karşılaşılan sorunların temel nedenlerini anlamak ve çözüme kavuşturmak için […]

Devamını Oku