Şirketlerde İş Süreci İyileştirme Örnekleri

İş süreci iyileştirme, işinizi daha etkili bir şekilde yapmak için tamamlamanız gereken çok sayıda görevden oluşur. Liderler bir iş süreci iyileştirme metodolojisi uyguladığında, çalışanların yaptıkları işe hangi stratejilerin uygulanacağını belirlemek için çeşitli strateji türleri hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir. Bir iş süreci iyileştirme girişiminden en iyi şekilde yararlanmak için, iyileştirme için en az iki tür strateji belirlemeniz gerekir. Birinci türde, süreçlerde belirli kusurlar vardır. İkinci türde ise bu kusurlardan yararlandığınız için gözden kaçırmış olabileceğiniz fırsatlar vardır. Bu sorunun üstesinden gelmek için en uygun yaklaşım, çalışanların akıllarında tutmalarını gerektiren iyileştirme potansiyeli kategorileri sağlamaktır. Çalışanlarınızla birden fazla örnek paylaşmak ve sorular sormak yeni fikirlerin ortaya çıkmasını, yaratıcı düşünmelerini ve inovasyonun teşvik edilmesini sağlar. İşte şirketlerde iş süreci iyileştirme örnekleri:

İş Süreçlerini İyileştirme: 5 Örnek

 • Kaliteyi İyileştirme

Ürünlerin kusurlu veya hatalı olması, karlılığı etkilemekte, memnuniyetsiz müşteriler yaratmakta, çalışan moralini ve güvenini zedelemektedir. Bu sebeple, kalite problemleri genellikle iyileştirme çalışmalarının ilk hedefi olmaktadır. Ayrıca, kalite iyileştirmede yalnızca kusurlu olan nihai ürün veya hizmetlerin söz konusu olmadığını unutmayın. Aynı zamanda, dahili süreçler ve bilgilerin de kusurlardan arındırılmış olması gerekmektedir.

Şirketlerin kalite geliştirme tekniklerini nasıl kullandıklarına dair bazı örnekler aşağıda verilmiştir:

 • Kalite ile ilgili problemlerin temel sebeplerini bulmak için 5S yönteminden faydalanmak,
 • Müşteri şikayetlerinin nedenlerini takip etmek,
 • Kusurların ve yeniden işlemenin mali etkisini hesaplamak
 • Maliyet Azaltma

Maliyetleri düşürme yollarına odaklanan genellikle finans departmanı ve diğer üst düzey yöneticilerdir. Ancak şirketteki her çalışanın maliyetleri düşürme ve şirketin kârlı kalma becerisini etkileyebilir. İşi yapan çalışanlar, hangi faaliyetlerin fayda sağladığını, zamana ve maliyete katkıda bulunduğunu bilir. Maliyetleri düşürmeye yönelik yaygın fırsatlar şunları içerir:

 • Değişiklikler için hatalı gereksinimler,
 • Mevcut süreçlerde atılan gereksiz adımlar,
 • Projelere atanan fazla veya kullanılmayan kaynaklar,
 • Uzun ve verimsiz satın alma süreçleri

Özetle, ofisinize bakın ve gereksiz etkinlikleri nasıl ortadan kaldırabileceğinizi ve görevleri kolaylaştırabileceğinizi düşünün. Küçük değişiklikler bile uzun vadede büyük tasarruf sağlamaktadır.

 • Zaman Yönetimi

Zaman yönetimi, görevleri planlı bir şekilde öncelik sırasına ve beklentilere göre belirleyerek işteki zamanı optimize etme ve zamanı verimli kullanma yeteneğidir. Çalışanlar zamanlarını uygun şekilde kullanmadıklarında, işleri zamanında yapmadıkları için şirkete zarar verebilir veya bazı projeler asla tamamlanamayabilir. Bu çalışanlar zamanlarını yönetmek için çaba sarf ederek performanslarını artırabilir ve işlerinde daha olumlu sonuçlar gösterebilirler.

 • Müşteri Memnuniyeti

Müşteri memnuniyeti, bir şirketteki tüm çalışanların sorumluluğu altındadır. Müşteri memnuniyeti, iki uçlu bir süreçtir. Sürecin bir ucunda, belirli beklentileri olan ve bu beklentileri alan müşteriler vardır. Diğer ucunda ise müşterilere hizmet ve destek sağlayan çalışanlar vardır. Ayrıca çalışanlar, müşterilerle çalışırken onların neyi sevip neyi sevmediğini en iyi bilen taraftır. Bu sebeple, müşteri memnuniyeti iyileştirme alanları bulmak için çalışanların değerli kaynaklarından ve deneyimlerinden yararlanın.

 • Verimlilik

Verimlilik, operasyonel mükemmelliğin temel direklerinden biridir. Verimlilik, maliyetleri düşürerek ve gelirleri, müşteri memnuniyetini ve nakit akışını artırarak daha rekabet gücünü artırmaya yardımcı olur. Şirketler, verimsiz olduğunda çalışanlar değer katmayan ve fayda sağlamayan görevlerde zaman ve çaba harcar. Bu kaynakların israf edilmesine ve büyüme fırsatlarının kaçmasına sebep olur. Başarılı bir iş süreci iyileştirme stratejisi, iki temel unsur gerektirir: etkili bir süreç ve kritik verimlilik faktörlerinin sürekli izlenmesini destekleyen araçlar. Bir şirket, başarı oranını artırmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli etkinlikler kullanabilir:

 • Ekipman ve malzemelerin ihtiyaç anında kolay ulaşılabilecek bir yerde saklanması,
 • Aynı verileri birden fazla sisteme girmek gibi tekrarlanan iş süreçlerini ortadan kaldırmak,
 • Toplantı süresini ve sıklığını gerektiği kadarı ile sınırlamak

Bir şirkette iş süreçlerini iyileştirme, rekabetçi bir dünyada şirketin başarı elde etmesi için büyük bir öneme sahiptir. Çalışanlar ve yöneticiler tarafından uygulanan küçük değişiklikler, zaman içerisinde sonuçlar üzerinde büyük bir değişim yaratabilir.

İlgili İçerik: Sürekli İyileştirme Kültürü Yaratmanın Adımları

Benzer Bloglar

Balık Kılçığı Diyagramı Nedir?

Balık kılçığı diyagramı, bir projenin en etkili şekilde yönetilmesi için ekipleri sorunun temel nedenini bulmaya yönlendiren bir yöntemdir. Bu blog gönderisinde balık kılçığı ne işe yarar ve balık kılçığı diyagramı nasıl uygulanır sorularının yanıtlarını bulacaksınız. Balık Kılçığı Diyagramı Ne İşe Yarar? Balık kılçığı diyagramı dünyasında projede karşılaşılan sorunların temel nedenlerini anlamak ve çözüme kavuşturmak için […]

Devamını Oku

Planlı Bakım Nedir?

Planlı Bakım Çalışması Nedir? Planlı bakım, makine – teçhizatın bakımı için planlanmış, belgelenmiş ve programlanmış bir bakım tekniğidir. Tekniğin amacı, makine – teçhizat arızalarını tamir etmenin getirdiği yüksek maliyetleri ortadan kaldırmak, arıza süresini azaltmak, kaza riskini azaltmak ve üretimde maksimum verimliliği sağlamaktır. Planlı bakım süreci, arıza süresini veya makine – teçhizatın ömrünü uzatmak gibi ele […]

Devamını Oku

Otonom Bakım Nasıl Uygulanır?

Otonom bakım, operatörlerin proaktif ve önleyici bakımı vurgulayarak kendi ekipmanlarının bakımını yapmalarını sağlamanın bir yoludur. Blogumuzu okuyarak otonom bakımı, otonom bakımının 7 adımı ve uygulamaları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Otonom Bakım Nedir? Otonom bakım, makine – ekipman bakımının sorumluluğunu bakım teknisyenlerine vermek yerine makine operatörlerine veren bir üretim yöntemidir. İki temel prensibe dayanmaktadır: Doğru çalışmalarla ekipmanın […]

Devamını Oku

Poka – Yoke (Hata Önleme) Nedir?

Poka – Yoke (Hata Önleme) Nedir? Günümüzde, işletmeler üretim performansını ve verimliliği artırmak için yalın üretim felsefesini benimsemektedir. Yalın düşünce, üretim süreçlerindeki gereksiz unsur, hata, maliyet, müşteri memnuniyetsizliği gibi faktörlerin en aza indirgendiği bir düşünce yapısıdır. Poka – Yoke ise hatayı önlemeyi hedeflemek amacıyla geliştirilmiş bir Yalın tekniğidir. Poka – Yoke’nin altında yatan temel düşünce […]

Devamını Oku

Kanban’ın Proje Yönetimi için Faydaları Nelerdir?

Kanban, proje ekiplerinin iş akışlarını görselleştirerek süreçleri daha verimli yönetmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntem, ekiplere hangi görevin kime verildiğini, proje aşamalarını ve gelişmeleri daha kolay anlamaları için şeffaflık sunar. İşletme ve çalışanlar için sürdürülebilir rekabet, verimli çalışma ve başarma gücü gibi birçok fayda sağlar. Bu blog gönderisinde Kanban’ın işletmeler için x faydasını ele alacağız. […]

Devamını Oku

Kanban Nedir?

Günümüzde iş dünyasında her şey çok hızlı bir şekilde gerçekleşmekte ve değişmektedir. Hızlı bir iş ortamında, işletmelerin başarı sağlaması için verimliliklerini sürekli olarak artırması gerekmektedir. Örneğin, ekibinizin yeni bir projeye başladığını düşünelim. Projenin detayları, aşamaları, görev dağılımı ve süreç ilerlemesi gibi her adımın güncel ve doğru olmasına ihtiyaç duyarsınız. İhtiyaç duyduğunuz bilgileri kullanmak için dosyalar, […]

Devamını Oku