Şirketlerde İş Süreci İyileştirme Örnekleri

İş süreci iyileştirme, işinizi daha etkili bir şekilde yapmak için tamamlamanız gereken çok sayıda görevden oluşur. Liderler bir iş süreci iyileştirme metodolojisi uyguladığında, çalışanların yaptıkları işe hangi stratejilerin uygulanacağını belirlemek için çeşitli strateji türleri hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir. Bir iş süreci iyileştirme girişiminden en iyi şekilde yararlanmak için, iyileştirme için en az iki tür strateji belirlemeniz gerekir. Birinci türde, süreçlerde belirli kusurlar vardır. İkinci türde ise bu kusurlardan yararlandığınız için gözden kaçırmış olabileceğiniz fırsatlar vardır. Bu sorunun üstesinden gelmek için en uygun yaklaşım, çalışanların akıllarında tutmalarını gerektiren iyileştirme potansiyeli kategorileri sağlamaktır. Çalışanlarınızla birden fazla örnek paylaşmak ve sorular sormak yeni fikirlerin ortaya çıkmasını, yaratıcı düşünmelerini ve inovasyonun teşvik edilmesini sağlar. İşte şirketlerde iş süreci iyileştirme örnekleri:

İş Süreçlerini İyileştirme: 5 Örnek

 • Kaliteyi İyileştirme

Ürünlerin kusurlu veya hatalı olması, karlılığı etkilemekte, memnuniyetsiz müşteriler yaratmakta, çalışan moralini ve güvenini zedelemektedir. Bu sebeple, kalite problemleri genellikle iyileştirme çalışmalarının ilk hedefi olmaktadır. Ayrıca, kalite iyileştirmede yalnızca kusurlu olan nihai ürün veya hizmetlerin söz konusu olmadığını unutmayın. Aynı zamanda, dahili süreçler ve bilgilerin de kusurlardan arındırılmış olması gerekmektedir.

Şirketlerin kalite geliştirme tekniklerini nasıl kullandıklarına dair bazı örnekler aşağıda verilmiştir:

 • Kalite ile ilgili problemlerin temel sebeplerini bulmak için 5S yönteminden faydalanmak,
 • Müşteri şikayetlerinin nedenlerini takip etmek,
 • Kusurların ve yeniden işlemenin mali etkisini hesaplamak
 • Maliyet Azaltma

Maliyetleri düşürme yollarına odaklanan genellikle finans departmanı ve diğer üst düzey yöneticilerdir. Ancak şirketteki her çalışanın maliyetleri düşürme ve şirketin kârlı kalma becerisini etkileyebilir. İşi yapan çalışanlar, hangi faaliyetlerin fayda sağladığını, zamana ve maliyete katkıda bulunduğunu bilir. Maliyetleri düşürmeye yönelik yaygın fırsatlar şunları içerir:

 • Değişiklikler için hatalı gereksinimler,
 • Mevcut süreçlerde atılan gereksiz adımlar,
 • Projelere atanan fazla veya kullanılmayan kaynaklar,
 • Uzun ve verimsiz satın alma süreçleri

Özetle, ofisinize bakın ve gereksiz etkinlikleri nasıl ortadan kaldırabileceğinizi ve görevleri kolaylaştırabileceğinizi düşünün. Küçük değişiklikler bile uzun vadede büyük tasarruf sağlamaktadır.

 • Zaman Yönetimi

Zaman yönetimi, görevleri planlı bir şekilde öncelik sırasına ve beklentilere göre belirleyerek işteki zamanı optimize etme ve zamanı verimli kullanma yeteneğidir. Çalışanlar zamanlarını uygun şekilde kullanmadıklarında, işleri zamanında yapmadıkları için şirkete zarar verebilir veya bazı projeler asla tamamlanamayabilir. Bu çalışanlar zamanlarını yönetmek için çaba sarf ederek performanslarını artırabilir ve işlerinde daha olumlu sonuçlar gösterebilirler.

 • Müşteri Memnuniyeti

Müşteri memnuniyeti, bir şirketteki tüm çalışanların sorumluluğu altındadır. Müşteri memnuniyeti, iki uçlu bir süreçtir. Sürecin bir ucunda, belirli beklentileri olan ve bu beklentileri alan müşteriler vardır. Diğer ucunda ise müşterilere hizmet ve destek sağlayan çalışanlar vardır. Ayrıca çalışanlar, müşterilerle çalışırken onların neyi sevip neyi sevmediğini en iyi bilen taraftır. Bu sebeple, müşteri memnuniyeti iyileştirme alanları bulmak için çalışanların değerli kaynaklarından ve deneyimlerinden yararlanın.

 • Verimlilik

Verimlilik, operasyonel mükemmelliğin temel direklerinden biridir. Verimlilik, maliyetleri düşürerek ve gelirleri, müşteri memnuniyetini ve nakit akışını artırarak daha rekabet gücünü artırmaya yardımcı olur. Şirketler, verimsiz olduğunda çalışanlar değer katmayan ve fayda sağlamayan görevlerde zaman ve çaba harcar. Bu kaynakların israf edilmesine ve büyüme fırsatlarının kaçmasına sebep olur. Başarılı bir iş süreci iyileştirme stratejisi, iki temel unsur gerektirir: etkili bir süreç ve kritik verimlilik faktörlerinin sürekli izlenmesini destekleyen araçlar. Bir şirket, başarı oranını artırmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli etkinlikler kullanabilir:

 • Ekipman ve malzemelerin ihtiyaç anında kolay ulaşılabilecek bir yerde saklanması,
 • Aynı verileri birden fazla sisteme girmek gibi tekrarlanan iş süreçlerini ortadan kaldırmak,
 • Toplantı süresini ve sıklığını gerektiği kadarı ile sınırlamak

Bir şirkette iş süreçlerini iyileştirme, rekabetçi bir dünyada şirketin başarı elde etmesi için büyük bir öneme sahiptir. Çalışanlar ve yöneticiler tarafından uygulanan küçük değişiklikler, zaman içerisinde sonuçlar üzerinde büyük bir değişim yaratabilir.

İlgili İçerik: Sürekli İyileştirme Kültürü Yaratmanın Adımları

Benzer Bloglar

Toplam Kalite Yönetimi Nedir?

Rekabetin çok yüksek olduğu günümüzde, işletmeler kârlılıklarını artırmak ve müşterilerini memnun etmek için kaliteyi her zaman en üst seviyede tutmayı hedefler. Kaliteyi sağlayabilen işletmeler rekabetçi kalıp sürdürülebilir bir başarı elde ederken diğer işletmeler istediği başarıya ulaşamaz. 1950’li yıllarında Japonya’da yaygın olarak bilinen kalite yaklaşımı olan Toplam Kalite Yönetimi ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım, bir işletmenin her […]

Devamını Oku

8D Problem Çözme Tekniği Nedir?

Sekiz Disiplin (8D), kusurların ve sorunların temel nedenlerini bulmayı, tekrar eden sorunlara çözümler üretmeyi ve sorunları ortadan kaldırmayı amaçlayan bir problem çözme metodolojisidir. Bir ürünün kusurlu olması veya müşteriyi memnun etmemesi durumunda 8D ile kalite ve güvenilirliği iyileştirmek mümkündür. İlk olarak 1980’li yıllard Ford Motor Company tarafından geliştirilen 8D, günümüzde en yaygın olarak otomotiv endüstrisinde […]

Devamını Oku

Yalın Üretim Aşamaları Nelerdir?

Yalın üretim (Lean Manufacturing), modern iş dünyasında verimliliği artırmayı ve israfı minimize etmeyi amaçlar. Toyota Üretim Sistemi’nden esinlenen bu yaklaşım, müşteri memnuniyetini ve sürekli iyileştirmeyi temel alır. Yalın üretim, işletmelerin operasyonel verimliliklerini artırırken maliyetleri düşürmelerine yardımcı olur ve çeşitli adımlardan oluşur. Yalın Üretim Aşamaları 1.Değer Tanımlaması (Value Definition): Üretici tarafından değer yaratılır fakat bu değeri […]

Devamını Oku

FMEA (Hata Modu ve Etki Analizi) Nedir?

FMEA, Hata Modu ve Etki Analizi anlamına gelir. Bir ürün veya süreçteki potansiyel riskleri ve bunlardan kaynaklı oluşabilecek sonuçları belirlemek için sağlık, otomotiv ve havacılık dahil olmak üzere birçok sektörde kullanılan bir risk analizi yöntemidir. Arıza modu (FM), bir ürün veya süreçte oluşabilecek potansiyel hataları gösterir. Etkili analiz (EA) ise bu hataların yaratacağı sonuçları gösterir. […]

Devamını Oku

Kalite Geliştirme Araçları Nelerdir?

Rekabetin giderek arttığı günümüz iş dünyasında, ürün ve hizmet kalitesinin önemi her zamankinden fazla olmaktadır. Kalite geliştirme araçları, bir organizasyonun süreçlerini iyileştirmek veya kaliteyi ölçmek ve artırmak için kullanılan yöntemlerdir. Kalite yönetimi, müşteri memnuniyeti sağladığı gibi işletmelerin verimliğini artırarak maliyetlerin düşmesine ve sürdürebilir büyümeye yardımcı olur. Bu araçlar olası sorunları proaktif bir şekilde tanımlar, süreçleri […]

Devamını Oku

Çalışanları Geri Bildirim Vermeye Nasıl Teşvik Edebilirsiniz?

Çalışanlardan geri bildirim almak, başarılı bir işletme olmanın önemli adımlarından birisidir. Pozitif anlamda bir geri bildirim kültürü, yöneticiden personele, planlardan süreçlere kadar daha objektif ve verimli bir bakış açısı sunar. Bu anlayışın temelinde genel ve bireysel verimliliği artırmak, şirket içi iletişimi geliştirmenin yanında çalışan bağlılığını güçlendirmek yatar. Çalışanların Geri Bildirim Vermeleri İçin Nasıl Bir Yol […]

Devamını Oku