İş Dünyasında Yalın Yönetimin Önemi

İşletmelerde verimlilik, operasyonel görevlerin enerji, emek, zaman, para ve malzeme israfı olmadan gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bir işletmenin başarıya ulaşması ve rekabetçi kalabilmesi, operasyonel görevlerin verimli bir şekilde yerine getirilmesine bağlıdır. Bunu sağlamak için ise operasyonların her alanında sürekli iyileştirme kültürünü benimsemek gerekir. Güçlü bir iş modeli olan Yalın Üretim, işletmelerin sürekli iyileştirme kültürü oluşturmasını teşvik eder. Bu blog gönderimiz, Yalın’ın nasıl çalıştığını ve şirketlere sağladığı faydaları içermektedir.

Yalın Üretim Nedir? Nasıl Çalışır?

Yalın Düşünce, israf olarak tanımladığı faktörleri ortadan kaldırarak üretim süreçlerini verimli hale getirmeye çabalayan bir metodolojidir. Metodolojiye göre müşteriye değer katmayan her şey israftır. İsrafa neden olan faktörler ise hatalı üretim, fazla üretim, fazla stok, bekleme, gereksiz işler, gereksiz taşıma ve gereksiz hareket olmak üzere yedi tanedir. İşletmeler, bu atıkların oluşumunu engelleyerek kaliteyi artırabilir ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Yalın Üretim’de 7 Atık Türü

 1. Hatalı Üretim

Hatalı Üretim, bir ürünün kusurlarından dolayı düzeltilmesi veya yeniden işlenmesi gerektiği durumlarda ortaya çıkan bir israf türüdür. Hatalı üretilen bir ürün, müşterinin beklentilerini karşılamaz, bu yüzden de ürünün değiştirilmesi gerekir.  Ürünün düzeltilmesi için makinaların ve insanların yeniden çalışması gerekir. Bu, enerji ve emek israfına neden olurken müşteri memnuniyetini de olumsuz bir şekilde etkiler. İşletmeler, ürünün kusurlu olmasını önlemek için potansiyel hataları belirleyerek ortadan kaldırmak için çalışmalar yapabilir.  Yalın tekniklerden Poka – yoke, potansiyel hataları belirlemek ve önlemek için kullanılabilecek en iyi tekniktir.

 1. Aşırı Üretim

Bir ürünün talep edilenden daha fazlasını üretmek, aşırı üretim israfına neden olur. Fazla üretilen ürünler aynı zamanda depolama, malzeme gibi giderlere de yol açarak maliyet açısından işletmeye zarar verir.

Yalın üretim bu israf türünün önüne geçmek için “tam zamanında üretim” ilkesini benimser. Bu ilke, tahmine dayalı üretim yapmak yerine müşteri taleplerine göre sınırlı üretim yapmayı savunur. İşletmeler talep üzerine üretim yaptıklarında ürünün bozulması, eskimesi veya depolanması nedeniyle oluşan maliyetleri ortadan kaldırabilmektedir.

 1. Gereksiz Stok

İster hammadde, ister üretim ekipmanı, ister bitmiş ürün veya iş gücü olsun gereğinden fazla stoğu yapıla veya elde tutulan  her şey israfa neden olur. Bu yüzden, işletmeler gereğinden fazla stok yapmayı bırakarak ihtiyaç duyulanı ellerinde tutmalıdır.

 1. Aşırı Bekleme

Bekleme, üretim zincirinin bir aşamasında makinenin, tedarikçinin veya işçinin beklenmesi durumunda boşa harcanan zamanı ifade etmektedir. Örneğin, bir görevin, fazla zaman alması durumunda sonraki görevden sorumlu işçinin bekleme süresi artar. Bu da bekleme israfına neden olur.

 1. Aşırı İşleme

Üretim sürecindeki herhangi bir gereksiz uygulama, aşırı işlem israfına neden olur. Örneğin müşterinin talep etmediği ve para ödemek istemediği bir ürüne özellik eklendiğinde israf ortaya çıkar.

 1. Gereksiz Taşıma

Ekipmanı, hammaddeyi veya herhangi bir şeyi bir yerden başka bir yere taşımak israftır. Bu israfı ortadan kaldırmak için nihai ürüne giden süreçler arasındaki mesafeyi en aza indirmeye yönelik bir akış uygulanmalıdır. Örneğin, bir gıda şirketinde paketleme ve sevkiyat birimleri, gereksiz nakliyeyi en aza indirmek ve buna bağlı işgücü ve zaman kaybını azaltmak için stratejik olarak birbirlerine yakın konumlandırılmalıdır.

 1. Aşırı Hareket

Doğru organize edilmemiş üretim hattında veya iş yerinde çalışanların veya ekipmanın bir görevi yerine getirmek için gereksiz hareket etmesi, israfa neden olur. Bu, hem çalışanları hem de makineleri aşındırır ve yıpratır.

Yalın Yönetimin 5 Temel İlkesi

Yalın üretim, beş temel ilkeye odaklanmaktadır.

 1. Değer, müşterinin penceresinden bakarak değeri belirlemektir. Değeri belirlemek için ise müşterinin gerçekte ne istediğini ve niçin ödemeye istekli olduklarını anlamak gerekir.
 2. Değer akışı, hammaddeden nihai ürün veya hizmetin müşteriye teslimine kadar tüm sürecin haritasını çıkararak belirlenir. Yalın üretim, nihai ürüne değer katmayan tüm adımları tespit eder ve ortadan kaldırır.
 3. Üretim sürecinde düzgün ve sürekli bir akış oluşturmak gerekir. Bu ilkenin amacı darboğazları ortadan kaldırmak, kesintilere aza indirmek ve materyallerin gereksiz yere ileri – geri hareketini ortadan kaldırmaktır.
 4. İtmeye dayalı bir sistem yerine çekmeye dayalı bir sistem uygulamak, üretimi müşteri talebiyle eşleştirmeye yardımcı olur. Bu, fazla stok üretmek yerine müşteri siparişlerine dayalı olarak yalnızca ihtiyaç duyulan şeyi ihtiyaç duyulduğunda üretmek anlamına gelir.
 5. Sürekli iyileştirme, yalın üretimde kilit bir ilkedir. Şirketler, sürekli olarak mükemmellik için çabalayarak ve israfı (muda olarak da bilinir) ortadan kaldırarak verimliliği, kaliteyi ve müşteri memnuniyetini artırabilir.

Yalın Yönetim Neden Önemlidir?

Yalın yönetim, şirketlere genel başarılarını önemli ölçüde etkileyen sayısız fayda sağlamaktadır. Yalınlığın neden önemli olduğunu ve başarıya nasıl götürdüğünü vurgulayan altı temel kategori bulunmaktadır. Şimdi bu kategorileri keşfedelim:

Müşteri Odaklı Kültür

Yalın yönetimin öncelikli odağı müşteri anlamak ve onlara değer sunmaktır. Bu nedenle müşterinin değer vermediği her şeyi israf olarak görür ve müşteri odaklı bir kültür oluşturmayı hedefler. Müşteri odaklı kültür, işletmelerin sürekli yenilikçi kalmasını, uyarlanabilir olmasını ve trendlere uyum sağlamasını teşvik etmektedir.

Kurumsal Uyum

Yalın yönetimdeki en değerli tekniklerden biri Değer Akışı Haritalamadır. Bu süreç, müşteri değerine katkıda bulunan her bir süreç veya aktivitenin grafiğini çizmeyi ve ilişkilerini analiz etmeyi içerir. Müşterinin bakış açısını, şirketin misyonunu ve değerlerini anlayan çalışanlar, işlerinin amacı konusunda netlik kazanır.  Ortak bir amaç etrafında toplanan bu uyum, anlaşmazlıkları ve sürtüşmeleri azaltarak karar vermeyi basitleştirir. Çalışanlar, işlerinin stratejik hedeflerle nasıl ilişkili olduğunu anladıktan sonra, bireysel performans değerlendirmesi, şirketin amacı ile uyumlu kriterlere odaklanır.

Çalışanları Güçlendirme

Yalın yönetim, insana saygı duyulmasına çok önem verdiği için çalışanlarına değer verir. Bir işi yapan çalışanların, en iyi iyileştirme fırsatları belirleyeceğine ve uygulayacağına inanır. Bu sebeple, metodoloji çalışanların problem çözme ve karar verme süreçlerine aktif katılımını teşvik eder. Çalışan katılımı, onların işi sahiplenme ve motivasyon duygusunu artırır.

Standardizasyon ve Yapı

Yalın yönetim, tutarlılığı sağlamak, hataları azaltmak ve hızlı problem çözmeyi mümkün kılmak için standardizasyona oldukça önem vermektedir. Standardizasyon, yeniliği engellemez, ancak iyileştirmelerin izlenmesi ve ölçülmesi için bir temel sağlar. Şirketler, süreç operatörleri tarafından oluşturulan standartları belgeleyerek gelecekteki değişikliklerin etkisini değerlendirebilir.

Benzer Bloglar

Balık Kılçığı Diyagramı Nedir?

Balık kılçığı diyagramı, bir projenin en etkili şekilde yönetilmesi için ekipleri sorunun temel nedenini bulmaya yönlendiren bir yöntemdir. Bu blog gönderisinde balık kılçığı ne işe yarar ve balık kılçığı diyagramı nasıl uygulanır sorularının yanıtlarını bulacaksınız. Balık Kılçığı Diyagramı Ne İşe Yarar? Balık kılçığı diyagramı dünyasında projede karşılaşılan sorunların temel nedenlerini anlamak ve çözüme kavuşturmak için […]

Devamını Oku

Planlı Bakım Nedir?

Planlı Bakım Çalışması Nedir? Planlı bakım, makine – teçhizatın bakımı için planlanmış, belgelenmiş ve programlanmış bir bakım tekniğidir. Tekniğin amacı, makine – teçhizat arızalarını tamir etmenin getirdiği yüksek maliyetleri ortadan kaldırmak, arıza süresini azaltmak, kaza riskini azaltmak ve üretimde maksimum verimliliği sağlamaktır. Planlı bakım süreci, arıza süresini veya makine – teçhizatın ömrünü uzatmak gibi ele […]

Devamını Oku

Otonom Bakım Nasıl Uygulanır?

Otonom bakım, operatörlerin proaktif ve önleyici bakımı vurgulayarak kendi ekipmanlarının bakımını yapmalarını sağlamanın bir yoludur. Blogumuzu okuyarak otonom bakımı, otonom bakımının 7 adımı ve uygulamaları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Otonom Bakım Nedir? Otonom bakım, makine – ekipman bakımının sorumluluğunu bakım teknisyenlerine vermek yerine makine operatörlerine veren bir üretim yöntemidir. İki temel prensibe dayanmaktadır: Doğru çalışmalarla ekipmanın […]

Devamını Oku

Poka – Yoke (Hata Önleme) Nedir?

Poka – Yoke (Hata Önleme) Nedir? Günümüzde, işletmeler üretim performansını ve verimliliği artırmak için yalın üretim felsefesini benimsemektedir. Yalın düşünce, üretim süreçlerindeki gereksiz unsur, hata, maliyet, müşteri memnuniyetsizliği gibi faktörlerin en aza indirgendiği bir düşünce yapısıdır. Poka – Yoke ise hatayı önlemeyi hedeflemek amacıyla geliştirilmiş bir Yalın tekniğidir. Poka – Yoke’nin altında yatan temel düşünce […]

Devamını Oku

Kanban’ın Proje Yönetimi için Faydaları Nelerdir?

Kanban, proje ekiplerinin iş akışlarını görselleştirerek süreçleri daha verimli yönetmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntem, ekiplere hangi görevin kime verildiğini, proje aşamalarını ve gelişmeleri daha kolay anlamaları için şeffaflık sunar. İşletme ve çalışanlar için sürdürülebilir rekabet, verimli çalışma ve başarma gücü gibi birçok fayda sağlar. Bu blog gönderisinde Kanban’ın işletmeler için x faydasını ele alacağız. […]

Devamını Oku

Kanban Nedir?

Günümüzde iş dünyasında her şey çok hızlı bir şekilde gerçekleşmekte ve değişmektedir. Hızlı bir iş ortamında, işletmelerin başarı sağlaması için verimliliklerini sürekli olarak artırması gerekmektedir. Örneğin, ekibinizin yeni bir projeye başladığını düşünelim. Projenin detayları, aşamaları, görev dağılımı ve süreç ilerlemesi gibi her adımın güncel ve doğru olmasına ihtiyaç duyarsınız. İhtiyaç duyduğunuz bilgileri kullanmak için dosyalar, […]

Devamını Oku