Çalışma Hayatında 5S Yöntemi Nedir

Çalışma Hayatında 5S Yöntemi Nedir?

5S, işyeri verimliliğini artırmak ve israfı ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan yöntemlerden birisidir. Bu yöntemi ile, şirket içerisinde küçük iyileştirmeler yaparak iş süreçlerinin önemli bir kısmı büyük ölçüde verimli hale getirilir. 5S yöntemi, çalışma ortamınızı temiz, güvenli, verimli ve standart hale getirerek iyileştirme yapılmasına yardımcı olur. Başka bir ifadeyle, iş akışınızı iyileştirir. Bu yöntem, uygulanması çok önemlidir çünkü düzensizlik ve dağınıklık iş süreçlerinizi engeller ve verimsizliğe yol açar. Neyse ki, 5S yöntemi ile iş yerinizi daha verimli yapma imkânı yakalamanız mümkün. Gelin, 5S yaklaşımı nedir, bir bakalım.

5S Yaklaşımı Nedir?

5S, Japonya’da ortaya çıkmış olan bir yönetim stratejisidir. İşyerinde düzenin sağlanmasını, gereksiz malzeme stoğunun engellenmesini, çalışan verimliliğinin artırılmasını, düzgün ve kolay arşivleme yapılmasını ve israfın azaltılmasını sağlamak amacıyla oluşturulan bir yönetim stratejisidir. Bu şekilde yöntem hem fiziksel hem de zihinsel olarak kaliteli bir çalışma ortamının oluşturulmasına yardımcı olur.

5S Adımları Nelerdir?

Japonya’da ortaya çıkan 5S, süreçleri sürekli iyileştirmek için görsel organizasyona dayanan, anlaşılması kolay bir işyeri organizasyon tekniğidir. 5S’nin beş unsuru şunlardır: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu ve Shitsuke.

1. Seiri ( Sıralama)

5S sürecinin ilk adımı “düzen” anlamına gelen “seiri”dir. Bu aşamanın amacı, alanda gereksiz olan ve ihtiyaç duyulmayan şeyleri kaldırarak dağınıklığı ortadan kaldırarak alanı temizlemektir. Hangilerinin gerekli hangilerinin gereksiz olduğunu belirlemek için ise tüm içeriğin gözden geçirilmesi oldukça önemlidir.

2. Seiton (Sırayla Ayarla)

İkinci adımda, kullanım kolaylığı sağlaması için araçlar ve parçalar için belirlenen bir yerin olması ve bunların düzgün bir şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. İşyerinde bulunan tüm araçlar, çalışanların görevlerini kolaylaştırması için düzenli olmalıdır. Örneğin, çalışanların ihtiyacı olduğu malzemelere ulaşmak için çok fazla efor harcamasını gerektirmeyecek ergonomik konumlara yerleştirilmesidir.

3. Seiso (Parlatma, Temizlik)

Bu aşama, her alanın düzenli olarak temizlenmesini ve düzenlenmesini içermektedir. Bu, çalışma alanın temizlenmesi veya ekipmanların bakımını yapmayı içermektedir.

4. Seiketsu (Standardizasyon)

Bu aşama, ilk 3 adımı uyguladığınız, görevlerin nasıl ve ne zaman yapılacağına dair kuralları belirlediğiniz aşamadır. Bu da, hem şirket hem de iş süreçleri için bir standart oluşturulmasını içermektedir.

5. Shitsuka (Disiplin)

Bu adım, ilk 4 S’nin uygulanmasını, sorumluluklar atanmasını, bunların takip edilmesini ve disiplini sürdürmek için denetimler yapılmasını içermektedir.

5S Çalışmaları Neden Önemlidir?

5S yöntemlerini uygulamak çalışma alanına ve üretim hattına birçok faydası bulunmaktadır. Günümüz iş dünyasında sadece faaliyetleri sürdürmek değil aynı zamanda gelişmek de önemlidir. Bu sebeple, maliyetlerin kontrol edilmesi, israftan kaçınılması veya ortadan kaldırılması gerekmektedir. 5S adımları, düzenli bir çalışma alanı oluşturmayı sağlarken doğru aleti aramak için çalışanların harcadığı zamanı da azaltmaktadır.

Kısaca;
  • 5S adımları, israfı görünür hale getirerek israfın önüne geçer.
  • Ekipman, çalışma alanı ve malzemeler üzerindeki kontrolünüz artar.
  • Çalışanların motivasyonu yüksek olur, verimlilik artar ve ekip çalışmasını teşvik eder.
  • Daha güvenli bir çalışma alanı oluşur.

5S Çalışmalarına İhtiyacınız Var mı?

Haydi gelin, hep birlikte bir test yapalım. Aşağıda soracağımız sorulardan herhangi birine evet cevabını verirseniz, 5S adımları işiniz için oldukça faydalı olacaktır;

  • Çalışanlarınız fiziksel veya dijital olsun, belgeleri bulmakta zorluk çekiyor mu?
  • İşyerinde sağdan soldan sarkan elektrik kabloları mevcut mu?
  • Etiketlenmeyen dosyalar veya dolaplar var mı?
  • İşe yaramayan eşyalar yer kaplıyor mu?
  • Kullanılmayan dosyalar var mı?
  • Çalışanlarınız rol ve sorumluluklarının farkında mı? İş yerini nasıl düzenli tutacaklarını biliyor mu?

İşte bu sorulardan herhangi birine cevabınız evet ise, 5S yaklaşımı ihtiyacınız olan bir metodoloji olabilir.

Blog