Çalışma Hayatında 5S Yöntemi Nedir?

5S, işyeri verimliliğini artırmak ve israfı ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan yöntemlerden birisidir. Bu yöntemi ile, şirket içerisinde küçük iyileştirmeler yaparak iş süreçlerinin önemli bir kısmı büyük ölçüde verimli hale getirilir. 5S yöntemi, çalışma ortamınızı temiz, güvenli, verimli ve standart hale getirerek iyileştirme yapılmasına yardımcı olur. Başka bir ifadeyle, iş akışınızı iyileştirir. Bu yöntem, uygulanması çok önemlidir çünkü düzensizlik ve dağınıklık iş süreçlerinizi engeller ve verimsizliğe yol açar. Neyse ki, 5S yöntemi ile iş yerinizi daha verimli yapma imkânı yakalamanız mümkün. Gelin, 5S yaklaşımı nedir, bir bakalım.

5S Yaklaşımı Nedir?

5S, Japonya’da ortaya çıkmış olan bir yönetim stratejisidir. İşyerinde düzenin sağlanmasını, gereksiz malzeme stoğunun engellenmesini, çalışan verimliliğinin artırılmasını, düzgün ve kolay arşivleme yapılmasını ve israfın azaltılmasını sağlamak amacıyla oluşturulan bir yönetim stratejisidir. Bu şekilde yöntem hem fiziksel hem de zihinsel olarak kaliteli bir çalışma ortamının oluşturulmasına yardımcı olur.

5S Adımları Nelerdir?

Japonya’da ortaya çıkan 5S, süreçleri sürekli iyileştirmek için görsel organizasyona dayanan, anlaşılması kolay bir işyeri organizasyon tekniğidir. 5S’nin beş unsuru şunlardır: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu ve Shitsuke.

1. Seiri ( Sıralama)

5S sürecinin ilk adımı “düzen” anlamına gelen “seiri”dir. Bu aşamanın amacı, alanda gereksiz olan ve ihtiyaç duyulmayan şeyleri kaldırarak dağınıklığı ortadan kaldırarak alanı temizlemektir. Hangilerinin gerekli hangilerinin gereksiz olduğunu belirlemek için ise tüm içeriğin gözden geçirilmesi oldukça önemlidir.

2. Seiton (Sırayla Ayarla)

İkinci adımda, kullanım kolaylığı sağlaması için araçlar ve parçalar için belirlenen bir yerin olması ve bunların düzgün bir şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. İşyerinde bulunan tüm araçlar, çalışanların görevlerini kolaylaştırması için düzenli olmalıdır. Örneğin, çalışanların ihtiyacı olduğu malzemelere ulaşmak için çok fazla efor harcamasını gerektirmeyecek ergonomik konumlara yerleştirilmesidir.

3. Seiso (Parlatma, Temizlik)

Bu aşama, her alanın düzenli olarak temizlenmesini ve düzenlenmesini içermektedir. Bu, çalışma alanın temizlenmesi veya ekipmanların bakımını yapmayı içermektedir.

4. Seiketsu (Standardizasyon)

Bu aşama, ilk 3 adımı uyguladığınız, görevlerin nasıl ve ne zaman yapılacağına dair kuralları belirlediğiniz aşamadır. Bu da, hem şirket hem de iş süreçleri için bir standart oluşturulmasını içermektedir.

5. Shitsuka (Disiplin)

Bu adım, ilk 4 S’nin uygulanmasını, sorumluluklar atanmasını, bunların takip edilmesini ve disiplini sürdürmek için denetimler yapılmasını içermektedir.

5S Çalışmaları Neden Önemlidir?

5S yöntemlerini uygulamak çalışma alanına ve üretim hattına birçok faydası bulunmaktadır. Günümüz iş dünyasında sadece faaliyetleri sürdürmek değil aynı zamanda gelişmek de önemlidir. Bu sebeple, maliyetlerin kontrol edilmesi, israftan kaçınılması veya ortadan kaldırılması gerekmektedir. 5S adımları, düzenli bir çalışma alanı oluşturmayı sağlarken doğru aleti aramak için çalışanların harcadığı zamanı da azaltmaktadır.

Kısaca;

  • 5S adımları, israfı görünür hale getirerek israfın önüne geçer.
  • Ekipman, çalışma alanı ve malzemeler üzerindeki kontrolünüz artar.
  • Çalışanların motivasyonu yüksek olur, verimlilik artar ve ekip çalışmasını teşvik eder.
  • Daha güvenli bir çalışma alanı oluşur.

5S Çalışmalarına İhtiyacınız Var mı?

Haydi gelin, hep birlikte bir test yapalım. Aşağıda soracağımız sorulardan herhangi birine evet cevabını verirseniz, 5S adımları işiniz için oldukça faydalı olacaktır;

  • Çalışanlarınız fiziksel veya dijital olsun, belgeleri bulmakta zorluk çekiyor mu?
  • İşyerinde sağdan soldan sarkan elektrik kabloları mevcut mu?
  • Etiketlenmeyen dosyalar veya dolaplar var mı?
  • İşe yaramayan eşyalar yer kaplıyor mu?
  • Kullanılmayan dosyalar var mı?
  • Çalışanlarınız rol ve sorumluluklarının farkında mı? İş yerini nasıl düzenli tutacaklarını biliyor mu?

İşte bu sorulardan herhangi birine cevabınız evet ise, 5S yaklaşımı ihtiyacınız olan bir metodoloji olabilir.

Benzer Bloglar

Operasyonel Mükemmellik (OPEX) Nedir?

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi, her geçen gün pazar koşullarını ve müşteri beklentilerini değiştirmektedir. Bu değişime uyum sağlamak, işletmelerin öncelikli hedefi haline gelmektedir. Operasyonel mükemmellik (OPEX), iş dünyasında rekabet avantajı sağlamanın ve büyümeyi sürdürmenin anahtarıdır. İşletmelerin değişen iş ortamında sürekli iyileştirmeye yönelik yol haritası oluşturmasına yardımcı olur. Blog yazımızda operasyonel mükemmelliğin tanımını, ilkelerini ve faydalarını ele […]

Devamını Oku

Kobetsu Kaizen (Odaklanılmış İyileştirme) Nedir?

Kobetsu kaizen, türkçe karşılığıyla odaklanılmış iyileştirme, dilimize Japonca`dan gelmektedir. Kaizen olarak bildiğimiz yaklaşımın belirli bir süreçte, belirli bir bölümde veyahut belirli bir iş istasyonunda orda bulunan ekibin sadece o alana odaklanıp o alanda sürekli iyileştirmeler yapmasıdır. Kobetsu kaizen (Odaklanılmış iyileştirme) Tanımı Odaklanılmış iyileştirme, iyileştirme yapılacak alanda, bölümde, iş istasyonunda o konuya en hakim olan küçük […]

Devamını Oku

Yalın Problem Çözme Teknikleri ve Araçları Nelerdir?

Yalın Problem Çözme Nedir? Yalın problem çözme; iş süreçlerinde oluşan karmaşık sorunları, problemleri basitleştirerek, temel unsurları ve ana nedenleri belirleyerek verimli bir şekilde çözmeyi hedefler. Buradaki temel amaç , sorunun özünü anlamak ve gereksiz detaylandırmalardan karmaşıklıklardan kaçınarak etkili çözümler üretmektir. Yalın problem çözme, problemi parçalara ayırarak analiz etmeyi, gereksiz detaylardan kaçınmayı, veri toplama ve analiz […]

Devamını Oku

World Class Manufacturing (Dünya Standartlarında Üretim) Nedir?

World Class Manufacturing (Dünya standartlarında üretim), günümüz küresel ekonomisinde önde gelen şirketlerin ve endüstrilerin rekabet avantajını arttıran etkili bir üretim stratejisi olarak öne çıkmaktadır. Dünya Standartlarında Üretim’in (World Class Manufacturing) Tanımı Dünya standartlarında üretim, var olan kaynakları yüksek performansta, en verimli şekilde kullandırmaya yönelik bir stratejidir. Kaynakların optimize edilmesi ve süreçlerin iyileştirilmesi, mükemmellik, verimlilik ve […]

Devamını Oku

Sürekli İyileştirme Nedir?

Sürekli iyileştirme (continuous improvement) olarak bilinen Kaizen, süreçleri ve performansları takip ederek kısa vadeli çalışmalar yapmayı amaçlayan, ancak uzun vadede en verimli sonucu yaratmayı hedefleyen bir uygulamadır. İş ve projelerin aksamaya uğramadan sorunlarının giderilmesine, geliştirilmesine olanak sağlar. Sürekli İyileştirme Neden Önemlidir? Değişen dünya, tüketiciden üreticiye, beyaz yakadan mavi yakaya kadar hayatın ve iş yaşamının içerisinde […]

Devamını Oku

Balık Kılçığı Diyagramı Nedir?

Balık kılçığı diyagramı, bir projenin en etkili şekilde yönetilmesi için ekipleri sorunun temel nedenini bulmaya yönlendiren bir yöntemdir. Bu blog gönderisinde balık kılçığı ne işe yarar ve balık kılçığı diyagramı nasıl uygulanır sorularının yanıtlarını bulacaksınız. Balık Kılçığı Diyagramı Ne İşe Yarar? Balık kılçığı diyagramı dünyasında projede karşılaşılan sorunların temel nedenlerini anlamak ve çözüme kavuşturmak için […]

Devamını Oku