Verimlilik Nedir? Şirket İçi Verimliliği Artırma Yöntemleri

Verimlilik Nedir? Şirket İçi Verimliliği Artırma Yöntemleri

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte şirket içindeki verimlilik konusu da şekil değiştirme ve önem kazanmaktadır. Şirketler, başarısını artırmak için mutlaka şirket içi verimliliği de artırmak ve buna önem vermek zorundadır. Bu nedenle bir şirket için başarı ve büyüme şirket içi verimlilikle doğru orantılıdır.

Verimlilik Nedir?

Verimlilik, farklı şekillerde tanımlanabilen bir kavramdır. Verimlilik kavramının farklı tanımlara sahip olmasının sebebi ise kullanım alanıdır. Verimlilik, günlük faaliyetlerimiz için farklı şekilde tanımlanırken ekonomide ya da iş süreçlerimizde farklı şekillerde kullanılmaktadır. Genel anlamıyla “verimlilik”, daha az zaman, daha az para ve daha az efor harcanarak aynı sonuca ulaşılması olarak tanımlanabilir.

Şirketlerde Verimliliğin Önemi

Bir şirketin başarı ve verimliliği sağlaması için uzun saatler çalışması değil, belirli saatler içerisinde kaliteli ve akıllıca çalışması başarıya giden doğru yollardan biri olacaktır. Bunun dışında verimliliği etkileyen bir çok faktör bulunmaktadır. Çalışanların fiziki çalışma koşulları, iş yerindeki ilişkiler, teknolojik olanaklar gibi pek çok faktör verimliliği etkilemektedir. Şirket içi verimliliği etkileyen ve bu verimliliği artırmaya yönelik bu gibi pek çok yöntem bulunmaktadır.

Şirket içi Verimliliği Artırma Yolları Nelerdir?

İşletmelerde verimliliği ve iş süreçlerini etkileyen bir çok çeşitli faktör bulunmaktadır. Büyük çaplı şirketlerde rekabet artırma amacıyla atılan inovasyon adımlarının yanında çalışan motivasonunu artırmak da oldukça önemlidir. Bu nedenle şirket içi verimliliği etkileyecek ve başarıyı artıracak önemli yöntemlere göz atmak oldukça faydalı olacaktır.

Zaman Yönetimi ve Verimlilik

Bir şirket için gerek başarı gerek ise verimlilik için zaman, hayati değer taşımaktadır. Uzun saatler çalışmak verimliliği artırmak yerine düşürdüğü ve çalışanların motivasyonunu azalttığı düşünülmektedir. Bu nedenle saatlerce çalışmak yerine belirli saatler içerisinde zamanı iyi kullanmak başarıyı getirecektir. Zamanı iyi yönetmek için çalışma planı oluşturarak ve önem sırasına göre yapılacakları belirleyerek zaman doğru kullanılabilir, iş paylaşımı yapılarak da zaman iyi bir şekilde yönetilebilmektedir. Böylece iş erteleme, adaletsiz iş dağılımı veya zaman sorunu gibi problemleri yaşamadan verimlilği artırabilir ve başarıya giden yolda emin adımlarla ilerlenebilir.

Çalışan Motivasyonu ve Verimlilik

İşletmenin başarıyı sağlamasındaki en önemli faktörlerden biri de çalışan motivasyonunu güçlü tutmaktır. Eğer yetkili kişiler çalışanlarından iyi bir performans bekliyorsa onların motivasyonunun yüksek kalmasını sağlamalıdır. Bu amaçla, çalışanların fikirlerine önem vererek belirli kurallar çerçevesinde bu fikirler hayata geçirilmelidir. Bu doğrultuda çalışanların fiziki çalışma koşulları iyileştirilebilir, emek ve ücret karşılaştırılması adaletli dağıtılarak çalışanlar motive edilebilmektedir. Bu ve benzeri yollar izlendiği takdirde çalışanların odaklanma ve motive hale gelmesi artarak şirket içi verimlilik de doğru orantıda artacaktır.

Şirket içi İlişkilerin Verimlilik İçin Önemi

Şirket içerisindeki sağlıklı iletişim, başarının temel anahtarlarından biridir. Yöneticiler ve çalışanlar veya çalışanlar arası iletişim ve beraberlik duygusu olmadığı takdirde iş yerindeki ‘ekip’ ruhu korunamayacağı için verimlilik de düşecektir. Bu nedenle, şirket içindeki kişiler arasında iletişimin ve ekip bağının kurulması şirket içi verimlilik için oldukça önemlidir.

Teknoloji Kullanımı ve Verimlilik

Firma, günden güne gelişen teknolojiye ayak uydurmak zorundadır. Geri kalmış teknolojiyi kullanarak çalışanların en üst performans beklemesi pek de gerçekçi olmayacaktır. Bu nedenle çalışanların ve firmanın da işini kolaylaştıracak, son teknolojiye uygun ürünler kullanılması başarı ve verim için olması gerekenler arasındadır.

Çok Çalışmak vs Doğru Çalışmak

Yazının en başında da söylendiği gibi şirket içi verimliliği artırmanın en yaygın yollarından biri akıllıca ve kaliteli çalışmaktır. Akıllıca hareket etmek için de uyulması gereken bazı adımlar bulunmaktadır. Çalışma saatleri içerisinde sosyal medyadan uzak durmak bu adımlardan biridir. Çalışırken telefonda veya bilgisayarda geçirilen vakit sanıldığından fazla olabilmektedir. Bu nedenle verimlilik açısından çalışma saatlerinde telefondan uzak durmak en iyisi olacaktır.

 Diğer noktalardan biri ise iki işi aynı anda değil parçalar halinde tamamlamaktır. Hiç kimse aynı anda iki işi yaparak üst düzey performans alamaz. Bu nedenle iş sürecini parçalara bölerek tek bir işe odaklanmak verimliliği artırmada oldukça etkili olacaktır.

Başarıyı Ödüllendirmenin Verimliliğe Etkisi

Çalışan motivasyonunu artırmanın en etkili yollarından biri de çalışanların başarılarını ödüllendirmektir. Rekabet ortamını artırmada etkili olacak, mücadele ve hırsı da artırarak çalışanların motivesini yükseltecektir. Şirket içindeki motivasyon artığında da verimlilik de aynı oranda artacaktır.

Özetle;

Şirket içi verimliliği artırma yöntemleri zor gibi görünsede uygulamada oldukça basit yöntemlerdir. Bu gibi basit yollar izlenildiği takdirde işletmenin verimliliği artar ve performans üst seviyelere çıkabilmektedir. Eğer bir şirket başarı ve büyümeyi hedefliyor ise mutlaka çeşitli yöntemler deneyerek farklılığa açık olmalıdır. Çalışanlarına değer veren ve yeniliğe açık şirketler, bu ve bunlar gibi yöntemleri izleyerek başarıya adım adım ilerleyebilmektedir.   

Blog