Çalışan Performansı Nasıl Artırılır

Çalışan Performansı Nasıl Artırılır?

Bir şirketin başarılı olmasını sağlayan en önemli faktörlerden biri, şirket çalışanlarıdır. Çalışanların günlük performansları şirketin başarısının ya da başarısızlığının ilk sebeplerindendir. Bu nedenle, çalışanların en iyi performanslarını göstermesinin ve bunu sürdürmesinin yolları bulunmalıdır. Bu sadece en iyi yeteneklerin işe alınmasına, elde tutulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda personelin rolleri ve sorumlulukları dahilinde büyümesine yardımcı olarak, şirket içerisinde geleceğin liderlerinden oluşan bir boru hattı oluşturabilir. Blog yazımızda “Çalışan Performansı Nedir? Nasıl Artırılır?” sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.

Çalışan Performansı Nedir?

Çalışan performansı, bir çalışanın iş yerindeki görev ve sorumluluklarını ne kadar verimli ve kaliteli yerine getirdiğini göstermektedir. Burada belirtmemiz gereken önemli bir konu daha var. Çalışan performansı sadece şirkete fayda sağlamaz. Aynı zamanda çalışanların sahip olduğu potansiyellerine hem tam anlamıyla ulaşmalarını sağlar hem de genel performanslarını artırır. Bu, çalışan motivasyonunu ve yaptıkları işin kalitesini olumlu yönde etkilemektedir.

Çalışan Performansını Artırmanın 7 Etkili Yolu

İşte çalışan performansını artırmanız için uygulayabileceğiniz yöntemler:

1. Çalışanınız Neden Beklentilerinizi Karşılayamıyor? Bunu Araştırın.

Bir çalışanın, ondan beklenen performansı göstermemesinin birçok sebebi olabilir. Kaynak eksikliği olabilir, özel hayatlarında sorun yaşıyor olabilirler, şirketin hedefleri ile uyumlu hissetmiyor olabilirler. Bu yüzden, alışan üzerinde doğru ve başarılı iyileştirmelerin yapılması için bu sebeplerin temeline inmeniz gerekmektedir. Bunları anlamak için ise çalışanlarla açık ve samimi bir iletişim kurarak performanslarını etkileyen faktörlerin neler olduğunu öğrenin.

2. Düzenli Olarak Geri Bildirimler Sağlayın

Çalışan performansını iyileştirmenin en etkili yollarından birisi düzenli olarak geri bildirim vermektir. Sık geri bildirim, çalışanların işlerini yaparken karşılarına çıkan olumlu ve olumsuz durumları erken yakalamanıza olanak tanır. Bu noktada, çalışanların nasıl ilerlemesi gerektiğini ve daha fazla gelişme için atması gereken adımların neler olduğunu bilmeleri sağlanır.  Ayrıca, bu çalışanların düşüncelerini ve önerilerini paylaşırken daha rahat olmalarına yardımcı olarak daha fazla katılım sağlamalarının yolunu açar.

3. Olumlu Bir Şirket Kültürü Yaratın

Şirket içerisinde olumlu bir atmosferin olması, çalışan motivasyonunu, performansını ve katılımını artırmaktadır. Olumlu bir şirket kültürü, çalışanların dikkatinin dağılmasını önlerken işlerine daha fazla odaklanmalarını sağlayarak verimliliği artırır. Ayrıca olumlu iş ortamı, çalışanları işlerini en iyi yapma konusunda motive eder.

Olumlu bir iş yeri kültürü oluşturmak için, çalışanlarınızdan iyileştirilmesi gerekenler hakkında bilgi toplayabilirsiniz. Bu, sadece çalışan performansını etkileyecek noktalar hakkında değişiklik yapmanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çalışan önerilerine değer verdiğinizi de gösterir. Böylece, çalışanların kendilerini değerli hissetmelerini de sağlamış olursunuz.

4. Eğitime ve Gelişmeye Önem Verin

Çalışan performansının düşük olma nedenlerinden birisi beceri ya da bilgi boşluğu olabilmektedir. Bu sebeple, çalışanların öğrenmesine ve gelişmesine katkı sağlayarak yeni beceriler kazanmalarına yardımcı olmalısınız. Böylece, eksik olduğu kısımları tamamlamalarını ve performanslarını artırmalarını sağlarsınız.

5. Gerçekçi Hedefler Belirleyin

Şirket için belirlediğiniz hedefler mutlaka gerçekçi olmalıdır. Gerçekçi olmayan hedefler, çalışanları korkutabilir ve çalışan tükenmişliğine sebep olabilir. Aynı zamanda, hedeflerin çok kolay olmamasına da dikkat etmelisiniz. Çünkü kolay hedefler, başarının getirmiş olduğu motivasyonu sağlamayacaktır. Hedefleri belirlerken dengeyi doğru kurduğunuzdan emin olmalısınız.

6. Çalışanların Memnun Olması Sağlayın

Çalışanlarınız, yaptıkları işin karşılığını almadığını ve değer görmediğini hissediyorsa performansları düşecektir. Bu sebeple, çalışanlarınızın mutlu ve verimli olmasını sağlamak için onların beklentilerini sağlayacak adımlar atın.

7. Herhangi Bir İyileşme Görmüyorsanız Harekete Geçin

Çalışanlarınız için bir iyileştirme planı, net hedefler ve beklentiler belirlediniz fakat onlar işleriyle alakalı herhangi bir değişiklik yapmıyorsa harekete geçmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde, çalışanlar düşük performans göstermenin yeterli olduğunu düşünürken diğer tarafta performansı yüksek olanlar için motivasyon kaybına sebep olabilir.

Yazılı ya da sözlü uyarılar ile durumun ciddiyeti gösterilmeli ve iyileştirme konusundaki eksiklerin giderilmesi için daha fazla dikkat etmeleri gerektiğine vurgu yapılmalıdır.

 

Blog