Çalışan Performansını Düşüren Faktörler Nelerdir

Çalışan Performansını Düşüren Faktörler Nelerdir?

İçerisinde bulunduğunuz sektör ne olursa olsun, performansı yüksek, motive edilmiş ve mutlu çalışanlar işin başarısında önemli bir rol oynar. Bu sebeple, işletmeniz için belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışanlarınızın temel ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmanız önemlidir. Çalışanları, iş tatmini için motive ettiğiniz sürece en iyi yeteneklerin işe alınmasını, elde tutulmasını ve geliştirilmesini sağlamış olursunuz. Bu da şirketin uzun süreli başarısına katkıda bulunur. Ancak, çalışan memnuniyetini önemsemediğiniz takdirde hedeflere ulaşamama, müşterilerin kötü hizmet alma veya düşük ve kalitesiz ürünler ortaya koyma riski taşırsınız. Bu blog yazımızda çalışan performansı nedir ve çalışan performansını düşüren faktörler nelerdir, bunlara bakacağız.

Çalışan Performansı Nedir?

Çalışan performansı, bir çalışanın iş yerindeki görevlerini nasıl yerine getirdiğini, gerekli görevleri nasıl tamamladığını ve iş yerinde nasıl davrandığını göstermektedir. Çalışanların performansı, bir işin kalitesini ve verimliliğini gösterir.

Yöneticiler, çalışan performansını gözlemleyerek işleri ve çalışanları geliştirmek için neler yapabileceklerini anlamalarına yardımcı olur. Aynı zamanda gelecekteki büyüme planlarına da fayda sağlamaktadır.

Ayrıca, çalışan performansına odaklanmak, çalışanların potansiyellerine ulaşmasını sağlarken aynı zamanda genel performansı da artırır.

Çalışan Performansını Hangi Faktörler Etkiler?

Bir işletme sahibi olarak, her gün yönetmeniz gereken sonsuz bir zorluk akışına sahipsiniz. Böyle bir zorluk, çalışanınızın performansını en üst düzeye çıkarmanın yollarını bulmaya çalışmaktır. İyi işleyen bir ekiple, şirketinizin satış sayısını artırmanız ve dolayısıyla kar marjınızı artırmanız daha kolay hale gelir. Fakat, çalışan performansının her zaman aynı olmamasının nedenleri nedir? Gelin hep birlikte buna bakalım;

  • İş Tanımlarının Eksikliği

Görev tanımlarının yeterince net olmaması, çalışanların işlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütmelerini engellemektedir. Bu yüzden, çalışanlara kendisinden ne beklendiği konusunda net bir bilgi verilmesi gerekmektedir. Yaptıkları işin tanımı belirsiz ve eksik olduğunda çalışanın yüksek performans göstermesi mümkün değildir. Çalışanlarınızın iş tanımlarını net bir şekilde belirlemek, çalışanların performansını artırma konusunda yardımcı olacaktır.

  • Çalışmalarının Amacı ile İlgi Bilgi Eksikliği

Açık bir iş tanımı, çalışan performansının verimli olması için yeterli değildir. Bunun yanında çalışanın net hedeflere ulaşmasına katkı sağlayan sonuçlara odaklanması önemlidir. Bu sebeple, çalışanların yaptığı çalışmaları neden yaptıklarını, görevlerine nasıl bir katkı sağladığını ve bunları nasıl gerçekleştireceğini bilmesi gereklidir.

  • Geri Bildirimin Az Olması

Çalışan performansını olumsuz etkileyen faktörlerden bir tanesi de geri bildirim eksikliğidir. İyi şekilde yapılmış geri bildirim, çalışanın çalışma şeklinin doğru olup olmadığını anlamasına yardımcı olurken performansını da iyileştirme fırsatı sunar.

  • Takdir Eksikliği

Çalışanın takdir edilmesi, kendisini değerli ve motive hissetmesini sağlar. Motivasyonu yüksek olan çalışanlar ise daha yüksek performans göstermeye eğilimlidir. Bu sebeple, çalışanların başarılarını kutlamak için fırsatlar yaratmak performans artırmaya yardımcı olacaktır.

  • Gerçekçi Olmayan Beklentiler

Bazen yöneticilerin, çalışanlardan pek gerçekçi olmayan beklentileri olur. Bu beklentiler, personelleri daha çok çalışmak zorunda bırakır ve verimliliğinin düşmesine neden olur. Aynı zamanda, gerçekçi olmayan hedeflere ulaşmak için çabalamak motivasyon düşüklüğüne neden olur. Bu da çalışanların hem hata yapma oranlarını artırır hem de tükenmişlik hissine neden olur.

  • Yöneticilerin Personel ile Olan iletişiminin Zayıf Olması

Yöneticiler ve personel arasındaki ilişkilerin güvensiz ve iletişimin zayıf olması iki taraf arasında gerginlik hissi oluşturarak motivasyonun ve performansın düşmesine neden olur. Departmanlar, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki iletişimin açık olması çalışma performansını iyileştirebilmektedir.

Bu noktada şirketler, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirmek, çalışanların fikir ve önerilerini dinlemek, işyeri verimliliğini artırmak ve çalışma koşullarını iyileştirmek için Öneri Sistemlerinden yararlanabilirler. Öneri Sistemleri, çalışanlar ve yöneticiler arasında iki yönlü bir iletişim kanalı sağlar. Bu sayede en alt kademeden en üst kademeye kadar tüm şirket çalışanları, yöneticilerle iletişim kurma olanağına sahip olur.

Blog