Çalışan Performansını Düşüren Faktörler Nelerdir?

İçerisinde bulunduğunuz sektör ne olursa olsun, performansı yüksek, motive edilmiş ve mutlu çalışanlar işin başarısında önemli bir rol oynar. Bu sebeple, işletmeniz için belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışanlarınızın temel ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmanız önemlidir. Çalışanları, iş tatmini için motive ettiğiniz sürece en iyi yeteneklerin işe alınmasını, elde tutulmasını ve geliştirilmesini sağlamış olursunuz. Bu da şirketin uzun süreli başarısına katkıda bulunur. Ancak, çalışan memnuniyetini önemsemediğiniz takdirde hedeflere ulaşamama, müşterilerin kötü hizmet alma veya düşük ve kalitesiz ürünler ortaya koyma riski taşırsınız. Bu blog yazımızda çalışan performansı nedir ve çalışan performansını düşüren faktörler nelerdir, bunlara bakacağız.

Çalışan Performansı Nedir?

Çalışan performansı, bir çalışanın iş yerindeki görevlerini nasıl yerine getirdiğini, gerekli görevleri nasıl tamamladığını ve iş yerinde nasıl davrandığını göstermektedir. Çalışanların performansı, bir işin kalitesini ve verimliliğini gösterir.

Yöneticiler, çalışan performansını gözlemleyerek işleri ve çalışanları geliştirmek için neler yapabileceklerini anlamalarına yardımcı olur. Aynı zamanda gelecekteki büyüme planlarına da fayda sağlamaktadır.

Ayrıca, çalışan performansına odaklanmak, çalışanların potansiyellerine ulaşmasını sağlarken aynı zamanda genel performansı da artırır.

Çalışan Performansını Hangi Faktörler Etkiler?

Bir işletme sahibi olarak, her gün yönetmeniz gereken sonsuz bir zorluk akışına sahipsiniz. Böyle bir zorluk, çalışanınızın performansını en üst düzeye çıkarmanın yollarını bulmaya çalışmaktır. İyi işleyen bir ekiple, şirketinizin satış sayısını artırmanız ve dolayısıyla kar marjınızı artırmanız daha kolay hale gelir. Fakat, çalışan performansının her zaman aynı olmamasının nedenleri nedir? Gelin hep birlikte buna bakalım;

  • İş Tanımlarının Eksikliği

Görev tanımlarının yeterince net olmaması, çalışanların işlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütmelerini engellemektedir. Bu yüzden, çalışanlara kendisinden ne beklendiği konusunda net bir bilgi verilmesi gerekmektedir. Yaptıkları işin tanımı belirsiz ve eksik olduğunda çalışanın yüksek performans göstermesi mümkün değildir. Çalışanlarınızın iş tanımlarını net bir şekilde belirlemek, çalışanların performansını artırma konusunda yardımcı olacaktır.

  • Çalışmalarının Amacı ile İlgi Bilgi Eksikliği

Açık bir iş tanımı, çalışan performansının verimli olması için yeterli değildir. Bunun yanında çalışanın net hedeflere ulaşmasına katkı sağlayan sonuçlara odaklanması önemlidir. Bu sebeple, çalışanların yaptığı çalışmaları neden yaptıklarını, görevlerine nasıl bir katkı sağladığını ve bunları nasıl gerçekleştireceğini bilmesi gereklidir.

  • Geri Bildirimin Az Olması

Çalışan performansını olumsuz etkileyen faktörlerden bir tanesi de geri bildirim eksikliğidir. İyi şekilde yapılmış geri bildirim, çalışanın çalışma şeklinin doğru olup olmadığını anlamasına yardımcı olurken performansını da iyileştirme fırsatı sunar.

  • Takdir Eksikliği

Çalışanın takdir edilmesi, kendisini değerli ve motive hissetmesini sağlar. Motivasyonu yüksek olan çalışanlar ise daha yüksek performans göstermeye eğilimlidir. Bu sebeple, çalışanların başarılarını kutlamak için fırsatlar yaratmak performans artırmaya yardımcı olacaktır.

  • Gerçekçi Olmayan Beklentiler

Bazen yöneticilerin, çalışanlardan pek gerçekçi olmayan beklentileri olur. Bu beklentiler, personelleri daha çok çalışmak zorunda bırakır ve verimliliğinin düşmesine neden olur. Aynı zamanda, gerçekçi olmayan hedeflere ulaşmak için çabalamak motivasyon düşüklüğüne neden olur. Bu da çalışanların hem hata yapma oranlarını artırır hem de tükenmişlik hissine neden olur.

  • Yöneticilerin Personel ile Olan iletişiminin Zayıf Olması

Yöneticiler ve personel arasındaki ilişkilerin güvensiz ve iletişimin zayıf olması iki taraf arasında gerginlik hissi oluşturarak motivasyonun ve performansın düşmesine neden olur. Departmanlar, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki iletişimin açık olması çalışma performansını iyileştirebilmektedir.

Bu noktada şirketler, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirmek, çalışanların fikir ve önerilerini dinlemek, işyeri verimliliğini artırmak ve çalışma koşullarını iyileştirmek için Öneri Sistemlerinden yararlanabilirler. Öneri Sistemleri, çalışanlar ve yöneticiler arasında iki yönlü bir iletişim kanalı sağlar. Bu sayede en alt kademeden en üst kademeye kadar tüm şirket çalışanları, yöneticilerle iletişim kurma olanağına sahip olur.

Benzer Bloglar

Kaizen Süreçlerinde Çalışan Katılımının Önemi

Kaizen, Japonca’da “daha iyiye doğru sürekli değişim” anlamına gelir. İşletmelerin verimliliğini artırmak ve rekabet avantajı sağlamak için uygulanan bu felsefede, çalışan katılımının önemi büyüktür. Çalışanlar, Kaizen sürecinin merkezinde yer alır ve onlar aktif katılımı, iyileştirme çalışmalarının başarısını doğrudan etkiler. Bu blog yazısında, Kaizen sürecinde çalışan katılımının neden bu kadar önemli olduğunu ve çalışan katılımını artırmak […]

Devamını Oku

Muda, Mura, Muri Nedir?

Muda, mura ve muri Japon dilinde israf, atık anlamına gelmektedir. Toyota üretim sisteminde, yalın üretimin düşmanları olarak tabir edilen israf bütünlüğü üretim sürecindeki aksaklıklara neden olan unsurlardır. Yani, israfın varlığı, üretim süreçlerinde verimsizliklere ve problemlere yol açar. Genel olarak 3M, üretim süreçlerinin içerisindeki düzensizliklerin ve israfların temel nedenlerini oluşturur. Muda, Mura, Muri Kavramları Muda(israf), mura(eşitsizlik) […]

Devamını Oku

Kalite Yönetim Sistemi İşletmelere Ne Sağlar?

Kalite yönetim sistemi, bir şirketin ürün ve hizmetlerini müşterilerine sunması için gerekli politikaları, iş süreçleri ve prosedürleri belgeleyen bir sistemdir. İşletmelerin kalite yönetim sistemi kullanmaları müşteri memnuniyeti, verimlilik, itibar ve güvenirlilik gibi birçok faydayı kazanmalarına yardımcı olur. Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Nedir? Kalite yönetim sistemi (KYS); bir işletmenin ürün ve hizmetlerini yasal ve düzenleyici gereksinimlere […]

Devamını Oku

Otonom Bakım’ın 7 Adımı

Otonom kelimesi Türkçe’de “kendi kendine yapabilen” anlamına gelir. Yalın Üretim tekniği olan Otonom bakım ise işletmelerde ekipmanların bakım sorumluluğunu operatöre veren ve ekipman etkinliğini artırmak için kullanılan bir bakım yöntemidir. Bu blog yazımızda otonom bakım adımlarını ele alacağız. Otonom Bakımın Amacı Nedir? Otonom bakımın amacı, operatörün makinesini sahiplenmesini sağlayarak bazı bakım faaliyetlerinin sorumluluğunu operatöre aktarmaktır. […]

Devamını Oku

Kanban Yöntemi Nasıl Uygulanır?

Birçok şirket, yıl içerisinde yapılan proje planlarına ve son teslim tarihlerine sadık kalamayıp yıl sonunda bitmemiş projelerle, yanlış yerlere harcanmış bütçelerle ve amaçlanan hedeflerden çok daha farklı yerlerde bulunmaktadır. Bu gibi sorunların ortaya çıkmasının temel nedeni, doğru bir proje yönetiminin yapılmamış olmasıdır. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için işletmelerin Kanban gibi proje yönetimi tekniklerinden faydalanması birçok […]

Devamını Oku

Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Günümüzde, bir şirketin başarılı olması için etkili kalite yönetimi bir zorunluluktur. Sağlam bir kalite yönetim sistemi (QMS), müşteri beklentilerini karşılamaya ve ürün & hizmetleri minimum atıkla sunmaya yardımcı olur. Bu, müşteri memnuniyetinden kârlılığa kadar işletmelere birçok fayda sağlar. Bu yüzden, bir işletmenin Kalite Yönetim Sistemini uygulaması, sürdürülebilir başarının en önemli şartıdır. Bu blog yazımızda, kalite […]

Devamını Oku