İşyerinde Verimliliği Artırmanın Yolları Nelerdir?

İşyerinizde bütün vaktinizi harcıyorsanız ve harcayan ekip arkadaşlarınız da varsa ancak gün sonunda beklenen performansın olmadığını görüyorsanız doğru yazıyı okuyorsunuz. Bugün, geçmişten bu yana hiç değişmeyen “işyerinde verimlik” konusunu ele alacağız. Minimum zamanda en fazla işi yapmak, her iş yerinin en büyük hedefidir. Hangi yılda olursak olalım, verimlilik konusunda sıkıntıları azaltmak için veya mevcut verimliliği artırmak için her zaman çalışmalar yapılır. Bu sebeple bugün;

 • Verimlilik nedir?
 • İşyerinde verimlilik,
 • Verimliliği etkileyen faktörler,
 • Verimliliği artırmak için neler yapılır
 • Kurumsal Öneri Sistemi başlıklarını ele alacağız.

Verimlilik Nedir?

Verimliliği “en az sürede en çok işi yapmak ve maksimum faydayı sağlamak” olarak tanımlayabiliriz. Hayatımızın her alanında karşımıza çıkan bu kavram hedefe ulaşmada en büyük etkendir. Verimliliği en çok etkileyen durum ise kişinin öz motivasyonudur. Kişinin yaptığı işte veya verdiği hizmette verimli olabilmesi için motive eden amaçlarının olması gerekir. Örneğin; kendine bir şey katma, maddi kazanç, ödül vs…

İşyerinde Verimlilik Nasıl Sağlanır?

İşyerindeki verimliliği %100 sağlamak sizce mümkün müdür?

Dikkat dağınıklıkları, konsantrasyon problemleri, duygusal durumlar, yorgunluk, kişilerin kendi özverileri gibi bir çok sebeple verimliliğin %100 olmadığını tahmin edebiliriz. Ancak %100 olmasa da, olabilecek maksimum verimlilik sağlanmaya çalışılır. İşte bu noktada, iş hayatındaki verimliliğin artırılması için belli çalışmalar yapılır. İşverenler, çalışanların motivasyonunu sağlayacak çevresel koşullar ve imkanlar sağlarlar. Verimlilik artırmaya yönelik stratejiler, belli aralıklarla verimlilik analizleri yaparak verim sağlanmaya çalışılır. Verimliliği sağlamak adına bu çalışmaları yapabilmek için öncelikle verimliliği etkileyen faktörleri bilmemiz gerekir. Daha sonra bu faktörleri nasıl ortadan kaldırabiliriz veya nasıl geliştirebiliriz bulabiliriz.

Verimliliği Etkileyen Faktörler Nelerdir?

 • Fiziki ortam
 • Motivasyon
 • Emek ve karşılık durumu
 • Maddi karşılık
 • Çalışma temposu- süresi
 • Çalışma imkanları
 • Kişiler arası ilişkiler
 • Sanal aylaklık
 • Dikkat dağınıklığı

Verimliliği Artırmak İçin Neler Yapılabilir?

Verimliliği artırmak için uzun süreli iyileştirmeler ve denetlemeler yapılmalıdır. Kısa süreli olduğu zaman kurum disiplinin olmamasının yanında sürekli inişler çıkışlar olacaktır. Bu yüzden ilk olarak;

 1. Ölçümleme: Bu ölçümleme içinde günlük veya haftalık raporlar bulunur. Ne derece verimli olduğunun verilerle görüldüğü gibi aynı zamanda çalışanların, yaptıklarının açıkça kaydedildiğini bilmeleri; kontrollü ve daha verimli olmalarını sağlayacaktır.
 2. İç denetleme yapılması: Kişilerin görevlerini yaptıklarına dair denetleme yapmak, disiplin sağlamak adına da büyük bir yöntemdir.
 3. Kurum içi ilişkilerin ilerlemesi adına etkinlikler düzenlemek: Kurumsal ilişkilerin kuvvetli olmadığı bir çalışma ortamında motivasyon ve verim beklenemez. Bu sebeple kaynaşma adına etkinlikler büyük değer taşır.
 4. Süreç planlaması yapılması ve kayda geçirilmesi: Aylık, haftalık veya günlük planlamalar görevleri ne kadar yerine getirdiğini görmek için önemlidir.
 5. Haftalık veya aylık olarak iyileştirme: Raporlamaların sonucu, fark edilen eksiklerin veya alınan önerileri uygulamaya sokmak, yapılan iş açısından önem taşır. Değerlendirme ve iyileştirme kendi arasında bir döngü oluşturmalıdır. Böylece verimlilik, süreklilik sağlayan bir durum haline gelir.
 6.  Seiwet ABC analizi yapmak. Bu analiz ile işleri önem sırasına göre sıralayarak zamanı ve verimliliği en doğru şekilde kullanma sağlanır.
 7. İşleri ve takibi kolaylaştıracak yazılımlar ve teknolojik hizmetler kullanmak da verimliliği artıran yöntemler arasındadır. Bu yazılımlara örnek olarak  “Kurumsal Öneri Sistemi”ni verebiliriz. Peki bu kurumsal öneri sistemi nedir?

Bireysel Öneri Sistemi veya Çalışan Öneri Sistemi olarak da adlandırılan Kurumsal Öneri Sistemi; şirketlerdeki maksimum verimliliği sağlamak için gerekli motivasyonu ve iletişimi sağlamak, önerileri değerlendirmek ve iyileştirmeler yapmak adına kullanılan sistemdir. Bu sistemle, çalışanların istek ve önerileri yönetime iletilir. Devamında, kabul edilenler uygulanır veya düzeltilir. Böylelikle şirket, işleyişinde çalışanlara da söz hakkı vererek geliştirme yaparken aynı zamanda çalışanlara söz hakkı verilerek motivasyon sağlanmış olunur.

Benzer Bloglar

Operasyonel Mükemmellik (OPEX) Nedir?

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi, her geçen gün pazar koşullarını ve müşteri beklentilerini değiştirmektedir. Bu değişime uyum sağlamak, işletmelerin öncelikli hedefi haline gelmektedir. Operasyonel mükemmellik (OPEX), iş dünyasında rekabet avantajı sağlamanın ve büyümeyi sürdürmenin anahtarıdır. İşletmelerin değişen iş ortamında sürekli iyileştirmeye yönelik yol haritası oluşturmasına yardımcı olur. Blog yazımızda operasyonel mükemmelliğin tanımını, ilkelerini ve faydalarını ele […]

Devamını Oku

Kobetsu Kaizen (Odaklanılmış İyileştirme) Nedir?

Kobetsu kaizen, türkçe karşılığıyla odaklanılmış iyileştirme, dilimize Japonca`dan gelmektedir. Kaizen olarak bildiğimiz yaklaşımın belirli bir süreçte, belirli bir bölümde veyahut belirli bir iş istasyonunda orda bulunan ekibin sadece o alana odaklanıp o alanda sürekli iyileştirmeler yapmasıdır. Kobetsu kaizen (Odaklanılmış iyileştirme) Tanımı Odaklanılmış iyileştirme, iyileştirme yapılacak alanda, bölümde, iş istasyonunda o konuya en hakim olan küçük […]

Devamını Oku

Yalın Problem Çözme Teknikleri ve Araçları Nelerdir?

Yalın Problem Çözme Nedir? Yalın problem çözme; iş süreçlerinde oluşan karmaşık sorunları, problemleri basitleştirerek, temel unsurları ve ana nedenleri belirleyerek verimli bir şekilde çözmeyi hedefler. Buradaki temel amaç , sorunun özünü anlamak ve gereksiz detaylandırmalardan karmaşıklıklardan kaçınarak etkili çözümler üretmektir. Yalın problem çözme, problemi parçalara ayırarak analiz etmeyi, gereksiz detaylardan kaçınmayı, veri toplama ve analiz […]

Devamını Oku

World Class Manufacturing (Dünya Standartlarında Üretim) Nedir?

World Class Manufacturing (Dünya standartlarında üretim), günümüz küresel ekonomisinde önde gelen şirketlerin ve endüstrilerin rekabet avantajını arttıran etkili bir üretim stratejisi olarak öne çıkmaktadır. Dünya Standartlarında Üretim’in (World Class Manufacturing) Tanımı Dünya standartlarında üretim, var olan kaynakları yüksek performansta, en verimli şekilde kullandırmaya yönelik bir stratejidir. Kaynakların optimize edilmesi ve süreçlerin iyileştirilmesi, mükemmellik, verimlilik ve […]

Devamını Oku

Sürekli İyileştirme Nedir?

Sürekli iyileştirme (continuous improvement) olarak bilinen Kaizen, süreçleri ve performansları takip ederek kısa vadeli çalışmalar yapmayı amaçlayan, ancak uzun vadede en verimli sonucu yaratmayı hedefleyen bir uygulamadır. İş ve projelerin aksamaya uğramadan sorunlarının giderilmesine, geliştirilmesine olanak sağlar. Sürekli İyileştirme Neden Önemlidir? Değişen dünya, tüketiciden üreticiye, beyaz yakadan mavi yakaya kadar hayatın ve iş yaşamının içerisinde […]

Devamını Oku

Balık Kılçığı Diyagramı Nedir?

Balık kılçığı diyagramı, bir projenin en etkili şekilde yönetilmesi için ekipleri sorunun temel nedenini bulmaya yönlendiren bir yöntemdir. Bu blog gönderisinde balık kılçığı ne işe yarar ve balık kılçığı diyagramı nasıl uygulanır sorularının yanıtlarını bulacaksınız. Balık Kılçığı Diyagramı Ne İşe Yarar? Balık kılçığı diyagramı dünyasında projede karşılaşılan sorunların temel nedenlerini anlamak ve çözüme kavuşturmak için […]

Devamını Oku