İşyerinde Verimliliği Artırmanın Yolları Nelerdir

İşyerinde Verimliliği Artırmanın Yolları Nelerdir?

İşyerinizde bütün vaktinizi harcıyorsanız ve harcayan ekip arkadaşlarınız da varsa ancak gün sonunda beklenen performansın olmadığını görüyorsanız doğru yazıyı okuyorsunuz. Bugün, geçmişten bu yana hiç değişmeyen “işyerinde verimlik” konusunu ele alacağız. Minimum zamanda en fazla işi yapmak, her iş yerinin en büyük hedefidir. Hangi yılda olursak olalım, verimlilik konusunda sıkıntıları azaltmak için veya mevcut verimliliği artırmak için her zaman çalışmalar yapılır. Bu sebeple bugün;

 • Verimlilik nedir?
 • İşyerinde verimlilik,
 • Verimliliği etkileyen faktörler,
 • Verimliliği artırmak için neler yapılır
 • Kurumsal Öneri Sistemi başlıklarını ele alacağız.

Verimlilik Nedir?

Verimliliği “en az sürede en çok işi yapmak ve maksimum faydayı sağlamak” olarak tanımlayabiliriz. Hayatımızın her alanında karşımıza çıkan bu kavram hedefe ulaşmada en büyük etkendir. Verimliliği en çok etkileyen durum ise kişinin öz motivasyonudur. Kişinin yaptığı işte veya verdiği hizmette verimli olabilmesi için motive eden amaçlarının olması gerekir. Örneğin; kendine bir şey katma, maddi kazanç, ödül vs…

İşyerinde Verimlilik Nasıl Sağlanır?

İşyerindeki verimliliği %100 sağlamak sizce mümkün müdür?

Dikkat dağınıklıkları, konsantrasyon problemleri, duygusal durumlar, yorgunluk, kişilerin kendi özverileri gibi bir çok sebeple verimliliğin %100 olmadığını tahmin edebiliriz. Ancak %100 olmasa da, olabilecek maksimum verimlilik sağlanmaya çalışılır. İşte bu noktada, iş hayatındaki verimliliğin artırılması için belli çalışmalar yapılır. İşverenler, çalışanların motivasyonunu sağlayacak çevresel koşullar ve imkanlar sağlarlar. Verimlilik artırmaya yönelik stratejiler, belli aralıklarla verimlilik analizleri yaparak verim sağlanmaya çalışılır. Verimliliği sağlamak adına bu çalışmaları yapabilmek için öncelikle verimliliği etkileyen faktörleri bilmemiz gerekir. Daha sonra bu faktörleri nasıl ortadan kaldırabiliriz veya nasıl geliştirebiliriz bulabiliriz.

Verimliliği Etkileyen Faktörler Nelerdir?

 • Fiziki ortam
 • Motivasyon
 • Emek ve karşılık durumu
 • Maddi karşılık
 • Çalışma temposu- süresi
 • Çalışma imkanları
 • Kişiler arası ilişkiler
 • Sanal aylaklık
 • Dikkat dağınıklığı

Verimliliği Artırmak İçin Neler Yapılabilir?

Verimliliği artırmak için uzun süreli iyileştirmeler ve denetlemeler yapılmalıdır. Kısa süreli olduğu zaman kurum disiplinin olmamasının yanında sürekli inişler çıkışlar olacaktır. Bu yüzden ilk olarak;

 1. Ölçümleme: Bu ölçümleme içinde günlük veya haftalık raporlar bulunur. Ne derece verimli olduğunun verilerle görüldüğü gibi aynı zamanda çalışanların, yaptıklarının açıkça kaydedildiğini bilmeleri; kontrollü ve daha verimli olmalarını sağlayacaktır.
 2. İç denetleme yapılması: Kişilerin görevlerini yaptıklarına dair denetleme yapmak, disiplin sağlamak adına da büyük bir yöntemdir.
 3. Kurum içi ilişkilerin ilerlemesi adına etkinlikler düzenlemek: Kurumsal ilişkilerin kuvvetli olmadığı bir çalışma ortamında motivasyon ve verim beklenemez. Bu sebeple kaynaşma adına etkinlikler büyük değer taşır.
 4. Süreç planlaması yapılması ve kayda geçirilmesi: Aylık, haftalık veya günlük planlamalar görevleri ne kadar yerine getirdiğini görmek için önemlidir.
 5. Haftalık veya aylık olarak iyileştirme: Raporlamaların sonucu, fark edilen eksiklerin veya alınan önerileri uygulamaya sokmak, yapılan iş açısından önem taşır. Değerlendirme ve iyileştirme kendi arasında bir döngü oluşturmalıdır. Böylece verimlilik, süreklilik sağlayan bir durum haline gelir.
 6.  Seiwet ABC analizi yapmak. Bu analiz ile işleri önem sırasına göre sıralayarak zamanı ve verimliliği en doğru şekilde kullanma sağlanır.
 7. İşleri ve takibi kolaylaştıracak yazılımlar ve teknolojik hizmetler kullanmak da verimliliği artıran yöntemler arasındadır. Bu yazılımlara örnek olarak  “Kurumsal Öneri Sistemi”ni verebiliriz. Peki bu kurumsal öneri sistemi nedir?

Bireysel Öneri Sistemi veya Çalışan Öneri Sistemi olarak da adlandırılan Kurumsal Öneri Sistemi; şirketlerdeki maksimum verimliliği sağlamak için gerekli motivasyonu ve iletişimi sağlamak, önerileri değerlendirmek ve iyileştirmeler yapmak adına kullanılan sistemdir. Bu sistemle, çalışanların istek ve önerileri yönetime iletilir. Devamında, kabul edilenler uygulanır veya düzeltilir. Böylelikle şirket, işleyişinde çalışanlara da söz hakkı vererek geliştirme yaparken aynı zamanda çalışanlara söz hakkı verilerek motivasyon sağlanmış olunur.

Blog