İş Yerinde Sürekli İyileştirmenin 5 Faydası

İş Yerinde Sürekli İyileştirmenin 5 Faydası

Sürekli iyileştirme, bir ürün, hizmet veya süreçteki sorunları ve zayıflıkları belirleme, ardından kaliteyi, verimliliği ve üretkenliği artıran çözümler bulma sürecidir. Yaptığınız şeyleri sürekli iyileştirmek için önce iyileştirme fırsatlarını belirlemelisiniz. Sürekli iyileştirme planı, sürekli gözden geçirme ve eylem yoluyla ürünlere, hizmetlere ve süreçlere kademeli bir şekilde sürekli iyileştirme getirmek için tasarlanmış bir dizi faaliyetten oluşur. Bu faaliyetler bir dizi kanıtlanmış adım kullanılarak uygulandığında, sürekli iyileştirme süreci bir kuruluşun performansını zaman içinde iyileştirebilir. Bu blog yazımızda, iş yerinde sürekli iyileştirmenin 5 faydası ele alınmaktadır.

Sürekli İyileştirme Nedir?

Sürekli iyileştirme, şirket içinde verimliliği artırmak için fikirler sunmayı, var olan sürçleri değerlendirmeyi ve verimsiz işleri bırakmak için fırsat bulmayı içeren bir şirket kültürüdür. Diğer ifadeyle, tüm çalışanları işletmenin faaliyetlerini geliştirme yollarını aramaya teşvik eden bir süreçtir.

Sürekli iyileştirmeyi desteklemek için kullanılan ve en çok bilinen iyi yaklaşım bulunmaktadır: Shewhart Döngüsü ve Kaizen.

1. Shewhart Döngüsü

Diğer adı PDCA olan Shewhart Döngüsü, başı ve sonu olmayan, sürekli devam eden bir döngüyü takip eder. Hiç durmayan ve sürekli devam eden bir süreçtir. Planlamak, yapmak, kontrol etmek ve önlem almak olmak üzere 4 süreçten oluşmaktadır.

  • Planlamak, bir fırsat belirlemeyi ve iyileştirme için bir plan oluşturmayı,
  • Yapmak, değişiklikleri, sonuçların kolay bir şekilde gözlemlenebildiği ve ölçülebildiği küçük bir ölçekte test etmeyi,
  • Kontrol etmek, testin sonuçlarını değerlendirmeyi ve öğrenilenleri özetlemeyi,
  • Önlem almak, test işe yaradıysa, değişikliği daha büyük bir ölçekte uygulamayı ve sonuçları izlemeyi içermektedir.

2. Kaizen

Japonca ’da “daha iyisi için değişim” anlamına gelen Kaizen, her şeyin iyileştirilebileceği ve daha iyi hale getirilebileceği fikrini benimser. Ürün yeniliğine odaklanmaktan süreçlerin iyileştirilmesine kadar olan bu düşünce değişimi, şirketlerin daha rekabetçi hale gelmesine, kaliteyi iyileştirmesine, maliyetleri düşürmesine müşteri memnuniyetinin artmasına imkân tanımaktadır.

İş Yerinde Sürekli İyileştirmenin 5 Faydası

1. Verimliliği Artırır

Bir şirketin, işin her alanında gelişmesi önemlidir. Yöneticilerin organizasyon içindeki tüm sorunları anlaması imkansızdır, bu yüzden herkesi dahil etmeniz gerekir. İşletmenizin tüm departmanlarını gelişmeye teşvik ettiğinizde, her gün yaşadıkları sıkıntılı noktaları çözmek için yaratıcı çözümler üreteceklerdir.

2. Çeviklik Sağlar

Herhangi bir şirketin başarısının temel taşlarından biri, değişimi ve sürekli iyileştirmeyi kucaklayan bir kültürü aşılamaktır. Değişim bazı çalışanlar için zor olsa da aynı zamanda özgürleştiricidir ve organizasyonlarda başarıyı artırdığı gösterilmiştir. Buna göre, işletmede sürekli bir değişim zihniyeti aşılamak, çalışanların değişiklik yapma konusunda kendilerini özgür ve yetkili hissetmelerini sağlayarak iş süreçlerine çeviklik katar.

3. Çalışanların Daha Mutlu Olmasını Sağlar

Çalışanların, işlerinden ayrılmasının pek çok sebebi, değişimin kendi kontrollerinin altında olmamasıdır. Çünkü değişim yorucu ve korkutucu olmasının yanı sıra, üzerinde çok az kontrole sahip olunan bir dış uyaran olarak görülmektedir. Sürekli iyileştirme kültürü ile tüm departmanlarına günlük iş akışlarında karşılaştığı sorunları çözmek için yetki verdiğinizde çalışanlar kendilerini daha özgür ve rahat hissedeceği için çalışan mutluluğunu sağlamış olursunuz.

4. Öğrenme Kültürünü Geliştirir

Teknoloji ve rekabetteki gelişmeler, şirketleri sürekli öğrenme sürecine iterek büyük atılımlar gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Bu noktada sürekli iyileştirme, sürekli olarak daha iyi olmak için çaba göstermeye ve daha çok öğrenmeye teşvik ederek öğrenme kültürünü geliştirmektedir.

5. Daha Rekabetçi Ürün ve Hizmet Sunmayı Sağlar

Sürekli iyileştirme hem iş süreçlerinin hem de ürünlerin iyileştirilmesini sağlar. Aktif olarak, yaptığı işi geliştirmek isteyen ve bunun yollarını arayan şirketler, ürün ve hizmetlerinin değerini artırmak için çabalamaktadır. Bu, ekonomik olarak daha rekabetçi olmanın yolunu açmaktadır.

Blog