Değer Yaratma Kültürü İnşa Etmenin Önemi

Değer Yaratma Kültürü İnşa Etmenin Önemi

Değer yaratmak, gelecekteki başarıyı sağlamanın en iyi yöntemlerinden biri olduğu için bir şirketin değer kültürüne sahip olması, büyümesi için gereklidir. Çalışanlara değerli olduklarını hissettirmek önemlidir çünkü bir şirketin en değerli ve en zengin varlığı o şirketin çalışanlarıdır.

Birçok yöneticinin kulağına, çalışanların kendilerini ne kadar değerli hissettikleri ve hissetmedikleri konusunda söylemler gider. Bu söylemler kimi zaman “bu şirkette bana değer verilmiyor” şeklinde olur kimi zaman ise “şirket için elde ettiğim başarı takdir edilmiyor” şeklinde olur. İşte yöneticiler, bu söylemlerden haberdar olduğu andan itibaren bir değer kültürü yaratmak için harekete geçmeli, çalışan memnuniyetini ve mutluluğunu artırmak için çalışmalar yapmalıdır.

Elbette her çalışanı memnun etmek mümkün değildir ancak çalışanlara bir şekilde değerli olduklarının hissettirilmesi gerekir. Şirketi dönüştürmek veya diğer bir ifadeyle kültürel bir değişim yaratmak için gidilmesi gereken en önemli yollardan biri çalışanlara değer veren bir iş ortamı oluşturmaktır. Bu sebeple şirket içindeki görevleri ne olursa olsun yöneticilerin tüm çalışanlara değerli hissetmelerini sağlaması ve adil davranması gerekir.

Çalışan kendini değerli hissettiğinde motivasyonu yükseleceği için şirkete olan bağlılığı artacaktır. Böylece şirket içinde daha verimli olmaya başlar ve daha fazla sorumluluk almak için istekli olur. Çalışanın mutluluğu ve memnuniyeti müşteri ile ilişkilerini yoluna koyarak müşteri memnuniyetini artırmaya da başlar. Tüm bunlar göz önünde alındığında çalışan mutluluğu sadece çalışana fayda sağlamaz. Uzun vadede hem çalışanlara hem de şirkete fayda sağlar.

Mutlu çalışanlar yaratmanın bazı yöntemleri vardır;

  • Çalışanlarla ilgilenmek
  • Hata yapıldığı takdirde suçlamak yerine çözüm odaklı yaklaşım sergilemek
  • Açık ve şeffaf bir iletişim kurmak
  • Çalışanların, iş ve özel hayatları arasında denge kurmalarını sağlamak
  • Çalışanların birbirine ilham vermesi
  • Çalışanlara sevgi ve saygı göstermek
  • Çalışanları takdir etmek

Günümüzde unutulmaması gereken en önemli şey, çalışanların tek beklentilerinin yüksek ücretler olmadığıdır. Araştırmalara göre, bir çalışan yüksek ücret ve güzel ikramiyeler alsa bile iş ortamında kendisine değer verilmediğini, saygı gösterilmediğini ve takdir edilmediğini hissettiği zaman işten ayrılma ihtimali çok daha yüksek oluyor. Bu yüzden yöneticiler, çalışanlara yaptıkları iş için adil bir şekilde ödeme yaparken aynı zamanda onların mutlu olabileceği bir iş ortamı da yaratması gerekir. Yukarıda saymış olduğumuz yöntemler, çalışan mutluluğunu artırmak ve onlara kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak için uygulaması kolay olan yöntemlerdir.

Özetle;

Değer kültürü, hem çalışanları hem şirketi besleyen ve geliştiren bir kültürdür. Bir şirkette çalışan bağlılığı, çalışanın takdir edilmesine, saygı ve sevgi görmesine bağlıdır. Çalışan bağlılığın artması ise değer kültürünün oluşturulması ile paralel şekilde ilerler. Bu yüzden, şirketleri uzun vadede başarıya götürecek en önemli kültürlerin başında değer kültürü gelmektedir.

Blog