İş Yerinde Ramak Kala Örnekleri

Ramak kala olayın tanımı, 6331 sayılı İSG Kanunu’nda tanımlanmıştır. İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin tanımına göre ramak kala olay, iş yerinde gerçekleşen, çalışan, ekipman veya iş yerine zarar verme potansiyeli olduğu halde zarar vermeyen bir olaydır. Bu blog gönderimizde çalışanların işyerinde karşılaşabilecekleri ramak kala olay örneklerini inceleyeceğiz ve ramak kala raporlamanın nasıl yapılması gerektiğini ele alacağız.

Ramak Kala Olay Nedir?

Ramak kala, potansiyel tehlikelerin belirlenmesinde ve kazaların önlenmesinde çok önemli bir rol oynar. Ramak kala, yaralanma, hastalık veya ölüm ile sonuçlanma potansiyeli olan ama herhangi bir zarara uğratmayan bir olayı ifade eder. Bu olaylar, ekipman arızalarından ulaşımdaki yakın çağrılara kadar çok çeşitli durumları kapsar.

Ramak Kala Olay Örnekleri Nelerdir?

İş hayatında bazı ramak kala olay örnekleri aşağıdaki gibidir:

 • Az kalsın ayağım kayıp düşüyordum,
 • Az kalsın iskelede çalışan personelin çekici kafama düşüyordu,
 • Neredeyse cam kapıya kafamı çarpıyordum,
 • Az kalsın çıplak elektrik kabloları, çalışma alanındaki demirlere temas edecekti,
 • Az kalsın zehirli kimyasalı su zannedip içiyordum,
 • Az kalsın çatıda çalışan işçi düşecekti, şeklinde başlayan cümleler ramak kala olaylara örnektir.

Ramak Kala Olay Türleri Nelerdir?

İş yerinde farklı kategorilerde ramak kala olaylar (iş kazaları) meydana gelir. Bazı yaygın ramak kala olay türleri aşağıdaki gibidir:

 • Kayma, Takılma ve Düşme

Ramak kala olayının en yaygın türü, takılmak, kaymak veya düşmektir. Bu ramak kala türü, yere dökülen bir şey, kayan bir halı veya engebeli bir zemin olduğunda meydana gelebilir. Bu tür ramak kalalar, gelecekte olası kazaları önlemek için uygun tabelalar, temizlik prosedürleri veya düzenli denetimler gibi güvenlik uygulamaları ile meydana gelmeden önlenebilir.

 • Ekipman Arızası

Ekipman arızaları, çalışanların güvenliğini olumsuz yönde etkileyen riskler oluşturabilir. Bu kategoride yaşanan ramak kala olayların nedeni, arızalı makineler, aletler veya güvenlik ekipmanlarıdır. İnşaat ortamındaki bir makinenin aniden arızalanarak kıvılcım ve duman çıkarması, ekipman arızasına örnektir. Bu olaylar, ekipmanın düzenli bakımı, denetimlerin sağlanması ve çalışanların acil durum müdahale konusunda eğitim alması ile önlenebilir.

 • Kimyasalların ve Tehlikeli Maddelerin Yanlış Kullanımı

Kimyasallar, laboratuvarlar veya fabrikalar gibi belirli çalışma alanlarında önemli riskler oluşturur. Bu kategoride meydana gelen ramak kalalar, uygun olmayan depolama, yanlış taşıma prosedürleri veya kimyasal dökülmeleri içerir. Bu olaylar, iş verenlerin kaza olasılığını en aza indirmek için depolama ve taşıma uygulamalarını yeniden değerlendirmesi, eğitim programlarını güçlendirmesi veya güvenlik protokollerini iyileştirmesi ile önlenebilir.

Ramak Kala Raporlama

6331 sayılı İSG Kanunu gereğince, bir iş yerinde gerçekleşen her türlü ramak kala olayın kayıt altına alınması gerekir. Ramak kala olayların, kayıt altına alınması ve analiz edilmesi iş yeri güvenliğini iyileştirmek için atılması gereken temel adımlardır. Ramak kalay olayların bildirilmesi, ön görülemeyen birçok kaza için uyarıcı niteliğindedir. Çalışanların ramak kala olayları bildirmesi, iş güvenliğini artırır ve daha büyük sonuçlar yaratmadan önlem alınmasını sağlar.

Ramak Kala Raporları Nasıl Geliştirilir?

İş güvenliği alanında ramak kala raporlama sistemi olarak geliştirilen 4 adım döngüsü vardır. Bu döngünün etkileri bir araştırmaya tabi tutularak 20 farklı büyük şirkette uygulanmıştır. Uygulamanın sonucunda ramak kala raporlama sisteminin şirketlerde yaralanma sayısını büyük ölçüde azalttığı görülmüştür.

Ramak Kala Olay Raporlama Sistemi olan 4 Adım Döngüsü Nasıl Çalışır?

 1. Tanımlama ve Kurumsal Beklentilerin Belirlenmesi

Çalışanlara verilen eğitim ve günlük hatırlatmalar ile tehlikenin boyutu küçük veya büyük fark etmeksizin ramak kala olayların raporlanması teşvik edilmeli ve sağlanmalıdır.

 1. Eğitim

Çalışanlara, ramak kala olay raporlarını zamanında ve eksiksiz olarak vermenin önemi, raporu nereye iletecekleri, teşvik ve farkındalık programlarının nasıl işlediği gibi prosedürler hakkında bilgi verilmelidir.

 1. Performans Ölçümü

Ramak kala bildirimleri, proaktif önlemlerin etkin bir şekilde uygulanmasıyla yaralanma ve hasar riskini en aza indirir. Bu nedenle, denetimi maksimum seviyede tutar. Bu süreçte şeffaflık, performansın doğru bir şekilde değerlendirilmesine ve şirket genelinde benimsenmesine katkı sağlar.

 1. Farkındalık ve Teşvik

Ramak kala olay bildirimlerini artırmanın en etkili yollarından biri farkındalık yaratmak ve teşvik etmektir. Güvenli çalışma ortamı oluşturma sürecine katkı sağlayan, tehlikeleri zamanında bildiren çalışanlara ödüller verilerek ramak kala raporlama yapmaları teşvik edilebilir.

Çalışanların Ramak Kala Olay Bildirimleri Yapması Nasıl Sağlanır?

Çalışanların, ramak kala bildirimlerde bulunmaya teşvik edilmesi için öncelikle onlara ramak kala olayın tanımı, iş kazaların önlenmesindeki rolü ve ramak kala olay örnekleriyle ramak kalanın detaylı bir şekilde anlatılması gerekir.

Çalışanlar, ramak kala konusunda bilgilendirildikten sonra, başlarına gelen ramak kala olayları raporlayabilmeleri için formların oluşturulması veya dijital yazılımlardan faydalanılması gerekir.

Ramak Kala Olay Yazılımı ile Raporlama Nasıl Yapılır?

oneri.io, Çalışan Öneri Sistemi, Kaizen, 5S Denetimi, Öğrenilmiş Ders, Müşteri Talep Yönetimi, Aksiyon Yönetimi ve Ramak Kala modüllerini tek bir platformda bir araya getiren bir sürekli iyileştirme çözümüdür. oneri.io’nun amacı, işletmelerin sürekli iyileştirme, kalite yönetimi, OPEX ve İSG gibi iş birimlerinin yürüttüğü süreçleri dijital bir platformda, entegre bir şekilde yürütmesini sağlamaktır.

oneri.io’nun Ramak Kala Çözümü, çalışanların ramak kala olayları raporlama süreçlerine hız kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır. Ramak Kala modülü, laboratuvar, depo, şantiye, ofis, ekipman gibi iş sağlığı ve güvenliğinin alanına giren her türlü konuya dair potansiyel risklerin ortadan kaldırılmasını sağlar. Çalışanlar, ister mobil, ister web ister QR kod aracılığı ile çözümü kullanabilirler.

Çalışanlar, Ramak Kala Çözümü üzerinden erişebilecekleri bir formu doldurarak potansiyel risk ve tehlikeli durumları bildirebilirler. Raporlamayı yapan çalışan, daha sonra süreç ile ilgili tüm gelişmeleri uygulama üzerinden takip edebilmektedir.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Benzer Bloglar

Kaizen Süreçlerinde Çalışan Katılımının Önemi

Kaizen, Japonca’da “daha iyiye doğru sürekli değişim” anlamına gelir. İşletmelerin verimliliğini artırmak ve rekabet avantajı sağlamak için uygulanan bu felsefede, çalışan katılımının önemi büyüktür. Çalışanlar, Kaizen sürecinin merkezinde yer alır ve onlar aktif katılımı, iyileştirme çalışmalarının başarısını doğrudan etkiler. Bu blog yazısında, Kaizen sürecinde çalışan katılımının neden bu kadar önemli olduğunu ve çalışan katılımını artırmak […]

Devamını Oku

Muda, Mura, Muri Nedir?

Muda, mura ve muri Japon dilinde israf, atık anlamına gelmektedir. Toyota üretim sisteminde, yalın üretimin düşmanları olarak tabir edilen israf bütünlüğü üretim sürecindeki aksaklıklara neden olan unsurlardır. Yani, israfın varlığı, üretim süreçlerinde verimsizliklere ve problemlere yol açar. Genel olarak 3M, üretim süreçlerinin içerisindeki düzensizliklerin ve israfların temel nedenlerini oluşturur. Muda, Mura, Muri Kavramları Muda(israf), mura(eşitsizlik) […]

Devamını Oku

Kalite Yönetim Sistemi İşletmelere Ne Sağlar?

Kalite yönetim sistemi, bir şirketin ürün ve hizmetlerini müşterilerine sunması için gerekli politikaları, iş süreçleri ve prosedürleri belgeleyen bir sistemdir. İşletmelerin kalite yönetim sistemi kullanmaları müşteri memnuniyeti, verimlilik, itibar ve güvenirlilik gibi birçok faydayı kazanmalarına yardımcı olur. Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Nedir? Kalite yönetim sistemi (KYS); bir işletmenin ürün ve hizmetlerini yasal ve düzenleyici gereksinimlere […]

Devamını Oku

Otonom Bakım’ın 7 Adımı

Otonom kelimesi Türkçe’de “kendi kendine yapabilen” anlamına gelir. Yalın Üretim tekniği olan Otonom bakım ise işletmelerde ekipmanların bakım sorumluluğunu operatöre veren ve ekipman etkinliğini artırmak için kullanılan bir bakım yöntemidir. Bu blog yazımızda otonom bakım adımlarını ele alacağız. Otonom Bakımın Amacı Nedir? Otonom bakımın amacı, operatörün makinesini sahiplenmesini sağlayarak bazı bakım faaliyetlerinin sorumluluğunu operatöre aktarmaktır. […]

Devamını Oku

Kanban Yöntemi Nasıl Uygulanır?

Birçok şirket, yıl içerisinde yapılan proje planlarına ve son teslim tarihlerine sadık kalamayıp yıl sonunda bitmemiş projelerle, yanlış yerlere harcanmış bütçelerle ve amaçlanan hedeflerden çok daha farklı yerlerde bulunmaktadır. Bu gibi sorunların ortaya çıkmasının temel nedeni, doğru bir proje yönetiminin yapılmamış olmasıdır. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için işletmelerin Kanban gibi proje yönetimi tekniklerinden faydalanması birçok […]

Devamını Oku

Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Günümüzde, bir şirketin başarılı olması için etkili kalite yönetimi bir zorunluluktur. Sağlam bir kalite yönetim sistemi (QMS), müşteri beklentilerini karşılamaya ve ürün & hizmetleri minimum atıkla sunmaya yardımcı olur. Bu, müşteri memnuniyetinden kârlılığa kadar işletmelere birçok fayda sağlar. Bu yüzden, bir işletmenin Kalite Yönetim Sistemini uygulaması, sürdürülebilir başarının en önemli şartıdır. Bu blog yazımızda, kalite […]

Devamını Oku