İş Hayatında Yaratıcılığı Güçlendirmek için 5 Teknik

İş Hayatında Yaratıcılığı Güçlendirmek için 5 Teknik

Yaratıcı fikirler, inovasyonun temelini oluşturmaktadır. Bu fikirler, yeniliğin ve gelişmenin büyümesini sağlayan tohumlardır. İş dünyasında yenilikçi olmak için katılımı teşvik etmek ve herkesin yaratıcı potansiyelini en üst düzeye çıkarmak gerekmektedir. Bir fikir havuzu oluşturmak, başarılı bir inovasyon sürecinin en önemli unsurudur. Ancak, fikir oluşturmak yaratıcı bir süreç olduğundan dolayı, bir soruna yeni bir bakış açısıyla yaklaşmak ve çözüm üretecek yeni fikirler sunmak zor olabilmektedir. Bu sebeple, blog yazımızda iş hayatında yaratıcılığı güçlendirmek için 5 önemli tekniği ele alarak fikir üretme sürecinize katkı sağlayacağız.

İş Yerinde Yaratıcılığı Nasıl Güçlendirirsiniz?

Yaratıcılık, çalışanları varsayımlara meydan okumaya, farklı sorular sormaya ve olaylara farklı açılardan bakmaya teşvik ederek her düzeyde bir organizasyonda beslenmelidir. İşte yaratıcılığı güçlendirecek 5 teknik:

1. Scamper Tekniği

Scamper Tekniği, ürün, hizmet veya iş süreçlerinin farklı yönlerini ele alarak düşünmek ve bir sonraki fikre götürmek amacıyla çeşitli sorular sormayı öngören bir yaklaşımdır. Yedi atlama noktası bulunan scamper tekniğini, fikir üretmeye giden bir sıçrama tahtası olarak düşünebilirsiniz. Bu tekniği kullanırken sormanız gereken sorulara, bir başka ifadeyle atlama noktalarına bir bakalım:

 • İkame Etme:

Bir ürünün yerine koyulabilecek başka bir şey olabilir mi?

 • Birleştir:

Bir ürün ile başka bir ürünün birleştirilmesiyle birlikte ortaya neler çıkar?

 • Uyarla:

Mevcut olan bir ürünün, başka kullanım amacı için uyarlanması mümkün mü?

 • Değiştir:

Mevcut bir ürünü değiştirmek, bütünü değiştirmeyi veya iyileştirmeyi sağlar mı?

 • Ortadan Kaldır:

Belli bir üründen kurtularak, o ürünü daha basit ya da daha verimli bir hale getirmek mümkün mü?

 • Başka Bir Kullanım için Değerlendir:

Bu ürünü veya hizmeti başka kim kullanabilir? Bu üründen kalan atıkları yeni bir ürün oluşturmak için değerlendirebilir miyiz?

 • Yeniden Düzenle ya da Ters Çevir:

Mevcut süreci tersine çevirsek neler yaşanır? Mevcut bir sürece ait adımların sırasını değiştirirsek müşterilerin deneyimi hangi yönde ve nasıl değişir?

Bu yedi sorunun ışığında yaratıcılık beslenip şekillenecek, ortaya yaratıcı ve yenilikçi fikirler çıkacaktır.

2. 5 Neden Yöntemi

Sorunların nedenlerini analiz etmek için bir problem çözme aracıdır. Bu yöntem, 1930’ların başında Toyota Industries ‘in kurucusu Sakichi Toyoda tarafından geliştirilmiştir. Belirli bir durumun altında yatan neden-sonuç ilişkilerini araştırmak, temel nedenleri izole etmek ve ardından Kaizen kullanarak sorunları çözmek için iyileştirme faaliyetlerine odaklanmak için kullanılan bir tekniktir. Bu tekniği kullanarak, bir sorunun temel nedenini belirleyene kadar sorular sorabilirsiniz.

 • Sorun nedir?

Bu teknikte ilk olarak sorunun tanımı yapılmalıdır. Bu sebeple, sorulması gereken ilk şey sorunun ne olduğudur.

 • Sorun neden var?

İlk soruya açık bir şekilde cevap verildikten sonra sorunun neden var olduğunu sormak gerekir.

 • Bunu neden umursuyoruz?

Çalışanların, bu sorunu neden önemsemeleri gerektiğini, başarılı bir şekilde sorunu çözdükten sonra ne elde edeceklerini ne ile karşılaşacaklarını anlamaları sağlanmalıdır.

 • Bu neden fayda sağlayacak?

Yöneticiler ve çalışanlar, çözümün getireceği faydaları ve bilgilerin ne olduğunu belirlemelidir.

 • Neden yapıyoruz?

Bu tür belirsiz sorular genellikle belirli bir eylemin anlamlı olup olmadığını ve belirli koşullar altında gerekli olup olmadığını anlamak isteyen işletme yöneticileri veya çalışanları tarafından sorulmalıdır.

Beş neden, ekibinizin problem çözme yeteneklerini önemli ölçüde geliştirmesine yardımcı olabilecek oldukça kullanışlı bir araçtır.

3. Zoraki İlişkiler Yöntemi

Zoraki ilişkiler yöntemi, yeni ürünler ve hizmetler için fikir üretmek için kullanılan etkili yöntemlerden biridir. Bireysel veya grup ortamında bu yöntem uygulanabilmektedir.

Zorunlu ilişkiler yönteminde, ürün veya hizmet ile ilgili bir anahtar kelimeyi seçiyorsunuz ve sonrasında anahtar kelimeyle tamamen alakasız başka birkaç kelime daha seçiyorsunuz. Ardından, bu kelimeler arasında bağlantı kurmak ve süreçte yeni fikirler üretmektir. Birbirinden alakasız kelimeler üzerinden fikir üretme çalışması olduğundan dolayı, adına zoraki ilişkiler yöntemi denmiştir.

4. Dilek Dileme Yöntemi

Dilek dileme yöntemi, var olan mevcut bir soruna çözümler dileyerek uygulanmaktadır. Yönteme göre, eğer bir dilek listesine sahip olduğunuzda, çalışanlarınız bunları nasıl çözeceği ve nasıl hayata geçireceği konusunda tartışmaya başlayacaktır.

5. Kelime Bankası

Yeni fikirler ve çözümler elde etmenin etkili yollarından biri de kelime bankası oluşturmaktır. Bir kelime bankası, basitçe eldeki problemle ilgili kelimelerin, terimlerin veya ifadelerin alınmasıdır. Kelimeler, probleminizin farklı yönleri arasında köprüler kurmanıza ve yeni çözümler bulmanıza yardımcı olabilir.

Çalışan Öneri Sistemlerinin Önemi

İş hayatında fikir üretmek için yukarıda belirtmiş olduğumuz teknikleri denedikten sonra çalışanlarınızın çok daha yaratıcı ve kaliteli fikirler ürettiğini göreceksiniz. Ancak, ortaya atılan tüm bu fikirleri nasıl takip edebilir ve her bir fikri doğru bir şekilde nasıl değerlendirebilirsiniz? Bu noktada, Çalışan Öneri Sistemleri devreye girerek şirketinizin fikirleri toplamasına, değerlendirmesine ve yönetmesine yardımcı olmaktadır. Böylece, yaratıcı fikirlerin yok olup gitmesinin önüne geçmiş olursunuz.

Blog