İş Dönüşümü Nedir

İş Dönüşümü Nedir? Nasıl Uygulanır?

İş dönüşümü, bir işletmenin maksimum kapasitesinde kullanılmayan teknikleri, süreçleri ve teknolojileri üzerinde temel değişiklikler yapılmasını ifade etmektedir. Bu dönüşümler, şirketlerin rekabet gücünü artırmasına, daha verimli olmasına, müşteri memnuniyetini artırmasına ve işletme maliyetlerini azaltmasına yardımcı olmaktadır.

İşletmeler, daha fazla değer yaratmak için iş dönüşümlerini üstlenmektedir. Bu, çalışanların potansiyelini ortaya çıkarmak, yeni fikir ve teknolojiden yararlanmak ve şirketin potansiyelini en üst düzeye çıkararak daha verimli bir hale gelmek amacıyla kullanılmaktadır.

Kısacası, her iş dönüşümünün amacı, bir şirket içinde süreçlerin ve sistemlerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Geçmiş yıllarda iş dönüşümlerini uygulamak çok fazla zaman alırdı. Günümüzde ise teknoloji ile birlikte aylar içinde tamamlanabilir hale geldi.

İş Dönüşümü Türleri Nelerdir?

İş dönüşümü geniş ve kapsamlı bir terimdir. Bu sebeple iş dönüşüm faaliyetleri birçok şekilde ve boyutta olabilmektedir. Genellikle bir işletmenin performansını iyileştirmeyi amaçlayan temel 5 tür bulunmaktadır.

1. İş Süreci Dönüşümü

İş süreci dönüşümü, işlerin nasıl yapılması gerektiğine odaklanmaktadır. Daha yüksek değerli projelere odaklanmak amacıyla çok sayıda optimizasyon ve tekrarlayın süreçleri içermektedir. Burada öncelikli hedef, şirkette yenilik yapmak ve piyasaya daha yüksek değerli hizmetler ve teklif sunmaktır.

2. Dijital Dönüşüm

Dijital dönüşüm, hem verileri daha hızlı oluşturmak ve dağıtmak için hem de yeni ürünler ve hizmetler sunmak için teknolojiden yararlanmayı içermektedir. Bu sebeple, bir şirketin iş modelini dijital ve stratejik bir zihinle yeniden düşünmesini gerektirmektedir.

3. Kurumsal Dönüşüm

Kurumsal dönüşüm, bir şirketin iş gücünün daha fazla başarı elde etmesi ve daha fazla büyümesi için yeniden yapılandırmasını amaçlamaktadır. Bu yüzden, mevcut yöntemleri inceleyerek bir pozisyon için doğru kişileri belirlemeyi ve gelecekteki iş operasyonları için bir harita oluşturarak işletmenin stratejik hedeflerini üst düzeye çıkarmayı sağlayacak bir kültür yaratır.

4. Yönetim Dönüşümü

Yönetim dönüşümü, yöneticilerin bir organizasyon içinde çalışma ve karar verme şeklini dönüştürmenin temel fikridir. İşletmeler, bulunduğu pazardaki rekabeti artırmak için çaba gösterirken şirket içindeki hiyerarşi, hızlı karar vermeyi kolaylaştırmanın ve yeni gelişmelere tepki vermenin önündeki bir engeldir. Yönetim yapısını dönüştürerek çalışanların kendi karar vermelerini ve hızlı bir şekilde iş birliği yapabilmelerini sağlamak çok daha önemlidir. Bu dönüşümü uygulamak için, bilgiye erişimi kolaylaştırmak, açık iletişim kanalları oluşturmak ve iş süreçlerinde şeffaflık sağlamak atılacak adımlardan bir kaçıdır.

5. Kültürel Dönüşüm

Kültürel dönüşüm, bir işletmenin ortak tutum, inanç, süreç ve davranışlarındaki değişimi ifade etmektedir. Bu dönüşüm türü genellikle radikal bir davranış değişikliği gerektirmektedir. Ancak kültürel dönüşüm diğer dönüşüm türlerine göre çok daha uzun sürer. Çünkü yeni bir kültürü eyleme ve uygulamaya dönüştürmek çok daha zordur. Kültürel dönüşümün gerçekleşmesi uzun zaman alsa da başarı oranının çok yüksek olduğunu belirtmeliyiz.

İş Dönüşümü Nasıl Uygulanır?

İşletmelerin iş dönüşümünün başarılı olmasına doğrudan etkisi bulunan iş yeteneklerine odaklanması çok önemlidir. Bu yeteneklere odaklanmak, şirketin daha fazla değer kazanmasına ve iş dönüşümüne dair hedefini gerçekleştirmesine yardımcı olabilmektedir.

Bu temel yetenekler aşağıda sıralandığı gibidir;

  • Misyon

Misyon, şirketin stratejisinden üretilmekte ve bir yeteneğin amacına, nasıl işleneceğine ve hangi değeri sağlayacağına odaklanmaktadır.

  • Analizler

Verileri derlemeyi, iletişim kurmayı, bilinçli ve zamanında karar vermeyi sağlamaktadır.

  • Entegrasyon

Yetenekler, ortaklıklar ve işlevler arasında entegrasyonu kolaylaştıran kuralları, rolleri ve karar verme sorumluluğunu içermektedir.

  • Süreçler

Hedeflenen sonuçlara ulaşmak için tasarlanmış, entegre edilmiş ve verimli olabilecek bir süreç dizisini kapsamaktadır.

  • Teknoloji

Yeteneği geliştirmek için gerekli olan yazılım, donanım ve araçlara sahip olmayı gerektirmektedir.

  • Yetenek

Yetkinlikler, yetenek alt yapısı, beceriler ve iş gücü planlaması yeteneğin yürütülmesi için gerekli olan tabanı sağlamaktadır. Bu, işletmeye daha geniş bakış açısı sunarken hedefine ulaşmasına da imkân sağlamaktadır.

Blog