Fikir Yönetimi Nedir ve Şirketler Ne Tür Zorluklarla Karşılaşır

Fikir Yönetimi Nedir ve Şirketler Ne Tür Zorluklarla Karşılaşır?

Günümüzde şirketler faaliyetlerini geliştirmek ve büyümek için pek çok teknolojiye başvurmaktadır. Çeşitli yazılım teknolojileri, yenilikler vb. alanlara başvurarak başarıyı elde etmek oldukça kabul gören yöntemlerdir. Ancak  çoğu işletme, birçok teknolojiye rağmen fikir yönetimi adı altında ayrı bir kavram ele almayıp yalnızca sezgisel yollarla oluşan ve tesadüfi gelişen fikirlerin gidip gelmesini sağlar. Oysa fikir yönetimi, sistematik hale getirildiğinde işletme için çok fazla sayıda sağlayacaktır.

Fikir Yönetimi Nedir?

Fikir yönetimi, var olan mevcut sistemin daima iyileşme ve gelişme sürecini desteklemektedir. Şirketlerin fikir yönetim sistemini kullanması kendilerini geliştirmesi için oldukça etkili bir yöntemdir. Bu sistemin de etkin kullanılması için belirli süreçlerden geçmesi gerekmektedir. Bu süreçlerden bazıları şu şekildedir:

  • Fikir yönetim süreci, ilk fikir belirlenmesinden uygulamaya kadar geçen süredir.
  • Her şirketin bu yöntemi kullanmasında çeşitli hedef ve ölçüm kriterleri mevcuttur. Bu hedefler arasında maddiyat veya tasarruf olabileceği gibi şirketin vizyonunu genişletmek ve organizasyonel hedefler de yer alabilmektedir.
  • Fikir yönetiminde karar verecek belirli kişiler ve yöneticiler vardır. Bu kişiler mevcut fikri en iyi hale getirme ve işletme için en doğru kararı verme gibi önemli hususları amaçlamaktadır.
  • Fikir yönetim sürecinde en önemli adımlardan biri de çalışanların kendini daima iyileştirmek adına bu konuda eğitimler almasıdır.

Fikir yönetimi teknolojisi, şirketin çalışanları tarafından toplanan fikirlerin değerlendirme sürecini, karar aşamasını ve fikrin pazara sunulmasını önemli ölçüde hızlandırmaktadır. Bu nedenle, fikir yönetiminin etkin kullanımı şirket için büyük gelişmeler sağlayacaktır.

Her ne kadar fikir yönetiminin büyük faydaları olsa da belirli aşamalarda işletmelerin zorlandığı durumlar meydana gelmektedir. Bunlar çalışanlardan veya yöneticilerden kaynaklı olabileceği gibi sürecin getirdiği belirli zorluklar da bulunmaktadır.

Fikir Yönetimi Sürecinde Şirketlerin Karşılaştığı Zorluklar

Test Aşaması

Belirlenen fikirlerin belli aşamalardan geçtikten sonra hayata geçirilmeden önce test edilmesi gerekmektedir. Çevrimiçi veya yüz yüze tartışılan fikirlerde ortak paydaya ulaşılsa da test aşamasında bazı sorunlarla karşılaşmak oldukça yüksek bir ihtimaldir. Gerekli ekiplerin bu aşamada çözümlere nasıl ulaştığı konusunda fikir ayrılıkları yaşanabilir. Bu fikir ayrılıklarını aşmak ve ortak bir paydada buluşmak mühimdir. Bu nedenle fikir yönetim sürecinde test aşaması oldukça kritik olduğundan üzerinde durulması gereken bir noktadır.

Motivasyon Eksikliği

Yenilikçi fikirlerin oluşmasındaki en büyük etken üretkenliktir. Bir çalışanın üretkenliği ise motivasyonuna bağlıdır. Çalışma ortamında yaşanan problemler etkili olabileceği gibi iş birliği olmayan bir kuruluşta da üretkenlik az olacaktır. Bu nedenle farklı fikirlerin çıkma ihtimali de düşüktür. Bu konuda şirketin sorumluluğu oldukça büyüktür. Çalışanlarını motive etmek adına atılacak adımlar hem üretkenliği artıracak hem de şirket için olumlu olarak farklı fikirlerin de ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Yenilik farklılık getirir, farklılık ise dikkatli olunduğunda oldukça iyi fikirlere ortam sağlayacaktır.

Fikir Ayrılığı

Fikir yönetiminde şirketlerin karşılaştığı temel sorunlardan biri de oluşabilecek fikir ayrılıklarıdır. Hayata geçirilecek fikirlerin karar aşamasından sonra belirli kişilerin hangi fikri savunduğu ve arzuladığı değişiklik göstermektedir. Bu durumda oluşabilecek gerginlikleri ise minimuma indirgemek oldukça önemlidir. Kişiler arası iş birliğine dayanan ilişki ne kadar kuvvetli olursa bu sorunu aşmak o kadar kolay olacaktır. Bu nedenle şirketin vizyon ve misyonuna en uygun, şirketi en iyi yere taşıyacak fikir hangisi olursa o uygulanmalı ve pazara sunulmalıdır. Böylece çalışanların elde edeceği başarı onları tatmin ederken şirketin gelişmesi ve iyileşmesi için de bu büyük bir adım olacaktır.

Fikir yönetimi, büyümek isteyen kuruluşlar için mutlaka kullanılması gereken yöntemlerden biridir. Her ne kadar yukarıda bahsedilen çeşitli zorlukları bulunsa da doğru ve etkili bir şekilde kullanıldığında hem çalışanlar hem de şirket için büyük bir motive kaynağı olacaktır.

Kurumsal Öneri Sistemi Nedir?

Kurumsal öneri sistemi, şirketlerdeki fikir yönetim süreçlerini daha hızlı, sistemli ve kolay hale getiren çözümlerdir. Kurumsal öneri sistemi çalışanlar ve yönetim arasında köprü görevi görerek çalışan fikirlerinin ilgili kişilere aktarılmasını sağlamaktadır.

Kurumsal öneri sistemi çözümümüzle şirketinizdeki fikir yönetimi süreçlerini geliştirmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Blog