Çalışanları Geri Bildirim Vermeye Nasıl Teşvik Edebilirsiniz?

Çalışanlardan geri bildirim almak, başarılı bir işletme olmanın önemli adımlarından birisidir. Pozitif anlamda bir geri bildirim kültürü, yöneticiden personele, planlardan süreçlere kadar daha objektif ve verimli bir bakış açısı sunar. Bu anlayışın temelinde genel ve bireysel verimliliği artırmak, şirket içi iletişimi geliştirmenin yanında çalışan bağlılığını güçlendirmek yatar.

Çalışanların Geri Bildirim Vermeleri İçin Nasıl Bir Yol İzlenebilir?

Çalışanlara geri bildirim vermeyi teşvik etmek, açık ve etkili iletişim kültürünü destekleyen bir çalışma ortamı oluşturmak için zaman zaman zorlayıcı olabilir. Bu zorluklar, insan egosu ve geri bildirimin yanlış zamanda yapılması gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Peki, çalışanları geri bildirim konusunda nasıl teşvik edebiliriz?

1.Açık iletişim kültürü oluşturmak

Kurum içerisinde iletişim politikaları belirlemek ve açık, dürüst geri bildirimlerin değerini vurgulamak önemlidir. Yöneticiler ve liderler başta olmak üzere düzenli geri bildirim vermek, bu kültürü teşvik eder.

2.Geri bildirim yaparken yapıcı olmak

Yıkıcı geri bildirim, yani çözüm sunmadan sadece durumu ifade etmek, doğru bir yaklaşım değildir. Bu tür geri bildirimler, olumsuz bir tutuma ve bahsedilen konu üzerinde bir çıkmaz hissine yol açarak çalışan motivasyonunu ve isteğini düşürür. Oysa yapıcı geri bildirim, duruma yönelik önerilen çözümleri içerir ve odak noktası asla bir çalışan değildir. Performans, verimlilik, süreçler ve planlamalar hakkında geri bildirim yapılmalıdır.

3.Pozitif geri bildirimler yapmak

Geri bildirimi yalnızca olumsuz durumlar için değil, olumlu noktalar için de kullanılmalıdır. Başarılar ve olumlu davranışlar takdir edilmelidir. Bu yaklaşım, çalışanların geri bildirim süreçlerine daha nötr bir bakış açısıyla yaklaşmalarını sağlar ve olumsuz etki yaratmadığı için geri bildirim almak çalışanlar için bir çekince sebebi olmaktan çıkar.

4.Teknoloji araçları ve anonim geri bildirim kanalları oluşturmak

Geri bildirim süreçlerini kolaylaştırmak için platformlar ve uygulamalar kullanılabilir. Özellikle belirli bir durum ya da çalışana özel geri bildirim verilmek istendiğinde, anonimlik seçeneği sunulması personelin kendini daha rahat ve güvende hissetmesini sağlar. Anonim olarak geri bildirim verebilme imkanı, çalışanlar için önemli bir motivasyon kaynağı olabilir.

5.Düzenli Değerlendirme ve İzleme

Geri bildirim süreçlerini düzenli bir rutin haline getirmek, iyileştirme alanları belirlemek sonrasında ise çalışanlardan bu süreçlerle ilgili geri bildirim isteyip bu geri bildirimleri uygulamaya çalışmak çalışanlara geri bildirimlerinin değerli olduğunu hissettirir. Fikirlerine önem verilen yerde, çalışanlar kendi istekleriyle geri bildirimde bulunmaya daha istekli olurlar.

6.Geri bildirimin bir süreç olduğunu vurgulamak

Geri bildirimin yalnızca yıllık değerlendirmeler sırasında değil, sürekli olarak verilmesi gerekir. Yöneticiler, günlük veya haftalık toplantılarda planlamalar, genel konular veya toplantılar üzerine geri bildirim talebinde bulunabilir. Ayrıca, zaman zaman düzenlenen geri bildirim oturumları, çalışanları geri bildirim vermeye teşvik edecektir.

7.Güven ortamı yaratmak

Çalışanların geri bildirim verirken kendilerini güvende hissetmeleri çok önemlidir. Misilleme korkusu yaşayan hiçbir çalışan geri bildirim vermek için kendini hazır hissetmeyecektir. Geri bildirim almak isteyen bir işletme çalışanlarına geri bildirim verebilmeleri için bir güven ortamı yaratmalıdır.

Bu adımlar, çalışanların geri bildirim verme konusunda daha istekli ve rahat hissetmelerine yardımcı olacaktır. Etkili geri bildirim, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde sürekli gelişim için kritik öneme sahiptir.

Geri Bildirim Toplama Süreçlerinde Öneri Sistemi Önemi

Çalışanlardan geri bildirim, öneri toplama süreçlerinde öneri sistemleri büyük kolaylık sağlar. Öneri Sistemi yazılımları, çalışanların fikir ve görüşlerini daha etkin ve kolay bir şekilde iletmelerine olanak tanır. Ayrıca, bu sistemler çalışanların fikir ve önerilerini toplamak amacıyla kullanıldığı için çalışanların kendilerini daha değerli hissetmesini sağlar. Katılım oranını artırır.  Ayrıca, öneri sistemleri, toplanan verilerin analizi ile yöneticilere stratejik kararlar almak için gerekli bilgileri sağlar.

oneri.io, işletmelerin iş süreçlerindeki verimliliği ve kaliteyi artırmasını sağlamak için tasarlanmış bir sürekli iyileştirme çözümüdür. OPEX, İSG, Yalın ve sürekli iyileştirme birimlerinin çalışmaları için ortak bir dijital çalışma alanı sağlar. Toplam 7 modülü vardır. Bu modüllerden biri çalışan öneri sistemidir.

Çalışan Öneri Sistemi, mavi yaka ve beyaz yaka çalışanların web & mobil üzerinden sisteme erişerek kolay bir şekilde öneri ve geri bildirimlerini paylaşmalarını sağlar. İlgili kişiler gelen geri bildirimleri sistem içinde değerlendirebilir ve ödüllendirebilir.

Öneri sisteminin sahip olduğu yapay zeka teknolojisi, tekrar eden önerileri tespit ederek işletmelerin zaman kaybetmesinin önüne geçer. Ayrıca, öneri süreçleri ile ilgili performansı gösteren raporlama ve istatistik ekranları bulunur. Bu raporlama, yöneticilerin veriye dayalı kararlar almasını sağlar.

Kısacası, oneri.io ile çalışanlardan gelen fikir, öneri ve geri bildirimler kaybolmadan toplanır, değerlendirilir, uygulanır ve ödüllendirilir.

oneri.io’nun içinde bulunan diğer modüller ise aşağıdaki gibidir:

  • Kaizen Çözümü
  • Ramak Kala Raporlama Çözümü
  • 5S Denetim Yönetimi Çözümü
  • Öğrenilmiş Ders Çözümü
  • Aksiyon Yönetimi Çözümü
  • Müşteri Talep Yönetimi Çözümü

Daha fazla bilgi almak için veya demo talebi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Benzer Bloglar

Toplam Kalite Yönetimi Nedir?

Rekabetin çok yüksek olduğu günümüzde, işletmeler kârlılıklarını artırmak ve müşterilerini memnun etmek için kaliteyi her zaman en üst seviyede tutmayı hedefler. Kaliteyi sağlayabilen işletmeler rekabetçi kalıp sürdürülebilir bir başarı elde ederken diğer işletmeler istediği başarıya ulaşamaz. 1950’li yıllarında Japonya’da yaygın olarak bilinen kalite yaklaşımı olan Toplam Kalite Yönetimi ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım, bir işletmenin her […]

Devamını Oku

8D Problem Çözme Tekniği Nedir?

Sekiz Disiplin (8D), kusurların ve sorunların temel nedenlerini bulmayı, tekrar eden sorunlara çözümler üretmeyi ve sorunları ortadan kaldırmayı amaçlayan bir problem çözme metodolojisidir. Bir ürünün kusurlu olması veya müşteriyi memnun etmemesi durumunda 8D ile kalite ve güvenilirliği iyileştirmek mümkündür. İlk olarak 1980’li yıllard Ford Motor Company tarafından geliştirilen 8D, günümüzde en yaygın olarak otomotiv endüstrisinde […]

Devamını Oku

Yalın Üretim Aşamaları Nelerdir?

Yalın üretim (Lean Manufacturing), modern iş dünyasında verimliliği artırmayı ve israfı minimize etmeyi amaçlar. Toyota Üretim Sistemi’nden esinlenen bu yaklaşım, müşteri memnuniyetini ve sürekli iyileştirmeyi temel alır. Yalın üretim, işletmelerin operasyonel verimliliklerini artırırken maliyetleri düşürmelerine yardımcı olur ve çeşitli adımlardan oluşur. Yalın Üretim Aşamaları 1.Değer Tanımlaması (Value Definition): Üretici tarafından değer yaratılır fakat bu değeri […]

Devamını Oku

FMEA (Hata Modu ve Etki Analizi) Nedir?

FMEA, Hata Modu ve Etki Analizi anlamına gelir. Bir ürün veya süreçteki potansiyel riskleri ve bunlardan kaynaklı oluşabilecek sonuçları belirlemek için sağlık, otomotiv ve havacılık dahil olmak üzere birçok sektörde kullanılan bir risk analizi yöntemidir. Arıza modu (FM), bir ürün veya süreçte oluşabilecek potansiyel hataları gösterir. Etkili analiz (EA) ise bu hataların yaratacağı sonuçları gösterir. […]

Devamını Oku

Kalite Geliştirme Araçları Nelerdir?

Rekabetin giderek arttığı günümüz iş dünyasında, ürün ve hizmet kalitesinin önemi her zamankinden fazla olmaktadır. Kalite geliştirme araçları, bir organizasyonun süreçlerini iyileştirmek veya kaliteyi ölçmek ve artırmak için kullanılan yöntemlerdir. Kalite yönetimi, müşteri memnuniyeti sağladığı gibi işletmelerin verimliğini artırarak maliyetlerin düşmesine ve sürdürebilir büyümeye yardımcı olur. Bu araçlar olası sorunları proaktif bir şekilde tanımlar, süreçleri […]

Devamını Oku

Çalışanları Geri Bildirim Vermeye Nasıl Teşvik Edebilirsiniz?

Çalışanlardan geri bildirim almak, başarılı bir işletme olmanın önemli adımlarından birisidir. Pozitif anlamda bir geri bildirim kültürü, yöneticiden personele, planlardan süreçlere kadar daha objektif ve verimli bir bakış açısı sunar. Bu anlayışın temelinde genel ve bireysel verimliliği artırmak, şirket içi iletişimi geliştirmenin yanında çalışan bağlılığını güçlendirmek yatar. Çalışanların Geri Bildirim Vermeleri İçin Nasıl Bir Yol […]

Devamını Oku