Çalışan Merkezli Şirket Yönetimi Nedir Faydaları Nelerdir

Çalışan Merkezli Şirket Yönetimi Nedir? Faydaları Nelerdir?

Çalışan Merkezli Şirket Yönetimi ‘ni benimsemiş olan şirketler, o şirkette mutlu olan, kendisini değerli hisseden ve rahatlıkla önerilerde bulunabilen çalışanlara sahiptir. Eski usul ve çalışan mutluluğunu önemsemeyen bir şirket bünyesinde çalışanların mutlu olması beklenemez. Hatta birçok çalışanın görevini yerine getirse dahi huzursuz ve verimsiz olma ihtimali çok yüksektir. Bu sebeple, çalışan merkezli bir yönetim sistemine sahip şirketler, çalışanlarının yeni fikirler ve yaratıcı öneriler ortaya koymasını sağlamaktadır.

Çalışan Merkezli Şirket Yönetimi Nedir?

Günümüzde şirketler sadece müşteriye odaklı yönetim şekline ek olarak çalışan merkezli bir yönetim şeklini benimseye başlamıştır. Böylece, şirketler hem müşteri deneyimlerini hem de şirketi ve işi çok iy bilen çalışan deneyimlerini dinlemeye başlamıştır.

Çalışan merkezli bir şirket, tüm çalışanların şirket programlarına, süreçlerine ve sistemlerine dahil olmasını istemektedir. Kendini değerli hisseden çalışanların, şirketin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine ve buna dair fikirlerin ortaya atılmasına daha fazla isteklidir. Böyle bir çalışma ortamında tüm çalışanlar şirkete fayda sağlamaktadır.

Çalışan Merkezli Şirket Yönetiminin Faydaları Nelerdir?

Çalışanlar, bir şirket için oldukça önemlidir. Bu sebeple, çalışanların olumlu bir iş deneyimi yaşamasını sağlamak, şirketin büyümesi için çok önemlidir. Çalışanların çıkarlarını göz önünde bulundurmak ve buna göre tasarlanmış bir iş planı oluşturmak şirkete birçok fayda sağlamaktadır.

İşte çalışan merkezli şirket yönetiminin faydalarından bazıları:

  • Verimlilik Artar.

Mutlu insanların üretkenliği artmaktadır. Bu sebeple, bir şirketin çalışanları mutlu olduğunda, fikirleri ve düşünceleri dikkate alındığında şirkete olan bağlılıkları artmaktadır. Bu sayede mutlu olan çalışanların üretkenlik seviyeleri de artmaktadır.

  • Çalışanları, Uygun Olan İşlerde Görevlendirme İmkanı Sunar.

Bir şirkette, çalışanların güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olmak çok önemlidir. Çünkü bu farkındalık, onları daha uygun ve verimli olduğu görevlerle eşleştirmeye imkan tanımaktadır. Bu da çalışanın verimliliğini ve performansını artırmaktadır.

  • En İyi Yetenekler Şirkete Dahil Olmak İsterler.

Çalışan merkezli yönetim sistemini benimsemiş olan şirketler, alanında uzman ve yetenekli kişileri kendilerine çekmektedir. Hatta daha az ücret teklif eden ancak çalışan fikirlerini ve önerilerini önemseyen şirketler daha sadık çalışanlara sahiptir.

  • Müşteriler ile Olan İletişim Gelişir.

Mutlu çalışanlar, şirketin müşterileriyle ilgilenirken mutlu oldukları için onlarla olan iletişimi de güçlü olmaktadır. Müşteriyle iletişimin güçlü olması demek o müşterinin şirkete bağlılığının artması demektir. Görüldüğü üzere çalışan merkezli yönetim sistemi hem çalışan hem müşteri bağlılığını artırmaktadır.

Çalışan Merkezli Bir Sistemi Nasıl Kurabilirsiniz?

Öncelikle şirket içinde genel katılım düzeyini ölçmelisiniz. Sonrasında çalışan merkezli bir sistem ve çalışma ortamı oluşturmak için plan oluşturmalısınız.

Bu sistemi kurmak için yapabileceklerinizden bazıları:

1. Şirket Kültürünüzü İnceleyin.

İncelemelerinizin sonucunda birden fazla departmanda yaşanan sorunları ve ortak kalıplar ortaya çıkacaktır. Çalışanların bu departmanlar hakkında belirttiği şikayetleri tanımlayabildiğiniz takdirde bir strateji geliştirmelisiniz.

Şirketin mevcut kültürünü belirlemek ve neyin değiştirilmesi gerektiğini anlamak için çalışanlarınızla anonim bir anket yapabilirsiniz. bu anketler, şirkette nelerin değiştirilmesini öğrenmek için kullanılacak harika bir yöntemdir. Ancak çalışanların dürüst bir şekilde cevap verebilmeleri için anket yanıtlarını İnsan Kaynakları departmanının incelemesi daha uygun olacaktır.

2. Kararlarınızı Verilere Dayalı Bir Şekilde Alın.

Geliştirilecek bir proje, iş akışı veya sürecin şirketiniz için uygun olup olmadığına diğer şirketlerdeki en iyi uygulamaları analiz ederek karar verebilirsiniz. Çalışan merkezli bir şirket kültürü oluşturmak aslında karmaşık değildir. Sadece veriye dayalı gözlemlere dayanarak bu kültür oluşturulmalıdır.

3. Mutlaka Harekete Geçin.

Bir şirket çalışan merkezli kültürü, sadece çalışanlarını dinleyerek, aksiyon alarak ve çalışanlarının da insan olduğunu hatırlayarak oluşturabilir. Örneğin, çalışanların kendi kararlarını alma ve kendi projelerini oluşturma özgürlüğü verilmesi bile bu süreçte çok fazla fayda sağlayabilmektedir.

Belirtmemiz gerekiyor ki tüm değişikliklerin tek seferde yapılması mümkün değildir. En önemli sorunlarla başlayabilir, sonrasında diğer sorunları çözebilirsiniz. Bu süreçte sabırlı olmak gerekir çünkü şirket kültürünün gelişmesi aylar, hatta yıllar bile alabilmektedir.

Kurumsal Öneri Sistemi Nedir?

Çalışan öneri sistemi, çalışanlar ve yönetim arasında kolay ve hızlı bir iletişim kurmayı sağlayan bir sistemdir. Geçmiş zamanlarda kullanılan öneri, istek ve şikâyet kutularının dijitalleşmiş halidir. Bu sistem sayesinde öneri, istek ve şikâyet ile ilgili tüm süreçler tek platform üzerinden yönetilmektedir.

Blog