Çalışan Deneyimi Nedir? Faydaları Nelerdir?

Bir şirketin çalışan deneyimi konusunda uzmanlaşması için çalışan yaşam döngüsü verimli bir şekilde oluşturmalıdır. Çalışan yaşam döngüsü, döngünün her aşamasında çalışanları dinleyerek ve kişiselleştirilmiş deneyimleri oluşturarak daha verimli bir hale getirilebilir. Blog yazımızda “Çalışan Deneyimi Nedir? Hangi Aşamalardan Geçer? Faydaları Nelerdir?” sorularına yanıt bulabilirsiniz.

Çalışan Deneyimi Nedir?

Çalışan deneyimi, bir çalışanın işe başlamasından ayrılmasına kadar geçen sürede şirkette edindiği algıdır. Şirketin çalışma alanı, kültürü ve teknolojisi çalışan deneyimi üzerinde etkili olan faktörlerdir.

Çalışan deneyimi, iş performansının temelini oluşturur. Çünkü müşteriler ile ilişkileri sürdürmek, ürünleri geliştirmek, rekabet gücü olan ve tanınan bir marka oluşturmak çalışanların emekleri ve çalışmaları sayesinde gerçekleşir. Bu sebeple çalışan deneyimi, çalışanların ne kadar sıkı çalışacağını, iş arkadaşlarıyla ne kadar iş birliği yapacaklarını ve şirket performansını artırmak için ne kadar yatırım yapacağını etkileyen olumlu ve olumsuz tüm deneyimleri kapsar.

Çalışan Deneyimi Hangi Aşamalardan Geçer?

Çalışan deneyimi, çalışan yaşam döngüsünün her aşamasında bir çalışanın öğrendiği, yaptığı, gördüğü, hissettiği ve algıladığı her şeyi içine alır. Çalışan yaşam döngüsünün 5 temel aşaması vardır. Şimdi bu aşamaların neler olduğuna bakalım.

1. İşe Alım

İşe alım aşaması, çalışan yaşam döngüsünün ilk ve en önemli aşamasıdır. Çünkü şirket kültürünü tanıtmak, iş başvurularını değerlendirmek, işe alımı gerçekleştirmek ve güven oluşturmak bu adımda gerçekleşir.

2. İlk Katılım

İlk katılım, çalışanın işi kabul etmesiyle başlar ve ilk haftaları, ayları ve hatta işyerindeki ilk yılı boyunca devam eder. İlk katılım aşamasında yeni başlayan çalışandan geri bildirim almak işe alım sürecini iyileştirirken iş ve işyeri ile alakalı eksiklerin neler olduğunu belirler.

3. Gelişim

Bu aşama, çalışanların becerilerinde oluşan değişimleri ve gelişimleri gösterir. Çalışanların sorumlulukları ve görevleri geliştikçe, üretkenliklerini, ekip olma yeteneklerini ve beklentilerini ölçmek gerekir.

4. Elde Tutma

Bu aşamada çalışanların şirketle arasında bir bağ kurulur. İyi ve yetenekli çalışanları elde tutma stratejileriyle, çalışanların performanslarını göstermesine, kendini geliştirmesine ve şirketin başarısına katkı sağlamaya devam etmesine teşvik edilmesi gerekir. Bir şirketin, mevcut çalışanlarını elinde tutmak için çaba göstermesi uzun vadede ekonomik olarak şirkete büyük katkılar sağlar.

5. Çıkış

Çoğu çalışanın bir süre sonra şirketten ayrılacağı bir gerçektir. Emekli oldukları için, farklı bir şirkette işe başlamak için veya hayatlarında bazı değişimler gerçekleştirmek istedikleri için mevcut işlerinden ayrılabilirler. Sebep ne olursa olsun, şirket yönetimi çalışanlar işten ayrılırken bir çıkış anketi yapmak çalışanın almış olduğu kararın arkasındaki sebepleri öğrenmeye imkân tanır. Çünkü şirketten ayrılanlar, kaybedecekleri hiçbir şeyleri olmadığı için ankete dürüst bir şekilde katılım sağlarlar. Böylece, yöneticiler çalışan deneyimini iyileştirmek ve geliştirmek için neler yapabileceğinize dair yeni bilgiler elde edebilir.

Çalışan Deneyiminin Faydaları Nelerdir?

Çalışan deneyimine önem veren ve bunun için çaba gösteren şirketler, en iyi yetenekleri kendilerine çekmeyi ve elinde tutmayı başarır. Covid-19 salgını, ekonomik kriz ve bunun gibi zor dönemlerde, çalışan deneyimine dikkat etmek şirketlerin rekabetçi kalabilmesine yardımcı olur.

İşte çalışan deneyiminin faydalarından sadece birkaçı:

  • Çalışan bağlılığının ve üretkenliğin artmasını sağlar.
  • Çalışanların işe olan devamsızlık oranı azalır.
  • Mutlu çalışanların verimliliği artacağı için yaptıkları işin kalitesi de artar.
  • Çalışanlar iyi bir ruh haline sahip olacağı için müşterilerle iletişim daha sağlıklı olur.

Benzer Bloglar

Toplam Kalite Yönetimi Nedir?

Rekabetin çok yüksek olduğu günümüzde, işletmeler kârlılıklarını artırmak ve müşterilerini memnun etmek için kaliteyi her zaman en üst seviyede tutmayı hedefler. Kaliteyi sağlayabilen işletmeler rekabetçi kalıp sürdürülebilir bir başarı elde ederken diğer işletmeler istediği başarıya ulaşamaz. 1950’li yıllarında Japonya’da yaygın olarak bilinen kalite yaklaşımı olan Toplam Kalite Yönetimi ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım, bir işletmenin her […]

Devamını Oku

8D Problem Çözme Tekniği Nedir?

Sekiz Disiplin (8D), kusurların ve sorunların temel nedenlerini bulmayı, tekrar eden sorunlara çözümler üretmeyi ve sorunları ortadan kaldırmayı amaçlayan bir problem çözme metodolojisidir. Bir ürünün kusurlu olması veya müşteriyi memnun etmemesi durumunda 8D ile kalite ve güvenilirliği iyileştirmek mümkündür. İlk olarak 1980’li yıllard Ford Motor Company tarafından geliştirilen 8D, günümüzde en yaygın olarak otomotiv endüstrisinde […]

Devamını Oku

Yalın Üretim Aşamaları Nelerdir?

Yalın üretim (Lean Manufacturing), modern iş dünyasında verimliliği artırmayı ve israfı minimize etmeyi amaçlar. Toyota Üretim Sistemi’nden esinlenen bu yaklaşım, müşteri memnuniyetini ve sürekli iyileştirmeyi temel alır. Yalın üretim, işletmelerin operasyonel verimliliklerini artırırken maliyetleri düşürmelerine yardımcı olur ve çeşitli adımlardan oluşur. Yalın Üretim Aşamaları 1.Değer Tanımlaması (Value Definition): Üretici tarafından değer yaratılır fakat bu değeri […]

Devamını Oku

FMEA (Hata Modu ve Etki Analizi) Nedir?

FMEA, Hata Modu ve Etki Analizi anlamına gelir. Bir ürün veya süreçteki potansiyel riskleri ve bunlardan kaynaklı oluşabilecek sonuçları belirlemek için sağlık, otomotiv ve havacılık dahil olmak üzere birçok sektörde kullanılan bir risk analizi yöntemidir. Arıza modu (FM), bir ürün veya süreçte oluşabilecek potansiyel hataları gösterir. Etkili analiz (EA) ise bu hataların yaratacağı sonuçları gösterir. […]

Devamını Oku

Kalite Geliştirme Araçları Nelerdir?

Rekabetin giderek arttığı günümüz iş dünyasında, ürün ve hizmet kalitesinin önemi her zamankinden fazla olmaktadır. Kalite geliştirme araçları, bir organizasyonun süreçlerini iyileştirmek veya kaliteyi ölçmek ve artırmak için kullanılan yöntemlerdir. Kalite yönetimi, müşteri memnuniyeti sağladığı gibi işletmelerin verimliğini artırarak maliyetlerin düşmesine ve sürdürebilir büyümeye yardımcı olur. Bu araçlar olası sorunları proaktif bir şekilde tanımlar, süreçleri […]

Devamını Oku

Çalışanları Geri Bildirim Vermeye Nasıl Teşvik Edebilirsiniz?

Çalışanlardan geri bildirim almak, başarılı bir işletme olmanın önemli adımlarından birisidir. Pozitif anlamda bir geri bildirim kültürü, yöneticiden personele, planlardan süreçlere kadar daha objektif ve verimli bir bakış açısı sunar. Bu anlayışın temelinde genel ve bireysel verimliliği artırmak, şirket içi iletişimi geliştirmenin yanında çalışan bağlılığını güçlendirmek yatar. Çalışanların Geri Bildirim Vermeleri İçin Nasıl Bir Yol […]

Devamını Oku