Başarılı Bir Şirket Kültürü Nasıl Oluşturulur

Başarılı Şirket Kültürü Nasıl Oluşturulur?

Şirketlerin birçok farklı yatırım konusundan önce odaklanması gereken en önemli konuların başında kurum kültürü gelmektedir. Güçlü bir kurum kültürü çalışanların katılım oranlarını artırıyor, üretken olmalarını sağlıyor ve aynı oranda verimlilik artışı yaşanıyor.

Şirket Kültürü Nedir?

Kültür; toplumsal açıdan baktığımızda davranış, sanat, müzik, yemek, din ve dil gibi kavramları çevreleyen genel bir ifadedir. Temelde bir grubun ortak bilgilerini ve başarılarını içermektedir. Şirket kültürü de toplumsal kültür ile benzerlik gösterebilmektedir.

Bu çerçevede şirket kültürünü tanımlayacak olursak bir kuruluşta ya da şirkette çalışanların birbirleriyle etkileşimlerini ve nasıl etkileşimde bulunduklarını, birlikte nasıl çalıştıklarını belirleyen bir kurumsal kültür terimidir. Tüm bunların bir arada olması şirket kültürü, başka bir ifade ile şirketin içinde paylaşılan inançlar, değerler, tutumlar, standartlar, amaçlar ve davranışlar kümesini tanımlamaktadır.  Bir örgütün, organizasyonun ya da şirketin kültürü, “minyatür toplum” gibidir. Bu minyatür toplumun kültürü; yaptıkları iş, sahip oldukları değerler ve çalışanların kolektif davranışlarını ifade etmektedir.

7 adımda Şirket Kültürü Oluşturmak

Üst taraftaki yazımızda şirket kültürünün tanımından ve şirket kültürünün öneminden bahsettik. Bu bağlamda başarılı bir kurumsal kültür oluşturmak için şu adımlara bir göz atalım;

  • Farklı şirketleri inceleyin: Diğer kuruluşların kurumsal kültürlerini inceleyin. Bu kültürlerde işe yarayan durumlar neler olabilir? Hangi kültürler başarılı oluyor? Bunun gibi farklı şirketlerin kültürlerinden ipuçları alın.
  • Değerlerinizle uyumlu kültür oluşturun: Her kurumun temel bazı değerleri vardır. Bu değerler, aynı zamanda şirketin temelini oluşturmaktadır. Şirket kültürü bu değerlerle uyumlu içinde şekillenmelidir.
  • Kültürü tamamlayan çalışanlar bulun: Şirket kültürü oluştururken, farklı kültürleri deneyimlemiş çalışanları bünyenize dahil edin. Bu kişileri işe alarak kurumsal kültürünüzde eksik kalan tarafları tamamlayabilirsiniz.
  • İletişim kurun: Bir kültür geliştirirken çevrenizdeki insanlarla konuşun, bilgi aktarımı yapın. Farklı insanların fikirleri, şirket kültüründe eksik kalan yönleri görmeye olanak sağlar.
  • Aktiviteler düzenleyin: Her hafta birkaç saat de olsa çalışanlara yönelik eğlenceli bir aktivite planlayın. Örneğin; hafta sonu çalışanlarla oyun ve yemek organizasyonu yapabilirsiniz.
  • Ekip olarak çalışın: İnsanları “çalışanlar” veya “departmanlar” olarak görmeyin. Herkes aynı takımın bir öğesidir. O zaman “Hepimiz bu işte beraberiz” fikrini yaygınlaştırın.
  • Kültürünüzü koruyun ve geliştirin: Kültür, sonsuza kadar aynı kalacak bir olgu değildir. Sürekli gelişme ve yenilenme eğilimindedir. Bunun için şirket kültürünü korumak ve aynı zamanda gelişmesi için de özgür bırakmak gerekir.

Toparlayacak olursak; güçlü bir şirket kültürü, verimlilik ve kârlılık, müşteri memnuniyeti, sahiplenme ve aidiyetlik gibi konularda destekleyici bir unsura sahiptir. Aynı zamanda; değişim yönetimi, zaman yönetimi, kriz ve kritik durum yönetimi, duygu ve stres yönetimi, uyum ve iletişim sorunlarının yönetimi, sorunları belirleme ve değerlendirme vb. konularda da etkili yöntemler sunarak şirket diğer deyişle kurum kültürünü şekillendirebilir.

Blog