Başarılı Bir Şirket Kültürü Nasıl Oluşturulur?

Şirketlerin birçok farklı yatırım konusundan önce odaklanması gereken en önemli konuların başında kurum kültürü gelmektedir. Güçlü bir kurum kültürü çalışanların katılım oranlarını artırıyor, üretken olmalarını sağlıyor ve aynı oranda verimlilik artışı yaşanıyor.

Şirket Kültürü Nedir?

Kültür; toplumsal açıdan baktığımızda davranış, sanat, müzik, yemek, din ve dil gibi kavramları çevreleyen genel bir ifadedir. Temelde bir grubun ortak bilgilerini ve başarılarını içermektedir. Şirket kültürü de toplumsal kültür ile benzerlik gösterebilmektedir.

Bu çerçevede şirket kültürünü tanımlayacak olursak bir kuruluşta ya da şirkette çalışanların birbirleriyle etkileşimlerini ve nasıl etkileşimde bulunduklarını, birlikte nasıl çalıştıklarını belirleyen bir kurumsal kültür terimidir. Tüm bunların bir arada olması şirket kültürü, başka bir ifade ile şirketin içinde paylaşılan inançlar, değerler, tutumlar, standartlar, amaçlar ve davranışlar kümesini tanımlamaktadır.  Bir örgütün, organizasyonun ya da şirketin kültürü, “minyatür toplum” gibidir. Bu minyatür toplumun kültürü; yaptıkları iş, sahip oldukları değerler ve çalışanların kolektif davranışlarını ifade etmektedir.

7 adımda Şirket Kültürü Oluşturmak

Üst taraftaki yazımızda şirket kültürünün tanımından ve şirket kültürünün öneminden bahsettik. Bu bağlamda başarılı bir kurumsal kültür oluşturmak için şu adımlara bir göz atalım;

  • Farklı şirketleri inceleyin: Diğer kuruluşların kurumsal kültürlerini inceleyin. Bu kültürlerde işe yarayan durumlar neler olabilir? Hangi kültürler başarılı oluyor? Bunun gibi farklı şirketlerin kültürlerinden ipuçları alın.
  • Değerlerinizle uyumlu kültür oluşturun: Her kurumun temel bazı değerleri vardır. Bu değerler, aynı zamanda şirketin temelini oluşturmaktadır. Şirket kültürü bu değerlerle uyumlu içinde şekillenmelidir.
  • Kültürü tamamlayan çalışanlar bulun: Şirket kültürü oluştururken, farklı kültürleri deneyimlemiş çalışanları bünyenize dahil edin. Bu kişileri işe alarak kurumsal kültürünüzde eksik kalan tarafları tamamlayabilirsiniz.
  • İletişim kurun: Bir kültür geliştirirken çevrenizdeki insanlarla konuşun, bilgi aktarımı yapın. Farklı insanların fikirleri, şirket kültüründe eksik kalan yönleri görmeye olanak sağlar.
  • Aktiviteler düzenleyin: Her hafta birkaç saat de olsa çalışanlara yönelik eğlenceli bir aktivite planlayın. Örneğin; hafta sonu çalışanlarla oyun ve yemek organizasyonu yapabilirsiniz.
  • Ekip olarak çalışın: İnsanları “çalışanlar” veya “departmanlar” olarak görmeyin. Herkes aynı takımın bir öğesidir. O zaman “Hepimiz bu işte beraberiz” fikrini yaygınlaştırın.
  • Kültürünüzü koruyun ve geliştirin: Kültür, sonsuza kadar aynı kalacak bir olgu değildir. Sürekli gelişme ve yenilenme eğilimindedir. Bunun için şirket kültürünü korumak ve aynı zamanda gelişmesi için de özgür bırakmak gerekir.

Toparlayacak olursak; güçlü bir şirket kültürü, verimlilik ve kârlılık, müşteri memnuniyeti, sahiplenme ve aidiyetlik gibi konularda destekleyici bir unsura sahiptir. Aynı zamanda; değişim yönetimi, zaman yönetimi, kriz ve kritik durum yönetimi, duygu ve stres yönetimi, uyum ve iletişim sorunlarının yönetimi, sorunları belirleme ve değerlendirme vb. konularda da etkili yöntemler sunarak şirket diğer deyişle kurum kültürünü şekillendirebilir.

Benzer Bloglar

Kaizen Süreçlerinde Çalışan Katılımının Önemi

Kaizen, Japonca’da “daha iyiye doğru sürekli değişim” anlamına gelir. İşletmelerin verimliliğini artırmak ve rekabet avantajı sağlamak için uygulanan bu felsefede, çalışan katılımının önemi büyüktür. Çalışanlar, Kaizen sürecinin merkezinde yer alır ve onlar aktif katılımı, iyileştirme çalışmalarının başarısını doğrudan etkiler. Bu blog yazısında, Kaizen sürecinde çalışan katılımının neden bu kadar önemli olduğunu ve çalışan katılımını artırmak […]

Devamını Oku

Muda, Mura, Muri Nedir?

Muda, mura ve muri Japon dilinde israf, atık anlamına gelmektedir. Toyota üretim sisteminde, yalın üretimin düşmanları olarak tabir edilen israf bütünlüğü üretim sürecindeki aksaklıklara neden olan unsurlardır. Yani, israfın varlığı, üretim süreçlerinde verimsizliklere ve problemlere yol açar. Genel olarak 3M, üretim süreçlerinin içerisindeki düzensizliklerin ve israfların temel nedenlerini oluşturur. Muda, Mura, Muri Kavramları Muda(israf), mura(eşitsizlik) […]

Devamını Oku

Kalite Yönetim Sistemi İşletmelere Ne Sağlar?

Kalite yönetim sistemi, bir şirketin ürün ve hizmetlerini müşterilerine sunması için gerekli politikaları, iş süreçleri ve prosedürleri belgeleyen bir sistemdir. İşletmelerin kalite yönetim sistemi kullanmaları müşteri memnuniyeti, verimlilik, itibar ve güvenirlilik gibi birçok faydayı kazanmalarına yardımcı olur. Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Nedir? Kalite yönetim sistemi (KYS); bir işletmenin ürün ve hizmetlerini yasal ve düzenleyici gereksinimlere […]

Devamını Oku

Otonom Bakım’ın 7 Adımı

Otonom kelimesi Türkçe’de “kendi kendine yapabilen” anlamına gelir. Yalın Üretim tekniği olan Otonom bakım ise işletmelerde ekipmanların bakım sorumluluğunu operatöre veren ve ekipman etkinliğini artırmak için kullanılan bir bakım yöntemidir. Bu blog yazımızda otonom bakım adımlarını ele alacağız. Otonom Bakımın Amacı Nedir? Otonom bakımın amacı, operatörün makinesini sahiplenmesini sağlayarak bazı bakım faaliyetlerinin sorumluluğunu operatöre aktarmaktır. […]

Devamını Oku

Kanban Yöntemi Nasıl Uygulanır?

Birçok şirket, yıl içerisinde yapılan proje planlarına ve son teslim tarihlerine sadık kalamayıp yıl sonunda bitmemiş projelerle, yanlış yerlere harcanmış bütçelerle ve amaçlanan hedeflerden çok daha farklı yerlerde bulunmaktadır. Bu gibi sorunların ortaya çıkmasının temel nedeni, doğru bir proje yönetiminin yapılmamış olmasıdır. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için işletmelerin Kanban gibi proje yönetimi tekniklerinden faydalanması birçok […]

Devamını Oku

Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Günümüzde, bir şirketin başarılı olması için etkili kalite yönetimi bir zorunluluktur. Sağlam bir kalite yönetim sistemi (QMS), müşteri beklentilerini karşılamaya ve ürün & hizmetleri minimum atıkla sunmaya yardımcı olur. Bu, müşteri memnuniyetinden kârlılığa kadar işletmelere birçok fayda sağlar. Bu yüzden, bir işletmenin Kalite Yönetim Sistemini uygulaması, sürdürülebilir başarının en önemli şartıdır. Bu blog yazımızda, kalite […]

Devamını Oku