Aksiyon Yönetimi Nedir?

İş dünyasında her geçen gün rekabet artıyor ve işletmeler bununla başa çıkabilmenin yollarını arıyor. Böyle bir iş dünyasında sizin de işletmeniz büyüyor ve iş operasyonlarınızın kontrolü giderek zorlaşıyor mu? Endişelenmeyin. İş operasyonlarınızı ve süreçlerinizi kontrol altında tutmanın ve doğru bir şekilde yönetmenin bir yolu var: Aksiyon Yönetimi. Aksiyon Yönetimi, işletmelerin iş hedeflerine ulaşmak amacıyla bir planı yönetme sürecini ifade etmektedir. Bu yazımızda, aksiyon yönetiminin ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve nasıl uygulanacağını ele alacağız.

Aksiyon Yönetimi Tanımı

Aksiyon yönetimi, işletmelerin daha iyi performans göstermelerini ve iş hedeflerine ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla operasyonel eylemleri yönetmeyi kolaylaştıran bir metodolojidir. Hedeflerin belirlenmesi, planların oluşturulması, kaynakların tahsis edilmesi, sorumluların atanması ve süreçlerin koordinasyonu gibi adımlardan oluşur. Bir planı yürütme sürecinin sistematik bir şekilde yönetilmesini sağlar. Bu sayede işletmeler etkili bir şekilde aksiyon alma ve performanslarını artırma fırsatı elde ederler.

Aksiyon Yönetimi Neyi Hedefler?

Aksiyon yönetiminin amacı, bir şirketin hedeflerine ulaşmasını sağlamak için verimsiz alanları belirlemek, iyileştirmeler yapmak ve planlanan faaliyetleri uygulamaktır. Aksiyon yönetimi, işletmelerin kaizen, sürekli iyileştirme, kalite yönetimi, yalın, risk yönetimi ve 5S süreçlerini destekleyen bir araç görevi görür.

Aksiyon Yönetimi Süreci Nasıl İlerler?

1. Aksiyon Planı

Aksiyon Planı, mevcut sorunları çözmek, iyileştirmeler yapmak ve belirlenen adımları uygulamak için belirlenen bir strateji ve zaman çerçevesi sağlar.

2. Düzeltici Aksiyon

Düzeltici aksiyon, bir problemi çözmek için iyileştirmelerin uygulanmasını, yani harekete geçilmesini içerir.

3. Önleyici Aksiyon

Önleyici aksiyon, gelecekte meydana gelme potansiyeli olan problemleri önceden belirlemek ve engellemek için aksiyon alınmasıdır. Poka – Yoke tekniği, önleyici aksiyon için iyi bir tekniktir.

4. Problemi Takip Etme ve İzleme

Sürecin dördüncü adımında, alınan aksiyonların yarattığı etki düzenli olarak izlenir ve değerlendirilir.

5. Aksiyon Sahibi

Aksiyon sahibi, belirlenen aksiyonu uygulayan ve sonuçların sorumluluğunu alan kişidir.

6. Aksiyon Raporlama ve Değerlendirme

Belirli bir süre boyunca alınan, aksiyonların etkinliği ölçülür ve aksiyon sonuçları raporlanır.

Aksiyon Yönetiminin Temel Adımları Nelerdir?

Aksiyon yönetimi, işletmelerin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak 4 temel adımdan oluşmaktadır. Bu adımlar, eylemlerin planlanmasını, yürütülmesini ve değerlendirilmesini sağlamak için birbiriyle uyum içinde çalışır. Şimdi bu adımlara bir göz atalım:

Hedef Belirlenmesi

Aksiyon yönetiminin ilk adımı, hedefleri net ve ölçülebilir bir şekilde belirlemektir. Hedefler işletmenin aksiyonlarını yönlendiren bir pusula işlevi görmektedir. Bu yüzden, işletmenin vizyonuna, misyonuna ve stratejik amaçlarına uygun bir şekilde oluşturmalıdır.

Planlamanın Yapılması

İkinci adım, doğru aksiyonları uygulamak için planlama yapmaktır. Planlar, işletmenin kaynaklarını en iyi ve verimli şekilde kullanmayı hedefler. Ekipler bir plan geliştirirken eylemlerin zamanlaması, sorumlulukların atanması ve kaynakların tahsisi gibi faktörleri dikkate almalıdır.

Koordinasyon ve İletişimin Kurulması

Aksiyon yönetimi sürecinde, işletmedeki departmanlar ve çalışanlar arasında koordinasyon ve iletişim büyük önem taşır. Aksiyonlar arasındaki uyum, verimlilik ve sonuçları etkileyen faktörlerden biridir. Bu yüzden işletmenin farklı birimleri arasında etkin iletişim kanalları kurulmalı ve aksiyonların sürekli olarak takip edilmesi sağlanmalıdır.

İzleme ve Değerlendirme

Son adım, aksiyonların izlenmesi ve değerlendirilmesidir. İşletmenin hedeflere ne kadar yaklaştığını, aksiyonların etkinliğini ve performansını ölçmeyi amaçlar. Değerlendirme sonuçları aksiyonları geliştirmek ve iyileştirmek için önemli veriler sağlar.

Aksiyon Yönetimi Kullanım Alanları

Aksiyon yönetimi, işletmelerin sürekli iyileştirme, kalite, OPEX, İSG süreçlerini yürütürken kullanılır. Bu haliyle, aksiyon yönetimi çözümünün kullanım alanları oldukça geniştir.

Aksiyon yönetiminin kullanım alanlarına aşağıdaki örnekleri verebiliriz;

  • Üretim hattında kalite sorunlarını çözmek,

Bir üretim hattında bir üründe hata veya kalite sorunu ortaya çıkar ve rapor edilir.

Üretim hattını durdurarak ve kalite kontrol süreçlerini güçlendirerek düzeltici aksiyon alınır.

Düzeltici aksiyonların sonucunda hatalı ürün sayısı azalır ve ürün kalitesi artar.

  • İş güvenliği önlemleri almak,

Bir iş alanında işçilerin potansiyel tehlikelerle karşılaşabileceği noktalar belirlenir.

İş sahasında tehlike ortadan kaldırılana kadar çalışma durdurulur ve düzeltici aksiyonlar alınır.

Düzeltici aksiyonların sonucunda iş güvenliği önlemleri alınır ve aynı tehlikelerin tekrar yaşanması önlenir.

Aksiyon Yönetiminin Faydaları Nelerdir?

  • Aksiyon yönetiminde, mevcut süreçler değerlendirilerek bir plan oluşturulur ve bu plan uygulanır. Böylece, işletmelerin performans eksikliklerini belirlemelerini ve çözmelerini sağlar.
  • Verimsizlikleri gidermek için belirlenen adımların etkili bir şekilde planlanmasına ve uygulanmasına yardımcı olarak hedeflere kolaylıkla ulaşmayı destekler.
  • Aksiyon yönetimi sürecinde, sorumlulukların tanımlanması, zaman çizelgesi oluşturulması, adımların belirlenmesi ve ilerlemenin izlenmesi, projenin sistematik ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar.
  • Aksiyonlar planlandığı ve takip edildiği zaman, çalışanlar daha verimli bir şekilde çalışabilir ve zamanlarını verimli bir şekilde kullanabilir. Böylece işletme süreçleri hızlanır ve verimlilik artar.

Aksiyon Yönetimi Çözümü

oneri.io, işletmelerin sürekli iyileştirme, Kaizen ve yalın süreçlerini daha kolay ve efektif bir şekilde yürütmesini sağlamak amacıyla tasarlanmış bir sürekli iyileştirme çözümüdür. Aksiyon Yönetimi Çözümü, oneri.io’nun sunduğu modüllerden biridir. Aksiyon yönetimi modülü ramak kala, öneri sistemi, kaizen, 5S denetimi, öğrenilmiş ders ve müşteri talep yönetimi modülleri ile entegre bir şekilde çalışır.

Aksiyon yönetimi çözümü, işletmelerin aksiyon oluşturma, yetkilendirme ve takip etme süreçlerini kolaylaştırarak iş süreçlerini daha etkili hale getirmeyi amaçlayan dijital bir platformdur.

Özellikleri

  • Aksiyon yönetimi çözümü, kullanıcı dostu bir platform olarak tasarlanmıştır. Ekipler, web ve mobil uygulama üzerinden platforma kolaylıkla erişebilirler.
  • Çalışanlar, platform üzerinden dakikalar içinde aksiyon oluşturabilir ve sorumlu atayabilir. Aynı zamanda sürecin ilerleyişini takip edebilirler.
  • Çalışanlar, aksiyonlara yönelik görsel ve belgeler ekleyerek daha detaylı bilgiler sunabilirler.
  • Sistem içinde rapor ve istatistik ekranları bulunmaktadır. Bu ekranlar üzerinden sürece dair akışları bilinçli bir şekilde yönetmek ve müdahale etmek mümkün hale gelir.

Benzer Bloglar

Toplam Kalite Yönetimi Nedir?

Rekabetin çok yüksek olduğu günümüzde, işletmeler kârlılıklarını artırmak ve müşterilerini memnun etmek için kaliteyi her zaman en üst seviyede tutmayı hedefler. Kaliteyi sağlayabilen işletmeler rekabetçi kalıp sürdürülebilir bir başarı elde ederken diğer işletmeler istediği başarıya ulaşamaz. 1950’li yıllarında Japonya’da yaygın olarak bilinen kalite yaklaşımı olan Toplam Kalite Yönetimi ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım, bir işletmenin her […]

Devamını Oku

8D Problem Çözme Tekniği Nedir?

Sekiz Disiplin (8D), kusurların ve sorunların temel nedenlerini bulmayı, tekrar eden sorunlara çözümler üretmeyi ve sorunları ortadan kaldırmayı amaçlayan bir problem çözme metodolojisidir. Bir ürünün kusurlu olması veya müşteriyi memnun etmemesi durumunda 8D ile kalite ve güvenilirliği iyileştirmek mümkündür. İlk olarak 1980’li yıllard Ford Motor Company tarafından geliştirilen 8D, günümüzde en yaygın olarak otomotiv endüstrisinde […]

Devamını Oku

Yalın Üretim Aşamaları Nelerdir?

Yalın üretim (Lean Manufacturing), modern iş dünyasında verimliliği artırmayı ve israfı minimize etmeyi amaçlar. Toyota Üretim Sistemi’nden esinlenen bu yaklaşım, müşteri memnuniyetini ve sürekli iyileştirmeyi temel alır. Yalın üretim, işletmelerin operasyonel verimliliklerini artırırken maliyetleri düşürmelerine yardımcı olur ve çeşitli adımlardan oluşur. Yalın Üretim Aşamaları 1.Değer Tanımlaması (Value Definition): Üretici tarafından değer yaratılır fakat bu değeri […]

Devamını Oku

FMEA (Hata Modu ve Etki Analizi) Nedir?

FMEA, Hata Modu ve Etki Analizi anlamına gelir. Bir ürün veya süreçteki potansiyel riskleri ve bunlardan kaynaklı oluşabilecek sonuçları belirlemek için sağlık, otomotiv ve havacılık dahil olmak üzere birçok sektörde kullanılan bir risk analizi yöntemidir. Arıza modu (FM), bir ürün veya süreçte oluşabilecek potansiyel hataları gösterir. Etkili analiz (EA) ise bu hataların yaratacağı sonuçları gösterir. […]

Devamını Oku

Kalite Geliştirme Araçları Nelerdir?

Rekabetin giderek arttığı günümüz iş dünyasında, ürün ve hizmet kalitesinin önemi her zamankinden fazla olmaktadır. Kalite geliştirme araçları, bir organizasyonun süreçlerini iyileştirmek veya kaliteyi ölçmek ve artırmak için kullanılan yöntemlerdir. Kalite yönetimi, müşteri memnuniyeti sağladığı gibi işletmelerin verimliğini artırarak maliyetlerin düşmesine ve sürdürebilir büyümeye yardımcı olur. Bu araçlar olası sorunları proaktif bir şekilde tanımlar, süreçleri […]

Devamını Oku

Çalışanları Geri Bildirim Vermeye Nasıl Teşvik Edebilirsiniz?

Çalışanlardan geri bildirim almak, başarılı bir işletme olmanın önemli adımlarından birisidir. Pozitif anlamda bir geri bildirim kültürü, yöneticiden personele, planlardan süreçlere kadar daha objektif ve verimli bir bakış açısı sunar. Bu anlayışın temelinde genel ve bireysel verimliliği artırmak, şirket içi iletişimi geliştirmenin yanında çalışan bağlılığını güçlendirmek yatar. Çalışanların Geri Bildirim Vermeleri İçin Nasıl Bir Yol […]

Devamını Oku