İş Yerinde İş Birliğinin Faydaları Nelerdir

İş Yerinde İş Birliğinin Faydaları Nelerdir?

Şirketlerdeki takım çalışması ve iş birliği, şirket performansını olumlu yönde etkilemektedir. Hatta yapılan araştırmalara göre, iş birliği içinde çalışmalarını yürüten şirketlerin performansları, iş birliği yapmayan şirketlerin performansına göre 5 kat daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Çalışanlar arasındaki iş birliği, bilgilerin, zamanın ve diğer kaynakların ilgili olan herkesin yararına paylaşılmasını sağlamaktadır.  Çalışanlar iş yerinde iş birliği içinde olduğu sürece ekip daha üretken bir hale gelmektedir.

İş Yerinde İş Birliği Nedir?

İş yerinde iş birliği, şirket bünyesinde çalışan insanlar ile ilgilidir. İş birliği, yapılan işin verimli olması ve büyük sonuçlar yaratması için bir çalışanın farklı departmanlarda çalışan diğer insanlarla uyum içinde çalışması anlamına gelmektedir.

İş Yerinde İş Birliği Neden Önemlidir?

  • Şirket içinde iş birliği yaratıcılığı ve yeniliği geliştirmektedir ve farklı açıları değerlendirerek karar vermeye yardımcı olmaktadır. Bu sayede iş birliği, müşterilere daha iyi ürün/hizmet sunmayı ve şirketin performansını artırmayı sağlamaktadır.
  • Sağlıklı bir şekilde yapılan iş birliği, çalışanlar için motive edici ve güçlendirici bir özelliği sahiptir. Ekip üyeleri farklı insanlarla iş birliği yaparak yeni beceriler öğrenebilmekte ve farklı bakış açıları kazanabilmektedir.
  • İş birliği, aidiyet duygusunun gelişmesine yardımcı olmaktadır. İş birliği sayesinde bir ekibin tüm üyeleri katkılarından dolayı kendilerini değerli hissetmekte ve yaptıkları işi daha çok benimsemektedir. Böylece şirkete olan bağlılığı da artmaktadır.
  • Uzaktan çalışma modelini kullanan şirketlerin de iş birliğine odaklanması oldukça önemlidir. Bazı şirketler uzaktan çalışmanın, iş birliği üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını düşünmektedir. Ancak, evden çalışan personellerin de şirket içi iş birliğine katılımı sağlanabilmekte ve aidiyet duygusu oluşturulmaktadır.

İş Yerinde İş Birliğinin Avantajları

  • Yenilik

İş yerinde iş birliğinin en büyük faydası yeniliktir. Çalışanlar bir araya gelerek zor bir problemi birlikte çözmeye çalışırlar ve ortaya yenilikçi bir fikir atarlar. Takım çalışması problem çözmeyi teşvik edici ve yenilikçi bir yapıya sahiptir. Bu sebeple, ayrı çalışan insanlardan daha iyi ve benzersiz çözümler üretmektedir.

  • Bağlılık

Ekip çalışması içinde olan insanların, yalnız çalışanlara göre dostluk, sahiplenme ve aidiyet duygusu daha yüksektir. Bu sebeple iş yeri iş birliği, üretkenliğin artmasını, çalışan bağlılığını ve çalışanların elde tutulmasını beraberinde getirmektedir.

  • Öğrenme

Ekip çalışmasında, çalışanlar birlikte çalıştıkları için birbirlerinin kaynaklarından yararlanarak yepyeni bilgiler edinirler. Ayrıca yeni işe başlayanlar, deneyimli profesyonellerden birçok faydalı bilgi öğrenmektedir. Bu sebeple, ekip çalışması öğrenme ve beceri paylaşımı için bir ortam yaratarak işe başlama sürecini kolaylaştırmaktadır.

İş Birliği Yapmak İçin Gerekli 5 Beceri

İş yerinde iş birliğini sağlamak için yapılması gereken en iyi şeylerden birisi sosyal becerileri geliştirmektedir. Bunun için belli başlı temel beceriler konusunda uzmanlaşmak ekip çalışmasını daha etkili hale getirmektedir.

1. Hedef Belirleme

Ekip çalışması yaparken, herkesin projenin amacını, vizyonunu ve başarılı olması için neler yapması gerektiğini iyi bir şekilde anlaması gerekmektedir. Projenin başında şeffaflık olması herkesi ortak bir amaç için bir araya getirir ve başarmak için kendilerini adamasını sağlar.

2. İletişim

Ekip içerisinde güçlü iletişim kurmak oldukça önemlidir. Bu sebeple çalışanlara yapılacak işin ne olduğuna ve ne zaman biteceğine dair net bilgiler verilmesi gerekmektedir. Proje ile ilgil herhangi bir değişiklik olduğunda, beklenen sonuçlar gerçekleştiğinde veya gerçekleşmediğinde tüm mevcut durumlar ekibin diğer üyelerine bildirilmelidir.

3. Aktif Dinleme

Projenin nasıl ilerleyeceğine, kimin ne yapması gerektiğine dair detaylar belli olsa bile ekip üyelerinin görüşlerini, geri bildirimlerini ve tavsiyelerini almak oldukça önemlidir.

4. Problem Çözme

Proje sürecinde herhangi bir sorun ortaya çıktığında kimseyi suçlamadan sorunu ekip olarak sakin bir şekilde analiz edip çözmek gerekmektedir. Bir başka ifadeyle, çalışanlar birbirini suçlamak yerine çözüm bulmaya odaklanmalıdır. Böylece ekip üyeleri arasında güven ortamı oluşur ve herhangi bir problem yaşansa bile birbiriyle iletişim kurma ve şeffaf olma konusunda rahat hissederler.

5. Zaman Yönetimi

İş birliği yapmak için son temel beceri ise zaman yönetimidir. Zaman yönetimi, görevleri öncelik sırasına koymak, bu önceliğe göre işleri planlamak, teslimat tarihini belirlemek için oldukça önemli bir beceridir.

Özetle;

İş yerinde yenilik ve yaratıcılığın sırrı ekipler arasındaki iş birliğidir. Bir iş yerinde insanların kendilerini güvende, değerli ve takdir edilmiş hissetmeleri şirketin başarılı ve verimli olmasını sağlayacaktır.

Blog