İş Yerinde İş Birliğinin Faydaları Nelerdir?

Şirketlerdeki takım çalışması ve iş birliği, şirket performansını olumlu yönde etkilemektedir. Hatta yapılan araştırmalara göre, iş birliği içinde çalışmalarını yürüten şirketlerin performansları, iş birliği yapmayan şirketlerin performansına göre 5 kat daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Çalışanlar arasındaki iş birliği, bilgilerin, zamanın ve diğer kaynakların ilgili olan herkesin yararına paylaşılmasını sağlamaktadır.  Çalışanlar iş yerinde iş birliği içinde olduğu sürece ekip daha üretken bir hale gelmektedir.

İş Yerinde İş Birliği Nedir?

İş yerinde iş birliği, şirket bünyesinde çalışan insanlar ile ilgilidir. İş birliği, yapılan işin verimli olması ve büyük sonuçlar yaratması için bir çalışanın farklı departmanlarda çalışan diğer insanlarla uyum içinde çalışması anlamına gelmektedir.

İş Yerinde İş Birliği Neden Önemlidir?

  • Şirket içinde iş birliği yaratıcılığı ve yeniliği geliştirmektedir ve farklı açıları değerlendirerek karar vermeye yardımcı olmaktadır. Bu sayede iş birliği, müşterilere daha iyi ürün/hizmet sunmayı ve şirketin performansını artırmayı sağlamaktadır.
  • Sağlıklı bir şekilde yapılan iş birliği, çalışanlar için motive edici ve güçlendirici bir özelliği sahiptir. Ekip üyeleri farklı insanlarla iş birliği yaparak yeni beceriler öğrenebilmekte ve farklı bakış açıları kazanabilmektedir.
  • İş birliği, aidiyet duygusunun gelişmesine yardımcı olmaktadır. İş birliği sayesinde bir ekibin tüm üyeleri katkılarından dolayı kendilerini değerli hissetmekte ve yaptıkları işi daha çok benimsemektedir. Böylece şirkete olan bağlılığı da artmaktadır.
  • Uzaktan çalışma modelini kullanan şirketlerin de iş birliğine odaklanması oldukça önemlidir. Bazı şirketler uzaktan çalışmanın, iş birliği üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını düşünmektedir. Ancak, evden çalışan personellerin de şirket içi iş birliğine katılımı sağlanabilmekte ve aidiyet duygusu oluşturulmaktadır.

İş Yerinde İş Birliğinin Avantajları

  • Yenilik

İş yerinde iş birliğinin en büyük faydası yeniliktir. Çalışanlar bir araya gelerek zor bir problemi birlikte çözmeye çalışırlar ve ortaya yenilikçi bir fikir atarlar. Takım çalışması problem çözmeyi teşvik edici ve yenilikçi bir yapıya sahiptir. Bu sebeple, ayrı çalışan insanlardan daha iyi ve benzersiz çözümler üretmektedir.

  • Bağlılık

Ekip çalışması içinde olan insanların, yalnız çalışanlara göre dostluk, sahiplenme ve aidiyet duygusu daha yüksektir. Bu sebeple iş yeri iş birliği, üretkenliğin artmasını, çalışan bağlılığını ve çalışanların elde tutulmasını beraberinde getirmektedir.

  • Öğrenme

Ekip çalışmasında, çalışanlar birlikte çalıştıkları için birbirlerinin kaynaklarından yararlanarak yepyeni bilgiler edinirler. Ayrıca yeni işe başlayanlar, deneyimli profesyonellerden birçok faydalı bilgi öğrenmektedir. Bu sebeple, ekip çalışması öğrenme ve beceri paylaşımı için bir ortam yaratarak işe başlama sürecini kolaylaştırmaktadır.

İş Birliği Yapmak İçin Gerekli 5 Beceri

İş yerinde iş birliğini sağlamak için yapılması gereken en iyi şeylerden birisi sosyal becerileri geliştirmektedir. Bunun için belli başlı temel beceriler konusunda uzmanlaşmak ekip çalışmasını daha etkili hale getirmektedir.

1. Hedef Belirleme

Ekip çalışması yaparken, herkesin projenin amacını, vizyonunu ve başarılı olması için neler yapması gerektiğini iyi bir şekilde anlaması gerekmektedir. Projenin başında şeffaflık olması herkesi ortak bir amaç için bir araya getirir ve başarmak için kendilerini adamasını sağlar.

2. İletişim

Ekip içerisinde güçlü iletişim kurmak oldukça önemlidir. Bu sebeple çalışanlara yapılacak işin ne olduğuna ve ne zaman biteceğine dair net bilgiler verilmesi gerekmektedir. Proje ile ilgil herhangi bir değişiklik olduğunda, beklenen sonuçlar gerçekleştiğinde veya gerçekleşmediğinde tüm mevcut durumlar ekibin diğer üyelerine bildirilmelidir.

3. Aktif Dinleme

Projenin nasıl ilerleyeceğine, kimin ne yapması gerektiğine dair detaylar belli olsa bile ekip üyelerinin görüşlerini, geri bildirimlerini ve tavsiyelerini almak oldukça önemlidir.

4. Problem Çözme

Proje sürecinde herhangi bir sorun ortaya çıktığında kimseyi suçlamadan sorunu ekip olarak sakin bir şekilde analiz edip çözmek gerekmektedir. Bir başka ifadeyle, çalışanlar birbirini suçlamak yerine çözüm bulmaya odaklanmalıdır. Böylece ekip üyeleri arasında güven ortamı oluşur ve herhangi bir problem yaşansa bile birbiriyle iletişim kurma ve şeffaf olma konusunda rahat hissederler.

5. Zaman Yönetimi

İş birliği yapmak için son temel beceri ise zaman yönetimidir. Zaman yönetimi, görevleri öncelik sırasına koymak, bu önceliğe göre işleri planlamak, teslimat tarihini belirlemek için oldukça önemli bir beceridir.

Özetle;

İş yerinde yenilik ve yaratıcılığın sırrı ekipler arasındaki iş birliğidir. Bir iş yerinde insanların kendilerini güvende, değerli ve takdir edilmiş hissetmeleri şirketin başarılı ve verimli olmasını sağlayacaktır.

Benzer Bloglar

Operasyonel Mükemmellik (OPEX) Nedir?

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi, her geçen gün pazar koşullarını ve müşteri beklentilerini değiştirmektedir. Bu değişime uyum sağlamak, işletmelerin öncelikli hedefi haline gelmektedir. Operasyonel mükemmellik (OPEX), iş dünyasında rekabet avantajı sağlamanın ve büyümeyi sürdürmenin anahtarıdır. İşletmelerin değişen iş ortamında sürekli iyileştirmeye yönelik yol haritası oluşturmasına yardımcı olur. Blog yazımızda operasyonel mükemmelliğin tanımını, ilkelerini ve faydalarını ele […]

Devamını Oku

Kobetsu Kaizen (Odaklanılmış İyileştirme) Nedir?

Kobetsu kaizen, türkçe karşılığıyla odaklanılmış iyileştirme, dilimize Japonca`dan gelmektedir. Kaizen olarak bildiğimiz yaklaşımın belirli bir süreçte, belirli bir bölümde veyahut belirli bir iş istasyonunda orda bulunan ekibin sadece o alana odaklanıp o alanda sürekli iyileştirmeler yapmasıdır. Kobetsu kaizen (Odaklanılmış iyileştirme) Tanımı Odaklanılmış iyileştirme, iyileştirme yapılacak alanda, bölümde, iş istasyonunda o konuya en hakim olan küçük […]

Devamını Oku

Yalın Problem Çözme Teknikleri ve Araçları Nelerdir?

Yalın Problem Çözme Nedir? Yalın problem çözme; iş süreçlerinde oluşan karmaşık sorunları, problemleri basitleştirerek, temel unsurları ve ana nedenleri belirleyerek verimli bir şekilde çözmeyi hedefler. Buradaki temel amaç , sorunun özünü anlamak ve gereksiz detaylandırmalardan karmaşıklıklardan kaçınarak etkili çözümler üretmektir. Yalın problem çözme, problemi parçalara ayırarak analiz etmeyi, gereksiz detaylardan kaçınmayı, veri toplama ve analiz […]

Devamını Oku

World Class Manufacturing (Dünya Standartlarında Üretim) Nedir?

World Class Manufacturing (Dünya standartlarında üretim), günümüz küresel ekonomisinde önde gelen şirketlerin ve endüstrilerin rekabet avantajını arttıran etkili bir üretim stratejisi olarak öne çıkmaktadır. Dünya Standartlarında Üretim’in (World Class Manufacturing) Tanımı Dünya standartlarında üretim, var olan kaynakları yüksek performansta, en verimli şekilde kullandırmaya yönelik bir stratejidir. Kaynakların optimize edilmesi ve süreçlerin iyileştirilmesi, mükemmellik, verimlilik ve […]

Devamını Oku

Sürekli İyileştirme Nedir?

Sürekli iyileştirme (continuous improvement) olarak bilinen Kaizen, süreçleri ve performansları takip ederek kısa vadeli çalışmalar yapmayı amaçlayan, ancak uzun vadede en verimli sonucu yaratmayı hedefleyen bir uygulamadır. İş ve projelerin aksamaya uğramadan sorunlarının giderilmesine, geliştirilmesine olanak sağlar. Sürekli İyileştirme Neden Önemlidir? Değişen dünya, tüketiciden üreticiye, beyaz yakadan mavi yakaya kadar hayatın ve iş yaşamının içerisinde […]

Devamını Oku

Balık Kılçığı Diyagramı Nedir?

Balık kılçığı diyagramı, bir projenin en etkili şekilde yönetilmesi için ekipleri sorunun temel nedenini bulmaya yönlendiren bir yöntemdir. Bu blog gönderisinde balık kılçığı ne işe yarar ve balık kılçığı diyagramı nasıl uygulanır sorularının yanıtlarını bulacaksınız. Balık Kılçığı Diyagramı Ne İşe Yarar? Balık kılçığı diyagramı dünyasında projede karşılaşılan sorunların temel nedenlerini anlamak ve çözüme kavuşturmak için […]

Devamını Oku