İş Yerinde İş Birliğini Teşvik Etmenin Yolları

İş Yerinde İş Birliğini Teşvik Etmenin Yolları

İnsanlık tarihinden beri ortak bir amaç için bir arada bulunmak ve birlikte çalışmak insanlığın en güçlü yönlerinden biridir. İnsan doğası gereği ortak çalışmaya yatkındır ve iş yerinde performansı artırmak için mutlaka kullanılmalıdır. Stanford Üniversitesi’nde yapılan araştırmalara göre, ekip çalışmasının iş yerinde verimliliği olumlu yönde etkilediğini göstermiştir. İş birliği yapmaya teşvik edilen insanların işe katılım seviyeleri ve başarı oranları artarken daha az yorgunluk hissettikleri rapor edilmiştir. Buna göre, iş birliğinin iş yeri performansını iyileştirmede en iyi çözüm olduğu yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Peki işletmenizin bunu görmesini ve iş yerinde iş birliğini teşvik etmenin yollarını doğru bir şekilde nasıl uygularsınız?

İş Yerinde İş Birliği Nasıl Teşvik Edilir?

  • Kişileri Değil Ekibi Ödüllerin

Genel olarak performans yönetim sistemleri, ekip başarılarını değil bireysel başarılı takdir eder veya ödüllendirir. Ancak bu durum, çalışanlarda rekabet duygusunu teşvik ederek iş arkadaşlarından daha iyi performans gösterme çabasına girmelerine neden olur. Bireysel başarıları takdir etmek ve ödüllendirmek de önemlidir. Ancak, iş birliğini teşvik etmek istiyorsanız ekibi bir bütün olarak ödüllendirmenin önemini unutmamalısınız. Bu sebeple ekibinize başarının ekip çalışması ile mümkün olacağını vurgulayın. Her bir ekip üyesinin çalışmalarda değerli olduğunu gösterin ve onları iş birlikçi davranışlarda bulundukları için ödüllendirin.

  • Çalışanın Güçlü Yönlerinden Yararlanın

İş birliğini geliştirmenin en iyi yollarından biri, her ekip üyesinin güçlü yönlerini kullanmalarına izin vermektir. Bu sayede görevler daha yüksek standartlarda tamamlanacak ve çalışanlar görevlerini yerine getirirken daha mutlu olacaklardır. Yöneticiler, çalışanlarının ne yapmaktan hoşlandığını ve hangi konularda iyi olduklarına dair fikir edindiklerinde, çalışanların birbirini tamamlaması ve birbirine bağlı olması için bu güçlü yönlere dayalı bir ekip oluşturabilirler. Böylece çalışanlar, zayıf olduğu noktalarda projeyi ilerletebilmek için ekibin diğer üyeleri ile iş birliği içerisinde çalışma yeteneği kazanmaya başlar.

  • Rekabetçi Performans Değerlendirmelerine Son Verin

Şirket içerisinde kullanılan geleneksel performans derecelendirmeleri artık motivasyon artırıcı olmaktan çok rekabet artırıcı bir özelliğe sahiptir. Çünkü, bir çalışan, iş arkadaşıyla rekabet içerisindeyse ve işini kendisinden daha iyi performans gösteren birine kaptırmak istemiyorsa iş birliği içerisinde çalışmak istemeyecektir. Bunun yerine bireysel performansları ödüllendirmek yerine ekip performansını ödüllendirmek çok daha sağlıklı olacaktır. Böylece, çalışanların kendilerini rahat hissedecekleri, güçlü-zayıf yönlerini konuşabilecekleri ve birbirine yardımcı olabilecekleri bir çalışma ortamı oluşacaktır.

  • İletişimi Geliştirin

Etkili bir iletişim, iş birliğini kolaylaştırır. Çalışanların, hiçbir engele takılmadan iş arkadaşlarıyla etkileşime girebilmeleri ve tüm ekip üyeleriyle iletişimde kalabilmeleri gerekmektedir. Bu şekilde, tüm çalışanlara hedefler ve iş ile ilgili konular açısından bağlantılı ve güncel kalma imkânı verilirken geri bildirimlerde bulunma fırsatı da verilecektir.

  • Şirketin Hedefleri ve Amaçları Konusunda Şeffaf Olun

Şirketin karşılaşabileceği sorunlar, şirketin hedefleri ve amacı konusunda çalışanlara karşı açık ve dürüst olunması gerekir. Bu, çalışanlarınızı ciddiye aldığınızı ve her birini ekibin değerli bir üyesi olarak gördüğünüzü göstermeyi sağlamaktadır. Bu durum onları, şirketin iş birliği kültürünü geliştirme hedefine yardımcı olmaya istekli hale getirecektir.

 

Blog