Bir Organizasyonda İnovasyon Nasıl Uygulanır?

İnovasyon, şirketlerin uzun vadeli rekabetini ve gücünü belirleyen en önemli konulardan biridir.  Bu yazıda da: inovasyonun öneminden, nasıl uygulandığından, inovasyon türlerinden ve oluşumundan bahsedeceğiz.

İnovasyon Nedir?

“İnovasyon” kelimesi; Latince “yenilemek” anlamına gelen “innovare”  kelimesinden türetilmiştir. Günümüze kadar anlam kaybı yaşamamış olan inovasyon; geliştirmek, iyileştirmek veya değiştirmek anlamlarına gelmektedir. Değer yaratma anlamına da gelen inovasyonun şirketler bağlamındaki tanımı ise; bir ürün, hizmet veya süreci daha kaliteli hale getirmek için yapılan güncelleme sürecidir.

  • Değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak,
  • Yeni teknolojiler ve kullanımları,
  • Daha iyi sistemler ve süreçler,
  • Gelişmiş endüstri; gibi durumlar inovasyon kapsamına girmektedir.

İnovasyon Neden Bu Kadar Önemlidir?

Kuruluşların gelişen sürece ayak uydurabilmeleri ve rekabet güçlerini artırabilmeleri için inovasyon gereklidir. Farklı rekabet arttırıcı yöntemler kullansa da yenilik hepsi için esastır.

Örneğin; fiyat liderliği hedefleyen kurumlar, yüksek verimli süreçlerle uzun vadeli rekabet güçlerini güvence altına alabilir. Bu yüzden; sürekli inovasyon içerisinde olmalılardır. Farklılaşma stratejisi ile rekabeti arttıran kurumlar ise sürekli yenilik sayesinde ön planda olabilirler.

Kısaca yenilik bütün şirketler için önemlidir ve rekabet gücü yeniliklerle doğru orantılıdır. Bu sebeple inovasyon; çalışanlar, yöneticiler, ortaklar dahil herkes tarafından desteklenmelidir.

İnovasyon Türleri

Organizasyonel yenilik ve süreç iyileştirme:

Çözümlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesiyle sürekli yenilik içinde olunması.

Ürün geliştirme:

Ürünleri veya özelliklerinin geliştirilmesi.

Hizmet inovasyonu:

Müşteriler, çalışanlar ve ortaklar için yeni hizmetlerin oluşturulması.

İş modeli inovasyonu:

Yenilikçi gelir akışlarının ve iş modellerinin geliştirilmesi.

Artımlı ve Yıkıcı İnovasyon: 

Yalnızca süreçleri veya ürünleri iyileştirmeye Artımlı İnovasyon adı verilirken; önemli derecede değişikliklere yol açan yeniliklere “radikal veya yıkıcı yenilik” adı verilir. Radikal yeniliklere, mevcut mantığı değiştirdiği için aynı zamanda dijital bozulma da denir. Artımlı inovasyon, şirketlerin mevcut pazarda rekabet edebilmelerini sağlar. Ancak gelecekteki pazarlar için yeterli olmadığı için yıkıcı inovasyon devreye girer.

İnovasyon Nasıl Uygulanır?

İnovasyonun en büyük problemi belirsizliktir (risk). Dolayısıyla yeniliklerin sürekli arttığı bu dönemde belirsizlik de paralel olarak artmaktadır. Bu sebeple uygulama sürecinde, eskiden geleneksel yöntemler kullanılırken, şimdi ise farklı yöntemler türetilmiştir. Çünkü geleneksel yöntem, riskin daha az olduğu dönemlerde kullanılmıştır. Şimdi ise bu süreçte, Eric Ries’in  “yap, ölç, öğren” metodu ile riski ve belirsizliği azaltarak inovasyon uygulanmaktadır.  Bu metoda göre şu şekilde inovasyon uygulanır:

  • Stratejik varsayımları oluşturmak: Varsayımlar aynı zamanda ürünün pazarlanmasını da sağlayacağı için önemli bir noktadır.
  • Gözlem yapmak: Başka bir metotta çözüm bulmadan önce problemi anlamak olarak nitelendiren bu kısımda, stratejik varsayımların getirdiği fayda gözlemlenir.
  • Müşterilerin beklentilerini dikkate alan minimum uygulanabilir ürün oluşturmak. Bu adımda varsayımları en erken süreçte test edecek bir ürün oluşturulur.
  • Yön değiştirme veya koruma (pivot) kararları verme: Geliştirmenin aksine, ürünün beklenileni karşılamadığı durumda tamamıyla değiştirme sürecidir. Bu yüzden bu süreçte, ürünün değiştirilip değiştirilmeyeceğine karar verilir.
  • Ve son olarak, yenilikler pazara sunulması sonrası beklenen tepkiler alınırsa ürün hayata geçirilir ve hedef kitleye yayılır.

Benzer Bloglar

Toplam Kalite Yönetimi Nedir?

Rekabetin çok yüksek olduğu günümüzde, işletmeler kârlılıklarını artırmak ve müşterilerini memnun etmek için kaliteyi her zaman en üst seviyede tutmayı hedefler. Kaliteyi sağlayabilen işletmeler rekabetçi kalıp sürdürülebilir bir başarı elde ederken diğer işletmeler istediği başarıya ulaşamaz. 1950’li yıllarında Japonya’da yaygın olarak bilinen kalite yaklaşımı olan Toplam Kalite Yönetimi ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım, bir işletmenin her […]

Devamını Oku

8D Problem Çözme Tekniği Nedir?

Sekiz Disiplin (8D), kusurların ve sorunların temel nedenlerini bulmayı, tekrar eden sorunlara çözümler üretmeyi ve sorunları ortadan kaldırmayı amaçlayan bir problem çözme metodolojisidir. Bir ürünün kusurlu olması veya müşteriyi memnun etmemesi durumunda 8D ile kalite ve güvenilirliği iyileştirmek mümkündür. İlk olarak 1980’li yıllard Ford Motor Company tarafından geliştirilen 8D, günümüzde en yaygın olarak otomotiv endüstrisinde […]

Devamını Oku

Yalın Üretim Aşamaları Nelerdir?

Yalın üretim (Lean Manufacturing), modern iş dünyasında verimliliği artırmayı ve israfı minimize etmeyi amaçlar. Toyota Üretim Sistemi’nden esinlenen bu yaklaşım, müşteri memnuniyetini ve sürekli iyileştirmeyi temel alır. Yalın üretim, işletmelerin operasyonel verimliliklerini artırırken maliyetleri düşürmelerine yardımcı olur ve çeşitli adımlardan oluşur. Yalın Üretim Aşamaları 1.Değer Tanımlaması (Value Definition): Üretici tarafından değer yaratılır fakat bu değeri […]

Devamını Oku

FMEA (Hata Modu ve Etki Analizi) Nedir?

FMEA, Hata Modu ve Etki Analizi anlamına gelir. Bir ürün veya süreçteki potansiyel riskleri ve bunlardan kaynaklı oluşabilecek sonuçları belirlemek için sağlık, otomotiv ve havacılık dahil olmak üzere birçok sektörde kullanılan bir risk analizi yöntemidir. Arıza modu (FM), bir ürün veya süreçte oluşabilecek potansiyel hataları gösterir. Etkili analiz (EA) ise bu hataların yaratacağı sonuçları gösterir. […]

Devamını Oku

Kalite Geliştirme Araçları Nelerdir?

Rekabetin giderek arttığı günümüz iş dünyasında, ürün ve hizmet kalitesinin önemi her zamankinden fazla olmaktadır. Kalite geliştirme araçları, bir organizasyonun süreçlerini iyileştirmek veya kaliteyi ölçmek ve artırmak için kullanılan yöntemlerdir. Kalite yönetimi, müşteri memnuniyeti sağladığı gibi işletmelerin verimliğini artırarak maliyetlerin düşmesine ve sürdürebilir büyümeye yardımcı olur. Bu araçlar olası sorunları proaktif bir şekilde tanımlar, süreçleri […]

Devamını Oku

Çalışanları Geri Bildirim Vermeye Nasıl Teşvik Edebilirsiniz?

Çalışanlardan geri bildirim almak, başarılı bir işletme olmanın önemli adımlarından birisidir. Pozitif anlamda bir geri bildirim kültürü, yöneticiden personele, planlardan süreçlere kadar daha objektif ve verimli bir bakış açısı sunar. Bu anlayışın temelinde genel ve bireysel verimliliği artırmak, şirket içi iletişimi geliştirmenin yanında çalışan bağlılığını güçlendirmek yatar. Çalışanların Geri Bildirim Vermeleri İçin Nasıl Bir Yol […]

Devamını Oku