işletmelerde inovasyon kültürü

İşletmelerde İnovasyon Kültürü Nasıl Oluşturulur?

İnovasyon kültürü, uzun süredir iş dünyasında en çok konuşulan konulardan biri olmuştur. “İnovasyon”, çok geniş bir kavram olduğu için çok farklı şekilde tanımlanabilmektedir. Gelişen ve dijitalleşen dünya ile birlikte inovasyon kavramı popülerleşerek hem kişisel hem de iş hayatımızda önemli bir yer edindi. Bu yazımızda “Şirketler için inovasyon neden önemlidir?” ve İşletmelerde inovasyon kültürü nasıl oluşturulur?” sorularına yanıt vereceğiz.

İnovasyon Nedir?

İnovasyon; bir süreci, ürünü veya hizmeti iyileştirmek veya değiştirmek anlamına gelir. İnovasyonun Türkçe’deki karşılı ise aslında herkesin bildiği üzere “yenilik”tir. İnovasyon, hem kişisel hayatlarımızda hem iş hayatlarımızda sürekli yer edinen bir olgudur.

İş dünyasında inovasyon büyük bir öneme sahiptir. Kuruluşların rekabet güçlerini artırmak için çeşitli seçenekleri vardır: fiyat liderliği için çabalayabilir veya bir farklılaşma stratejisi geliştirebilirler. Her iki durumda da inovasyon şarttır. Ayrıca inovasyon, işletmelerin kısa, orta ve uzun vadeli başarıları için itici bir güç olmaktadır. Bu sebeple inovasyona önem veren şirketler, inovatif bir şirket kültürü oluşturarak inovasyonu tüm iş süreçlerine dahil etmeyi amaçlarlar.

İnovasyon Kültürü Nedir?

Şirketlerde hemen hemen herkes, bir inovasyon kültürü oluşturmanın çok önemli olduğunu kabul eder. Peki her şeyden önce “İnovasyon kültürü”nün tanımı nedir?

İnovasyon kültürü, bir organizasyonda yer alan kişilerin fikir geliştirmesine ve yeniliklerin uygulanmasına imkan verilmesi olarak tanımlanabilir. Şirketlerdeki inovasyon kültürü de aslında şirket çalışanlarının fikirlerinin dinlenmesi ve yaratıcı fikirlerin uygulanmasıdır.

İnovasyon Kültürü Neden Önemlidir?

Değişimlerin büyük bir hızla gerçekleştiği bir teknoloji çağındayız. Belki bundan kısa bir süre önce düşününce bize olağan dışı gelen şeyler bugün normal hayatımızın bir parçası olmuş durumda. Bu sebeple bu değişim ve dönüşüm sürecine hem bireyler hem de işletmeler uyum sağlamak zorundadır. Bu değişim ve dönüşüm sürecinde geride kalan şirketler rekabette de geriye düşmektedir. İnovasyon kültürünün önemini aşağıdaki maddelerden daha iyi anlayabiliriz.

  • Mevcut iş süreçlerinin iyileştirir.
  • Mevcut ürün ve hizmetlerinin iyileştirir.
  • Fırsatların tespit edilmesi ve değerlendirilmesi hızlandırır.
  • Müşteri memnuniyetini artırır.
  • Çalışan memnuniyetini artırır.

İşletmelerde İnovasyon Kültürü Nasıl Oluşturulur?

İnovasyon kültürünün oluşturulabilmesi için ilk önce işletmede yer alan herkesin inovasyona dair bakış açısının geliştirilmesi gerekmektedir. İşletmelerin inovasyon kültürünü başarıyla oluşturması için ise tüm şirket çalışanlarının katılımı şarttır. Peki, inovasyon kültürü nasıl oluşturulur?

  • Çalışanları yeniliğe ve yeniliklere karşı duyarlı hale getirilmelidir.
  • Çalışanları günlük işlerinin yanı sıra inovasyona katılmaları için motive edilmeli ve ilham verilmelidir.
  • Çalışanlara inovasyon yapmalarını sağlamak için gerekli bilgi, araç ve beceriler sağlanmalıdır.
  • Çalışanlardan gelen inovasyon fikirleri değerlendirmeli ve uygun bulunanlar uygulanmalıdır.
  • Olumlu değerlendirilen önerileri paylaşan çalışanlar ödüllendirilmelidir.

Öneri Sistemlerinin İnovasyon Kültürüne Etkisi

İnovasyon kültürünü benimseyen ve inovasyon kültürünü oluşturmak isteyen işletmeler için en önemli konulardan birisi çalışanlar ile arasındaki iletişim yöntemidir. Bir inovasyon kültürünün başarılı şekilde benimsenmesi için çalışanlar ile yöneticiler arasındaki iletişim hızlı, kolay ve sorunsuz şekilde ilerlemelidir.

Kurumsal öneri sistemi, çalışanlar ve yönetim arasında köprü görevi görerek çalışanların şirketle alakalı görüş, öneri, şikayet ve inovasyon fikirlerini ilgili yetkililere aktarmalarını sağlayan çözümdür. İnovasyon kültürü oluşturmak isteyen şirketler tarafından sıkça tercih edilen çözüm olan kurumsal öneri sistemi, tüm öneri süreçlerinin tek bir platform üzerinden kolayca gerçekleştirilmesini sağlar. Kurumsal öneri sistemi ayrıca “çalışan öneri sistemi” ve “bireysel öneri sistemi” olarak da adlandırılmaktadır.

Kurumsal öneri sistemi çözümümüz yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojileri ile geliştirilmiştir. Çalışan tarafından girilen öneri, yapay zeka ve makine öğrenmesi sayesinde doğrudan ilgili kişiye aktarılmaktadır. Böylece manuel süreçler minimize edilmektedir. Kurumsal öneri sistemi çözümümüz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Blog