Yalın Üretimde Kalite Yönetiminin Rolü

Yalın Üretimde Kalite Yönetiminin Rolü

e-Kitabı İndirin

5S ilkelerinin temelini anlayarak iş süreçlerinizi kolaylaştırmanın ve daha verimli hale getirmenin yollarını keşfedin!

Kalite Yönetiminin Tanımı

Kalite yönetimi, ürün veya hizmetlerin kalitesinin planlanması, kontrol edilmesi ve sağlanması sürecidir. Ürün tasarımından kalite değerlendirmesine, kusurların önlenmesinden müşteri memnuniyetine kadar her şeyi kapsamaktadır. Yalın üretimde, israfı ortadan kaldırmak ve maliyetleri düşürmek için en yüksek ürün kalitesine ulaşmak için kalite üretim sürecine entegre edilmektedir.

Bu e-Kitapta Neler Var?

  • Kalite Yönetiminin Tanımı
  • Yalın Üretimin Tanımı
  • Yalın Üretimin İlkeleri
  • Kalite Yönetiminin Yalın Üretimdeki Rolü
  • Kalite İyileştirmeye Yönelik Yalın Araçlar
  • Yalın Üretimde Kalite Yönetiminin Uygulanması
  • Sürekli İyileştirme Çözümü