Yalın Üretimde Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Kullanımı

Yalın Üretimde Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Kullanımı

e-Kitabı İndirin

Dijitalleşme, Yalın Üretimi nasıl dönüştürdü? Detaylar için e-kitabımızı indirebilirsiniz.

Dijital Dönüşümün Tanımı

Dijital dönüşüm, özünde, dijital teknolojilerin iş operasyonlarının tüm yönlerine entegrasyonudur. İşletmelerin müşterilere değer sunma, iç süreçlerini optimize etme ve yeniliği teşvik etme biçimini temelden değiştirmektedir. Dijitalleşme, işletmelerin yeni teknolojileri benimsemesiyle sınırlı değildir. Aynı zamanda iş stratejilerini, modellerini ve müşteri etkileşimlerini yeniden tasarlamayı gerektirmektedir.

Bu e-Kitapta Neler Var?

  • Yalın Üretimin Tanımı
  • Dijital Dönüşümün Tanımı
  • Dijital Dönüşümün Endüstriler Üzerindeki Etkisi
  • Yalın ve Dijital Dönüşümün İlişkisi
  • Yalın Üretimde Dijitalleşmenin Temel Sağlayıcıları
  • Yalında Yeni Bir Çağ
  • Üretim Tesislerinde Dijital Yalın: Geliştirilmiş Yalın Araçlar
  • Dijital Yalının Faydaları
  • Sürekli İyileştirme Çözümü