İş Süreçlerinde İsrafın Azaltılması

İş Süreçlerinde İsrafın Azaltılması

e-Kitabı İndirin

Süreçlerinizdeki israf alanların belirlenmesi ve atık azaltma yöntemlerin uygulanması konusunda değerli bilgiler içeren e-kitabımızı şimdi okuyun!

İş Süreçlerinde İsrafın Tanımı

İş süreçlerinde israf, müşteriye değer katmayan veya kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmayan herhangi bir faaliyet veya süreci ifade etmektedir. İsraf, verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla her türlü israfı ortadan kaldırmayı amaçlayan yalın yönetim ilkelerinden türetilen bir kavramdır. Yalın ilkeleri, bir işletmede israfı ortadan kaldırmayı ve verimliliği artırmayı amaçlayan bir dizi yol gösterici ilkelerdir.

Bu e-Kitapta Neler Var?

  • İş Süreçlerinde İsrafın Tanımı
  • Çeşitli Sektörlerde İsrafın Tanımlanması
  • Atıkların Kârlılık, Verimlilik ve Sürdürülebilirlik Üzerindeki Etkisi
  • İşletmelerde İsrafı Azaltma Yöntemleri
  • İsrafı Ortadan Kaldırmak için Uygulanabilecek Yalın Teknikler
  • Sürekli İyileştirme Çözümü