Operasyonel Verimlilik Nedir

Operasyonel Verimlilik Nedir? Neden Önemlidir?

Şirketler, kârını artırırken israfı azaltmayı, kaliteli ürün ve hizmetler ortaya koymayı, ürün ve hizmetlerini az masraf ile zamanında teslim etmeyi, müşteri beklentilerini karşılamayı ve çalışanların mutlu olmasını istemektedir. Bir şirketin bunu başarmasının yolu ise operasyonel olarak verimli olmasından geçer.

Operasyonel Verimlilik Nedir?

Verimli çalışmak, bir işi gerçekleştirmek için zaman, insan, ekipman, envanter ve para gibi kaynakların optimize bir şekilde kullanılması anlamına gelmektedir. Bu yolda bir şirketin atacağı ilk adım ekibini, süreçlerini ve bilgilerini daha iyi yöneterek israfı azaltmak ve müşteriler için ilgi uyandıracak değer yaratmak olacaktır.

Operasyonel verimlilik çalışması, çalışanların yaptığı işin değerini en üst düzeye çıkararak şirketi daha rekabetçi ve kârlı bir hale getirebilmektedir.

Operasyonel Verimlilik Neden Önemlidir?

Operasyonel verimlilik, teknolojiye ayak uydurarak hızlı ve daha ucuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bunun sebebi teknolojinin iş süreçlerini kolaylaştırması, yapay zekâ ve yazılımlar ile maliyetleri ve iş yükünü azaltması gibi özelliklerinin olmasıdır. Böylece teknoloji, birçok şirketin iş süreçlerini iyileştirmesini ve daha başarılı bir hale getirmesini sağlamıştır.

Özetle operasyonel verimlilik, şirketin maliyetlerini, teslim süresini ve hata oranlarını azalttığı için oldukça önemlidir. Bu sayede şirket, müşteri memnuniyetini kazanarak pazardaki rekabet gücünü de artırmaktadır.

Operasyonel Verimliliği Artırma Yöntemleri

Operasyonel verimliliği artırmak ve bunu şirket kültürünün bir parçası haline getirmek için uygulanacak birkaç yöntem bulunmaktadır.

  • İş süreçlerinize karşı eleştirel bir bakış açısı geliştirin.

Çalışanlarınızın iş süreçlerinde nelerin işe yaramadığını ve nelerin işe yarayacağını bilecek en güvenilir kaynaktır. Bu sebeple onları dinlemek operasyonel süreçleri iyileştirmek için atılacak ne önemli adımlardan birisidir. Böylece tekrarlanan görevleri otomatikleştirecek ve güncel tutacak yazılımlar kullanmak çalışanların zamanlarını daha verimli kullanmasını ve insan hatalarının azalmasını sağlayacaktır.

  • Şirket içinde bilgi paylaşımı ve iş birliğine öncelik verin.

Bir şirkette bilgi paylaşımı şeffaf bir şekilde geçekleşmelidir. Böylece, tüm departmanlar arasında çalışanlar bilgi paylaşımı yaparak beyin fırtınası gerçekleştirebilirler. Bu da şirket hedeflerine ulaşmayı ve tüm iş süreçlerini yönetmeyi daha kolay bir hale getirir.

  • Çalışan yönetimi yazılımlarını kullanın.

Çalışanların günlük performanslarını, yaptıkları işi ve işi yaparken ne kadar verimli olduklarını takip edebilmek için çalışan yönetimi yazılımları kullanmak operasyonel verimlilik için fayda sağlamaktadır. Ayrıca bu yazılımlar, çalışanların performansı ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmanızı sağlarken verimliliği artırmak için nasıl çözümler üretmeniz gerektiği konusunda da yardımcı olmaktadır.

  • Çalışan Öneri Sistemi kullanın. 

Şirket içinde çalışan öneri sisteminin kullanılması operasyonel verimliliği artırmayı sağlayan diğer yöntemlerden biridir. Çalışanların öneri ve şikayetlerini kolay bir şekilde iletebilecekleri bir platformun olması iş süreçleriyle ilgili sorunların tespitini ve çözümünü hızlandırmaktadır.

 

Blog