Öneri Sistemi: Dijital Öneri/Şikayet Kutusu

Öneri Sistemi: Dijital Öneri / Şikayet Kutusu

Dijitalleşen dünyayla birlikte öneri sistemleri, şirketler için oldukça önemli hale gelmiştir. Günümüzde öneri sistemleri dijital olarak kullanılıyor olsa da eski zamanlarda müşteri memnuniyetini sağlamak, işyeri verimliliğini arttırmak vb. nedenlerden dolayı birçok firma aslında bu sistemi dilek kutusu veya öneri/şikayet kutusu adı altında geleneksel yöntemlerle uzun yıllar boyunca kullanmışlardır.

Dilek Kutusundan Öneri Sistemine Geçiş

Eski dönemlerde işletmelerde yer alan dilek ve şikayet kutuları, çalışanların veya müşterilerin öneri veya şikayette bulunmalarını sağlayan eski usul bir öneri sistemleriydi. Şirketlerde bulunan dilek kutusu ile öneride bulunmak isteyen çalışanlar/müşteriler yazılı halde önerilerini kutunun içine atarak şirketle alakalı problemler ve potansiyel fırsatlar için önerilerde bulunmaktaydı.

Dilek kutusundan çıkan öneri ve şikayetler belirli aralıklarla yetkili kişiler tarafından incelenmekte ve beğenilen öneriler için gerekli adımlar atılmaktaydı. Uzun yıllar boyunca dilek kutusu şirketler için büyük fayda sağlasa da günden güne dijital bir dünyaya adım atmamız ile artık dilek kutuları işlevsiz hale gelmiş ve yerini daha fonksiyonlu ve dijital olan öneri sistemlerine bırakmıştır.

Kurumsal Öneri Sistemi Nedir?

Kurumsal öneri sistemi, şirketlerin mevcut durumunu daha iyi hale getirmek için ‘işi en iyi yapan bilir’ mantığı ile çalışanların şirketin hedef ve misyonuna uygun öneriler sunmasını sağlayan bir çözümdür. Öneri sistemi, şirket yetkilileri ve çalışanlar arasında köprü görevi görmektedir. Öneri sistemi ile çalışanlar şirketle alakalı genel problemlerini veya potansiyel fırsatlarla ilgili önerilerini yetkili birimlere dijital ortamdan kolayca aktarabilmektedir.

Yetkililer sistem üzerinden gelen önerileri inceler ve uygun görülen öneriler için gerekli adımları atarak şirket içindeki problemleri çözebilir veya potansiyel iş fırsatlarını değerlendirebilirler. Öneri sistemi ayrıca bireysel öneri sistemi, kurumsal öneri sistemi veya çalışan öneri sistemi olarak da bilinmektedir.

Öneri Sistemleri ve Verimlilik

Öneri sistemleri yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayarak sorunların tespit edilmesini ve şirket kültürünün geliştirilmesini sağlar. Bunlarla beraber öneri sistemlerinin doğru kullanımı, verimliliği de büyük ölçüde artırmaktadır. Öneri sistemlerinin şirketlere sağladığı inovasyon çalışan motivasyonunu da artırmaktadır.

Öneri sistemlerinin verimli kullanılabilmesi için bazı noktalara dikkat edilmelidir. Öncelikle, öneri sistemlerini ilk kez kullanmaya başlayan şirketler, çalışanlarını öneri sistemi hakkında bilgilendirmelidir. Öneri sisteminin amacına ulaşması için hem çalışanlar hem de yetkililer tarafından etkin kullanılması gerekmektedir. Bu sebeple işletmeler, öneri sistemlerini çalışanlarına aşılamalı ve onları bu sistemi kullanmaya teşvik etmelidirler.

Öneri Sisteminde Ödüllendirme Stratejileri

Öneri sisteminin çalışanlar tarafından etkin şekilde kullanılmasını isteyen şirketler ödüllendirme stratejilerini kullanmaktadır. Bunun çeşitli örnekleri bulunmaktadır. Bazı şirketler öneri sistemleri üzerinden kabul edilen her önerinin sahibini ödüllendirirken bazı şirketler ise her ayın en iyi önerisini belirleyip sahibini ödüllendirmektedir. Böylece çalışanlar, öneri sisteminin kullanımı için motive edilmiş olur ve böylece daha faydalı önerilerin de ortaya çıkmasını sağlanır.

Dijital Dünyada Öneri Sisteminin Önemi

Günümüzde büyümeyi hedefleyen şirketler yeni fikirlerin ortaya çıkmasını destekleyecek çalışmalar yapmaktadır. Yeni fikirler; bir işletmenin süreçlerini iyileştirmesini, pazara yeni ve iyileştirilmiş ürün ve hizmetler sunabilmesi ve çalışanlarının işe bağlılığını artırmaktadır. Tüm bunların sonucunda ise şirketler verimliliğini ve karlılığını artırabilmektedir.

Yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileriyle geliştirilen Bireysel & Çalışan Öneri Sistemi çözümümüz, işletmelerdeki öneri süreçlerinin hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Çalışanlar tarafından girilen öneriler yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileri sayesinde kategorilendirilerek önerinin muhatabına otomatik olarak ulaşır. Böylece şirketler tüm öneri süreçlerini platform üzerinden kolayca yönetebilir.

Kurumsal Öneri Sistemi çözümümüz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Blog