Kurumsal Öneri Sistemi Şirketlere Ne Sağlar?

Kurumsal Öneri Sistemi Şirketlere Ne Sağlar?

Öneri sistemi, şirkette en alt kademeden en üst kademeye kadar herkesin önerilerini, eleştirilerini, şikayetlerini paylaşabileceği bir platformdur. Öneri sistemleri aynı zamanda “bireysel öneri sistemi” ve “çalışan öneri sistemi” olarak da adlandırılmaktadır.

Kurumsal Öneri Sistemi Nasıl Çalışır?

Şirket çalışanları sistem üzerinden şirketle alakalı görüş, öneri ve şikayetlerini belirtebilmektedir. Belirtilen görüş, öneri ve şikayetler sistem aracılığıyla şirketteki yetkili kişilere aktarılır. Şirkette görevli olan öneri değerlendiricileri bu önerileri inceleyerek şirkete değer sağlayacak fikirleri direkt olarak hayata geçirebilir, üzerinde iyileştirmeler yapabilir ya da yönetime ileterek gerekli aksiyonu başlatabilirler.

İnovasyona değer veren işletmelerde çalışan fikirlerine büyük önem verilmektedir. Çalışanların müşterilerle etkileşimleri ve iş süreçlerindeki deneyimleri şirket için yararlı inovasyon fikirlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Bu inovasyon fikirleri başta mevcut iş süreçlerinin iyileştirilmesi, müşteri memnuniyetinin artırılması ve daha birçok farklı yönde şirketle fayda sağlamaktadır.

Kurumsal Öneri Sisteminin Şirketlere Sağladığı Faydalar

Kurumsal öneri sistemi, inovasyonu benimseyen işletmeler için şirket içi inovatif fikirlerin ortaya çıkmasını ve şirket içindeki problemlerin hızlıca çözüme kavuşturulmasını sağlar. Kurumsal öneri sisteminin şirketlere sunduğu faydalar:

  • Kurumsal Öneri Sistemi, işletmelerin şirket kültürünü geliştirmesine yardımcı olur.
  • Direkt olarak çalışanlarının özgün önerileri ile şirket maliyetlerinin azalmasına katkı sağlar.
  • İşyeri verimliliğini artırır ve çalışma koşullarını iyileştirir.
  • Çalışanın aidiyet duygusunu artırarak şirketteki görevini daha verimli halde gerçekleştirmesini sağlar. Çalışan verimini maksimize etmiş olur.
  • Çalışanların sürekli olarak düşüncelerini belirtebileceği bir sistem olan Kurumsal Öneri Sistemi, özgün ve inovatif fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar.
  • Çalışan öneri sistemi, mevcut klasikleşen yönetim anlayışını terk ederek yeni bir dönemin başlangıcını sağlar. Departman fark etmeksizin tüm çalışanların aynı şartlarda aynı amaç doğrultusunda görev halinde bulunması motivasyonu, verimliliği artırır.
  • Kurumsal öneri sistemi sayesinde hayata geçirilen fikirlerin sahiplerine verilen ödüller ile çalışan memnuniyeti artırılmış olur.
  • Çalışan öneri sistemleri sayesinde çoğu şirket kendi adıyla bahsedilen ürünlerin keşfini gerçekleştirmiştir. Çalışanlarının önerilerini kullandığı bu sistem sayesinde kârı maksimum seviyeye çıkartır.
  • Kurumsal öneri sistemi, çalışanların verimliliğini artırmak için yapılacak olan iyileştirmeleri daha sistemli ve kolay hale getirir. Öneri süreçleri, çözüm üzerinden daha sistemli gerçekleşir ve iletişimsel problemlerin önüne geçilir.

Çalışan Öneri Sistemi Çözümü

Öneri Sistemi ile çalışanlar fikirlerini belirtmede yöneticileri tarafından motive edilir ve hayata geçirilen fikirlerin sahiplerine ödüller verilmektedir. Çalışanlarının çalışma verimliliği ile şirketin inovatifliği paralel olarak artmış olur. Bu nedenlerle, Öneri sistemleri günümüz dijital teknolojisinde oldukça faydalı bir sistem olup işletmeler için çeşitli avantajlar sağlamaktadır.

Yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileriyle geliştirilen “Çalışan Öneri Sistemi Çözümümüz”, firmalardaki öneri süreçlerinin uçtan uca yönetilmesini sağlamaktadır. Tüm öneriler yapay zeka ve makine öğrenmesi ile sınıflandırılarak ilgili öneri yöneticisine doğrudan aktarılmaktadır. Ayrıca öneri süreciyle ilgili tüm iletişim süreçleri platform üzerinden gerçekleşmektedir.

Çözümümüz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Blog