Etkili İnsan Kaynakları Uzmanı İçin 8 Temel Beceri

İşini severek yapan bir insan kaynakları yöneticisi, başarılı bir şirketin bel kemiğini oluşturur. Etkili insan kaynakları uzmanı, iş ile ilgili ihtiyaçları çalışanlardan gelen talepler ile dengeli hale getirerek hem güvenli hem de verimli bir iş ortamı yaratır. Temel olarak, insan kaynakları yöneticileri, bir şirketin gelişmesi için ihtiyaç duyduğu şeyleri belirler ve onları uygulamak için çalışır. Bu sebeple, insan kaynakları yöneticilerinin bu yoğun tempoyu idare ettirecek kadar donanımlı kişiler olması gerekir. Blog yazımızda bir İnsan Kaynakları yöneticisinin mutlaka sahip olması gereken 8 beceriyi bir araya getirdik. Bu 8 beceri, İK departmanınızı daha ileri seviyeye taşımaya yardımcı olacaktır.

Etkili İnsan Kaynakları Uzmanın Sahip Olması Beceriler

1. İletişim

İletişim, bir insan kaynakları uzmanının sahip olması gereken en önemli becerilerden biridir. İnsan kaynakları yöneticisi pozisyonu gereği gerek yazılı gerekse sözlü olsun güçlü bir iletişim becerisine ihtiyaç duymaktadır.

Sözlü iletişim becerilerine ihtiyaç duyar çünkü görevleri arasında iş görüşmeleri, maaş görüşmeleri, çatışma çözümü, şirket sunumu gibi unsurlar yer almaktadır.

Sözsüz iletişim becerilerine ise yaptığı konuşma ve sunum esnasında karşısındaki insanların duygularını anlayabilmesi için ihtiyaç duymaktadır.

2. Organizasyon

Organizasyon becerisi, çalışanların ve şirketin ihtiyaçlarını yönetmek için önemli beceridir. Bir çalışan, işle veya şirketle alakalı sorulara veya endişelere sahipse İnsan Kaynakları uzmanının bu konuyla ilgili bilgileri nereden toplayacağını ve çözüm için nasıl bir yönlendirme yapacağını bilmesi gerekmektedir.

Ayrıca organizasyon becerisi, sadece çalışanlarla olan ilişkilerde değil şirket bilgilerinin, bordro, çalışan programları gibi unsurların organize bir şekilde yönetilmesi için de oldukça önemlidir.

3. Teknik Olarak Bilgili

Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte artık tüm sektörlerde ve tüm departmanlarda işler teknolojik yazılımlarla veya araçlarla yönetilmektedir. İnsan kaynakları yöneticisi de işlerini tamamlamak için elektronik tablolar ve çevrimiçi veri tabanları kullanmaktadır. Bu sebeple, teknoloji konusunda bilgi sahibi olan bir insan kaynakları yöneticisi bu araçları iyi bir şekilde kullanabilir, PowerPoint sunumları oluşturabilir ve işyeri analizlerini rahatlıkla takip edebilir. Dolayısıyla bir İK yöneticisinin teknik olarak bilgili olması da önemli beceriler arasında yer almaktadır.

4. Esneklik

İş görevleri günlük olarak değişmektedir ve her an beklenmeyen durumların ortaya çıkma ihtimali vardır. Bu gibi durumları iyi bir şekilde yönetebilmek için insan kaynakları yöneticisinin mutlaka esnekliği olmalıdır.

5. Sabır

İnsan kaynakları yöneticisi, gün içerisinde birçok şikâyet ve yakınmalar duyabilmektedir. Patronlar ile çalışanlar arasındaki çatışmalarda arabuluculuk yapması ve diğer her türlü sorunlarla ilgili çözüm yolları bulması da gerekmektedir. Tüm bunlar sakin ve sabırlı bir kişilik özellikleri taşımayı gerektirmektedir. Çalışanlar, önemli ya da önemsiz olsun tüm konular ve sorunlar için İnsan Kaynakları yöneticilerine güvenmektedir. Bu sebeple, bir insan kaynakları yöneticisinin mutlaka sabırlı ve sakin bir yapıya sahip olması gerekmektedir.

6. Etik Eylemler

İnsan kaynakları yöneticisi, aldığı kararlar konusunda adil davranabilmelidir. Bu kararlar ve çözümler kayırmacılık, cinsiyetçilik, ırkçılık ve diğer ayrımcılık biçimlerini içermemelidir.

7. Anlayış

İnsan kaynakları yöneticisinin, çalışanların iş yeri dışında da bir hayatı olduğunun farkında olması gerekmektedir. bu sebeple İK yöneticisi, çalışanlar izin almak istediğinde onları yargılamamalı ve sorgulamamalıdır. Çalışanların kişisel zaman talep etmelerini anlayışla karşılamalıdır.

8. Bağlılık

İnsan kaynakları uzmanı, elindeki projeleri tam olarak bitirmeli, sorunları çözmeli ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Tüm bunları başarılı bir şekilde uygulayabilmesi için şirkette olan biten her durumla yakından ilgilenmesi gerekmektedir. Ancak bu durumun ne kadar verimli olacağı insan kaynakları yöneticisinin şirkete olan bağlılığı ile yakından ilişkilidir. Şirkete bağlı olmayan bir yönetici şirkete karşı kayıtsız olacağı için çalışanlara rehberlik etmesi de oldukça zordur.

İK yöneticileri, etkili insan kaynakları yönetimi için eğitimler planlayabilir, yardımcı yazılımlar kullanabilir ve yeni hedefler belirleyebilir. Böylece İK yönetiminde gerekli temel becerileri edinmek için çalışmalar başlatabilir.

Benzer Bloglar

Toplam Kalite Yönetimi Nedir?

Rekabetin çok yüksek olduğu günümüzde, işletmeler kârlılıklarını artırmak ve müşterilerini memnun etmek için kaliteyi her zaman en üst seviyede tutmayı hedefler. Kaliteyi sağlayabilen işletmeler rekabetçi kalıp sürdürülebilir bir başarı elde ederken diğer işletmeler istediği başarıya ulaşamaz. 1950’li yıllarında Japonya’da yaygın olarak bilinen kalite yaklaşımı olan Toplam Kalite Yönetimi ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım, bir işletmenin her […]

Devamını Oku

8D Problem Çözme Tekniği Nedir?

Sekiz Disiplin (8D), kusurların ve sorunların temel nedenlerini bulmayı, tekrar eden sorunlara çözümler üretmeyi ve sorunları ortadan kaldırmayı amaçlayan bir problem çözme metodolojisidir. Bir ürünün kusurlu olması veya müşteriyi memnun etmemesi durumunda 8D ile kalite ve güvenilirliği iyileştirmek mümkündür. İlk olarak 1980’li yıllard Ford Motor Company tarafından geliştirilen 8D, günümüzde en yaygın olarak otomotiv endüstrisinde […]

Devamını Oku

Yalın Üretim Aşamaları Nelerdir?

Yalın üretim (Lean Manufacturing), modern iş dünyasında verimliliği artırmayı ve israfı minimize etmeyi amaçlar. Toyota Üretim Sistemi’nden esinlenen bu yaklaşım, müşteri memnuniyetini ve sürekli iyileştirmeyi temel alır. Yalın üretim, işletmelerin operasyonel verimliliklerini artırırken maliyetleri düşürmelerine yardımcı olur ve çeşitli adımlardan oluşur. Yalın Üretim Aşamaları 1.Değer Tanımlaması (Value Definition): Üretici tarafından değer yaratılır fakat bu değeri […]

Devamını Oku

FMEA (Hata Modu ve Etki Analizi) Nedir?

FMEA, Hata Modu ve Etki Analizi anlamına gelir. Bir ürün veya süreçteki potansiyel riskleri ve bunlardan kaynaklı oluşabilecek sonuçları belirlemek için sağlık, otomotiv ve havacılık dahil olmak üzere birçok sektörde kullanılan bir risk analizi yöntemidir. Arıza modu (FM), bir ürün veya süreçte oluşabilecek potansiyel hataları gösterir. Etkili analiz (EA) ise bu hataların yaratacağı sonuçları gösterir. […]

Devamını Oku

Kalite Geliştirme Araçları Nelerdir?

Rekabetin giderek arttığı günümüz iş dünyasında, ürün ve hizmet kalitesinin önemi her zamankinden fazla olmaktadır. Kalite geliştirme araçları, bir organizasyonun süreçlerini iyileştirmek veya kaliteyi ölçmek ve artırmak için kullanılan yöntemlerdir. Kalite yönetimi, müşteri memnuniyeti sağladığı gibi işletmelerin verimliğini artırarak maliyetlerin düşmesine ve sürdürebilir büyümeye yardımcı olur. Bu araçlar olası sorunları proaktif bir şekilde tanımlar, süreçleri […]

Devamını Oku

Çalışanları Geri Bildirim Vermeye Nasıl Teşvik Edebilirsiniz?

Çalışanlardan geri bildirim almak, başarılı bir işletme olmanın önemli adımlarından birisidir. Pozitif anlamda bir geri bildirim kültürü, yöneticiden personele, planlardan süreçlere kadar daha objektif ve verimli bir bakış açısı sunar. Bu anlayışın temelinde genel ve bireysel verimliliği artırmak, şirket içi iletişimi geliştirmenin yanında çalışan bağlılığını güçlendirmek yatar. Çalışanların Geri Bildirim Vermeleri İçin Nasıl Bir Yol […]

Devamını Oku