Değişim Yönetimini Gözardı Etmenin Maliyeti Nedir?

Şirketlerin başarılı ve üretken kalabilmeleri için değişim yönetimini uygulanması şarttır. Yenilik, değişim nedeniyle ortaya çıkmaktadır ve iç ve dış kaynaklardan gelmektedir. Bunların her ikisi de şirketin gelişmeye devam etmesi için değişim yönetimi gerektirmektedir. Bunu etkin bir şekilde uygulamak stratejik yönetim gerektirir, ancak başarılı olunmazsa yüksek maliyetlere ve gelir kaybına neden olabilmektedir.

Değişim Yönetimi Nedir?

Değişim yönetimi, işletmenin halihazırda kullandığı süreçleri değiştirerek veya ürününün çalışma şeklini değiştirerek, çalışanlara ve müşterilere değişiklik getirme sürecidir. Daha etkili ve verimli olmak isteyen işletmeler için yaygın bir uygulamadır.

Değişim yönetimi, çalışanların şirket içinde yeni teknolojileri ve süreçleri kabul etmesini öngörmek, yönlendirmek ve onlara yardımcı olmak için organizasyonların uygulamaya koyduğu bir süreçtir. Bunun amacı, organizasyon içinde daha büyük değişikliklerin başarılı olmasını sağlamaktır.  Bir değişim yöneticisi, şirket kültürünü olumlu yönde etkileyen daha iyi çalışma ilişkileri yaratırken aynı zamanda gemide olmaları için çalışanlara değişim boyunca rehberlik etmekte ve onları desteklemektedir.

Değişim Yönetimi Neden Gereklidir?

Değişim yönetimi, uygulanması güzel bir şey olarak görülüyordu, ancak gerekli olduğu düşünülmezdi. Günümüzde ise herkesin her organizasyonda yapması gereken bir şey haline gelmiştir.

Değişiklik yönetimi, işletmenizin kesintiye uğramasını önlemeye yardımcı olabilir ve bu da bir şirketin ticari faaliyetlerini sürdürmesine yardımcı olmaktadır. Şirketlere para tasarrufu sağlamakta ve verimliliği artırmaktadır. Yapılan araştırmalar, iyi bir şekilde yürütülen değişim yönetimini içeren şirket girişimlerinin hedeflere ulaşma ihtimalinin çok daha fazla olduğunu göstermektedir.

Değişim Yönetimini Gözardı Etmenin Zararları

  • Projelerde gecikmeler ve bütçe aşımları yaşanır.

Değişim yönetimine gerektiği önemi vermemek, katılımın zayıf olması ve değişimin benimsenmemesi bütçe aşımlarına, projelerde gecikmelere ve hedefi gerçekleştirmeye engel olabilir. Bu da maliyetleri yükselterek satın alımlarını azaltır.

  • Verimlilik düşer.

Değişim yönetimi stratejisinin olmadığı bir şirkette verimlilik düşebilir. Bu durum hem müşterileri hem de satıcıları etkileyebilir.

  • Motivasyon düşer

Değişim yalnızca şirketin finansal durumunu etkilemez. O işyerinde çalışanları da etkiler. Bu sebeple, değişim yönetiminin olmadığı şirketler çalışanlar duygusal ve psikolojik olarak sıkışmış hissedebilirler. Değişim yönetimi, çalışanların moralini korur, duygusal ve psikolojik olarak daha güçlü hale getirir.

  • Fırsatlar kaçar.

Değişim yönetiminin iyi yürütülmediği bir şirkette, şirketin en yüksek kapasitesine ulaşma fırsatı kaybolur. Bundan dolayı, bir projeden beklenen sonuçların gerçekleşmesi zorlaşır. Verimlilik ve gelirler azalır, giderler artar. Dış dünyadaki değişime uyum sağlanamaz ve Pazar payı gittikçe küçülür. Ancak tüm bunların önüne geçmek tek bir şeye bağlıdır; değişim yönetimi.

Değişim Yönetimi Etkili Bir Şekilde Nasıl Yönetilir?

Değişimi yönetmenin birçok başarılı yolu vardır. Her işletmenin farklı olduğunu ve stratejilerin buna göre değişmesi gerektiğini akılda tutmak önemlidir. Değişim yönetimi ancak liderler tarafından doğru adımlar atıldığında başarılı olacaktır. Bir işletmeyi yönetirken, değişime öncülük etme yeteneği önemli bir beceridir. Etkili liderler, performanslarını iyileştirmek, üretkenliği artırmak ve motive kalmak için ekiplerini nasıl motive edeceklerini bilirler. Doğru değişim yönetimi stratejileri olmadan, yalnızca hedeflere ulaşamamakla kalmaz, aynı zamanda kuruluşunuzda olumsuz bir atmosfer de yaratabilirsiniz.

Benzer Bloglar

Toplam Kalite Yönetimi Nedir?

Rekabetin çok yüksek olduğu günümüzde, işletmeler kârlılıklarını artırmak ve müşterilerini memnun etmek için kaliteyi her zaman en üst seviyede tutmayı hedefler. Kaliteyi sağlayabilen işletmeler rekabetçi kalıp sürdürülebilir bir başarı elde ederken diğer işletmeler istediği başarıya ulaşamaz. 1950’li yıllarında Japonya’da yaygın olarak bilinen kalite yaklaşımı olan Toplam Kalite Yönetimi ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım, bir işletmenin her […]

Devamını Oku

8D Problem Çözme Tekniği Nedir?

Sekiz Disiplin (8D), kusurların ve sorunların temel nedenlerini bulmayı, tekrar eden sorunlara çözümler üretmeyi ve sorunları ortadan kaldırmayı amaçlayan bir problem çözme metodolojisidir. Bir ürünün kusurlu olması veya müşteriyi memnun etmemesi durumunda 8D ile kalite ve güvenilirliği iyileştirmek mümkündür. İlk olarak 1980’li yıllard Ford Motor Company tarafından geliştirilen 8D, günümüzde en yaygın olarak otomotiv endüstrisinde […]

Devamını Oku

Yalın Üretim Aşamaları Nelerdir?

Yalın üretim (Lean Manufacturing), modern iş dünyasında verimliliği artırmayı ve israfı minimize etmeyi amaçlar. Toyota Üretim Sistemi’nden esinlenen bu yaklaşım, müşteri memnuniyetini ve sürekli iyileştirmeyi temel alır. Yalın üretim, işletmelerin operasyonel verimliliklerini artırırken maliyetleri düşürmelerine yardımcı olur ve çeşitli adımlardan oluşur. Yalın Üretim Aşamaları 1.Değer Tanımlaması (Value Definition): Üretici tarafından değer yaratılır fakat bu değeri […]

Devamını Oku

FMEA (Hata Modu ve Etki Analizi) Nedir?

FMEA, Hata Modu ve Etki Analizi anlamına gelir. Bir ürün veya süreçteki potansiyel riskleri ve bunlardan kaynaklı oluşabilecek sonuçları belirlemek için sağlık, otomotiv ve havacılık dahil olmak üzere birçok sektörde kullanılan bir risk analizi yöntemidir. Arıza modu (FM), bir ürün veya süreçte oluşabilecek potansiyel hataları gösterir. Etkili analiz (EA) ise bu hataların yaratacağı sonuçları gösterir. […]

Devamını Oku

Kalite Geliştirme Araçları Nelerdir?

Rekabetin giderek arttığı günümüz iş dünyasında, ürün ve hizmet kalitesinin önemi her zamankinden fazla olmaktadır. Kalite geliştirme araçları, bir organizasyonun süreçlerini iyileştirmek veya kaliteyi ölçmek ve artırmak için kullanılan yöntemlerdir. Kalite yönetimi, müşteri memnuniyeti sağladığı gibi işletmelerin verimliğini artırarak maliyetlerin düşmesine ve sürdürebilir büyümeye yardımcı olur. Bu araçlar olası sorunları proaktif bir şekilde tanımlar, süreçleri […]

Devamını Oku

Çalışanları Geri Bildirim Vermeye Nasıl Teşvik Edebilirsiniz?

Çalışanlardan geri bildirim almak, başarılı bir işletme olmanın önemli adımlarından birisidir. Pozitif anlamda bir geri bildirim kültürü, yöneticiden personele, planlardan süreçlere kadar daha objektif ve verimli bir bakış açısı sunar. Bu anlayışın temelinde genel ve bireysel verimliliği artırmak, şirket içi iletişimi geliştirmenin yanında çalışan bağlılığını güçlendirmek yatar. Çalışanların Geri Bildirim Vermeleri İçin Nasıl Bir Yol […]

Devamını Oku