Değişim Yönetimini Gözardı Etmenin Maliyeti Nedir

Değişim Yönetimini Gözardı Etmenin Maliyeti Nedir?

Şirketlerin başarılı ve üretken kalabilmeleri için değişim yönetimini uygulanması şarttır. Yenilik, değişim nedeniyle ortaya çıkmaktadır ve iç ve dış kaynaklardan gelmektedir. Bunların her ikisi de şirketin gelişmeye devam etmesi için değişim yönetimi gerektirmektedir. Bunu etkin bir şekilde uygulamak stratejik yönetim gerektirir, ancak başarılı olunmazsa yüksek maliyetlere ve gelir kaybına neden olabilmektedir.

Değişim Yönetimi Nedir?

Değişim yönetimi, işletmenin halihazırda kullandığı süreçleri değiştirerek veya ürününün çalışma şeklini değiştirerek, çalışanlara ve müşterilere değişiklik getirme sürecidir. Daha etkili ve verimli olmak isteyen işletmeler için yaygın bir uygulamadır.

Değişim yönetimi, çalışanların şirket içinde yeni teknolojileri ve süreçleri kabul etmesini öngörmek, yönlendirmek ve onlara yardımcı olmak için organizasyonların uygulamaya koyduğu bir süreçtir. Bunun amacı, organizasyon içinde daha büyük değişikliklerin başarılı olmasını sağlamaktır.  Bir değişim yöneticisi, şirket kültürünü olumlu yönde etkileyen daha iyi çalışma ilişkileri yaratırken aynı zamanda gemide olmaları için çalışanlara değişim boyunca rehberlik etmekte ve onları desteklemektedir.

Değişim Yönetimi Neden Gereklidir?

Değişim yönetimi, uygulanması güzel bir şey olarak görülüyordu, ancak gerekli olduğu düşünülmezdi. Günümüzde ise herkesin her organizasyonda yapması gereken bir şey haline gelmiştir.

Değişiklik yönetimi, işletmenizin kesintiye uğramasını önlemeye yardımcı olabilir ve bu da bir şirketin ticari faaliyetlerini sürdürmesine yardımcı olmaktadır. Şirketlere para tasarrufu sağlamakta ve verimliliği artırmaktadır. Yapılan araştırmalar, iyi bir şekilde yürütülen değişim yönetimini içeren şirket girişimlerinin hedeflere ulaşma ihtimalinin çok daha fazla olduğunu göstermektedir.

Değişim Yönetimini Gözardı Etmenin Zararları

  • Projelerde gecikmeler ve bütçe aşımları yaşanır.

Değişim yönetimine gerektiği önemi vermemek, katılımın zayıf olması ve değişimin benimsenmemesi bütçe aşımlarına, projelerde gecikmelere ve hedefi gerçekleştirmeye engel olabilir. Bu da maliyetleri yükselterek satın alımlarını azaltır.

  • Verimlilik düşer.

Değişim yönetimi stratejisinin olmadığı bir şirkette verimlilik düşebilir. Bu durum hem müşterileri hem de satıcıları etkileyebilir.

  • Motivasyon düşer

Değişim yalnızca şirketin finansal durumunu etkilemez. O işyerinde çalışanları da etkiler. Bu sebeple, değişim yönetiminin olmadığı şirketler çalışanlar duygusal ve psikolojik olarak sıkışmış hissedebilirler. Değişim yönetimi, çalışanların moralini korur, duygusal ve psikolojik olarak daha güçlü hale getirir.

  • Fırsatlar kaçar.

Değişim yönetiminin iyi yürütülmediği bir şirkette, şirketin en yüksek kapasitesine ulaşma fırsatı kaybolur. Bundan dolayı, bir projeden beklenen sonuçların gerçekleşmesi zorlaşır. Verimlilik ve gelirler azalır, giderler artar. Dış dünyadaki değişime uyum sağlanamaz ve Pazar payı gittikçe küçülür. Ancak tüm bunların önüne geçmek tek bir şeye bağlıdır; değişim yönetimi.

Değişim Yönetimi Etkili Bir Şekilde Nasıl Yönetilir?

Değişimi yönetmenin birçok başarılı yolu vardır. Her işletmenin farklı olduğunu ve stratejilerin buna göre değişmesi gerektiğini akılda tutmak önemlidir. Değişim yönetimi ancak liderler tarafından doğru adımlar atıldığında başarılı olacaktır. Bir işletmeyi yönetirken, değişime öncülük etme yeteneği önemli bir beceridir. Etkili liderler, performanslarını iyileştirmek, üretkenliği artırmak ve motive kalmak için ekiplerini nasıl motive edeceklerini bilirler. Doğru değişim yönetimi stratejileri olmadan, yalnızca hedeflere ulaşamamakla kalmaz, aynı zamanda kuruluşunuzda olumsuz bir atmosfer de yaratabilirsiniz.

Blog