İşletmelerde Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Kültürü

Tüm çalışanların kendilerini değerli, saygın ve rahat hissettikleri bir iş yeri yaratmak için kuruluşların çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda proaktif bir yaklaşım benimsemesi gerekir. İlk adım, çeşitlilik ve kapsayıcılık için güçlü bir temel oluşturmaktır İşyerinde çeşitlilik ve kapsayıcılık çok önemlidir; yeni fikirlerin, bakış açılarının ve çözümlerin çalışanlara sunulmasına olanak tanır. İyi tasarlanan çeşitlilik ve kapsayıcılık stratejileri, şirketlerin en üst düzeyde yetenek ve yenilikçi sonuçlar elde etmesine yardımcı olur.  Etkili bir çeşitlilik ve kapsayıcılık stratejisi oluşturmanın birçok yönü vardır. Blog yazımızda iş yerinde çeşitlilik ve kapsayıcılık kültürü nasıl geliştirebileceğinize dair yollar bulabilirsiniz.

İş Yerinde Çeşitlilik ve Kapsayıcılığın Faydaları

Günümüzde şirketler, farklı geçmiş ve kültürlerden insanlarla çeşitli bir iş gücü oluşturmanın öneminin farkındadır. İş yerindeki çeşitliliğin şirket kültürü, çalışan verimliliği ve karlılık üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır. Çalışan çeşitliliği, fikirleri paylaşan, çoklu bakış açıları ve geliştirme sonucunda ortaya çıkan daha yenilikçi ürünler ortaya koymanın anahtarıdır.  Bu sebeple, şirketler iş yerinde çeşitlilik ve kapsayıcılığa çok daha fazla odaklanmaktadır. Bu, şirketlerin çeşitli beceriler, bakış açıları ve deneyimleri masaya yatırabilecek kişileri işe alması, eğitmesi ve terfi vermesinin nedenlerindendir. İş yerinde çeşitlilik ve kapsayıcılığın faydaları ise aşağıdaki gibidir:

  • Din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet ve ulusal köken gibi çeşitlilik yaratan barındıran bir iş gücü, şirketin farklı bakış açılara sahip olmasını sağlar.
  • Çeşitlilik ve kapsayıcılık, mevcut ürünlerin gelişmesini, yeni ürünlerin ortaya çıkmasını ve müşterilere hitap etmenin yeni yollarını bulmasını sağlar.
  • Yüksek gelir, daha fazla yenilik, eşitlik, adil davranış, imkanlara eşit erişim çeşitliliğin faydaları arasındadır. Bu, bir şirketin nitelikli adaylara teklif sunduğunda iş kabul oranının yüksek olmasını sağlar.

Ayrıca burada belirtmemiz gereken önemli bir ayrım var. iş yerinde çeşitlilik ile iş yerinde kapsayıcılık aynı anlama gelmemektedir. Çeşitlilik, bu stratejinin ilk adımıdır. İkinci adım ise kapsayıcılık dediğimiz farklı çeşitlerde insanın dahil olduğunu ve kabul gördüğünü hissettiren bir kültür yaratmaktır.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Kültürü Nasıl Geliştirilebilir?

Çalışanlarınızın çeşitli ve kapsayıcı bir çalışma ortamında çalışmasını sağlamak önemlidir. Çeşitlilik, farklı ırklardan, dinlerden, cinsiyetten, cinsel yönelimden vb. insanları ifade eden bir kavramdır. Aynı zamanda, farklı grupların işyerinde kendilerini rahat ve rahat hissettikleri kapsayıcı bir kültür yaratmak anlamına da gelir. İş yerinizde çeşitliliği ve kapsayıcılığı geliştirmek için uygulayabileceğiniz birçok yolu bulunmaktadır.

  • Kapsayıcı İş Modelini Kullanın

Çeşitlilik ve kapsayıcılık birbirinden ayrı fakat birbirine bağlı olan kavramlardır. Çeşitlilik, farklı ırklardan, dinlerden, cinsiyetlerden vb. insanların bir arada olmasını ifade eder. Kapsayıcılık ise bu çeşitli insan gruplarının bulunduğu ortama dahil etme, katkılarına, varlığına ve bakış açılarına ne kadar değer verildiği ve ortama ne kadar dahil edildiği ile ilgilidir. Bir başka ifadeyle, kapsayıcılık, insanlara kendi kültürleriyle birlikte değer verildiğini hissettirmektedir.

Kapsayıcı kültürü şirketinizde uygulamak için öncelikle iş gücünüzde var olan farklılıkları kabul edip şirkete dahil etme çalışmalarına başlayabilirsiniz.

  • Birden Fazla Kültürel Çeşitliliği Kabul Edin ve Onurlandırın

Farklı kültürleri ve dinleri onurlandırmak amacıyla bir politika oluşturun. Örneğin, çalışanların Ramazan, Noel gibi dini bayramlarına yönelik verdiğiniz tatiller olabilir. Bu hem çalışan çeşitliliğini kapsayıcı bir şekilde kabul ettiğinizi gösterir hem de çalışanları elde tutma oranınızı yükseltir.

  • Farklı Düşünmeyi Teşvik Edin

Çeşitliliği sağlamak için farklı çalışanları işe aldığınızda, kültürel olarak farklı düşünen bir iş gücünü bir araya getirirsiniz. Ancak bu kişilerin farklılıklarını rahatça yaşamalarına olanak tanıyan özgür bir ortam oluşturmalısınız. Bu, çalışmak için ne giydikleri, e-posta oluştururken hangi dili kullandıkları, iş süreçlerini iyileştirmek için verdikleri geri bildirimler ve diğer her türlü şey hakkında farklı bakış açıları yansıtabilmelerini sağlar.

  • Çok Kuşaklı Bir İş Gücü Oluşturun

Birden fazla nesli içinde barındıran bir iş gücüne sahip olmak iş yerinde çeşitlilik ve kapsayıcılık kültürü oluşturmak için çok önemlidir.

  • Değerlendirme ve Terfi Yaparken Önyargıları Yıkın

Yeni çalışanları işe alırken, mevcut çalışanlarınızı terfi ettirirken ve çalışanlarınızın iş performansını değerlendirirken din, dil ırk gibi farklılıkları göz önünde bulundurmadan yapmalısınız. Bir başka ifadeyle, çalışanlarınıza performanslarının karşılığını verirken önyargılarınızı ortadan kaldırmalısınız.

 İlgili İçerik: İş Yerinde Çeşitliliğin 4 Avantajı

Benzer Bloglar

Operasyonel Mükemmellik (OPEX) Nedir?

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi, her geçen gün pazar koşullarını ve müşteri beklentilerini değiştirmektedir. Bu değişime uyum sağlamak, işletmelerin öncelikli hedefi haline gelmektedir. Operasyonel mükemmellik (OPEX), iş dünyasında rekabet avantajı sağlamanın ve büyümeyi sürdürmenin anahtarıdır. İşletmelerin değişen iş ortamında sürekli iyileştirmeye yönelik yol haritası oluşturmasına yardımcı olur. Blog yazımızda operasyonel mükemmelliğin tanımını, ilkelerini ve faydalarını ele […]

Devamını Oku

Kobetsu Kaizen (Odaklanılmış İyileştirme) Nedir?

Kobetsu kaizen, türkçe karşılığıyla odaklanılmış iyileştirme, dilimize Japonca`dan gelmektedir. Kaizen olarak bildiğimiz yaklaşımın belirli bir süreçte, belirli bir bölümde veyahut belirli bir iş istasyonunda orda bulunan ekibin sadece o alana odaklanıp o alanda sürekli iyileştirmeler yapmasıdır. Kobetsu kaizen (Odaklanılmış iyileştirme) Tanımı Odaklanılmış iyileştirme, iyileştirme yapılacak alanda, bölümde, iş istasyonunda o konuya en hakim olan küçük […]

Devamını Oku

Yalın Problem Çözme Teknikleri ve Araçları Nelerdir?

Yalın Problem Çözme Nedir? Yalın problem çözme; iş süreçlerinde oluşan karmaşık sorunları, problemleri basitleştirerek, temel unsurları ve ana nedenleri belirleyerek verimli bir şekilde çözmeyi hedefler. Buradaki temel amaç , sorunun özünü anlamak ve gereksiz detaylandırmalardan karmaşıklıklardan kaçınarak etkili çözümler üretmektir. Yalın problem çözme, problemi parçalara ayırarak analiz etmeyi, gereksiz detaylardan kaçınmayı, veri toplama ve analiz […]

Devamını Oku

World Class Manufacturing (Dünya Standartlarında Üretim) Nedir?

World Class Manufacturing (Dünya standartlarında üretim), günümüz küresel ekonomisinde önde gelen şirketlerin ve endüstrilerin rekabet avantajını arttıran etkili bir üretim stratejisi olarak öne çıkmaktadır. Dünya Standartlarında Üretim’in (World Class Manufacturing) Tanımı Dünya standartlarında üretim, var olan kaynakları yüksek performansta, en verimli şekilde kullandırmaya yönelik bir stratejidir. Kaynakların optimize edilmesi ve süreçlerin iyileştirilmesi, mükemmellik, verimlilik ve […]

Devamını Oku

Sürekli İyileştirme Nedir?

Sürekli iyileştirme (continuous improvement) olarak bilinen Kaizen, süreçleri ve performansları takip ederek kısa vadeli çalışmalar yapmayı amaçlayan, ancak uzun vadede en verimli sonucu yaratmayı hedefleyen bir uygulamadır. İş ve projelerin aksamaya uğramadan sorunlarının giderilmesine, geliştirilmesine olanak sağlar. Sürekli İyileştirme Neden Önemlidir? Değişen dünya, tüketiciden üreticiye, beyaz yakadan mavi yakaya kadar hayatın ve iş yaşamının içerisinde […]

Devamını Oku

Balık Kılçığı Diyagramı Nedir?

Balık kılçığı diyagramı, bir projenin en etkili şekilde yönetilmesi için ekipleri sorunun temel nedenini bulmaya yönlendiren bir yöntemdir. Bu blog gönderisinde balık kılçığı ne işe yarar ve balık kılçığı diyagramı nasıl uygulanır sorularının yanıtlarını bulacaksınız. Balık Kılçığı Diyagramı Ne İşe Yarar? Balık kılçığı diyagramı dünyasında projede karşılaşılan sorunların temel nedenlerini anlamak ve çözüme kavuşturmak için […]

Devamını Oku