Çalışan Öneri Sistemi: Şirketler İçin Önemi & Avantajları

Çalışan Öneri Sistemi: Şirketler İçin Önemi & Avantajları

Günümüzdeki pek çok inovatif şirket müşteri geri dönüşlerinin yanında çalışanlarının önerilerine, şikayetlerine ve isteklerine isteklerine büyük önem vermektedir. Bunun amacı çalışanların görüş ve önerilerinin değerlendirerek iş süreçlerini iyileştirmek ve şirketi geliştirmektir. Bu doğrultuda ortaya çıkan öneri sistemi çözümleri, işletmelerde yönetim ve çalışanlar arasında dijital köprü görevi görmektedir.

Öneri sistemi çözümleri; “bireysel öneri sistemi”, “kurumsal öneri sistemi” ve “çalışan öneri sistemi” olarak da bilinmektedir. Bu sistemler özellikle günden güne daha da önem kazandığı için son zamanlarda hızla yükselen şirketler yelkenlerini direkt olarak bu yöne doğru çevirmiş durumda.

Üstelik artık günümüz teknolojisi gereği bu denli büyük ve önem derecesi hayli yüksek olan bu geri dönüş verileri, ilişkisel veri tabanları ve pek çok veri analizi yazılımları sayesinde hem düzenli bir şekilde saklanmakta hem de bu verilerden çok önemli analizler çıkarılarak şirketin ilerleyen dönemlerde çalışanları ve çalışanlarının müşterilere yansıttığı tutumlar açısından nasıl bir tablo ile karşı karşıya kalacağını hatasız ortaya koymaktadır.

Öneri Sistemi Nedir?

Öneri sistemi kavramı ilk kez 1880 yılında Yale&Town tarafından en sade haliyle karşımıza çıkmıştır. 21.yüzyılda ise popülerleşerek ve gelişerek günümüzdeki haline gelmiştir. Dikey iletişim kanalları yerine esnek, karşılıklı iletişimin daha verimli süreç olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Akışın daha kolay olduğu bir sistem tesis edilmiştir.

Öneri sistemleri temel olarak şirkette en alt kademeden en üst kademeye kadar herkesin önerilerini, eleştirilerini, şikayetlerini paylaşabileceği platformdur. Şirket çalışanları sistem üzerinden şirketle alakalı görüş, öneri ve şikayetlerini belirtebilmektedir. Öneri değerlendiricileri bu önerileri inceleyerek şirkete değer sağlayacak hayata geçirilebilir fikirleri yönetime ileterek gerekli adımları atarlar.

Öneri Sistemleri küçük bir fikirden bir dünya kurulur mottosu ile ortaya çıkmıştır. Bir işi en iyi yapan bilir fikri ile tüm çalışanların erişebilirliğine açık hale gelmiştir. İnovasyona değer veren şirketler çalışan fikirlerine verdikleri değeri öneri sistemleriyle gösterirler.

Öneri Sistemi Şirketler İçin Neden Önemlidir?

Öneri sistemleri, şirketlerin çalışanlarının zihnindeki fikir deposunu kullanarak daha düşük maliyet ile hızlı geliştirmeler yapmalarını sağlar. İnovatif fikirlere açık olan şirketler mevcut iş süreçlerini her zaman daha verimli hale getirmek için çalışırken böylece pazardaki fırsatları da rakiplerinden önce keşfeder. Öneri sistemlerinin amacına ulaşması için ise tüm şirket tarafından benimsenmesi önemlidir. Bu sebeple şirketler çeşitli yöntemlerle çalışanlarının öneri sistemlerini aktif olarak kullanmasını sağlamak için çalışmalar yapmaktadır.

Öneri sisteminin şirket içinde benimsenmesini sağlamak için kullanılan yöntemlerden birisi de ödüllendirmedir. Şirketler öneri sistemleri ile kazan-kazan ilişkisisi sürdürerek faydalı önerilerde bulunan çalışanlarına ödüller vaat eder. Bu ödüller aslında çalışanlar için harekete geçirici rol oynamaktadır. Böylece öneri sistemleri üzerinden gerçekleşen öneri sayıları hem nicel hem de nitel olarak artmaktadır.

Araştırmalara göre öneri sistemleri kullanan şirketler öneri sisteminde yapılan her bir birimlik yatırım karşılığında 5 ila 7 birim arasında tasarruf etmektedir. Tüm çalışanların kurumsal öneri sistemi çözümünü kullanması şirketin tüm alanlardaki süreçlerini iyileştirmesini sağlamaktadır.

Öneri Sisteminin Avantajları Nelerdir?

  • Öneri sisteminin şirketlere sağladığı çok çeşitli avantajlar vardır. Bu avantajları genel olarak inceleyecek olursak:
    Şirketler, çalışan fikirlerine değer verdiğini göstererek çalışanlarının şirkete bağlılığını artırır. Çalışanın aidiyet duygusunu artırarak şirketteki görevini daha verimli halde gerçekleştirmesini sağlar. Çalışanlar şirketin gelişimine katkıda bulunacak faaliyetlerde aktif olarak rol alır.
  • Çalışanlar yaptığı işin yanısıra yapılan/yapılacak işin en iyisini düşünürek şirketin inovatifleşmesini sağlar.
  • Çalışan öneri sisteminin avantajlarından fikirlerin yarış halinde oldukları bir rekabet ortamı yaratmaktır. Fikirlerin herkese açık olacağı bu platformda varolan fikir üzerine yenilikler yapılır veya fikir değiştirilerek gelişime katkı sağlar.
  • Çalışan Öneri Sistemi; kalite yönetimi, alışagelmiş yönetim anlayışını ve bürokratik engelleri farklı bir tarafa bırakarak yepyeni bir değişimle başlangıcın işaretçisi olmuştur. Departman fark etmeden herkesin aynı koşullarda belli bir görev halinde bulunması motivasyonu artırırken verimliliği, karlılığı da artırmıştır.
  • Her geçen gün değişen dünyada çalışan öneri sistemleri ile çalışan kişiler de mevcut durumu stabilleştirmeden her geçen gün kendileri ve şirket adına yenilikçi düşünceler bularak sürekli değişimin basamaklarını atmışlardır.
  • Fikirlerin kolayca ve sahiplenerek anlatılabileceği ortam hazırlayarak tüm departmanlar arasında iletişim sağlar.

Özetle;

Öneri sistemleri, günümüzde yönetici-çalışan otorite algısını kırıp, şirketteki çalışanların istekleri, önerileri ve görüşlerine değer verip şirketi o yöne doğru şekillendirmek çift taraflı fayda sağlamaktadır. Öneri sisteminin etkisiyle şirketlerde verilen hizmet kalitesinin, verimliliğin ve kârlılığın arttığı gözlenmektedir.

Çalışan Öneri Sistemi Çözümü

Yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileriyle geliştirilen “Çalışan Öneri Sistemi Çözümümüz”, firmalardaki öneri süreçlerinin uçtan uca yönetilmesini sağlamaktadır. Tüm öneriler yapay zeka ve makine öğrenmesi ile sınıflandırılarak ilgili öneri yöneticisine doğrudan aktarılmaktadır. Ayrıca öneri süreciyle ilgili tüm iletişim süreçleri platform üzerinden gerçekleşmektedir.

Çözümümüz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Blog