Çalışan Mutluluğu Nasıl Artırılır?

Günümüzde birçok şirket mutlu çalışanlara sahip olmanın hayali içerisindedir. Bu hayali gerçekleştirebilmek için de farklı yolların arayışına düşerler. Bu arayışlar sonucunda çalışan mutluluğunun ne denli önemli olduğunu kavrayan şirketlerin ellerinde sihirli bir değnek olsa çalışanlarının memnuniyetlerini ve motivasyonlarını artırmak için ne gerekiyorsa yapmak isterler. Çünkü artık büyük şirketlere baktığımızda liderler ve yöneticiler, başarı ve kâr için mutlu çalışanlara sahip olmanın gerekli olduğunun farkındalar.

Mutlu olan çalışan her zaman işine daha sıkı sıkı sarılır ve daha çok sahiplenir ve bu da o çalışanın işinde sağlayacağı verimlilikte artış meydana getirmektedir. Motive olmuş çalışan verilen görevi zamanında ve mutlulukla gerçekleştirir. Motivasyonu yüksek çalışan inisiyatif alır, ek sorumluluklar almaya heveslidir. Mutlu şekilde çalışan kişiyle sağladığı performans arasında mutlak bir ilişki olduğunu yapılan çalışmalar ve çıktılarla somut şekilde söyleyebiliriz. Ayrıca çalışanların mutluluğu direkt olarak müşteri mutluluğunun da belirleyicisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çalışan Mutluluğuna Yönelik Bilimsel Araştırmalar

Son 25 yıl içerisinde çalışanların düşünce yapısı ve şirketlerin performansı arasındaki bağlantıyı saptamak için dünyanın 82 ülkesinde, 24 farklı sektörde, 1 milyondan fazla çalışan ve yönetici ile birebir mülakatlar, yüz binlerce şirket üzerinde anket ve araştırmalar yapılmıştır. Araştırmalar kurumun gücünü çalışanlarının mutluluğundan ve bağlılığından aldığını, bunu sağlayan kurumların da üretkenlik, müşteri mutluluğu, kazanç ve çalışan bağlılığı konularında ciddi bir rekabet avantajına sahip olduklarını somut bir şekilde göstermektedir.

 • ABD’de yapılan bir araştırmada; çalışanların %97’si motivasyonun verimliliklerine çok büyük etkisi olduğunu, %92’si motivasyonun firmalarına bağlılıklarını sağlayan kilit bir nokta olduğunu belirtmiştir.
 • Yine ABD’de yapılan bir araştırmada; çalışanların iş tatmininin yüksek olduğu şirketlerde; %38 daha yüksek müşteri memnuniyeti, %22 daha yüksek verimlilik ve %27 daha yüksek kar elde edildiği bulgularına saptanılmıştır.

Çalışanların Şirkete Bağlılığını Artıracak 15 Öneri

 1. Şirketinizde neler olduğu konusunda çalışanlarınıza şeffaf ve objektif olun.
 2. Çalışanlarınıza etkinlikler, organizasyonlar düzenleyin ve sosyal iletişim kurun, sürdürülebilir hale getirin. Görmedikleri yöneticilerle çalışmak, onlarda memnuniyetsizlik hissi yaratır.
 3. Çalışanlarınızı yönetmeyin, onlara koçluk yapın ve liderlik edin.
 4. Şirketinizin çalışan memnuniyeti anketlerini özenli şekilde değerlendirmeyi atlamayın.
 5. Korkuyu ve stresi şirket kültürünüzden dışarı atın.
 6. Çalışanlarınıza saygı ve sevgi gösterin.
 7. Onları takdir edin.
 8. İyi bir örnek olun. Günümüzün yoğun çalışma şartları içinde iş ve yaşam dengesini başarılı bir şekilde kurabilmek, oldukça çetin geçen bir mücadele. Bunun için siz de engel olmak yerine onların iş yaşam dengesini destekleyin, çalışmalarına destek olun.
 9. Ekibinizin hedeflerinizin etrafında dizilmesini sağlayacak çalışmalar yapın.
 10. Onlara bağımsız çalışma imkânı sunun.
 11. Çalışanlarınız ne zaman verimli olduklarını kendileri bilir. Bırakın, kendi programlarını esnek bir şekilde düzenlesinler.
 12. Onları spor ve egzersiz yapmaları için cesaretlendirin siz de yaparak örnek davranış sergileyin.
 13. Mükemmel bir iş ortamı yaratın.
 14. İyi ikramiyeler sunun.
 15. Çalışanlarınızı zorlayacak işler verin ki kendilerini aşsınlar. Onlara meydan okuyun!

Çalışan Mutluluğunu Artırma Yöntemleri

Kurum İçi Samimi İletişim

Yukarıdan aşağıya bilgiler ne kadar doğru, şeffaf, ilk ağızdan iletilirse kurum içerisinde kopukluk ve bağımsızlık da o denli azalma gösterecektir. Çalışanlar, çalıştıkları şirketin ve işin amaçlarını, politikalarını, stratejilerini, yetkilerini, sorumluluklarını ne kadar iyi bilirlerse o derecede başarılı olacaklardır. Hatta çalışanların birbirleriyle bütünleşmesi de etkin iletişim kanallarıyla çok daha kolay ve sürdürülebilirlik çerçevesinde sağlanacaktır. Bu nedenle çalışanlar özgürce, diledikleri zaman, istedikleri bilgilere ve paylaşımlara ulaşabilecekleri gibi birbirleriyle de kolaylıkla iletişime geçebilecekleri sistemler oluşturulmalıdır.

Liderlik ve Birlikte Hareket Etmek

Şirket yöneticilerinin, çalışanlarını motive edip, onlara liderlik ettiğini hissettirmiş olması, onlarla şeffaf ve etkin bir iletişim kurarak birlikte hareket etmeleri çalışan performansında artış sağlarken kuruma bağlılıklarını da artıracaktır. Ayrıca çalışanların gelişimi, motivasyonu ve mutluluğu için çalışmalar yapıp onlara ilham veren, yenilikleri takip eden bir profil çizen liderler istedikleri sonuca daha çabuk ve sağlıklı yaklaşmaktadır.

Kurumsal Paylaşımdan Sosyal Paylaşıma

Çalışanlar, yöneticiler ve departmanlar arasındaki paylaşım ve ilişkilerin iyi ve etkin bir noktada olması, çalışanların mutluluğu ve motivasyonu da artırmaktadır. Şirket içi etkinlik ve organizasyonlarla paylaşım kültürü oluşturulması çalışanları mutluluğa bir adım daha yaklaştırmaktadır.

Çalışanın Kendini Ait Hissetmesi

Çalışanlar keyif alarak çalıştıkları, mutlu oldukları ortamlarda çalışmayı arzu eder ve böyle kurumlara kendilerini daha fazla ait hissederler.

Çalışanı Merkeze Alan Yaklaşımlar

Günümüzde insan kaynaklarının en büyük hedefinin mutlu ve kuruma bağlı çalışanlar yaratmak olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla insan kaynakları departmanları tüm süreçlerini gözden geçirmeli ve çalışan odaklı politikaları hayata geçirmelidir. Kurumlar çalışanlarında değer yaratabilmek ve bu çerçevede amaçlarına ulaşmak istiyorsa öncelikle iyi kurgulanmış bir iç iletişim sistemine yatırım yapmalıdırlar.

Kurumsal Öneri Sistemi, çalışanlar ile yönetim arasında köprü görevi kurarak çalışanların şirket hakkındaki öneri, tavsiye ve fikirlerini ilgili kişilerle platform üzerinden paylaşmalarını sağlar. Şirket içi inovasyon kültürünün oluşturulmasına destek olur ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar. Öneri sistemleri aynı zamanda çsalışan fikir yönetimi süreçlerini kolaylaştırmaktadır.

Kurum Kültürünün Aşılanması

Her kurum kendi kültürüyle vardır ve kendi kültürünün sürdürülebilir olması için Intranet sisteminin uygulanması büyük bir avantaj sağlamaktadır. Intranet, hem mevcut çalışanlar hem de kuruma yeni katılacak çalışanlarda paylaşımlar ve mutluluk üzerine inşa edilen kurum kültürüne çok daha kolay adapte olmalarına imkan tanımaktadır. Bu imkanın tanınması, kurumların insan odaklı bir yönetim anlayışına sahip olduğunu da çalışanlarına gösterebilme imkanı sunmaktadır.

Özetleyecek olursak; çalışan mutluluğunun başarılı ve sürdürülebilir bir şekilde ilerleyebilmesi için mutluluk, memnuniyet ve bağlılıkla beraber birçok opsiyonu için de barındırdığını söyleyebiliriz.

Benzer Bloglar

Toplam Kalite Yönetimi Nedir?

Rekabetin çok yüksek olduğu günümüzde, işletmeler kârlılıklarını artırmak ve müşterilerini memnun etmek için kaliteyi her zaman en üst seviyede tutmayı hedefler. Kaliteyi sağlayabilen işletmeler rekabetçi kalıp sürdürülebilir bir başarı elde ederken diğer işletmeler istediği başarıya ulaşamaz. 1950’li yıllarında Japonya’da yaygın olarak bilinen kalite yaklaşımı olan Toplam Kalite Yönetimi ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım, bir işletmenin her […]

Devamını Oku

8D Problem Çözme Tekniği Nedir?

Sekiz Disiplin (8D), kusurların ve sorunların temel nedenlerini bulmayı, tekrar eden sorunlara çözümler üretmeyi ve sorunları ortadan kaldırmayı amaçlayan bir problem çözme metodolojisidir. Bir ürünün kusurlu olması veya müşteriyi memnun etmemesi durumunda 8D ile kalite ve güvenilirliği iyileştirmek mümkündür. İlk olarak 1980’li yıllard Ford Motor Company tarafından geliştirilen 8D, günümüzde en yaygın olarak otomotiv endüstrisinde […]

Devamını Oku

Yalın Üretim Aşamaları Nelerdir?

Yalın üretim (Lean Manufacturing), modern iş dünyasında verimliliği artırmayı ve israfı minimize etmeyi amaçlar. Toyota Üretim Sistemi’nden esinlenen bu yaklaşım, müşteri memnuniyetini ve sürekli iyileştirmeyi temel alır. Yalın üretim, işletmelerin operasyonel verimliliklerini artırırken maliyetleri düşürmelerine yardımcı olur ve çeşitli adımlardan oluşur. Yalın Üretim Aşamaları 1.Değer Tanımlaması (Value Definition): Üretici tarafından değer yaratılır fakat bu değeri […]

Devamını Oku

FMEA (Hata Modu ve Etki Analizi) Nedir?

FMEA, Hata Modu ve Etki Analizi anlamına gelir. Bir ürün veya süreçteki potansiyel riskleri ve bunlardan kaynaklı oluşabilecek sonuçları belirlemek için sağlık, otomotiv ve havacılık dahil olmak üzere birçok sektörde kullanılan bir risk analizi yöntemidir. Arıza modu (FM), bir ürün veya süreçte oluşabilecek potansiyel hataları gösterir. Etkili analiz (EA) ise bu hataların yaratacağı sonuçları gösterir. […]

Devamını Oku

Kalite Geliştirme Araçları Nelerdir?

Rekabetin giderek arttığı günümüz iş dünyasında, ürün ve hizmet kalitesinin önemi her zamankinden fazla olmaktadır. Kalite geliştirme araçları, bir organizasyonun süreçlerini iyileştirmek veya kaliteyi ölçmek ve artırmak için kullanılan yöntemlerdir. Kalite yönetimi, müşteri memnuniyeti sağladığı gibi işletmelerin verimliğini artırarak maliyetlerin düşmesine ve sürdürebilir büyümeye yardımcı olur. Bu araçlar olası sorunları proaktif bir şekilde tanımlar, süreçleri […]

Devamını Oku

Çalışanları Geri Bildirim Vermeye Nasıl Teşvik Edebilirsiniz?

Çalışanlardan geri bildirim almak, başarılı bir işletme olmanın önemli adımlarından birisidir. Pozitif anlamda bir geri bildirim kültürü, yöneticiden personele, planlardan süreçlere kadar daha objektif ve verimli bir bakış açısı sunar. Bu anlayışın temelinde genel ve bireysel verimliliği artırmak, şirket içi iletişimi geliştirmenin yanında çalışan bağlılığını güçlendirmek yatar. Çalışanların Geri Bildirim Vermeleri İçin Nasıl Bir Yol […]

Devamını Oku